Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Центар за континуирану медицинску едукацију

//Центар за континуирану медицинску едукацију
Центар за континуирану медицинску едукацију 2022-09-16T13:39:36+00:00
 • Др Суботића 8, 11 000 Београд

 • Телефони: +381 11 36 36 363, 36 36 364

 • факс: +381 11 36 36 365

 • Продекан за континуирану медицинску едукацију : Проф. др Иванка Марковић

 • Секретар Центра: Ружица Николић, Мастер Јавног здравља, дипл. менаџер за пословне комуникације, инг. информатике

 • Стручни сарадник: Татјана Валгони, Мастер Јавног здравља, дипл. андрагог

Најаве континуираних медицинских едукација
Онлајн Континуиране медицинске едукације Факултета
 • Центар за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета oснован је 2003. године.
 • Континуирана медицинска едукација се бави развијањем знања, вештина и професионалних компетенција, као и информисањем о новинама у медицини, сродним наукама и здравственој технологији у циљу одржавања и унапређења квалитета рада здравствених радника и здравствених сарадника.
 • Факултет у оквиру своје мисије пружања квалитетног образовања у области здравства на свим нивоима омогућава да кроз континуирану медицинску едукацију здравствени радници и здравствени сарадници остваре своје право и дужност да се перманентно усавршавају  пратећи стручни и научни развој медицинских и других наука.
 • Општи циљеви континуиране медицицинск едукације на Факултету су:
 1. развој система континуиране медицинске едукације;
 2. организација стручних скупова (семинара, школа, индивидуалног усавршавања, едукација едукатора ) и организовање других облика преношења знања и информација од значаја за КМЕ;
 3. успостављање интердисциплинарне стручне сарадње са другим центрима КМЕ и институцијама које обављају КМЕ у земљи и иностранству,
 4. укључивање у међународне  системе КМЕ;
 5. спровођење процедуре за добијања акредитација за активности КМЕ;
 6. сарадња у међународним пројектима од значаја за КМЕ;
 7. публиковање, размена литературе и информација у области КМЕ;
 8. формирање, примена и унапређење бодовног система вредновања  КМЕ;
 9. евалуација образовног процеса и анализа образовних потреба у контексту КМЕ.

Центар за КМЕ има Програмски савет а рад је регулисан Правилником о организовању и спровођењу континуиране медицинске едукације.