Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Katedre i instituti

//Katedre i instituti
Katedre i instituti 2021-02-19T11:19:17+00:00

Upravnik Instituta: Prof. dr Milan Milisavljević

Upravnik Instituta: Prof.dr Dejan Žikić

Upravnik Instituta: Prof.dr Tatjana Pekmezović

Upravnik Instituta: Prof.dr Ivanka Marković

Upravnik Instituta: Prof.dr Nataša Milić

Stranica Katedre: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/

Upravnik Instituta: Prof.dr Dušan Mitrović

Upravnik Instituta: Prof.dr Dragana Vuković

Upravnik Instituta: Prof.dr Duško Dunđerović

Upravnik Instituta: Prof.dr Silvio de Luka

Upravnik Instituta: Prof.dr Dejana Vuković

Upravnik Instituta: Prof. dr Đorđe Alempijević

Upravnik Instituta: Prof.dr Sonja Vučković

Upravnik Instituta: Prof. dr Kristina Gopčević

Upravnik Instituta: Prof. dr Nađa Vasiljević

Upravnik Instituta: Prof. dr Milica Labudović-Borović

Upravnik Instituta: Prof.dr Vera Bunjevački

Šef katedre: Prof.dr Laslo Puškaš

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/268 58 46

Šef katedre: Prof. dr Nebojša Milošević
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Mirjana Platiša
Sekretar katedre: Asist. dr Nemanja Rajković

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/360 70 61

Šef katedre: Prof. dr Željko Miković
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Aleksandar Stefanović
Sekretar katedre: Klinički asistent dr Vesna Marković Mandić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/366 36 34

Šef katedre: Prof. dr Miloš Nikolić
Zamenik šefa katedre: Doc. dr Svetlana Popadić
Sekretar katedre: Doc. dr Jelena Stojković-Filipović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/268 26 52

Šef katedre: Prof. dr Ljiljana Marković Denić
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Tatjana Pekmezović
Sekretar katedre: Doc. dr Isidora Vujčić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/360 70 62

Šef katedre: Prof. dr Miodrag Krstić
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Nemanja Damjanov
Sekretar katedre: Prof. dr aleksandra Pavlović Marković

Kontakt telefon tehničkog sekretara:

Šef katedre: Doc. dr Jovan Ranin
Zamenik šefa katedre: Doc. dr Jasmina Poluga
Sekretar katere: Klinički asistent dr Aleksandar Urošević

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/2684 071

Šef katedre: Prof. dr Aleksandar Milovanović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Petar Bulat
Sekretar katedre: Asist. dr Jelena Đoković

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/2685 485

Šef katedre: Prof. dr Nataša Petronijević
Sekretar katedre: Asist. dr Milica Velimirović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/364 32 62

Šef katedre: Prof. dr Dejana Stanisavljević
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Nataša Milić
Sekretar katedre: Doc. dr Zoran Bukumirić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/2681 964
Stranica Katedre: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/

Šef katedre: Prof. dr Ljiljana Šćepanović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Dušan Mitrović
Sekretar katedre: Doc. dr Marija Stojanović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/360 70 93

Šef katedre: Prof. dr Nataša Opavski
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Aleksandra Knežević
Sekretar katedre: Asist. dr Ina Gajić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/364 33 66

Šef katedre: Prof. dr Vladimir Trajković
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Miloš Marković
Sekretar katedre: Asist. dr Irena Vuković Petrović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/364 33 66

Šef katedre: Prof. dr Elka Stefanova

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/2685 596

Šef katedre: Prof. dr Dragana Šobić Šaranović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Vera Artiko
Sekretar katedre: Prof. dr Slobodanka Beatović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 3615641

Šef katedre: Doc. dr Danijela Tiosavljević
Sekretar katedre: Dr Danka Sinadinović

Kontakt telefon tehničkog sekretara katedre: 011/30 65 412

Šef katedre: Prof. dr Nenad Arsović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Prof. dr Milan Jovanović
Sekretar katedre: Doc. dr Zoran Dudvarski

