Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

18.01.2023. – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

/, Naslovna/18.01.2023. – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

18.01.2023. – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

Konkursi za nastavna i saradnička zvanja

 

Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu objavljuje 

K O N K U R S

 

za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete) :

 1. 1 nastavnika za izbor u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast HEMIJA U MEDICINI na neodređeno vreme
 2. 1 nastavnika za izbor u zvanje REDOVONOG PROFESORA za užu naučnu oblast KLINIČKA ONKOLOGIJA SA RADIOTERAPIJOM na neodređeno vreme
 3. 1 nastavnika za izbor u zvanje REDOVONOG PROFESORA za užu naučnu oblast NEUROLOGIJA na neodređeno vreme
 4. 1 nastavnika za izbor u zvanje REDOVONOG PROFESORA za užu naučnu oblast PEDIJATRIJA na neodređeno vreme
 5. 1 nastavnika za izbor u zvanje REDOVONOG PROFESORA za užu naučnu oblast OFTALMOLOGIJA na neodređeno vreme
 6. 1 nastavnika za izbor u zvanje REDOVONOG PROFESORA za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (kardiologija) na neodređeno vreme
 7. 2 nastavnika za izbor u zvanje REDOVONOG PROFESORA za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (hematologija) na neodređeno vreme
 8. 1 nastavnika za izbor u zvanje REDOVONOG PROFESORA za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (urologija) na neodređeno vreme
 9. 1 nastavnika za izbor u zvanje REDOVONOG PROFESORA za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (neurohirurgija) na neodređeno vreme
 10. 1 nastavnika za izbor u zvanje REDOVONOG PROFESORA za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (opšta hirurgija-onkologija) na neodređeno vreme
 11. 1 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast DERMATOVENEROLOGIJA na određeno vreme od 5 godina
 12. 1 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast OFTALMOLOGIJA na određeno vreme od 5 godina
 13. 1 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (neurohirurgija) na određeno vreme od 5 godina
 14. 1 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast ANATOMIJA na određeno vreme od 5 godina
 15. 1 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast HUMANA GENETIKA na određeno vreme od 5 godina
 16. 1 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA na određeno vreme od 5 godina
 17. 1 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast IMUNOLOGIJA na određeno vreme od 5 godina
 18. 1 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast PATOLOGIJA na određeno vreme od 5 godina
 19. 2 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast NEUROLOGIJA na određeno vreme od 5 godina
 20. 4 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO na određeno vreme od 5 godina
 21. 1 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (opšta hirurgija) na određeno vreme od 5 godina
 22. 1 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (opšta hirurgija-urgentna hirurgija) na određeno vreme od 5 godina
 23. 2 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (dečja hirurgija) na određeno vreme od 5 godina
 24. 1 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (urologija) na određeno vreme od 5 godina
 25. 1 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (anesteziologija sa reanimatologijom) na određeno vreme od 5 godina
 26. 1 saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast HEMIJA U MEDICINI na određeno vreme od 3 godine
 27. 2 saradnika za izbor u zvanje SARADNIK U NASTAVI za užu naučnu oblast ANATOMIJA na određeno vreme od 1 godine
 28. 2 saradnika za izbor u zvanje SARADNIK U NASTAVI za užu naučnu oblast MEDICINSKA I KLINIČKA BIOHEMIJA na određeno vreme od 1 godine
 29. 1 saradnika za izbor u zvanje SARADNIK U NASTAVI za užu naučnu oblast PATOLOGIJA na određeno vreme od 1 godine
 30. 1 saradnika za izbor u zvanje SARADNIK U NASTAVI za užu naučnu oblast FARMAKOLOGIJA, KLINIČKA FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA na određeno vreme od 1 godine

 

USLOVI 1: Završen Prirodno matematički fakultet ili Hemijski fakultet, VIII stepen stručne spreme, opšti i posebni uslovi predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 USLOVI 2-25: Završen Medicinski fakultet, VIII stepen stručne spreme, opšti i posebni uslovi predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

USLOVI 26: Završen Hemijski fakultet, VII stepen stručne spreme, opšti i posebni uslovi predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

USLOVI 2730:  Završen Medicinski fakultet, VII stepen stručne spreme, opšti i posebni uslovi predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Poseban uslov: kandidati koji konkurišu za kliničke nastavne predmete podnose dokaz o radnom odnosu na Klinici koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu) podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta, u ul.Dr Subotića br.8 (Tel. 36-36-320; 36 36 321) u roku od 15 dana od objavljivanja konkursa.

 

KONKURS RASPISAN  U OGLASNIM NOVINAMA „POSLOVI“ dana 18.01.2023. godine

 

 

D E K A N
MEDICINSKOG FAKULTETA
  Prof dr Lazar Davidović

2023-01-18T10:46:19+00:00 18.01.2023.|Konkursi za nastavna i saradnička zvanja, Naslovna|