Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Лабораторије

Лабораторије 2023-09-18T11:22:14+00:00

Референтне научно-истраживачке лабораторије
Медицински факултет Универзитета у Београду


Руководилац лабораторије: ???
Област рада: ???

Контакт телефон: ???
Контакт ел. адреса: ???
Адреса: др Суботића старијег 1, Београд

Година почетка рада: ???

Истраживачи:

 • име и презиме
 • име и презиме

Пројекти:

 • година, назив
 • година, назив

Радови:

 • година, наслов, дои број
 • година, наслов, дои број

Руководилац лабораторије: ???
Област рада: ???

Контакт телефон: ???
Контакт ел. адреса: ???
Адреса: др Суботића старијег 1, Београд

Година почетка рада: ???

Истраживачи:

 • име и презиме
 • име и презиме

Пројекти:

 • година, назив
 • година, назив

Радови:

 • година, наслов, дои број
 • година, наслов, дои број

Руководилац лабораторије: ???
Област рада: ???

Контакт телефон: ???
Контакт ел. адреса: ???
Адреса: др Суботића старијег 1, Београд

Година почетка рада: ???

Истраживачи:

 • име и презиме
 • име и презиме

Пројекти:

 • година, назив
 • година, назив

Радови:

 • година, наслов, дои број
 • година, наслов, дои број

Руководилац лабораторије: ???
Област рада: ???

Контакт телефон: ???
Контакт ел. адреса: ???
Адреса: др Суботића старијег 1, Београд

Година почетка рада: ???

Истраживачи:

 • име и презиме
 • име и презиме

Пројекти:

 • година, назив
 • година, назив

Радови:

 • година, наслов, дои број
 • година, наслов, дои број

Научно-истраживачке лабораторије у оквиру Медицинског факултета Универзитета у Београду / Scientific Research Laboratory


Руководилац лабораторије: Проф. др Мирјана Платиша
Област рада: анализа физиолошких сигнала, примењена физика

Контакт телефон: + 381 11 3607158, +381 11 3607154
Контакт ел. адреса: mirjana.platisa@gmail.com, mirjana.platisa@med.bg.ac.rs
Адреса: Институт за биофизику, Медицински факултет Универзитета у Београду
КЦС ПП 22, Вишеградска 26-2, 11 129 Београд, Србија

Година почетка рада: 2010.

Истраживачи:

Докторанди:

 • Никола Радовановић (2017- ),
 • Ана Капиџић (2012-2015),
 • Зоран Матић (2018-2019).

Студенти:

 • Тамара Мандић и Ивана Максимовић (2018/19),
 • Шућро Маџгаљ (2017/18),
 • Јанко Зековић (2016/17),
 • Стефан Прековић (2012/13).

Пројекти:

 • ТР 31020 (2011- ) Развој технологије производње црвеног вина и дијететских производа из вина богатих биолошки активним полифенолима са кардиопротективним дејствима
 • ОИ 141042 (2006-2010) Линерарне и нелинеарне варијације срчаних фреквенција

Радови:

2019.

 • Platiša MM, Bojić T, Mazić S, Kalauzi A. Generalized Poincaré plots analysis of heart period dynamics in different physiological conditions: Trained vs. untrained men. PLoS One. 2019 Jul 5;14(7):e0219281. doi: 10.1371/journal.pone.0219281. eCollection 2019.
 • Platiša MM, Radovanović NN, Kalauzi A, Milašinović G, Pavlović SU. Differentiation of Heart Failure Patients by the Ratio of the Scaling Exponents of Cardiac Interbeat Intervals. Front Physiol. 2019 May 14;10:570. doi: 10.3389/fphys.2019.00570. eCollection 2019.
 • Lakočević MB, Platiša MM, Šumarac ZR, Suvajdžić ND, Mačukanović LĐ, Petakov MS. Peripheral neural response and sex hormones in type 1 Gaucher disease. Journal of Medical Biochemistry 2019 J Med Biochem 2019;38:1-5. doi: 10.2478/jomb-2019-0020.

2018.

 • Radovanović NN, Pavlović SU, Milašinović G, Kirćanski B, Platiša MM. Bidirectional Cardio-Respiratory Interactions in Heart Failure. Front Physiol. 2018 Mar 6;9:165. doi: 10.3389/fphys.2018.00165. eCollection 2018.
 • Zeković J, Madžgalj Š, Platiša MM. Detrended Fluctuation Analysis of Heart and Respiratory Rhythm in Atrial Fibrilation (Conference Paper) 45th Computing in Cardiology Conference, CinC 2018; Maastricht; Netherlands; 23 September 2018 through 26 September 2018;. doi: 22489/CinC.2018.300.
 • Čukić MB, Platiša MM, Kalauzi A, Oommen J, Ljubisavljević M. The comparison of Higuchi fractal dimension and Sample Entropy analysis of sEMG: effects of muscle contraction intensity and TMS. (https://arxiv.org/abs/1803.10753).

2017.

 • Platiša MM, Gal V, Nestorović Z, Leskošek-Čukalović I, Despotović S, Veljović M, Petrović A, Rajković J, Đokić V, Naovaković R, Gojković-Bukarica LJ.Changes in linear and nonlinear measures of RR and QT interval series after beer intake. Vojnosanit. Pregl. 2017. 74(12) 1107-1111. doi: 10.2298/VSP150514316P.

2016.

