Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА И /ИЛИ ЛЕКАРА КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ВАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА АПРИЛСКИ УПИСНИ РОК 2022/2023. ГОДИНЕ

/, Насловна, Специјализације, Специјализације - Актуелно/ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА И /ИЛИ ЛЕКАРА КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ВАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА АПРИЛСКИ УПИСНИ РОК 2022/2023. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА И /ИЛИ ЛЕКАРА КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ВАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА АПРИЛСКИ УПИСНИ РОК 2022/2023. ГОДИНЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА И /ИЛИ ЛЕКАРА КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ВАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА АПРИЛСКИ УПИСНИ РОК 2022/2023. ГОДИНЕ

 Пријаве са документацијом за одобравање уписа подносе се на писарници Медицинског факултета у Београду, Др Суботића бр. 8 или путем поште од 01. фебруара до 17. фебруара 2023. године

Страни држављанин који је завршио факултет здравствене струке а не обавља здравствену делатност као професију у Републици Србији, уколико специјализацију жели да обави на  Медицинском факултету у Београду, подноси захтев Медицинском факултету  да му се одобри упис.

Здравствене установе ван територије Републике Србије  које желе да своје запослене лекаре упуте на специјализације на Медицински факултет у Београду подносе захтев да им се одобри упис. Одлуку о одобравању уписа на специјализације доноси Веће за специјалистичку наставу на основу предлога Комисије за упис.

Страни држављани морају да испуњавају следеће услове:

 • Уколико су диплому о завршеном факултету стекли ван Републике Србије, потребно је да су обавили процедуру признавања дипломе (академско признавање за наставак образовања врши се на Универзитету у Београду, Студетски трг бр 1.)
 • Да су на специјализацију упућени у Републику Србији, одлуком одговарајуће здравствене установе и/или решењем Министарства здравља земље која их упућује на специјализацију и/или гаранцијом амбасаде.
 • Страни држављани који су факултет завршили у Републици Србији, потребно је и да имају положен стручни испит. За лекаре који су на обављању обавезног лекарског стажа остављена је могућност да поднесу пријаву за одобравање уписа на специјализацију а да потврду о положеном стручном испиту доставе до преузимања индекса.

Потребна документа за  одобравање уписа на специјалистичке студије:  

 • пријава
 • молба за одобравање уписа
 • фотокопија оригиналне дипломе о завршеном факултету
 • потврду о регулисаном стручном-државном испиту
 • решење о верификацији дипломе или потврда од Универзитета да је предата документација за покретање процедуре признавања дипломе
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених

Након донете одлуке Већа о одобравању уписа на специјализације страни држављанин за упис прилаже и:

 • Попуњен индекс (добија се у служби)
 • 2 фотографије
 • Доказ о дозволи боравка у Републици Србији;
 • Доказ да је здравствено осигуран;
 • Копија пријаве стана;
 • Копија путне исправе;
 • Потврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).
 • Доказ о уплати школарине

Напомињемо да сва документа која се предају Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета, морају бити преведена на српски језик, оверена од стране овлашћеног преводиоца и не старија од шест месеци.

Оглас можете преузети у прилогу

Прилог: