Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Обавештење о одлуци Сената Универзитета у Београду о утврђивању кандидата којима може бити додељено звање професор емеритус у шк 2023/24

/, Слајдер Универзитет/Обавештење о одлуци Сената Универзитета у Београду о утврђивању кандидата којима може бити додељено звање професор емеритус у шк 2023/24

Обавештење о одлуци Сената Универзитета у Београду о утврђивању кандидата којима може бити додељено звање професор емеритус у шк 2023/24

Поштоване колеге,

Mедицинском факултету је дана 01.11.2022. године достављено позивно писмо Ректора као и Oдлука Сената Универзитета у Београду о утврђивању броја професора емеритуса за школску 2023/2024. годину 02 Број: 612-3892/1-23 од 18.10.2023. године.

Услови за доделу завања професор емеритус прописани су у члан 4. Закона о изменама  и допунама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2023) као  и општим актом Универзитета. Поступак доношења одлуке о додели звања професор емеритус прописан је Правилником о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса.

Закону о изменама  и допунама Закона о високом образовању и Правилнику о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса можете приступити путем следећих  линкова:

https://www.paragraf.rs/izmene_i_dopune/070923-zakon-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-visokom-obrazovanju.html

http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-prof-emeritus-precisceni2020.pdf

Уколико имате кандидата који испуњава услове за доделу звања професор емеритус молимо Вас да иницијативу, коју у складу са Правилником подноси катедра или најмање пет професора, доставите Наставно научном већу у року који омогућава благовремено достављање предлога Сенату Универзитета.

С поштовањем,

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Д Е К А Н

Проф др Лазар Давидовић