 • Platiša MM, Bojić T, Pavlović SU, Radovanović NN, Kalauzi A. Uncoupling of cardiac and respiratory rhythm in atrial fibrilaion. Eng. – Biomed. Tech. 2016; 61(6):657-663. doi: 10.1515/bmt-2016-0057.
 • Platiša MM, Bojić T, Pavlović SU, Radovanović NN, Kalauzi A. Generalized Poincaré plots – a new method for evaluation of regimes in cardiac neural control in atrial fibrillation and healthy subjects. Neurosci. 2016; 10:38. doi: 10.3389/fnins.2016.00038

2014.

 • Kapidžić A, Platiša MM, Bojić T, Kalauzi A. Nonlinear properties of cardiac rhythm and respiratory signal under paced breathing in young and middle-aged healthy subjects. Medical Engineering & Physics 2014; Dec 36(12):1577-84. doi: 10.1016/j.medengphy.2014.08.007.
 • Kapidžić A, Platiša MM, Bojić T, Kalauzi A. RR interval-respiratory signal waveform modeling in human slow paced and spontaneous breathing. Respiratory Physiology & Neurobiology 2014; Nov 1;203:51-9. doi: 10.1016/j.resp.2014.08.004.
 • Platiša MM, Gal V, Nestorović Z,Gojković-Bukarica LJ. Quantification of the acute effect of low dose of red wine by nonlinear measures of RR and QT interval series in healthy subjects. Computers in Biology and Medicine 2014; Oct; 53:291-6. doi: 10.1016/j.compbiomed.2014.08.015.

2013.

 • Gal V, Platiša MM, Nestorović Z, Labudović-Borović M, Vuksanović V, Gojković-Bukarica LJ. Contractions of the whole and longitudinally cut rat’s portal vein in vitro. Computers in Biology and Medicine 2013; 43(9):1114-1119. doi: 10.1016/j.compbiomed.2013.05.015.

2010.

 • Vuksanović V, Gal V, Platisa MM, Gojković-Bukarica L. Spontaneous contractions of isolated rat portal vein under temperature perturbations. Med Biol Eng Comput. 2010 Sep;48(9):887-94. doi: 10.1007/s11517-010-0643-9.

2008.

 • Platisa MM, Mazic S, Nestorovic Z, Gal V.Complexity of heartbeat interval series in young healthy trained and untrained men. Physiol Meas. 2008 Apr;29(4):439-50. doi: 10.1088/0967-3334/29/4/002.
 • Platisa MM, Gal V. Correlation properties of heartbeat dynamics. Eur Biophys J. 2008 Sep;37(7):1247-52. doi: 10.1007/s00249-007-0254-z.

2006.

 • Platisa MM, Gal V. Dependence of heart rate variability on heart period in disease and aging. Physiol Meas. 2006 Oct;27(10):989-98. doi: 10.1088/0967-3334/27/10/005.
 • Platisa MM, Gal V. Reflection of heart rate regulation on linear and nonlinear heart rate variability measures. Physiol Meas. 2006 Feb;27(2):145-54. doi: 1088/0967-3334/27/2/005.
 • Platisa MM, Nestorovic Z, Damjanovic S, Gal V. Linear and non-linear heart rate variability measures in chronic and acute phase of anorexia nervosa. Clin Physiol Funct Imaging. 2006 Jan;26(1):54-60. doi: 1111/j.1475-097X.2005.00653.x.

2005.

 • Platisa MM, Gal V, Damjanović S. Spectral analysis of heart period variability in anorexia nervosa. Vojnosanit Pregl. 2005 Jan;62(1):27-31. doi: 2298/vsp0501027p

Руководилац лабораторије: Проф. Др Дејан Жикић

Област рада:Развој биомедицинских сензора, медицинска електроника, анализа физиолошких сигнала, биофизичко моделовање у хемодинамици

Контакт телефон: +381 11 3607159
Контакт ел. адреса: dejan.zikic@med.bg.ac.rs, dzikic@gmail.com
Адреса: Институт за биофизику, Медицински факултет, Вишеградска 26, Београд

Година почетка рада: 2006

Истраживачи:

 • Бојана Стојадиновић

 • Зорица Несторовић

 • Биљана Ђурић

Пројекти:

 • 2017-2018. Razvoj uređaja za kontinualno neinvazivno merenje dugotrajno merenje talasnog oblika arterijskog protoka krvi. Inovacioni projekat: 391-00-17/2017-16-RFL 19

 • 2010- Akutni koronarni sindrom: studija o ugroženosti (plaka , krvi i miokarda), optimalni tretman i određivanje prognostičkih faktora ИИ41022

 • 2010- Razvoj metoda za multivarijantnu analitičku podršku za biomedicinsku dijagnostiku ТР32040

 • 2008-2009. Razvoj, primena i komercijalizacija senzora za neinvazivno merenje arterijskog protoka krvi Inovacioni projekat: 451-01-00065/2008-01/25

Радови:

 • Patent MP-2012/0063. Poboljšana konstrukcija optičkog senzora za kontinualno merenje arterijskog protoka krvi. Pronalazač Dejan Žikić, Glasnik intelektualne svojine 2013/03

 • D. Žikić, B. Stojadinović and Z. Nestorović, 2019. Biophysical modeling of wave propagation phenomena: experimental determination of pulse wave velocity in viscous fluid-filled elastic tubes in a gravitation field European Biophysics Journal with Biophysics Letters 48(5): 407-411

 • B. Djurić,S. Suzić, B. Stojadinović, Z. Nestorović, M. Ivanović, J. Suzić-Lazić, D. Nešić, S. Mazić, T. Tenne, D. Zikich and D. Žikić, 2017. An improved design of optical sensor for long-term measurement of arterial blood flow waveform. Biomed Microdevices 19:48.

 • D. Žikić, 2017. A mathematical model of pressure and flow waveforms in the aortic root. European Biophysics Journal with Biophysics Letters 46 (1): 41-48.

 • B. Stojadinović, Z. Nestorović, B. Djurić, T. Tenne, D. Zikich and D. Žikić, 2017. Laboratory model of the cardiovascular system for experimental demonstration of pulse wave propagation. Physics Education 52

 • B. Lazovic-Popovic, M. Zlatkovic-Svenda, M. Djelic, T. Durmic, D. Zikic, V. Zugic, 2016. Is there relationship between dynamic volumes of pulmonary function and cardiac workload (maximal oxygen uptake) in young athletes? Revista Portuguesa de Pneumologia 22(4): 237–240

 • Durmic T, Lazovic B, Djelic M, Lazic JS, Zikic D, Zugic V, Dekleva M, Mazic S, 2015. Sport-specific influences on respiratory patterns in elite athletes. J Bras Pneumol. 41(6):516-22.

 • B. Stojadinović, T. Tenne, D. Zikich, N. Rajković, N. Milošević, B. Lazović, D. Žikić, 2015. Effect of viscosity on the wave propagation: Experimental determination of compression and expansion pulse wave velocity in fluid-fill elastic tube. Journal of Biomechanics 48(15): 3969-3974.

 • M. Djelić, S. Mazić, B. Lazović, D. Žikić, М. Šumarac-Dumanović & D. Micić, 2015. Carbohydrate and fatty acid metabolism responses to a graded maximal exercise test and recovery period in athletes and sedentary subjects. Science & Sports. 30(6): 321-327.

 • B. Lazović, S. Mazić, D. Zikich & D. Žikić, 2015. The mathematical model of the radial artery blood pressure waveform through monitoring of the age-related changes. Wave Motion 56:14-21.

 • S. Mazić, B. Lazović, M. Djelić, J. Suzić-Lazić, S. Djordjević-Šaranović, T. Acimović, I. Soldatović, D. Žikić, Z. Gluvić, V. Žugić, 2015. Respiratory parameters in elite athletes – does sport have an influence? Revista Portuguesa de Pneumologia, Portuguese Journal of Pulmonology. 21(4):192-197

 • S. Mazić, B. Lazović, J. Suzić-Lazić, M. Djelić, S. Djordjević-Šaranović, T. Durmić, D. Žikić, V. Žugić. 2015. Respiratory adaptations in different types of sport. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 19(12):2269-2274.

 • M. Djelić, S. Mazić & D Žikić, 2013. A novel laboratory approach for the demonstration of hemodynamic principles: the arterial blood flow reflection. Advan in Physiol Edu 37:321-326

 • D. Zikich & D. Zikic, 2010. A novel mathematical approach for blood flow signal analyzes. Biological Rhythm Research. 41(6), 487-496.

 • D. Žikić, 2008. An improved reflective photoplethysmograph probe design for detection of an arterial blood flow. Journal of Medical Engineering & Technology 32:23-29.

 • D. Zikich & D. Zikic, 2008. Arterial Blood Flow Sensor. IFMBE Proceedings (22)1158–1162.

 • D. Žikić, 2006. Respiratory sinus arrhythmia as a second order system. Biological Rhythm Research. 37:265-271.

 • D. Žikić, V. Gal and S. Božinović, 2000. Two types of cardiovascular autonomic regulatory responses to the war. Int. J. Psychophysiology. 36:247-250.

Руководилац лабораторије: Проф др Нина Јапунџић-Жигон

Област рада:  Кардиоваскуларна фармакологија и токсикологија

Контакт телефон: +381 11 26 85 997
Контакт ел. адреса: nina.zigon@med.bg.ac.rs
Адреса: Др Суботића 1, Београд

Година почетка рада: 2002.

Истраживачи:

 • Оливера Шаренац
 • Маја Лозић
 • Татјана Тасић
 • Марко Васић
 • Мирјана Јовановић
 • Бојана Стевановић
 • Марија Косић
 • Владислав Пајовић

Пројекти:

 • 2002-2005 Министраство науке, РС
 • 2002-2004 Royal Society, UK
 • 2003-2007 Wellcome Trust, UK
 • 2005-2010 Министраство науке, РС
 • 2008-2010 Royal Society, UK
 • 20017-2019 Билатерлани пројекта са медицнским факулететом универзитета Semmelweis, Мађарска
 • 2010-2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС

Радови:

Vasopressin & Oxytocin in Control of the Cardiovascular System: An Updated Review.

Japundžić-Žigon N, Lozić M, Šarenac O, Murphy D. Curr Neuropharmacol. 2020;18(1):14-33. doi: 10.2174/1570159X17666190717150501.

The influence of subchronic co-application of vitamins B6 and folic acid on cardiac oxidative stress and biochemical markers in monocrotaline-induced heart failure in male Wistar albino rats. Jakovljevic Uzelac J, Djukic T, Mutavdzin S, Stankovic S, Labudovic Borovic M, Rakocevic J, Milic N, Savic Radojevic A, Vasic M, Japundzic Zigon N, Simic T, Djuric D. Can J Physiol Pharmacol. 2019:1-10. doi: 10.1139/cjpp-2019-0305

Cardiovascular variability and β-ARs gene expression at two stages of doxorubicin – Induced cardiomyopathy. Vasić M, Lončar-Turukalo T, Tasić T, Matić M, Glumac S, Bajić D, Popović B, Japundžić-Žigon N. Toxicol Appl Pharmacol. 2019;362:43-51. doi: 10.1016/j.taap.2018.10.015.

