Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

О Факултету

//О Факултету
О Факултету 2019-10-09T22:06:08+00:00

О факултету

 • Факултет је високошколска установа која обавља делатност високог образовања,
  научноистраживачку и здравствену делатност.
 • Високообразовни студијски програми Факултета се обављају у оквиру поља медицинских наука.
 • Факултет може да самостално или у сарадњи са другим високошколским установама обавља студијске програме и у другим пољима.
 • У оквиру својих делатности Факултет може да обавља и друге послове у складу са законским прописима који регулишу одговарајуће делатности.
 • Организацијом рада Факултет обезбеђује да се послови којима се остварују делатности обављају синергистички, и посебно, да се обезбеђује неометано и квалитетно остваривање студијских програма.

Члан 11 Статута Медицинског факултета

Контакти

 • Адреса: Универзитет у Београду Медицински факултет,
  Др Суботића 8, 11 000 Београд, Србија

 • Телефон: (+381) 11 36 36 300
 • Факс: (+381) 11 268 40 53
 • Ел. пошта: mf.bg@med.bg.ac.rs

 • Матични број: 07048157
 • ПИБ: 100221404
 • Текући рачун: 840-1139660-10 за буџетска средства
  840-1139666-89 за сопствене приходе