Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Specijalističke akademske studije

//Specijalističke akademske studije
Specijalističke akademske studije 2020-08-06T09:42:59+00:00

Upisivanje ovog studijskog programa

Sva obaveštenja u vezi sa prethodnim i aktuelnim konkursima za upis ovog studijskog programa možete naći na stranici UPISI NA FAKULTET.

OSNOVNE INFORMACIJE

Kurikulum studijskog programa sadrži listu i strukturu obaveznih i izbornih predmeta i modula i njihov opis.

Specijalističke akademske studije u okviru obaveznih predmeta imaju četiri predmeta: Uvod u naučni rad, Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka, Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka i Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo. Predmet Uvod u naučni rad upoznaje studente sa osnovama naučno istraživačkog rada i etičkim kodeksima istraživanja, vrstama naučnog istraživanja i njihovim metodama. U okviru predmeta Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima i konceptima iz oblasti medicinskih nauka. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka upoznaje studente sa neophodnim biostatističkim metodama, alatima, tehnikama i računarskim veštinama, statističkim veštinama razmišljanja i uloge u statističkom razmišljanju. Okvir predmeta Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo studentu pruža saznanja i osposobljava ga da samostalno napiše sve delove naučnog rada, da ga pripremi za publikovanje, usmeno izlaganje ili poster prezentaciju.

Izborni predmeti su svrstani u dve grupe:

Eksperimentalna istraživanja u medicini, Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja u medicini- dobra laboratorijska praksa, Kliničko istraživanje u medicini – od kojih student bira jedan od navedena tri predmeta u zavisnosti odizbornog područja- modula koji je student upisao. U okviru predmeta Epidemiološka istraživanja student se osposobljava da izračuna pokazatelje oboljenja, umiranja zatim tumačenje indikatora zdravlja s akcentom na specifičnosti kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja. Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja dobra laboratorijska praksa, upućuje studenta na sticanje znanja vezanih za zakonodavstvo i osnovne principe dobre laboratorijske prakse. U modulu Klinička istraživanja u medicini upoznaju se studenti sa ciljevima, osnovnim karakteristikama, dizajnom i ishodom kliničkih istraživanja. Zavisno od izbornog područja-modula specijalističkih studija, student se opredenjuje za izborne predmete iz prve i druge grupe izbornih predmeta.

U drugoj grupi je pet predmeta: Osnovi ćelijske biologije, Osnovi imunologije, Metode molekularne genetike, Fiziologija nervnog i endokrinog sistema i Fiziologija kardiovaskularnog sistema- od kojih se biraju tri predmeta.
Osnovi ćelijske biologije pružaju znanja o ključnim pojmovima vezanim za osnovne karakterisitike eukariotipske ćelije.
Osnovi imunologije – ovladavanje saznanjima o karakterisitikama imunskog sistema i njegovim funkcijama.
Metode molekularne medicine pružaju ključne pojmove vezane za osnovne osobenosti genoma čoveka.
Fiziologija nervnog i endokrinog sistema i Fiziologija kardiovaskularnog sistema upoznaje studente sa osnovama fiziologije ovih sistema sa aspekra najnovijih otkrića.

Obavezni predmeti nose 3 ESPB, osim Statistike koja nosi 9 ESPB i izborni predmeti su 3 ESPB. U toku daljih studija, student izučava dva obavezna i jedan izborni predmet iz smera na koji je opredelje. Usmerenja se odnose na bazične medicinske grane, kliničke i javno-zdravstvene. Putem ovih predmeta studenti dobijaju naučna saznanja za svoj budući naučno-istraživački rad.

Aktuelni podaci koji se tiču izvođenja nastave, obaveštenja i rasporedi za studente se nalaze na studijskom portalu.