Near-Infrared Activatable Phthalocyanine-Poly-L-Glutamic Acid Conjugate: Enhanced in Vivo Safety and Antitumor Efficacy toward an Effective Photodynamic Cancer Therapy.

Cheah HY, Gallon E, Dumoulin F, Hoe SZ, Japundžić-Žigon N, Glumac S, Lee HB, Anand P, Chung LY, Vicent MJ, Kiew LV. Mol Pharm. 2018;15(7):2594-2605. doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.8b00132.

The effects of aging on biosynthetic processes in the rat hypothalamic osmoregulatory neuroendocrine system. Greenwood MP, Greenwood M, Romanova EV, Mecawi AS, Paterson A, Sarenac O, Japundžić-Žigon N, Antunes-Rodrigues J, Paton JFR, Sweedler JV, Murphy D. Neurobiol Aging. 2018;65:178-191. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2018.01.008.

Vasopressin, Central Autonomic Control and Blood Pressure Regulation.

Lozić M, Šarenac O, Murphy D, Japundžić-Žigon N. Curr Hypertens Rep. 2018 Feb 26;20(2):11. doi: 10.1007/s11906-018-0811-0. Review.

Sudden death: Neurogenic causes, prediction and prevention. Japundžić-Žigon N, Šarenac O, Lozić M, Vasić M, Tasić T, Bajić D, Kanjuh V, Murphy D. Eur J Prev Cardiol. 2018 Jan;25(1):29-39. doi: 10.1177/2047487317736827. Review.

Preclinical safety assessments of nano-sized constructs on cardiovascular system toxicity: A case for telemetry. Cheah HY, Kiew LV, Lee HB, Japundžić-Žigon N, Vicent MJ, Hoe SZ, Chung LY.

J Appl Toxicol. 2017 Nov;37(11):1268-1285. doi: 10.1002/jat.3437. Review.

Dependency Structures in Differentially Coded Cardiovascular Time Series. Tasic T, Jovanovic S, Mohamoud O, Skoric T, Japundzic-Zigon N, Bajic D. Comput Math Methods Med. 2017;2017:2082351. doi: 10.1155/2017/2082351.

Hemodynamic effects of HPMA copolymer based doxorubicin conjugate: A randomized controlled and comparative spectral study in conscious rats. Cheah HY, Šarenac O, Arroyo JJ, Vasić M, Lozić M, Glumac S, Hoe SZ, Hindmarch CC, Murphy D, Kiew LV, Lee HB, Vicent MJ, Chung LY, Japundžić-Žigon N. Nanotoxicology. 2017;11(2):210-222. doi: 10.1080/17435390.2017.1285071.

Static magnetic field reduces blood pressure short-term variability and enhances baro-receptor reflex sensitivity in spontaneously hypertensive rats. Tasić T, Djordjević DM, De Luka SR, Trbovich AM, Japundžić-Žigon N. Int J Radiat Biol. 2017;93(5):527-534. doi: 10.1080/09553002.2017.1276307.

Binarized cross-approximate entropy in crowdsensing environment. Skoric T, Mohamoud O, Milovanovic B, Japundzic-Zigon N, Bajic D. Comput Biol Med. 2017 Jan 1;80:137-147. doi: 10.1016/j.compbiomed.2016.11.019.

Over-expression of V1A receptors in PVN modulates autonomic cardiovascular control. Lozić M, Tasić T, Martin A, Greenwood M, Šarenac O, Hindmarch C, Paton JF, Murphy D, Japundžić-Žigon N. Pharmacol Res. 2016;114:185-195. doi: 10.1016/j.phrs.2016.10.024.

Effects of IL-33/ST2 pathway in acute inflammation on tissue damage, antioxidative parameters, magnesium concentration and cytokines profile. Stankovic MS, Janjetovic K, Velimirovic M, Milenkovic M, Stojkovic T, Puskas N, Zaletel I, De Luka SR, Jankovic S, Stefanovic S, Japundzic-Zigon N, Petronijevic ND, Trajkovic V, Trbovich AM. Exp Mol Pathol. 2016;101(1):31-7. doi: 10.1016/j.yexmp.2016.05.012.

Blood pressure and pulse interval coupling: A copula approach. Bajic D, Loncar-Turukalo T, Skoric T, Japundzic-Zigon N. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2015;2015:7696-9. doi: 10.1109/EMBC.2015.7320175.

Overexpression of oxytocin receptors in the hypothalamic PVN increases baroreceptor reflex sensitivity and buffers BP variability in conscious rats. Lozić M, Greenwood M, Šarenac O, Martin A, Hindmarch C, Tasić T, Paton J, Murphy D, Japundžić-Žigon N. Br J Pharmacol. 2014;171(19):4385-98. doi: 10.1111/bph.12776.

Vasopressin and oxytocin in control of the cardiovascular system. Japundžić-Žigon N. Curr Neuropharmacol. 2013;11(2):218-30. doi: 10.2174/1570159X11311020008.

Evidence for involvement of central vasopressin V1b and V2 receptors in stress-induced baroreflex desensitization. Milutinović-Smiljanić S, Šarenac O, Lozić-Djurić M, Murphy D, Japundžić-Žigon N.

Br J Pharmacol. 2013;169(4):900-8. doi: 10.1111/bph.12161.

