Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Oglas za podnošenje prijava za odobravanje upisa stranih državljana i/ili lekara koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama van Republike Srbije na specijalizacije i uže specijalizacije

/, Naslovna/Oglas za podnošenje prijava za odobravanje upisa stranih državljana i/ili lekara koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama van Republike Srbije na specijalizacije i uže specijalizacije

Oglas za podnošenje prijava za odobravanje upisa stranih državljana i/ili lekara koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama van Republike Srbije na specijalizacije i uže specijalizacije

 

  UNIVERZITET U BEOGRADU – MEDICINSKI FAKULTET

Objavljuje oglas za podnošenje prijava za odobravanje upisa stranih državljana i/ili lekara koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama van Republike Srbije na specijalizacije i uže specijalizacije za oktobarski upisni rok 2022/2023. godine

Prijave  se podnose od 22. avgusta do 05. septembra 2022. godine

 

Strani državljanin koji je završio fakultet zdravstvene struke, a ne obavlja zdravstvenu delatnost kao profesiju u Republici Srbiji, ukoliko specijalizaciju/užu specijalizaciju želi da obavi na  Medicinskom fakultetu u Beogradu, podnosi zahtev Medicinskom fakultetu  da mu se odobri upis.

Zdravstvene ustanove van teritorije Republike Srbije koje žele da svoje zaposlene lekare upute na specijalizacije/uže specijalizacije na Medicinski fakultet u Beogradu podnose zahtev da im se odobri upis.

Odluku o odobravanju upisa na specijalizacije/uže specijalizacije donosi Veće za specijalističku nastavu na osnovu predloga Komisije za upis stranih državlja.

Strani državljanin moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

 • Ukoliko su diplomu o završenom fakultetu stekli van Republike Srbije, potrebno je da su obavili proceduru priznavanja diplome (akademsko priznavanje za nastavak obrazovanja vrši se na Univerzitetu u Beogradu, Studetski trg br. 1)
 • Da su na specijalizaciju upućeni u Republiku Srbiji, odlukom odgovarajuće zdravstvene ustanove i/ili rešenjem Ministarstva zdravlja zemlje koja ih upućuje na specijalizaciju i/ili garancijom ambasade.
 • Strani državljani koji su fakultet završili u Republici Srbiji, potrebno je i da imaju položen stručni ispit.

 

Potrebna dokumenta za  odobravanje upisa na specijalističke studije:

 •  Molba za odobravanje upisa (i popunjena prijava);
 • Fotokopija originalne diplome o završenom fakultetu;
 • Potvrdu o regulisanom stručnom-državnom ispitu;
 • za uže specijalizacije – overena fotokopija diplome o položenom specijalističkom ispitu;
 • Rešenje o verifikaciji diplome ili potvrda od Univerziteta da je predata dokumentacija za pokretanje procedure priznavanja diplome;
 • Overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.

Nakon donete odluke Veća o odobravanju upisa na specijalizacije strani državljanin za upis prilaže i:

 • Popunjen indeks;
 • 2 fotografije;
 • Dokaz o dozvoli boravka u Republici Srbiji;
 • Dokaz da je zdravstveno osiguran;
 • Kopija prijave stana;
 • Kopija putne isprave;
 • Potvrda da je student pohađao ili pohađa kurs srpskog jezika na akreditovanoj ustanovi (Filološki fakultet, Institut za strane jezike a.d. i Institut Đuro Salaj).
 • Dokaz o uplati školarine.

Napominjemo da sva dokumenta koja se predaju Službi za specijalističku nastavu Medicinskog fakulteta, moraju biti prevedena na srpski jezik, overena od strane ovlašćenog prevodioca i ne starija od šest meseci.

Prilog:

 

2022-07-20T14:48:00+00:00 20.07.2022.|Konkursi specijalizacije, Naslovna|