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/264 36 94

Šef katedre: Prof. dr Anica Bobić Radovanović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Prof. dr Milenko Stojković
Sekretar katedre: Doc. dr Marija Božić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/26 88 99 7

Šef katedre: Prof. dr Jelena Sopta

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/268 555 9

Šef katedre: Prof. dr jelena Nešović Ostojić
Zamenik šefa katedre: Doc. dr Jasna Todorović
Sekretar katedre: Asist. dr Svetolik Spasić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/26 85 340

Šef katedre: Prof. dr Dragana Vujić
Zamenik šefa katedre: Doc. dr Marina Atanacković-Marković
Sekretar katedre: Linički asistent dr Andrijan Sarajlija

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/20 60 709

Šef katedre: Prof. dr Aleksandar Jovanović
Zamenik šefa katedre: Doc. dr Milica Pejović Milovančev
Sekretar katedre: Doc. dr Maja Ivković

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/26 57 955

Šef katedre: Prof. dr Dragan Mašulović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Zorica Milošević
Sekretar katedre: Klinički asistent dr Jelena Kovač

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/36 36 333

Šef katedre: Prof. dr Vesna Bjegović Mikanović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Milena Šantrić Milićević
Sekretar katedre: Prof. dr Janko Janković

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/265 95 33

Šef katedre: Prof. dr Vladimir Živković
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Zoran Mihailović
Sekretar katedre: Asist. dr Tatjana Durmić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/26 82 522

Šef katedre: Prof. dr Nevena Divac
Zamenik šefa katedre: Doc. dr Katarina Savić
Sekretar katedre: Saradnik u nastavi dr Miloš Basailović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/364 33 96

Šef katedre: Prof. dr Ivana Petronić Marković
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Dragana Ćirović
Sekretar katedre: Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/20 60 738

Šef katedre: Prof. dr Vesna Vujić
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Ivanka Karadžić
Sekretar katedre: Doc. dr Lidija Izrael Živković

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/360 70 58

Šef katedre: Prof. dr Goran Belojević
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Dušan Backović
Sekretar katedre: Doc. dr Jelena Ilić Živojinović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/36 12 762

Šef katedre: Prof. dr Danica Grujičić
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Aleksandar Simić
Sekretar katedre: Klinički asistent dr Mihailo Milićević

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/30 65 472

Šef katedre: Prof. dr Tamara Kravić Stevović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Miljana Obradović
Sekretar katedre: Asist. dr Tamara Martinović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/360 70 33

Šef katedre: Prof. dr Biljana Jekić
Sekretar katedre: Asist. dr Dijana Perović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/360 70 40

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: ???

Kontakt telefon: ???

Šef katedre: Prof.dr Laslo Puškaš

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/268 58 46

Šef katedre: Prof. dr Nebojša Milošević
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Mirjana Platiša
Sekretar katedre: Asist. dr Nemanja Rajković

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/360 70 61

Šef katedre: Prof. dr Željko Miković
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Aleksandar Stefanović
Sekretar katedre: Klinički asistent dr Vesna Marković Mandić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/366 36 34

Šef katedre: Prof. dr Miloš Nikolić
Zamenik šefa katedre: Doc. dr Svetlana Popadić
Sekretar katedre: Doc. dr Jelena Stojković-Filipović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/268 26 52

Šef katedre: Prof. dr Ljiljana Marković Denić
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Tatjana Pekmezović
Sekretar katedre: Doc. dr Isidora Vujčić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/360 70 62

Šef katedre: Prof. dr Miodrag Krstić
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Nemanja Damjanov
Sekretar katedre: Prof. dr aleksandra Pavlović Marković

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/36 39 766

Šef katedre: Doc. dr Jovan Ranin
Zamenik šefa katedre: Doc. dr Jasmina Poluga
Sekretar katere: Klinički asistent dr Aleksandar Urošević

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/2684 071

Šef katedre: Prof. dr Aleksandar Milovanović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Petar Bulat
Sekretar katedre: Asist. dr Jelena Đoković

