Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Катедре и институти

//Катедре и институти
Катедре и институти 2020-09-08T08:46:20+00:00

Управник Института: Проф.др Бранислав Филиповић

Управник Института: Проф.др Дејан Жикић

Управник Института: Проф.др Татјана Пекмезовић

Управник Института: Проф.др Иванка Марковић

Управник Института: Проф.др Наташа Милић

Страница Катедре: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/

Управник Института: Проф.др Душан Митровић

Управник Института: Проф.др Драгана Вуковић

Управник Института: Проф.др Душко Дунђеровић

Управник Института: Проф.др Силвио де Лука

Управник Института: Проф.др Дејана Вуковић

Управник Института: Проф.др Слободан Николић

Управник Института: Проф. др Кристина Гопчевић

Управник Института: Проф.др Драга Плећаш

Управник Института: Проф.др Вера Буњевачки

Шеф катедре: Проф.др Ласло Пушкаш

Контакт телефон техничког секретара: 011/268 58 46

Шеф катедре: Проф. др Небојша Милошевић
Заменик шефа катедре: Проф. др Мирјана Платиша
Секретар катедре: Асист. др Немања Рајковић

Контакт телефон техничког секретара: 011/360 70 61

Шеф катедре: Проф. др Жељко Миковић
Заменик шефа катедре: Проф. др Александар Стефановић
Секретар катедре: Клинички асистент др Весна Марковић Мандић

Контакт телефон техничког секретара: 011/366 36 34

Шеф катедре: Проф. др Милош Николић
Заменик шефа катедре: Доц. др Светлана Попадић
Секретар катедре: Доц. др Јелена Стојковић-Филиповић

Контакт телефон техничког секретара: 011/268 26 52

Шеф катедре: Проф. др Љиљана Марковић Денић
Заменик шефа катедре: Проф. др Татјана Пекмезовић
Секретар катедре: Доц. др Исидора Вујчић

Контакт телефон техничког секретара: 011/360 70 62

Шеф катедре: Проф. др Миодраг Крстић
Заменик шефа катедре: Проф. др Немања Дамјанов
Секретар катедре: Проф. др александра Павловић Марковић

Контакт телефон техничког секретара: 011/36 39 766

Шеф катедре: Доц. др Јован Ранин
Заменик шефа катедре: Доц. др Јасмина Полуга
Секретар катере: Клинички асистент др Александар Урошевић

Контакт телефон техничког секретара: 011/2684 071

Шеф катедре: Проф. др Александар Миловановић
Заменик шефа катедре: Проф. др Петар Булат
Секретар катедре: Асист. др Јелена Ђоковић

Контакт телефон техничког секретара: 011/2685 485

Шеф катедре: Проф. др Наташа Петронијевић
Секретар катедре: Асист. др Милица Велимировић

Контакт телефон техничког секретара: 011/364 32 62

Шеф катедре: Проф. др Дејана Станисављевић
Заменик шефа катедре: Проф. др Наташа Милић
Секретар катедре: Доц. др Зоран Букумирић

Контакт телефон техничког секретара: 011/2681 964
Страница Катедре: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/

Шеф катедре: Проф. др Љиљана Шћепановић
Заменик шефа катедре: Проф. др Душан Митровић
Секретар катедре: Доц. др Марија Стојановић

Контакт телефон техничког секретара: 011/360 70 93

Шеф катедре: Проф. др Наташа Опавски
Заменик шефа катедре: Проф. др Александра Кнежевић
Секретар катедре: Асист. др Ина Гајић

Контакт телефон техничког секретара: 011/364 33 66

Шеф катедре: Проф. др Владимир Трајковић
Заменик шефа катедре: Проф. др Милош Марковић
Секретар катедре: Асист. др Ирена Вуковић Петровић

Контакт телефон техничког секретара: 011/364 33 66

Шеф катедре: Проф. др Eлка Стефанова

Контакт телефон техничког секретара: 011/2685 596

Шеф катедре: Проф. др Драгана Шобић Шарановић
Заменик шефа катедре: Проф. др Вера Артико
Секретар катедре: Проф. др Слободанка Беатовић

Контакт телефон техничког секретара: 3615641

Шеф катедре: Доц. др Данијела Тиосављевић
Секретар катедре: Др Данка Синадиновић

Контакт телефон техничког секретара катедре: 011/30 65 412

Шеф катедре: Проф. др Ненад Арсовић
Заменик шефа катедре: Проф. др Проф. др Милан Јовановић
Секретар катедре: Доц. др Зоран Дудварски

Контакт телефон техничког секретара: 011/264 36 94

Шеф катедре: Проф. др Аница Бобић Радовановић
Заменик шефа катедре: Проф. др Проф. др Миленко Стојковић
Секретар катедре: Доц. др Марија Божић

Контакт телефон техничког секретара: 011/26 88 99 7

Шеф катедре: Проф. др Јелена Сопта

Контакт телефон техничког секретара: 011/268 555 9

Шеф катедре: Проф. др јелена Нешовић Остојић
Заменик шефа катедре: Доц. др Јасна Тодоровић
Секретар катедре: Асист. др Светолик Спасић