STUDIJSKI PORTAL

SPISAK MODULA

DEČJA HIRURGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 3. Metode molekularne genetike
 4. Osnovi imunologije

DIGESTIVNI SISTEM

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Metode molekularne genetike
 3. Osnovi imunologije
 4. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema

EKSPERIMENTALNA FARMAKOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Osnovi delijske biologije
 2. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 3. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 4. Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja u medicini – dobra laboratorijska praksa

EKSPERIMENTALNA FIZIOLOGIJA I PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Metode molekularne genetike
 2. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 3. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 4. Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja u medicini – dobra laboratorijska praksa

EPIDEMIOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Epidemiološka istraživanja u medicini
 2. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 3. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 4. Osnovi imunologije

IMUNOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Osnovi ćelijske biologije
 2. Metode molekularne genetike
 3. Osnovi imunologije
 4. Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja u medicini – dobra laboratorijska praksa

ISHRANA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Epidemiološka istraživanja u medicini
 2. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 3. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 4. Osnovi ćelijske biologije

KLINIČKA BIOHEMIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Osnovi ćelijske biologije
 2. Metode molekularne genetike
 3. Osnovi imunologije
 4. Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja u medicini – dobra laboratorijska praksa

KLINIČKA ENDOKRINOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 4. Metode molekularne genetike

KLINIČKA I EKSPERIMENTALNA MIKROBIOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Osnovi ćelijske biologije
 2. Metode molekularne genetike
 3. Osnovi imunologije
 4. Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja u medicini – dobra laboratorijska praksa

KLINIČKA I PRIMENJENA ANATOMIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 4. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema

KLINIČKA KARDIOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 3. Metode molekularne genetike
 4. Osnovi imunologije

KLINIČKA NEUROLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 4. Metode molekularne genetike

KLINIČKA OFTALMOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 4. Osnovi imunologije

KLINIČKA PULMOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Metode molekularne genetike
 4. Osnovi imunologije

KLINIČKA TRANSFUZIOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Metode molekularne genetike
 4. Osnovi imunologije

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA I TERAPIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Epidemiološka istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 4. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema

KLINIČKA HEMATOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Metode molekularne genetike
 4. Osnovi imunologije

MEDICINA RADA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Epidemiološka istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 4. Osnovi imunologije

MEDICINA SPORTA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 3. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 4. Osnovi imunologije

MIKROSKOPIJA I ĆELIJSKA BIOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Osnovi ćelijske biologije
 2. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 3. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 4. Eksperimentalna metodologija naučnog istraživanja u medicini – dobra laboratorijska praksa

NEONATOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Osnovi ćelijske biologije
 2. Klinička istraživanja u medicini
 3. Metode molekularne genetike
 4. Osnovi imunologije

NEUROHIRURGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Osnovi ćelijske biologije
 2. Klinička istraživanja u medicini
 3. Metode molekularne genetike
 4. Osnovi imunologije

NEFROLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Osnovi ćelijske biologije
 2. Klinička istraživanja u medicini
 3. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 4. Osnovi imunologije

NUKLEARNA MEDICINA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 2. Klinička istraživanja u medicini
 3. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 4. Osnovi imunologije

ORTOPEDIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Metode molekularne genetike
 4. Osnovi imunologije

OTORINOLARINGOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Metode molekularne genetike
 4. Osnovi imunologije

RADIOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 3. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 4. Osnovi imunologije

REUMATOLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Metode molekularne genetike
 4. Osnovi imunologije

STATISTIKA I INFORMATIKA U MEDICINI

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Epidemiološka istraživanja u medicini
 2. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 3. Osnovi ćelijske biologije
 4. Osnovi imunologije

UROLOGIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 4. Osnovi imunologije

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Epidemiološka istraživanja u medicini
 2. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 3. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 4. Osnovi imunologije

FORENZIČKA PATOLOGIJA I EKSPERTIZNA DIJAGNOSTIKA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Epidemiološka istraživanja u medicini
 2. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 3. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 4. Metode molekularne genetike

HIGIJENA SA MEDICINSKOM EKOLOGIJOM

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Epidemiološka istraživanja u medicini
 2. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 3. Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 4. Osnovi ćelijske biologije

HIRURŠKA ANATOMIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 4. Osnovi ćelijske biologije

HUMANA REPRODUKCIJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Klinička istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Metode molekularne genetike
 4. Osnovi imunologije

ŠKOLSKA HIGIJENA, FIZIOLOGIJA RASTA I RAZVOJA

Spisak obaveznih predmeta na programu:

 1. Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati naučno delo
 2. Uvod u naučni rad
 3. Informatika za istraživače u oblasti medicinskih nauka
 4. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka

Spisak izbornih predmeta na programu:

 1. Epidemiološka istraživanja u medicini
 2. Osnovi ćelijske biologije
 3. Fiziologija nervnog i endokrinog sistema
 4. Fiziologija kardiovaskularnog sistema