Unbiased entropy estimates in stress: a parameter study. Boskovic A, Loncar-Turukalo T, Sarenac O, Japundzic-Zigon N, Bajic D. Comput Biol Med. 2012;42(6):667-79. doi: 10.1016/j.compbiomed.2012.03.003.

Autonomic mechanisms underpinning the stress response in borderline hypertensive rats. Šarenac O, Lozić M, Drakulić S, Bajić D, Paton JF, Murphy D, Japundžić-Žigon N. Exp Physiol. 2011;96(6):574-89. doi: 10.1113/expphysiol.2010.055970.

Environmental stress: approximate entropy approach revisited. Loncar-Turukalo T, Bajic D, Sarenac O, Japundzic-Zigon N, Boskovic A. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2009;2009:1804-7. doi: 10.1109/IEMBS.2009.5332762.

Temporal analysis of the spontaneous baroreceptor reflex during mild emotional stress in the rat.

Bajić D, Loncar-Turukalo T, Stojicić S, Sarenac O, Bojić T, Murphy D, Paton JF, Japundzić-Zigon N.

Stress. 2010;13(2):142-54. doi: 10.3109/10253890903089842.

Cardiovascular response to acute stress in freely moving rats: time-frequency analysis. Loncar-Turukalo T, Bajic D, Japundzic-Zigon N. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2008;2008:2614-7. doi: 10.1109/IEMBS.2008.4649736.

The role of central vasopressin receptors in the modulation of autonomic cardiovascular controls: a spectral analysis study. Milutinović S, Murphy D, Japundzić-Zigon N. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2006;291(6):R1579-91. doi: 10.1152/ajpregu.00764.2005.

Central vasopressin V(1a) and V(1b) receptors modulate the cardiovascular response to air-jet stress in conscious rats. Stojicić S, Milutinović S, Sarenac O, Zivković S, Japundzić-Zigon N. Biomed Tech (Berl). 2006 Oct;51(4):268-71. doi: 10.1515/BMT.2006.053

Central cholinergic modulation of blood pressure short-term variability. Milutinović S, Murphy D, Japundzić-Zigon N. Neuropharmacology. 2006 Jun;50(7):874-83. doi: 10.1016/j.neuropharm.2005.12.009

Effects of nonpeptide and selective V1 and V2 antagonists on blood pressure short-term variability in spontaneously hypertensive rats. Japundzić-Zigon N, Milutinović S, Jovanović A.

J Pharmacol Sci. 2004 May;95(1):47-55. DOI: 10.1254/jphs.95.47

Руководилац лабораторије: Проф. др Драган М. Ђурић
http://www.heartacademy.org/newsletter/18/3.pdf

Област рада: кардиоваскуларна физиологија и патофизиологија, експериментални модели кардиоваскуларних обољења, кардиоваскуларна протекција

 

Контакт телефон: +381 11 3607112
Контакт ел. адреса: dragan.djuric@med.bg.ac.rs
Адреса: Институт за медицинску физиологију „Рихард Буријан“, ул. Вишеградска 26-2, 11129 Београд, Србија

Година почетка рада: 1989.

Истраживачи:

 • Проф. др Драган М. Ђурић (1989-и даље)
 • Проф. др Владимир Јаковљевић, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (2004-и даље)
 • Др Јована Јаковљевић Узелац (2012-и даље)
 • Др Славица Мутавџин (2015-и даље)
 • Др Радмила Обреновић (2015-и даље)
 • Проф. др Кристина Гопчевић (2016-и даље)
 • Др Сања Станковић (2016-и даље)

Претходни страживачи:

 • Проф. др Иван Анђелковић (1989-2002)
 • Проф. др Мирко Росић, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
 • Проф. др Звездана Којић
 • Проф. др Гвозден Росић, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
 • Проф. др Биљана Миличић, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
 • Др Александра Стаменковић, Биолошки факултет Универзитета у Београду

Докторанди:

 • Др Јована Јаковљевић Узелац (2012-и даље)
 • Др Славица Мутавџин (2015-и даље)
 • Др Душан Тодоровић (2019-и даље)
 • Др Марко Ђурић (2015-2020)
 • Др Ана Стевановић (2014-и даље)
 • Др Предраг Ђурић (2020, одбранио тезу)
 • Др Тања Шобот (2019, одбранила тезу)
 • Др Жарко Мићовић (2019, одбранио тезу)
 • Др Драгана Алексић (2013, одбранила тезу)
 • Др Мирјана Веселиновић (2012, одбранила тезу)

Студенти:

 • Нина Гатарић (2019-и даље)
 • Небојша Брезић (2018-и даље)
 • Сања Костић (2016-2020)
 • Јелена Ћук (2016)
 • Ади Хаџибеговић (2015-2017)
 • Стефан Живковић (2009-2014)
 • Ана Маринковић (2013)
 • Миона Шокорац (2012)
 • Сања Тегелтија (2011)
 • Александра Николић (2011)
 • Леа Масцарелл Маричић (2011)
 • Наталија Одановић (2011)
 • Маја Велиновић (2009)
 • Иван Фуфановић (2009)
 • Ирис Елезовић (2009)
 • Милан Добрић (2004-2005)
 • Ненад Томић (2004-2005)
 • Јелена Поповић (2004)
 • Синди Митровић (2004)

Пројекти:

Домаћи:

