Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Специјалистичке академске студије

//Специјалистичке академске студије
Специјалистичке академске студије 2022-11-16T12:58:03+00:00

Уписивање овог студијског програма

Сва обавештења у вези са претходним и актуелним конкурсима за упис овог студијског програма можете наћи на страници УПИСИ НА ФАКУЛТЕТ.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Специјалистичке академске студије – медицинске науке су студије другог степена, обезбеђује стицање знања и способности за научноистраживачки рад и примену резултата науке у пракси, оспособљавају студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа, трају једну годину и њиховим завршетком стиче се  60 ЕСПБ бодова. Специјалистичких академских студија – медицинске науке може уписати лице које је завршило интегрисане академске студије медицине или лице које је стекло високо образовање из области медицинских наука по по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Завршетком студијског програма специјалистичких академских студија – медицинске науке  стиче се стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области медицине.

Актуелни подаци који се тичу извођења наставе, обавештења и распореди за студенте се налазе на студијском порталу.

СТУДИЈСКИ ПОРТАЛ