Контакт телефон техничког секретара: 011/26 85 340

Шеф катедре: Проф. др Драгана Вујић
Заменик шефа катедре: Доц. др Марина Атанацковић-Марковић
Секретар катедре: Линички асистент др Андријан Сарајлија

Контакт телефон техничког секретара: 011/20 60 709

Шеф катедре: Проф. др Александар Јовановић
Заменик шефа катедре: Доц. др Милица Пејовић Милованчев
Секретар катедре: Доц. др Маја Ивковић

Контакт телефон техничког секретара: 011/26 57 955

Шеф катедре: Проф. др Драган Машуловић
Заменик шефа катедре: Проф. др Зорица Милошевић
Секретар катедре: Клинички асистент др Јелена Ковач

Контакт телефон техничког секретара: 011/36 36 333

Шеф катедре: Проф. др Весна Бјеговић Микановић
Заменик шефа катедре: Проф. др Милена Шантрић Милићевић
Секретар катедре: Проф. др Јанко Јанковић

Контакт телефон техничког секретара: 011/265 95 33

Шеф катедре: Проф. др Владимир Живковић
Заменик шефа катедре: Проф. др Зоран Михаиловић
Секретар катедре: Асист. др Татјана Дурмић

Контакт телефон техничког секретара: 011/26 82 522

Шеф катедре: Проф. др Невена Дивац
Заменик шефа катедре: Доц. др Катарина Савић
Секретар катедре: Сарадник у настави др Милош Басаиловић

Контакт телефон техничког секретара: 011/364 33 96

Шеф катедре: Проф. др Ивана Петронић Марковић
Заменик шефа катедре: Проф. др Драгана Ћировић
Секретар катедре: Проф. др Емилија Дубљанин Распоповић

Контакт телефон техничког секретара: 011/20 60 738

Шеф катедре: Проф. др Весна Вујић
Заменик шефа катедре: Проф. др Иванка Караџић
Секретар катедре: Доц. др Лидија Израел Живковић

Контакт телефон техничког секретара: 011/360 70 58

Шеф катедре: Проф. др Горан Белојевић
Заменик шефа катедре: Проф. др Душан Бацковић
Секретар катедре: Доц. др Јелена Илић Живојиновић

Контакт телефон техничког секретара: 011/36 12 762

Шеф катедре: Проф. др Даница Грујичић
Заменик шефа катедре: Проф. др Александар Симић
Секретар катедре: Клинички асистент др Михаило Милићевић

Контакт телефон техничког секретара: 011/30 65 472

Шеф катедре: Проф. др Тамара Кравић Стевовић
Заменик шефа катедре: Проф. др Миљана Обрадовић
Секретар катедре: Асист. др Тамара Мартиновић

Контакт телефон техничког секретара: 011/360 70 33

Шеф катедре: Проф. др Биљана Јекић
Секретар катедре: Асист. др Дијана Перовић

Контакт телефон техничког секретара: 011/360 70 40

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: ???

Контакт телефон: ???

Шеф катедре: Проф.др Ласло Пушкаш

Контакт телефон техничког секретара: 011/268 58 46

Шеф катедре: Проф. др Небојша Милошевић
Заменик шефа катедре: Проф. др Мирјана Платиша
Секретар катедре: Асист. др Немања Рајковић

Контакт телефон техничког секретара: 011/360 70 61

Шеф катедре: Проф. др Жељко Миковић
Заменик шефа катедре: Проф. др Александар Стефановић
Секретар катедре: Клинички асистент др Весна Марковић Мандић

Контакт телефон техничког секретара: 011/366 36 34

Шеф катедре: Проф. др Милош Николић
Заменик шефа катедре: Доц. др Светлана Попадић
Секретар катедре: Доц. др Јелена Стојковић-Филиповић

Контакт телефон техничког секретара: 011/268 26 52

Шеф катедре: Проф. др Љиљана Марковић Денић
Заменик шефа катедре: Проф. др Татјана Пекмезовић
Секретар катедре: Доц. др Исидора Вујчић

Контакт телефон техничког секретара: 011/360 70 62

Шеф катедре: Проф. др Миодраг Крстић
Заменик шефа катедре: Проф. др Немања Дамјанов
Секретар катедре: Проф. др александра Павловић Марковић

Контакт телефон техничког секретара: 011/36 39 766

Шеф катедре: Доц. др Јован Ранин
Заменик шефа катедре: Доц. др Јасмина Полуга
Секретар катере: Клинички асистент др Александар Урошевић

Контакт телефон техничког секретара: 011/2684 071

Шеф катедре: Проф. др Александар Миловановић
Заменик шефа катедре: Проф. др Петар Булат
Секретар катедре: Асист. др Јелена Ђоковић

Контакт телефон техничког секретара: 011/2685 485

Шеф катедре: Проф. др Наташа Петронијевић
Секретар катедре: Асист. др Милица Велимировић

