Obrazac za podnošenje prigovora

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja u obrascu za podnošenje prigovora. Nakon uspešnog slanja prigovora na imejl koji ste naveli kao kontakt biće poslata automatska potvrda o prijemu primedbe sa podacima koje ste uneli.

Termini podnošenja primedbi

Primedbe se mogu podneti na preliminarnu listu kandidata sa brojem bodova iz srednje škole nakon prijave kandidata i preliminarnu rang listu nakon prijemnog ispita.

Dekanski kolegijum

//Dekanski kolegijum
Dekanski kolegijum 2019-05-09T10:01:29+00:00
Prof. dr Nebojša Lalić
Prof. dr Nebojša LalićDekan fakulteta
Rođen je u Beogradu 1958. godine. Profesor na Ketdri interne medicine. Redovni član SANU-a od 2012.
Prof. dr Biljana Mihaljević
Prof. dr Biljana MihaljevićProdekan za nastavu na engleskom jeziku
Prodekan za nastavu na engleskom jeziku. Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims.
Prof. dr Vesna Bjegović Mikanović
Prof. dr Vesna Bjegović MikanovićProdekan za kontinuiranu medicinsku edukaciju
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims.
Prof. dr Danica Grujičić
Prof. dr Danica GrujičićProdekan za odnos sa KCS
Neurohirurg, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, predsednik humanitarne organizacije Zdrava Srbija, predsednik komisije za psihoaktivne supstance Ministarstva zdravlja.
Prof. dr Tanja Jovanović
Prof. dr Tanja JovanovićProdekan za redovnu nastavu
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims. Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu
Prof dr Tatjana Pekmezović
Prof dr Tatjana PekmezovićProdekan za naučno istraživački rad
Prodekan za redovnu nastavu. Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims.
Prof dr Aleksandar Stefanović
Prof dr Aleksandar StefanovićProdekan za poslediplomske studije
Prof. dr Aleksandar Stefanović (1963.) rođen je u Beogradu. Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCS radi od 1990. godine, a na Medicinskom fakultetu je dobio zvanje vanrednog profesora u julu 2012. godine. Član je Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju (ESGO), Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije (UGOS), Srpskog lekarskog društva (SLD), Ginekološko-akušerske sekcije SLD, Udruženja Ginekologa i Obstretičara Srbije, Društva Srbije za borbu protiv raka i drugih stručnih organizacija, na čelu je Republičke stručne Komisije za prevenciju karcinoma grlića materice.
Prof. dr Ivan Paunović
Prof. dr Ivan PaunovićProdekan za finansije
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims.
Doktor pravnih nauka Jelena Šantrić
Doktor pravnih nauka Jelena ŠantrićSekretar fakulteta
Sekreta r fakulteta . Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims. Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu
Dimitrije Cvetković
Dimitrije CvetkovićStudent
Student prodekan. Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicab nemo enims. Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu