Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Приступно предавање – Илић др Иван, Парапид др Биљана, Станковић др Иван, Тешић др Милорад

///Приступно предавање – Илић др Иван, Парапид др Биљана, Станковић др Иван, Тешић др Милорад

Приступно предавање – Илић др Иван, Парапид др Биљана, Станковић др Иван, Тешић др Милорад

Обавештавамо Вас да ће кандидати, учесници конкурса који је објавлјен дана 03.04.2024. године у огласним новинама НСЗ „Послови“ и на интернет страници Медицинског факултета у Београду за избор три наставника у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина (кардиологија), одржати приступно предавање у среду, 22.05.2024. године у свечаној сали Клиничко болничког центра Земун, Вукова 9, Земун, 3. спрат, и то:

1. Илић др Иван, клинички асистент Медицинског факултета; Тема:
„Интервентно лечење акутног коронарног синдрома“ са почетком у 9:30 часова

2. Парапид др Биљана, клинички асистент Медицинског факултета; Тема:
„Исхемијска болест срца: патофизиологија, неинвазивна и инвазивна дијагностика.”“ са почетком у 10:00 часова

3. Станковић др Иван, клинички асистент Медицинског факултета; Тема:
„Ендокардитис“ са почетком у 10:30 часова

4. Тешић др Милорад, клинички асистент Медицинског факултета; Тема:
„Обољења аортне валвуле“ са почетком у 11:00 часова

Комисија за приступно предавање:

1. Проф. др Александар Н. Нешковић, редовни професор Медицинског
факултета у Београду
2. Проф. др Бранко Белеслин, редовни професор Медицинског факултета у
Београду
3. Проф. др Слободан Обрадовић, редовни професор Медицинског
факултета ВМА, Универзитета одбране у Београду