Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

O Fakultetu

//O Fakultetu
O Fakultetu 2019-10-09T22:06:08+00:00

O fakultetu

 • Fakultet je visokoškolska ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja,
  naučnoistraživačku i zdravstvenu delatnost.
 • Visokoobrazovni studijski programi Fakulteta se obavljaju u okviru polja medicinskih nauka.
 • Fakultet može da samostalno ili u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama obavlja studijske programe i u drugim poljima.
 • U okviru svojih delatnosti Fakultet može da obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu odgovarajuće delatnosti.
 • Organizacijom rada Fakultet obezbeđuje da se poslovi kojima se ostvaruju delatnosti obavljaju sinergistički, i posebno, da se obezbeđuje neometano i kvalitetno ostvarivanje studijskih programa.

Član 11 Statuta Medicinskog fakulteta

Kontakti

 • Adresa: Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet,
  Dr Subotića 8, 11 000 Beograd, Srbija

 • Telefon: (+381) 11 36 36 300
 • Faks: (+381) 11 268 40 53
 • El. pošta: mf.bg@med.bg.ac.rs

 • Matični broj: 07048157
 • PIB: 100221404
 • Tekući račun: 840-1139660-10 za budžetska sredstva
  840-1139666-89 za sopstvene prihode