Контакт телефон техничког секретара: 011/364 32 62

Шеф катедре: Проф. др Дејана Станисављевић
Заменик шефа катедре: Проф. др Наташа Милић
Секретар катедре: Доц. др Зоран Букумирић

Контакт телефон техничког секретара: 011/2681 964
Страница Катедре: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/

Шеф катедре: Проф. др Љиљана Шћепановић
Заменик шефа катедре: Проф. др Душан Митровић
Секретар катедре: Доц. др Марија Стојановић

Контакт телефон техничког секретара: 011/360 70 93

Шеф катедре: Проф. др Наташа Опавски
Заменик шефа катедре: Проф. др Александра Кнежевић
Секретар катедре: Асист. др Ина Гајић

Контакт телефон техничког секретара: 011/364 33 66

Шеф катедре: Проф. др Владимир Трајковић
Заменик шефа катедре: Проф. др Милош Марковић
Секретар катедре: Асист. др Ирена Вуковић Петровић

Контакт телефон техничког секретара: 011/364 33 66

Шеф катедре: Проф. др Eлка Стефанова

Контакт телефон техничког секретара: 011/2685 596

Шеф катедре: Проф. др Драгана Шобић Шарановић
Заменик шефа катедре: Проф. др Вера Артико
Секретар катедре: Проф. др Слободанка Беатовић

Контакт телефон техничког секретара: 3615641

Шеф катедре: Доц. др Данијела Тиосављевић
Секретар катедре: Др Данка Синадиновић

Контакт телефон техничког секретара катедре: 011/30 65 412

Шеф катедре: Проф. др Ненад Арсовић
Заменик шефа катедре: Проф. др Проф. др Миленко Стојковић
Секретар катедре: Доц. др Марија Божић

Контакт телефон техничког секретара: 011/264 36 94

Шеф катедре: Проф. др Јелена Сопта

Контакт телефон техничког секретара: 011/268 555 9

Шеф катедре: Проф. др јелена Нешовић Остојић
Заменик шефа катедре: Доц. др Јасна Тодоровић
Секретар катедре: Асист. др Светолик Спасић

Контакт телефон техничког секретара: 011/26 85 340

Шеф катедре: Проф. др Драгана Вујић
Заменик шефа катедре: Доц. др Марина Атанацковић-Марковић
Секретар катедре: Линички асистент др Андријан Сарајлија

Контакт телефон техничког секретара: 011/20 60 709

Шеф катедре: Проф. др Александар Јовановић
Заменик шефа катедре: Доц. др Милица Пејовић Милованчев
Секретар катедре: Доц. др Маја Ивковић

Контакт телефон техничког секретара: 011/26 57 955

Шеф катедре: Проф. др Драган Машуловић
Заменик шефа катедре: Проф. др Зорица Милошевић
Секретар катедре: Клинички асистент др Јелена Ковач

Контакт телефон техничког секретара: 011/36 36 333

Шеф катедре: Проф. др Весна Бјеговић Микановић
Заменик шефа катедре: Проф. др Милена Шантрић Милићевић
Секретар катедре: Проф. др Јанко Јанковић

Контакт телефон техничког секретара: 011/265 95 33

Шеф катедре: Проф. др Владимир Живковић
Заменик шефа катедре: Проф. др Зоран Михаиловић
Секретар катедре: Асист. др Татјана Дурмић

Контакт телефон техничког секретара: 011/26 82 522

Шеф катедре: Проф. др Невена Дивац
Заменик шефа катедре: Доц. др Катарина Савић
Секретар катедре: Сарадник у настави др Милош Басаиловић

Контакт телефон техничког секретара: 011/364 33 96

Шеф катедре: Проф. др Ивана Петронић Марковић
Заменик шефа катедре: Проф. др Драгана Ћировић
Секретар катедре: Проф. др Емилија Дубљанин Распоповић

Контакт телефон техничког секретара: 011/20 60 738

Шеф катедре: Проф. др ВеснаВујић
Заменик шефа катедре: Проф. др Иванка Караџић
Секретар катедре: Доц. др Лидија Израел Живковић

Контакт телефон техничког секретара: 011/360 70 58

Шеф катедре: Проф. др Горан Белојевић
Заменик шефа катедре: Проф. др Душан Бацковић
Секретар катедре: Доц. др Јелена Илић Живојиновић

Контакт телефон техничког секретара: 011/36 12 762

Шеф катедре: Проф. др Даница Грујичић
Заменик шефа катедре: Проф. др Александар Симић
Секретар катедре: Клинички асистент др Михаило Милићевић

Контакт телефон техничког секретара: 011/30 65 472

Шеф катедре: Проф. др Тамара Кравић Стевовић
Заменик шефа катедре: Проф. др Миљана Обрадовић
Секретар катедре: Асист. др Тамара Мартиновић

Контакт телефон техничког секретара: 011/360 70 33

Шеф катедре: Проф. др Биљана Јекић
Секретар катедре: Асист. др Дијана Перовић

Контакт телефон техничког секретара: 011/360 70 40