Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Фондација за студије наука и уметности: Kонкурс за доделу стипендије

/, Стипендије и фондације/Фондација за студије наука и уметности: Kонкурс за доделу стипендије

Фондација за студије наука и уметности: Kонкурс за доделу стипендије

ФОНДАЦИЈЕ ЗА СТУДИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ
Српска академија наука и уметности
Улица Кнеза Михаила 35
Београд

На основу Статута ФОНДАЦИЈЕ ЗА СТУДИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ, Управни одбор Фондације издаје саопштење о расписивању конкурса:

ЗА ДОДЕЛУ ПЕТ СТИПЕНДИЈА за СТУДЕНТЕ акредитованих ОСНОВНИХ академских студија  

I  Опште информације

 1. Стипендија се додељује од стране ФОНДАЦИЈЕ ЗА СТУДИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ (у даљем  тексту Фондација) за студенте акредитованих основних студија за области: електротехничких  и економских наука, студија српског језика и књижевности и ликовне уметности (трећа и четврта година) и медицинских наука (четврта  и више године студија).
 2. Стипендија се исплаћује  у 10 једнаких рата током године. Износ једне рате је 20.000,00  (двадесет  хиљада) динара.
 3. Рате стипендијe се не исплаћују за месеце јул и август.
 4. Исплата прве рате  стипендије почиње 1. маја 2023. године.
 5. Уколико добитник стипендије жели да добија и користи стипендију  Фондације, дужан је да се писмено одрекне кредита или стипендије или сличног облика примања по другом основу а коју већ добија, у року од 15 дана од потписивања уговора о стипендији Фондације.
 6. Ради доделе стипендије врши се рангирање кандидата.

II   ПРАВО НА УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 1. Право учешћа на конкурсу имају студенти основних академских студија који су по први пут уписани у одговарајућу годину студија у склaду са Законом о високом образовању следећих научних дисциплина: економске и електротехничке науке, ликовну уметност, српски језик и књижевност (студенти треће и четврте године студија) и за медицинске науке (студенти четврте и виших година студија).

III   Рангирање кандидата

 1. Рангирање кандидата се врши у складу са Статутом Фондације и условима наведеним у конкурсу: https://www.sanu.ac.rs/o-akademiji/zaduzbinarstvo/fondovi-i-fondacije/

IV   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 1. Кандидат за стипендију подноси документа наведенa у конкурсу.

V   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

 1. Конкурсну документацију је потребно доставити на адресу:
  Српска академија наука и уметности
  Фондација за студије наука и уметности
  Улица Кнеза Михаила 35
  11000 Београд
 1. Рок за пријављивање на конкурс је од 06. марта 2023. године до 06. априла 2023. године. Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

VI  ПОСТУПАК

 1. Поступак за доделу стипендије је детаљно описан у конкурсу:

VII    ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА

 

Прилог:

 • Текст конкурса преузмите у прилогу
 • Образац бр. 1 -ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ преузмите у прилогу