Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Оглас за годишњу награду за научно–истраживачки рад за младе истраживаче, научни допринос и унапређење наставе Медицинског факултета Универзитета у Београду

/, Стипендије и фондације/Оглас за годишњу награду за научно–истраживачки рад за младе истраживаче, научни допринос и унапређење наставе Медицинског факултета Универзитета у Београду

Оглас за годишњу награду за научно–истраживачки рад за младе истраживаче, научни допринос и унапређење наставе Медицинског факултета Универзитета у Београду

На основу члана 5. Правилника о додели награда за научно–истраживачки рад и за унапређење наставе на Медицинском факултету (пречишћен текст од 12.05.2022. године), декан Медицинског факултета објављује

 

О Г Л А С

за

 

 1. годишњу награду за научно–истраживачки рад за младе истраживаче
 2. годишњу награду за научни допринос
 3. годишњу награду за унапређење наставе

Награда се додељује у складу са Правилником о додели награда за научно–истраживачки рад и за унапређење наставе на Медицинском факултету (пречишћен текст од 12.05.2022. године), који се налази на интернет страници Факултета.

Право предлагања за годишњу награду Факултета за научноистраживачки рад имају:

 • кандидат за годишњу награду,
 • један или више наставника Факултета,
 • једна или више катедри за редовну или последипломску наставу
 • Комисија за праћење научно-истраживачког развоја на Медицинском факултету,
 • Програмски савети докторских студија.

Право предлагања за годишњу награду Факултета за унапређење наставе имају:

 • једна или више катедри за редовну или последипломску наставу,
 • најмање три наставника Факултета,
 • Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Медицинском факултету,
 • Комисија за издавачку делатност,
 • Студентски парламент.

Образложени предлози достављају се у писаној и електронској форми на обрасцима Анекс 1 -за кандидате који конкуришу за годишњу награду за научно-истраживачки рад за младе истраживаче и за научни допринос и Анекс 2 -за кандидате који конкуришу за годишњу награду за унапређење наставе.

Предлози се достављају до 25.10.2023. године преко Писарнице Факултета у писаној и електронској форми (CD/USB).
Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози се не узимају у разматрање.
Награде се уручују на свечаности поводом Дана Факултета.

Оглас ће бити објављен :

 • на огласној табли Факултета;
 • дописом Катедрама;
 • обавештавањем свих наставника и сарадника путем е-мејла;
 • објављивањем на wеб сајту Факултета.

Д Е К А Н
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф др Лазар Давидовић