 • 2011-2019 „Ефекти хомоцистеина и хомоцистеину-сродних супстанци на кардиоваскуларни систем: улога гасотрансмитера (лат. NO, CO, H2S)“ (руководилац пројекта, руководилац пројекта Проф. др Драган Ђурић)
 • 2006-2010 „Васкуларни зид, фактори ризика и оксидативни стрес: од молекула до физиолошке основе превенције и терапије“(бр. 145014 Г руководилац пројекта, руководилац пројекта Проф. др Драган Ђурић)
 • 2005 „Васкуларни зид, фактори ризика и оксидативни стрес: од молекула до физиолошке основе превенције и терапије“(бр. 135003, руководилац пројекта Проф. др Драган Ђурић)
 • 2002-2005 „Експериментални модели у патогенези кардиоваскуларних и бубрежних болести“
 • 1996-2001 „Функције ендотела у исхемији и реперфузији“ 
 • 1989-1996 „Глукагон и кардиоваскуларни систем; ефекти глукагона на ослобађање хистамина“  и „Утицај глукагона на кардиоваскуларни систем-кардиостимулаторно, антиаритмијско и хемодинамско деловање“

Међународни:

 • 2019-2023 COST action [CA18216] „Network for research in vascular aging (VascAgeNet)“
 • 2017-2021 COST action [CA16225 RS] “Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies (EUCARDIOPROTECTION)
 • 2011-2015 COST action  [BM1005 Biomedicine and Molecular Biosciences] “Gasotransmitters: from basic science to therapeutic applications (ENOG: European Network on Gasotransmitters)

Радови:

РАДОВИ ПУБЛИКОВАНИ У ЦЕЛИНИ У ВОДЕЋИМ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ ЧАСОПИСИМА ИНДЕКСИРАНИМ У CURRENT CONTENTS (CC) / SCIENCE CITATION INDEX (SCI) / SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED (до 15.10.2020.године)

