Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Конкурс за израду студентских научно-истраживачких радова

/////Конкурс за израду студентских научно-истраживачких радова

Конкурс за израду студентских научно-истраживачких радова

Пријава се врши електронским путем, а конкурс ће трајати од 15. до 30. новембра 2022. године

 

Драге колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је у договору са управом Факултета, од уторка 15. новембра 2022. године отворена пријава тема студентских научно-истраживачких радова.

Пријављивање тема ће се обавити преко Ретикулума, коме се приступа користећи корисничко име и лозинку за е-студент. На Ретикулуму је неопходно попунити електронски Менторски лист, као и поставити:

 1. Printscreen странице „Уписи” на е-студенту за аутора и коауторе (или скенирана или фотографисана потврда о уписаној академској 2022/2023. години)
 2. Printscreen странице „Испити” на е-студенту за аутора и коауторе на којој се види оцена из предмета на којем је пријављен рад (или скенирано или фотографисано уверење са оценама)

Детаљно упутство за приступ и коришћење Ретикулума налази се у прилогу. Упутство за писање радова можете пронаћи у секцији Преузимање на сајту Факултета.

Рок за пријаву теме је среда, 30. новембар до поноћи. Непотпуне и неблаговремене пријаве нећемо разматрати! Пријем теме ће бити потврђен најкасније 4 дана по истеку рока за пријављивање теме путем Ретикулума и уколико буде потребе бићете додатно контактирани. Пријем теме ће менторима бити потврђен путем мејла.

На конкурс се могу пријавити искључиво оригинални научно-истраживачки радови који су урађени у наставним базама Медицинског факултета Универзитета у Београду. Није могуће пријавити радове у форми приказа случаја, прегледне (review) радове и мета анализе.

Рад не сме бити претходно публикован или прихваћен за публиковање у часопис, као ни део претходно одбрањене магистарске или докторске тезе, академског специјалистичког или мастер рада.

 

Ко може пријавити тему?

 • Сваки редовни студент, који је уписао најмање III семестар интегрисаних и основних академских студија, као и апсолвенти и лекари на стажу.
 • Студенти имају право да пишу рад из предмета који су положили уз оцену не мању од 8 (за пријаву рада из хемије је неопходна положена медицинска биохемија, а у случају биофизике положена медицинска физиологија или радиологија).
 • Студенти шесте године могу пријавити рад и из предмета који се по плану и програму наставе слушају у току XI семестра ИАС.
 • Сви услови важе и за аутора и коауторе. Рад може, уз аутора, имати највише два коаутора.
 • У току једне школске године студент може бити аутор највише два рада и то:
  -аутор једног рада и коаутор једног рада или
  -коаутор два рада
 • Накнадно додавање (ко)аутора неће бити могуће!
 • Студенти који први пут пишу рад, у обавези су да присуствују на најмање 60% едукативних трибина које организује ЦСНИРС. Сви студенти ће бити благовремено обавештени о термину одржавања трибина путем мејла. Према члану 13. Правилника о раду Центра за стручни и научно-истраживачки рад студената, студенти који не испуне тај услов неће моћи да презентују рад на Мини симпозијуму!

 

Ко може да буде ментор студентског рада?

 • Ментор оригиналног студентског рада мора бити запослен на Медицинском факултету Универзитета у Београду, у наставном звању (доцент, ванредни професор, редовни професор) или сарадничком звању (сарадник у настави, асистент, клинички асистент) уз најмање једну ауторску публикацију у којој је аутор рада који је публикован у часопису са импакт фактором који је износио најмање 0,5 у години публиковања рада.
 • Ментор може да менторише највише 2 студентска научно-истраживачка рада
 • У случају да се ради о мултидисциплинарном истраживању, студент може имати највише два ментора који морају бити из различитих ужих научних области, тј. различитих катедри.

 

Студенти су приликом одласка на институте и клинике због израде научно-истраживачких радова у строгој обавези да се придржавају свих мера за спречавање ширења пандемије коронавируса прописаних од стране Факултета.

 

За сва додатна питања и недоумице можете контактирати ЦСНИРС путем мејл адресе, Фејсбук странице или лично преко неког од чланова и волонтера.

Свим колегиницама и колегама желимо много среће у прављењу својих првих корака у науци.

 

Ваш ЦСНИРС

 

Прилог:

 

2022-11-15T14:57:09+00:00 15.11.2022.|Студенти, ЦСНИРС|