Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Катедре

//Катедре
Катедре 2018-10-05T09:06:54+00:00

Катедре за уже научне области

Шеф катедре: Проф. др Ласло Пушкаш
Заменик шефа катедре: Доц. др Данијела Ђонић
Секретар катедре: Асист. др Дубравка Алексић

Шеф катедре: Проф. др Небојша Милошевић
Заменик шефа катедре: Доц. др Мирјана Платиша
Секретар катедре: Асист. др Немања Рајковић
Шеф катедре: Проф. др Небојша Радуновић
Заменик шефа катедре: Проф. др Снежана Ракић
Секретар катедре: Доц. др Катарина Јеремић

Шеф катедре: Проф.др Милош Николић
Заменик шефа катедре: Доц.др Светлана Попадић
Секретар катедре:Асист. др Јелена Стојковић Филиповић

Шеф катедре: Проф др Љиљана Марковић Денић
Заменик шефа катедре: Проф.др Татјана Пекмезовић
Секретар катедре: Асист. др Анита Гргуревић

Шеф катедре: Проф.др Петар Сеферовић, дописни члан САНУ
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре: Доц.др Арсен Ристић

Шеф катедре: Проф.др Ђорђе Јевтовић
Заменик шефа катедре: Доц. др Милош Кораћ
Секретар катедре: Доц. др Јасмина Полуга

Шеф катедре: проф. др Александар Миловановић
Заменик шефа катедре: проф. др Петар Булат
Секретар катедре: асис. др Мартин Попевић

Шеф катедре: Проф. др Наташа Петронијевић
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре: Доц. др Соња Мисирлић Денчић

Шеф катедре: Проф.др Дејана Станисављевић
Заменик шефа катедре: Доц. др Наташа Милић
Секретар катедре: Асист. Др Зоран Букумирић

Страница Катедре: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/

Шеф катедре: Проф .др Љиљана Шћепановић
Заменик шефа катедре: Проф .др Душан Митровић
Секретар катедре:Проф. др Дејан Нешић

Шеф катедре: Проф. др Бранислава Савић
Заменик шефа катедре: Проф. др Слободанка Ђукић
Секретар катедре: Асист. др Ина Гајић

Шеф катедре: Проф.др Владимир Трајковић
Заменик шефа катедре: Доц. Др Милош Марковић
Секретар катедре: Асист. др Емина Савић

Шеф катедре: Проф.др Елка Стефанова
Заменик шефа катедре: Проф. др Зорица Стевић
Секретар катедре: Доц. др Никола Војводић

Страница Катедре: https://neurologija.bg.ac.rs

Шеф катедре: Проф.др Драгана Шобић Шарановић
Заменик шефа катедре: Проф.др Вера Артико
Секретар катедре: Доц. др Слободанка Беатовић

Шеф катедре: проф. др Карел Турза
Секретар катедре: мр. Вера Марковић, наставник латинског језика

Шеф катедре: Проф.др Ненад Арсовић
Заменик шефа катедре: Проф. др Милан Јовановић
Секретар катедре: Доц. др Зоран Дудварски

Шеф катедре: Проф.др Аница Бобић Радовановић
Заменик шефа катедре: Проф.др Миленко Стојковић
Секретар катедре: Доц.др Марија Божић

Шеф катедре: Проф.др Јелена Сопта
Заменик шефа катедре: Доц.др Нада Томановић
Секретар катедре: Асист.др Реља Ковачевић

Шеф катедре: Доц.др Јелена Нешовић Остојић
Заменик шефа катедре: Доц. др Јасна Тодоровић
Секретар катедре: Сар. у настави др Светолик Спасић

Шеф катедре: Проф.др Мирјана Костић
Заменик шефа катедре: Доц. др Милош Кузмановић
Секретар катедре: Доц. др Нада Крстовски

Шеф катедре: Проф.др Александар Јовановић
Заменик шефа катедре: Доц. др Милица Пејовић Милованчевић
Секретар катедре: Доц. др Маја Ивковић

Шеф катедре: Проф.др Драган Машуловић
Заменик шефа катедре: Проф. др Ружа Стевић
Секретар катедре: Клинички асист.др Јелена Ковач

Шеф катедре: Проф. др Весна Бјеговић Микановић
Заменик шефа катедре: Проф. др Милена Шантрић-Милићевић
Секретар катедре: Доц.др Јанко Јанковић

Шеф катедре: Проф др Ђорђе Алeмпијевић
Заменик шефа катедре: Доц. др Снежана Павлекић
Секретар катедре: асистент др Тијана Дурмић

Шеф катедре: Проф. др Мирослав Раденковић
Заменик шефа катедре: Проф. др Драган Обрадовић
Секретар катедре: сар. у наст. др Марко Стојановић

Шеф катедре: Проф.др Ивана Петронић Марковић
Заменик шефа катедре: Доц.др Драгана Ћировић
Секретар катедре: Доц. др Емилија Дубљанин – Распоповић

Шеф катедре: Проф.др Весна Вујић
Заменик шефа катедре: Проф.др Иванка Караџић
Секретар катедре: Доц. др Лидија Израел Живковић

Шеф катедре: Проф. др Даница Грујичић
Заменик шефа катедре: Проф. др Славко Матић
Секретар катедре: Асис. др Марко Драгаш

Шеф катедре: Проф.др Сенка Пантић
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре: ван. проф. др Нела Пушкаш

Шеф катедре: Проф.др Вера Буњевачки
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре: Доц. др Биљана Јекић

Катедре за специјалистичку наставу

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Шеф катедре:
Заменик шефа катедре:
Секретар катедре:

Kатедре за уже  научне  области које реализују специјалистичку наставу

Шеф катедре: Проф. др Ласло Пушкаш
Заменик шефа катедре: Доц. др Данијела Ђонић
Секретар катедре: Асист. др Дубравка Алексић

Шеф катедре: Проф. др Небојша Милошевић
Заменик шефа катедре: Доц. др Мирјана Платиша
Секретар катедре: Асист. др Немања Рајковић

Шеф катедре: Проф. др Небојша Радуновић
Заменик шефа катедре: Проф. др Снежана Ракић
Секретар катедре: Доц. др Катарина Јеремић

Шеф катедре: Проф.др Милош Николић
Заменик шефа катедре: Доц.др Светлана Попадић
Секретар катедре:Асист. др Јелена Стојковић Филиповић

Шеф катедре: Проф др Љиљана Марковић Денић
Заменик шефа катедре: Проф.др Татјана Пекмезовић
Секретар катедре: Асист. др Анита Гргуревић