Obrazac za podnošenje prigovora

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja u obrascu za podnošenje prigovora. Nakon uspešnog slanja prigovora na imejl koji ste naveli kao kontakt biće poslata automatska potvrda o prijemu primedbe sa podacima koje ste uneli.

Termini podnošenja primedbi

Primedbe se mogu podneti na preliminarnu listu kandidata sa brojem bodova iz srednje škole nakon prijave kandidata i preliminarnu rang listu nakon prijemnog ispita.

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju

//Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju
Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju 2019-05-09T11:08:02+00:00
 • Dr Subotića 8, 11 000 Beograd

 • Telefoni: +381 11 36 36 363, 36 36 364

 • faks: +381 11 36 36 365

 • Prodekan za kontinuiranu medicinsku edukaciju : Prof. dr Vesna Bjegović – Mikanović

 • Sekretar Centra: Ružica Nikolić, master javnog zdravlja, dipl. menadžer za poslovne komunikacije, ing. informatike

 • Stručni saradnik: Tatjana Valgoni, dipl. andragog

 • Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta osnovan je 2003. godine.
 • Kontinuirana medicinska edukacija se bavi razvijanjem znanja, veština i profesionalnih kompetencija, kao i informisanjem o novinama u medicini, srodnim naukama i zdravstvenoj tehnologiji u cilju održavanja i unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.
 • Fakultet u okviru svoje misije pružanja kvalitetnog obrazovanja u oblasti zdravstva na svim nivoima omogućava da kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici ostvare svoje pravo i dužnost da se permanentno usavršavaju  prateći stručni i naučni razvoj medicinskih i drugih nauka.
 • Opšti ciljevi kontinuirane medicicinsk edukacije na Fakultetu su:
 1. razvoj sistema kontinuirane medicinske edukacije;
 2. organizacija stručnih skupova (seminara, škola, individualnog usavršavanja, edukacija edukatora ) i organizovanje drugih oblika prenošenja znanja i informacija od značaja za KME;
 3. uspostavljanje interdisciplinarne stručne saradnje sa drugim centrima KME i institucijama koje obavljaju KME u zemlji i inostranstvu,
 4. uključivanje u međunarodne  sisteme KME;
 5. sprovođenje procedure za dobijanja akreditacija za aktivnosti KME;
 6. saradnja u međunarodnim projektima od značaja za KME;
 7. publikovanje, razmena literature i informacija u oblasti KME;
 8. formiranje, primena i unapređenje bodovnog sistema vrednovanja  KME;
 9. evaluacija obrazovnog procesa i analiza obrazovnih potreba u kontekstu KME.

Centar za KME ima Programski savet a rad je regulisan Pravilnikom o organizovanju i sprovođenju kontinuirane medicinske edukacije.