Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Мастер струковне студије

//Мастер струковне студије
Мастер струковне студије 2023-09-18T09:33:59+00:00

Уписивање овог студијског програма

Сва обавештења у вези са претходним и актуелним конкурсима за упис овог студијског програма можете наћи на страници УПИСИ НА ФАКУЛТЕТ.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Мастер струковне студије се организују из различитих области медицине, превасходно оних које се односе на техничке аспекте дијагностике, негу и опоравак болесника као и организационе аспекте неге и опоравка болесника и намењене су студентима који су претходно завршили основне струковне студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.
Maстeр струкoвнe студиje трajу двe шкoлскe гoдинe, зaвршaвajу сe oдбрaнoм зaвршнoг рaдa, чимe студeнт стичe 120 EСПБ бoдoвa.
Нaстaвa je организованa пo предметимa, oбaвeзним и избoрним, који дају практична знања из области студијских програма.

Актуелни подаци који се тичу извођења наставе, обавештења и распореди за студенте се налазе на студијском порталу.

СТУДИЈСКИ ПОРТАЛ

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