 1. Govoruskina N, Jakovljević V, Zivkovic V, Milosavljevic I, Jeremic J, Bradic J, Bolevich S, Omarov I, Djuric D, Radonjic K, Andjic M, Draginic N, Stojanovic A, Srejovic I . (2020) The Role of Cardiac N-Methyl-D-Aspartate Receptors in Heart Conditioning—Effects on Heart Function and Oxidative Stress. Biomolecules 16;10(7):E1065. doi: 10.3390/biom10071065.
 2. Jakovljevic Uzelac J, Djukic T, Radic T, Mutavdzin S, Stankovic S, Rakocevic J, Labudovic Borovic M, Milic N, Simic T, Savic Radojevic A, Djuric D. (2020) Folic acid affects cardiometabolic, oxidative stress and immunohistochemical parameters in monocrotaline-induced rat heart failure. J. Physiol. Pharmacol. 98: 708–716. dx.doi.org/10.1139/cjpp-2020-0030
 3. Djuric M, Kostic S, Nikolic Turnic T, Stankovic S, Skrbic R, Djuric D, Zivkovic V, Jakovljevic V, Stevanovic P. (2020) The comparison of the effects of ketamine and etomidate on cardiodynamics, biochemical and oxidative stress parameters in Wistar male rats. Mol Cell Biochem 474(1-2):125-134. doi: 10.1007/s11010-020-03838-z
 4. Lalovic D, Jakovljevic V, Radoman K, Bradic J, Jeremic N, Vranic A, Milosavljevic I, Jeremic J, Srejovic I, Turnic TN, Zivkovic V, Stanojevic D, Bolevich S, Djuric DM.The impact of low mineral content water on cardiac function in diabetic rats: focus on oxidative stress. Mol Cell Biochem. 2020 Jun 20. doi: 10.1007/s11010-020-03792-w. Online ahead of print.
 5. Đurić P, Mladenović Z, Spasić M, Jović Z, Marić-Kocijančić J, Prokić Đ, Subota V, Radojičić Z, Đurić D. Hyperhomocysteinemia and inflammatory biomarkers are associated with higher clinical syntax score in patients with stable coronary artery disease. Vojnosanitetski pregled, 2020 OnLine-First (00):129-129. org/10.2298/VSP190916129D
 6. Todorović D, Stojanović M, Šćepanović Lj, Mitrović D, Šćepanović V, Šćepanović R, Šćepanović T, Labudović-Borović M, Dragutinović V, Borozan N, Djuric D. (2019) Effects of subchronic methionine stimulation on oxidative status and morphological changes in the rat ileum. General Physiology and Biophysics 38(6):535–544. doi:10.4149/gpb_2019033
 7. Djuric M, Nikolic T, Kostic S, Radonjic K Stankovic S, Zivkovic VI, Djuric D, Jakovljevic V, Stevanovic P. (2019) The effects of gasotransmitters inhibition on biochemical and haematological parameters, and oxidative stress in propofol-anaesthetized Wistar male rats. Can J Physiol Pharmacol. 2019; 97(11):1073-1079. doi: 10.1139/cjpp-2019-0029.
 8. Jakovljevic Uzelac J, Djukic T, Mutavdzin S, Stankovic S, Labudovic Borovic M, Rakočević J, Milic N, Savic Radojevic A, Vasić M, Japundzic Zigon N, Simic T, Djuric D. The influence of subchronic co-application of vitamins B6 and folic acid on cardiac oxidative stress and biochemical markers in monocrotaline-induced heart failure in male Wistar albino rats. Can J Physiol Pharmacol. 2020; 98(2):93-102. doi: 10.1139/cjpp-2019-0305
 9. Mićović Ž, Kostić S, Mutavdžin S, Andrejević A, Stamenković A, Čolović M, Krstić D, Đurić M, Hrnčić D, Živković V, Jakovljević V, Đurić D. The effects of acutely and subchronically applied DL-methionine on plasma oxidative stress markers and activity of acetylcholinesterase in rat cardiac tissue. Vojnosanitetski pregled, 2020; 77(2): 165-173. doi: 10.2298/VSP171213055M
 10. Nikolic Turnic T,  Arsic A, Vucic V, Petrovic S,  Ristic-Medic D,  Zivkovic V, Srejovic I,  Jeremic J,  Radonjic T,  Milosavljevic I,  Bolevich S,  Bolevich St,  Djuric D,  Jakovljevic V. (2019) Hydroxymethylglutaryl coenzyme A reductase inhibitors differentially modulate plasma fatty acids in rats with diet-induced-hyperhomocysteinemia: Is ω-3 fatty acids supplementation necessary? Physiol., Vol. 10, Article 892, 9 pages. doi.org/10.3389/fphys.2019.00892
 11. Mutavdzin S, Gopcevic K, Stankovic S, Jakovljevic Uzelac J, Labudovic Borovic M, Djuric D. (2019) The Effects of Folic Acid Administration on Cardiac Tissue Matrix Metalloproteinases Activities and Hepatorenal Biomarkers in Diabetic Rats. J. Physiol. Pharmacol. 97(9):893-901. doi: 10.1139/cjpp-2019-0027.
 12. Mutavdzin S, Gopcevic K, Stankovic S, Jakovljevic Uzelac J, Labudovic Borovic M, Djuric D (2019). The effects of folic acid administration on cardiac oxidative stress and cardiovascular biomarkers in diabetic rats. Oxid Med Cell Longev. 2019 Jun 11;2019:1342549. doi: 10.1155/2019/1342549. eCollection 2019.
 13. Djuric M, Nikolic T, Kostic S, Radonjic K, Jeremic J, Petkovic A, Bradic J, Milosavljevic I, Srejovic IM, Zivkovic VI, Djuric D, Jakovljevic V, Stevanovic P. (2019) Inhibition of gasotransmitters production and calcium influx affect cardiodynamic variables and cardiac oxidative stress in propofol-anaesthetized Wistar male rats. Can J Physiol Pharmacol. 97(9):850-856. doi: 10.1139/cjpp-2018-0719.
 14. Sobot T , Zivkovic V, Srejovic I , Jeremic J , Nikolic Turnic T , Ponorac N, Petkovic A , Jakovljevic V, Djuric D. (2019) The effects of sulfur-containing compounds on redox status in homocysteine-treated rats. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, Vol.76, No.1, pp. 147-157. doi: 10.32383/appdr/94079
 15. Stojic IM, Jakovljevic VLj, Zivkovic VI, Srejovic IM, Nikolic TR, Jeremic JN, Jeremic NS, Djuric DM, Radonjic KG, Labudovic-Borovic M, Bugarcic ZD, Bogojeski J, Novokmet SS. (2018) The perfusion of cisplatin and cisplatin structural analogues through the isolated rat heart: The effects on coronary flow and cardiodynamic parameters. Gen. Physiol. Biophys. 37, 515–525. doi: 10.4149/gpb_2018004
 16. Djuric D, Jakovljevic V, Zivkovic VI, Srejovic IM. Homocysteine and homocysteine-related compounds: an overview of the roles in the pathology of the cardiovascular and nervous systems. (2018) Can J Physiol Pharmacol. 96(10):991-1003. doi: 10.1139/cjpp-2018-0112.
