Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

18.01.2023. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

/, Насловна/18.01.2023. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

18.01.2023. – Конкурс за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете)

Конкурси за наставна и сарадничка звања

 

Декан Медицинског факултета у Београду објављује 

К О Н К У Р С

 

за избор у звање и на радно место са пуним радним временом за следеће уже научне области (предмете) :

 1. 1 наставника за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ на неодређено време
 2. 1 наставника за избор у звање РЕДОВОНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област КЛИНИЧКА ОНКОЛОГИЈА СА РАДИОТЕРАПИЈОМ на неодређено време
 3. 1 наставника за избор у звање РЕДОВОНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА на неодређено време
 4. 1 наставника за избор у звање РЕДОВОНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПЕДИЈАТРИЈА на неодређено време
 5. 1 наставника за избор у звање РЕДОВОНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА на неодређено време
 6. 1 наставника за избор у звање РЕДОВОНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (кардиологија) на неодређено време
 7. 2 наставника за избор у звање РЕДОВОНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (хематологија) на неодређено време
 8. 1 наставника за избор у звање РЕДОВОНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија) на неодређено време
 9. 1 наставника за избор у звање РЕДОВОНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија) на неодређено време
 10. 1 наставника за избор у звање РЕДОВОНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-онкологија) на неодређено време
 11. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 12. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ОФТАЛМОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 13. 1 наставника за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (неурохирургија) на одређено време од 5 година
 14. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област АНАТОМИЈА на одређено време од 5 година
 15. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА на одређено време од 5 година
 16. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 17. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ИМУНОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 18. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 19. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област НЕУРОЛОГИЈА на одређено време од 5 година
 20. 4 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО на одређено време од 5 година
 21. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија) на одређено време од 5 година
 22. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (општа хирургија-ургентна хирургија) на одређено време од 5 година
 23. 2 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (дечја хирургија) на одређено време од 5 година
 24. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (урологија) на одређено време од 5 година
 25. 1 наставника за избор у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ (анестезиологија са реаниматологијом) на одређено време од 5 година
 26. 1 сарадника за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ на одређено време од 3 године
 27. 2 сарадника за избор у звање САРАДНИК У НАСТАВИ за ужу научну област АНАТОМИЈА на одређено време од 1 године
 28. 2 сарадника за избор у звање САРАДНИК У НАСТАВИ за ужу научну област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА на одређено време од 1 године
 29. 1 сарадника за избор у звање САРАДНИК У НАСТАВИ за ужу научну област ПАТОЛОГИЈА на одређено време од 1 године
 30. 1 сарадника за избор у звање САРАДНИК У НАСТАВИ за ужу научну област ФАРМАКОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА на одређено време од 1 године

 

УСЛОВИ 1: Завршен Природно математички факултет или Хемијски факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

 УСЛОВИ 2-25: Завршен Медицински факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

УСЛОВИ 26: Завршен Хемијски факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

УСЛОВИ 2730:  Завршен Медицински факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

 

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, у ул.Др Суботића бр.8 (Тел. 36-36-320; 36 36 321) у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

КОНКУРС РАСПИСАН  У ОГЛАСНИМ НОВИНАМА „ПОСЛОВИ“ дана 18.01.2023. године

 

 

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
  Проф др Лазар Давидовић