Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Специјалистичке академске студије

//Специјалистичке академске студије
Специјалистичке академске студије 2020-08-06T09:42:59+00:00

Уписивање овог студијског програма

Сва обавештења у вези са претходним и актуелним конкурсима за упис овог студијског програма можете наћи на страници УПИСИ НА ФАКУЛТЕТ.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Специјалистичке академске студије у оквиру обавезних предмета имају четири предмета: Увод у научни рад, Информатика за истраживаче у области медицинских наука, Статистика за истраживаче у области медицинских наука и Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело. Предмет Увод у научни рад упознаје студенте са основама научно истраживачког рада и етичким кодексима истраживања, врстама научног истраживања и њиховим методама. У оквиру предмета Информатика за истраживаче у области медицинских наука студенти се упознају са основним појмовима и концептима из области медицинских наука. Статистика за истраживаче у области медицинских наука упознаје студенте са неопходним биостатистичким методама, алатима, техникама и рачунарским вештинама, статистичким вештинама размишљања и улоге у статистичком размишљању. Оквир предмета Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело студенту пружа сазнања и оспособљава га да самостално напише све делове научног рада, да га припреми за публиковање, усмено излагање или постер презентацију.

Изборни предмети су сврстани у две групе:

Експериментална истраживања у медицини, Експериментална методологија научног истраживања у медицини- добра лабораторијска пракса, Клиничко истраживање у медицини – од којих студент бира један од наведена три предмета у зависности одизборног подручја- модула који је студент уписао. У оквиру предмета Епидемиолошка истраживања студент се оспособљава да израчуна показатеље обољења, умирања затим тумачење индикатора здравља с акцентом на специфичности квалитативних и квантитативних истраживања. Експериментална методологија научног истраживања добра лабораторијска пракса, упућује студента на стицање знања везаних за законодавство и основне принципе добре лабораторијске праксе. У модулу Клиничка истраживања у медицини упознају се студенти са циљевима, основним карактеристикама, дизајном и исходом клиничких истраживања. Зависно од изборног подручја-модула специјалистичких студија, студент се опредењује за изборне предмете из прве и друге групе изборних предмета.

У другој групи је пет предмета: Основи ћелијске биологије, Основи имунологије, Методе молекуларне генетике, Физиологија нервног и ендокриног система и Физиологија кардиоваскуларног система- од којих се бирају три предмета.
Основи ћелијске биологије пружају знања о кључним појмовима везаним за основне карактериситике еукариотипске ћелије.
Основи имунологије – овладавање сазнањима о карактериситикама имунског система и његовим функцијама.
Методе молекуларне медицине пружају кључне појмове везане за основне особености генома човека.
Физиологија нервног и ендокриног система и Физиологија кардиоваскуларног система упознаје студенте са основама физиологије ових система са аспекра најновијих открића.

Обавезни предмети носе 3 ЕСПБ, осим Статистике која носи 9 ЕСПБ и изборни предмети су 3 ЕСПБ. У току даљих студија, студент изучава два обавезна и један изборни предмет из смера на који је опредеље. Усмерења се односе на базичне медицинске гране, клиничке и јавно-здравствене. Путем ових предмета студенти добијају научна сазнања за свој будући научно-истраживачки рад.

Актуелни подаци који се тичу извођења наставе, обавештења и распореди за студенте се налазе на студијском порталу.

СТУДИЈСКИ ПОРТАЛ

СПИСАК МОДУЛА

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Физиологија кардиоваскуларног система
 3. Методе молекуларне генетике
 4. Основи имунологије

ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Методе молекуларне генетике
 3. Основи имунологије
 4. Физиологија нервног и ендокриног система

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Основи делијске биологије
 2. Физиологија кардиоваскуларног система
 3. Физиологија нервног и ендокриног система
 4. Експериментална методологија научног истраживања у медицини – добра лабораторијска пракса

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Методе молекуларне генетике
 2. Физиологија кардиоваскуларног система
 3. Физиологија нервног и ендокриног система
 4. Експериментална методологија научног истраживања у медицини – добра лабораторијска пракса

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Епидемиолошка истраживања у медицини
 2. Физиологија кардиоваскуларног система
 3. Физиологија нервног и ендокриног система
 4. Основи имунологије

ИМУНОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Основи ћелијске биологије
 2. Методе молекуларне генетике
 3. Основи имунологије
 4. Експериментална методологија научног истраживања у медицини – добра лабораторијска пракса

ИСХРАНА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Епидемиолошка истраживања у медицини
 2. Физиологија кардиоваскуларног система
 3. Физиологија нервног и ендокриног система
 4. Основи ћелијске биологије

КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Основи ћелијске биологије
 2. Методе молекуларне генетике
 3. Основи имунологије
 4. Експериментална методологија научног истраживања у медицини – добра лабораторијска пракса

КЛИНИЧКА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Физиологија нервног и ендокриног система
 4. Методе молекуларне генетике

КЛИНИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МИКРОБИОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Основи ћелијске биологије
 2. Методе молекуларне генетике
 3. Основи имунологије
 4. Експериментална методологија научног истраживања у медицини – добра лабораторијска пракса

КЛИНИЧКА И ПРИМЕЊЕНА АНАТОМИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Физиологија кардиоваскуларног система
 4. Физиологија нервног и ендокриног система

КЛИНИЧКА КАРДИОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Физиологија кардиоваскуларног система
 3. Методе молекуларне генетике
 4. Основи имунологије

КЛИНИЧКА НЕУРОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Физиологија нервног и ендокриног система
 4. Методе молекуларне генетике

КЛИНИЧКА ОФТАЛМОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Физиологија нервног и ендокриног система
 4. Основи имунологије

КЛИНИЧКА ПУЛМОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Методе молекуларне генетике
 4. Основи имунологије

КЛИНИЧКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Методе молекуларне генетике
 4. Основи имунологије

КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Епидемиолошка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Физиологија кардиоваскуларног система
 4. Физиологија нервног и ендокриног система

КЛИНИЧКА ХЕМАТОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Методе молекуларне генетике
 4. Основи имунологије

МЕДИЦИНА РАДА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Епидемиолошка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Физиологија кардиоваскуларног система
 4. Основи имунологије

МЕДИЦИНА СПОРТА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Физиологија нервног и ендокриног система
 3. Физиологија кардиоваскуларног система
 4. Основи имунологије

МИКРОСКОПИЈА И ЋЕЛИЈСКА БИОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Основи ћелијске биологије
 2. Физиологија нервног и ендокриног система
 3. Физиологија кардиоваскуларног система
 4. Експериментална методологија научног истраживања у медицини – добра лабораторијска пракса

НЕОНАТОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Основи ћелијске биологије
 2. Клиничка истраживања у медицини
 3. Методе молекуларне генетике
 4. Основи имунологије

НЕУРОХИРУРГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Основи ћелијске биологије
 2. Клиничка истраживања у медицини
 3. Методе молекуларне генетике
 4. Основи имунологије

НЕФРОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Основи ћелијске биологије
 2. Клиничка истраживања у медицини
 3. Физиологија нервног и ендокриног система
 4. Основи имунологије

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Физиологија кардиоваскуларног система
 2. Клиничка истраживања у медицини
 3. Физиологија нервног и ендокриног система
 4. Основи имунологије

ОРТОПЕДИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Методе молекуларне генетике
 4. Основи имунологије

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Методе молекуларне генетике
 4. Основи имунологије

РАДИОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Физиологија нервног и ендокриног система
 3. Физиологија кардиоваскуларног система
 4. Основи имунологије

РЕУМАТОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Методе молекуларне генетике
 4. Основи имунологије

СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Епидемиолошка истраживања у медицини
 2. Физиологија кардиоваскуларног система
 3. Основи ћелијске биологије
 4. Основи имунологије

УРОЛОГИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Физиологија нервног и ендокриног система
 4. Основи имунологије

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Епидемиолошка истраживања у медицини
 2. Физиологија нервног и ендокриног система
 3. Физиологија кардиоваскуларног система
 4. Основи имунологије

ФОРЕНЗИЧКА ПАТОЛОГИЈА И ЕКСПЕРТИЗНА ДИЈАГНОСТИКА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Епидемиолошка истраживања у медицини
 2. Физиологија нервног и ендокриног система
 3. Физиологија кардиоваскуларног система
 4. Методе молекуларне генетике

ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Епидемиолошка истраживања у медицини
 2. Физиологија нервног и ендокриног система
 3. Физиологија кардиоваскуларног система
 4. Основи ћелијске биологије

ХИРУРШКА АНАТОМИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Физиологија нервног и ендокриног система
 4. Основи ћелијске биологије

ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Клиничка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Методе молекуларне генетике
 4. Основи имунологије

ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА, ФИЗИОЛОГИЈА РАСТА И РАЗВОЈА

Списак обавезних предмета на програму:

 1. Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело
 2. Увод у научни рад
 3. Информатика за истраживаче у области медицинских наука
 4. Статистика за истраживаче у области медицинских наука

Списак изборних предмета на програму:

 1. Епидемиолошка истраживања у медицини
 2. Основи ћелијске биологије
 3. Физиологија нервног и ендокриног система
 4. Физиологија кардиоваскуларног система