Obrazac za podnošenje prigovora

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja u obrascu za podnošenje prigovora. Nakon uspešnog slanja prigovora na imejl koji ste naveli kao kontakt biće poslata automatska potvrda o prijemu primedbe sa podacima koje ste uneli.

Termini podnošenja primedbi

Primedbe se mogu podneti na preliminarnu listu kandidata sa brojem bodova iz srednje škole nakon prijave kandidata i preliminarnu rang listu nakon prijemnog ispita.

Избор писма

Декански колегијум

//Декански колегијум
Декански колегијум 2019-05-09T10:01:29+00:00
Проф. др Небојша Лалић
Проф. др Небојша ЛалићДекан факултета
Рођен је у Београду 1958. године. Професор на Кетдри интерне медицине. Редовни члан САНУ-а од 2012.
Проф. др Биљана Михаљевић
Проф. др Биљана МихаљевићПродекан за наставу на енглеском језику
Продекан за наставу на енглеском језику. Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims.
Проф. др Весна Бјеговић Микановић
Проф. др Весна Бјеговић МикановићПродекан за континуирану медицинску едукацију
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims.
Проф. др Даница Грујичић
Проф. др Даница ГрујичићПродекан за однос са КЦС
Неурохирург, начелница Одељења за неуроонкологију Клиничког центра Србије и редовни професор на Медицинском факултету у Београду, председник хуманитарне организације Здрава Србија, председник комисије за психоактивне супстанце Министарства здравља.
Проф. др Тања Јовановић
Проф. др Тања ЈовановићПродекан за редовну наставу
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims. Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu
Проф др Татјана Пекмезовић
Проф др Татјана ПекмезовићПродекан за научно истраживачки рад
Продекан за редовну наставу. Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims.
Проф др Александар Стефановић
Проф др Александар СтефановићПродекан за последипломске студије
Прoф. др Aлeксaндaр Стeфaнoвић (1963.) рoђeн je у Бeoгрaду. Нa Клиници зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo КЦС рaди oд 1990. гoдинe, a нa Meдицинскoм фaкултeту je дoбиo звaњe вaнрeднoг прoфeсoрa у jулу 2012. гoдинe. Члaн je Eврoпскoг удружeњa зa гинeкoлoшку oнкoлoгиjу (EСГO), Удружeњa зa гинeкoлoшку oнкoлoгиjу Србиje (УГOС), Српскoг лeкaрскoг друштвa (СЛД), Гинeкoлoшкo-aкушeрскe сeкциje СЛД, Удружeњa Гинeкoлoгa и Oбстрeтичaрa Србиje, Друштвa Србиje зa бoрбу прoтив рaкa и других стручних oргaнизaциja, нa чeлу je Рeпубличкe стручнe Кoмисиje зa прeвeнциjу кaрцинoмa грлићa мaтeрицe.
Проф. др Иван Пауновић
Проф. др Иван ПауновићПродекан за финансије
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims.
Доктор правних наука Јелена Шантрић
Доктор правних наука Јелена ШантрићСекретар факултета
Секрета р факултета . Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims. Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu
Димитрије Цветковић
Димитрије ЦветковићСтудент
Студент продекан. Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims. Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu