Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Приступно предавање др Марије Косић

///Приступно предавање др Марије Косић

Приступно предавање др Марије Косић

Обавештавамо Вас о одржавању приступног предавања пријављеног кандидата др Марије Косић, по конкурсу расписаном дана 03.04.2024. године у огласним новинама „Послови“ и на интернет страници Медицинског факултета за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија на Медицинском факултету у Београду, Приступно предавање са темом: „Антипсихотици“ биће одржано у петак 24.  маја 2024. године у 12ч у Великој сали Института за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Медицинског факултета у Београду.

Чланови комисије за оцену приступног предавања:

1. Проф. др Зорица Нешић
2. Проф. др Нина Жигон
3. Доц. др Љиљана Ђукић