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/2685 485

Šef katedre: Prof. dr Nataša Petronijević
Sekretar katedre: Asist. dr Milica Velimirović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/364 32 62

Šef katedre: Prof. dr Dejana Stanisavljević
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Nataša Milić
Sekretar katedre: Doc. dr Zoran Bukumirić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/2681 964
Stranica Katedre: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/

Šef katedre: Prof. dr Ljiljana Šćepanović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Dušan Mitrović
Sekretar katedre: Doc. dr Marija Stojanović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/360 70 93

Šef katedre: Prof. dr Nataša Opavski
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Aleksandra Knežević
Sekretar katedre: Asist. dr Ina Gajić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/364 33 66

Šef katedre: Prof. dr Vladimir Trajković
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Miloš Marković
Sekretar katedre: Asist. dr Irena Vuković Petrović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/364 33 66

Šef katedre: Prof. dr Elka Stefanova

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/2685 596

Šef katedre: Prof. dr Dragana Šobić Šaranović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Vera Artiko
Sekretar katedre: Prof. dr Slobodanka Beatović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 3615641

Šef katedre: Doc. dr Danijela Tiosavljević
Sekretar katedre: Dr Danka Sinadinović

Kontakt telefon tehničkog sekretara katedre: 011/30 65 412

Šef katedre: Prof. dr Nenad Arsović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Prof. dr Milenko Stojković
Sekretar katedre: Doc. dr Marija Božić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/264 36 94

Šef katedre: Prof. dr Jelena Sopta

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/268 555 9

Šef katedre: Prof. dr jelena Nešović Ostojić
Zamenik šefa katedre: Doc. dr Jasna Todorović
Sekretar katedre: Asist. dr Svetolik Spasić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/26 85 340

Šef katedre: Prof. dr Dragana Vujić
Zamenik šefa katedre: Doc. dr Marina Atanacković-Marković
Sekretar katedre: Linički asistent dr Andrijan Sarajlija

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/20 60 709

Šef katedre: Prof. dr Aleksandar Jovanović
Zamenik šefa katedre: Doc. dr Milica Pejović Milovančev
Sekretar katedre: Doc. dr Maja Ivković

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/26 57 955

Šef katedre: Prof. dr Dragan Mašulović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Zorica Milošević
Sekretar katedre: Klinički asistent dr Jelena Kovač

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/36 36 333

Šef katedre: Prof. dr Vesna Bjegović Mikanović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Milena Šantrić Milićević
Sekretar katedre: Prof. dr Janko Janković

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/265 95 33

Šef katedre: Prof. dr Vladimir Živković
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Zoran Mihailović
Sekretar katedre: Asist. dr Tatjana Durmić

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/26 82 522

Šef katedre: Prof. dr Nevena Divac
Zamenik šefa katedre: Doc. dr Katarina Savić
Sekretar katedre: Saradnik u nastavi dr Miloš Basailović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/364 33 96

Šef katedre: Prof. dr Ivana Petronić Marković
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Dragana Ćirović
Sekretar katedre: Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/20 60 738

Šef katedre: Prof. dr VesnaVujić
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Ivanka Karadžić
Sekretar katedre: Doc. dr Lidija Izrael Živković

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/360 70 58

Šef katedre: Prof. dr Goran Belojević
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Dušan Backović
Sekretar katedre: Doc. dr Jelena Ilić Živojinović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/36 12 762

Šef katedre: Prof. dr Danica Grujičić
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Aleksandar Simić
Sekretar katedre: Klinički asistent dr Mihailo Milićević

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/30 65 472

Šef katedre: Prof. dr Tamara Kravić Stevović
Zamenik šefa katedre: Prof. dr Miljana Obradović
Sekretar katedre: Asist. dr Tamara Martinović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/360 70 33

Šef katedre: Prof. dr Biljana Jekić
Sekretar katedre: Asist. dr Dijana Perović

Kontakt telefon tehničkog sekretara: 011/360 70 40