Obrazac za podnošenje prigovora

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja u obrascu za podnošenje prigovora. Nakon uspešnog slanja prigovora na imejl koji ste naveli kao kontakt biće poslata automatska potvrda o prijemu primedbe sa podacima koje ste uneli.

Termini podnošenja primedbi

Primedbe se mogu podneti na preliminarnu listu kandidata sa brojem bodova iz srednje škole nakon prijave kandidata i preliminarnu rang listu nakon prijemnog ispita.

Избор писма

О Факултету

//О Факултету
О Факултету 2018-09-26T07:23:43+00:00

О факултету

 • Факултет је високошколска установа која обавља делатност високог образовања,
  научноистраживачку и здравствену делатност.
 • Високообразовни студијски програми Факултета се обављају у оквиру поља медицинских наука.
 • Факултет може да самостално или у сарадњи са другим високошколским установама обавља студијске програме и у другим пољима.
 • У оквиру својих делатности Факултет може да обавља и друге послове у складу са законским прописима који регулишу одговарајуће делатности.
 • Организацијом рада Факултет обезбеђује да се послови којима се остварују делатности обављају синергистички, и посебно, да се обезбеђује неометано и квалитетно остваривање студијских програма.

Члан 11 Статута Медицинског факултета

Контакти

 • Адреса: Универзитет у Београду Медицински факултет,
  Др Суботића 8, 11 000 Београд, Србија

 • Телефон: (+381) 11 36 36 300
 • Факс: (+381) 11 268 40 53
 • Ел. пошта: mf.bg@med.bg.ac.rs
 • Матични број: 07048157
 • ПИБ: 100221404
 • Текући рачун: 840-1139660-10 за буџетска средства
  840-1139666-89 за сопствене приходе