Obrazac za podnošenje prigovora

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja u obrascu za podnošenje prigovora. Nakon uspešnog slanja prigovora na imejl koji ste naveli kao kontakt biće poslata automatska potvrda o prijemu primedbe sa podacima koje ste uneli.

Termini podnošenja primedbi

Primedbe se mogu podneti na preliminarnu listu kandidata sa brojem bodova iz srednje škole nakon prijave kandidata i preliminarnu rang listu nakon prijemnog ispita.

O Fakultetu

//O Fakultetu
O Fakultetu 2018-09-26T07:23:43+00:00

O fakultetu

 • Fakultet je visokoškolska ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja,
  naučnoistraživačku i zdravstvenu delatnost.
 • Visokoobrazovni studijski programi Fakulteta se obavljaju u okviru polja medicinskih nauka.
 • Fakultet može da samostalno ili u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama obavlja studijske programe i u drugim poljima.
 • U okviru svojih delatnosti Fakultet može da obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu odgovarajuće delatnosti.
 • Organizacijom rada Fakultet obezbeđuje da se poslovi kojima se ostvaruju delatnosti obavljaju sinergistički, i posebno, da se obezbeđuje neometano i kvalitetno ostvarivanje studijskih programa.

Član 11 Statuta Medicinskog fakulteta

Kontakti

 • Adresa: Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet,
  Dr Subotića 8, 11 000 Beograd, Srbija

 • Telefon: (+381) 11 36 36 300
 • Faks: (+381) 11 268 40 53
 • El. pošta: mf.bg@med.bg.ac.rs
 • Matični broj: 07048157
 • PIB: 100221404
 • Tekući račun: 840-1139660-10 za budžetska sredstva
  840-1139666-89 za sopstvene prihode