 17. Nikolic Turnic TR, Jakovljevic, Djuric D, Jeremic N, Jeremic J, Milosavljevic I, Srejovic IM, Selakovic D, Zivkovic VI. (2018) Efficency of atorvastatin and simvastatin in improving of cardiac function during the different degree of hyperhomocysteinemia. Can J Physiol Pharmacol. 96(10):1040-1049. doi: 10.1139/cjpp-2018-0102.
 18. Banach M, Maria Patti A, Vincenza Giglio R, Arrigo Cicero FGA, Atanasov AG,  Bajraktari G, Bruckert E, Descamps O, Djuric DM, Ezhov M, Fras Z, von Haehling S, Katsiki N, Langlois M, Latkovskis G, Mancini GBJ, Mikhailidis DP, Mitchenko O, Moriarty PM, Muntner P, Nikolic D, Panagiotakos DB, Paragh G, Paulweber B, Pella D, Pitsavos C, Reiner Z, Rosano MCG, Rosenson RS, MD, Rysz J, Sahebkar A, Corina Serban M, Vinereanu D, Vrablík M, Watts GF, Wong ND, Rizzo M. (2018) The Role of  Nutraceuticals in Statin Intolerant Patients: Position Paper from an International Lipid Expert Panel. Journal of the American College of Cardiology, vol. 72(1): 96-118. doi.org/10.1016/j.jacc.2018.04.040.
 19. Kostić S, Mićovic Ž, Andrejević L, Cvetković S, Stamenković A, Stanković S, Obrenović R, Labudović-Borović M, Hrnčić D, Jakovljević V, Djurić D. (2019) The effects of L-cysteine and N-acetyl-L-cysteine on homocysteine metabolism and haemostatic markers, and on cardiac and aortic histology in subchronically methionine-treated Wistar male rats. Mol Cell Biochem. 451(1-2):43-54. doi: 10.1007/s11010-018-3391-z.
 20. Jeremic J, Nikolic Turnic T, Zivkovic V, Jeremic N, Milosavljevic I, Srejovic I, Obrenovic R, Jancic S, Rakocevic M, Matic S, Djuric D, Jakovljevic V. (2018) Vitamin b complex mitigates cardiac dysfunction in high-methionine diet-induced hyperhomocysteinemia. Clin Exp Pharmacol Physiol, 45(7):683-693. doi: 10.1111/1440-1681.12930.
 21. Stojanović M, Todorović D, Šćepanović L, Mitrović D, Borozan S, Dragutinović V, Labudović-Borović M, Krstić D, Čolović M, Djuric D. (2018) Subchronic methionine load induces oxidative stress and provokes biochemical and histological changes in the rat liver tissue. Mol Cell Biochem, 448(1-2):43-50. doi: 10.1007/s11010-018-3311-2.
 22. Plecevic S, Jakovljevic B, Savic M, Zivkovic V, Nikolic T, Jeremic J, Milosavljevic I, Srejovic I, Tasic N, Djuric D, Jakovljevic V. (2018) Comparison of short-term and medium-term swimming training on cardiodynamics and coronary flow in high salt-induced hypertensive and normotensive rats. Mol Cell Biochem., 447(1-2):33-45. doi: 10.1007/s11010-018-3291-2.
 23. Uzelac JJ, Stanić M, Krstić D, Čolović M, Djurić D. (2018) Effects of homocysteine and its related compounds on oxygen consumption of the rat heart tissue homogenate: the role of different gasotransmitters. Mol Cell Biochem, 444(1-2):143-148. doi: 10.1007/s11010-017-3238-z.
 24. Kornjača D, Živković V, Krstić D, Čolović M, Đurić M, Stanković S, Mutavdžin S, Jakovljević V, Đurić D. (2018) The effects of acute hyperhomocysteinemia induced by DL-homocysteine or DL-homocysteine thiolactone on serum biochemical parameters, plasma antioxidant enzyme and cardiac acetylcholinesterase activities in the rat. Arch Biol Sci. 2018;70(2):241-248, doi.org/10.2298/ABS170731041K
 25. Stojanovic M, Scepanovic Lj, Todorovic D, Mitrovic D, Scepanovic V, Scepanovic R, Ilic S, Scepanovic T, Labudovic Borovic M, Milicevic Z, Dragutinovic V, Borozan S, Lalic I, Sanja Despotovic S, Djuric D (2018). Suppression of methionine-induced colon injury of young rats by cysteine and N-acetyl-L-cysteine. Mol Cell Biochem. 440(1-2):53-64. doi: 10.1007/s11010-017-3155-1.
 26. Stojic IM, Zivkovic VI, Srejovic IM, Nikolic TR, Jeremic NS, Jeremic JN, Djuric DM, Jovicic N, Radonjic KG, Bugarcic ZD, Jakovljevic VLJ, Novokmet SS. Cisplatin and cisplatin analogues perfusion through isolated rat heart: the effects of acute application on oxidative stress biomarkers. Mol Cell Biochem. 2018 Feb;439(1-2):19-33. doi: 10.1007/s11010-017-3132-8.
 27. Rosic G, Joksimovic J, Selakovic D, Jakovljevic V, Zivkovic V, Srejovic I, Djuric M, Djuric D. The beneficial effects of sulfur-containing amino acids on cisplatin-induced cardiotoxicity and neurotoxicity in rodents. Curr Med Chem. 2018 Jan 30;25(3):391-403. doi: 10.2174/0929867324666170705114456.
 28. Hrncic D, Rasic-Markovic A, Macut D, Mladenovic D, Susic V,Djuric D, Stanojlovic O. Sulfur – Containing Amino Acids in Seizures: Current State of the Art. Curr Med Chem. 2018 Jan 30;25(3):378-390. doi: 10.2174/0929867324666170609090613.
 29. Čolović MB, Vasić VM, Djuric DM, Krstić DZ. Sulphur-containing amino acids: protective role against free radicals and heavy metals. Curr Med Chem. 2018 Jan 30;25(3):324-335. doi: 10.2174/0929867324666170609075434.
 30. Stevanovic J, Zivkovic V, Bolevich S, Zaric G, Cekerevac I, Djuric D, Jakovljevic V, Nikolic T, Djuric D. (2017) Effects of selective phosphodiesterase-2 and phosphodiesterase-3 inhibition on coronary flow and oxidative stress in the isolated rat heart. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, vol. 74, no. 6, pp. 1691n1698, ISSN 0001-6837.
 31. Milovanovic P, Hrncic D, Radotic K, Stankovic M, Mutavdzic D, Djonic D, Rasic-Markovic A, Djuric D, Stanojlovic O, Djuric M. (2017) Moderate hyperhomocysteinemia induced by short-term dietary methionine overload alters bone microarchitecture and collagen features during growth. Life Sci. 2017 Dec 15; 191:9-16. doi: 10.1016/j.lfs.2017.10.008.
 32. Cicero AFG, Colletti A, Bajraktari G , Descamps O, Djuric DM, Ezhov M, Fras Z, Katsiki N, Langlois M, Latkovskis G, Panagiotakos DB, Paragh G, Mikhailidis DP, Mitchenko O, Paulweber B, Pella D, Pitsavos C, Reiner Z, Ray KK, Rizzo M, Sahebkar A, Serban MC, Sperling LS, Toth PP, Vinereanu D, Vrablík M, Wong ND, Banach M *on behalf of the International Lipid Expert Panel (ILEP). (2017) Lipid lowering nutraceuticals in clinical practice: position paper from an International Lipid Expert Panel (2017) Nutrition Reviews, 75 (9): 731–767, nux047, https://doi.org/10.1093/nutrit/nux047. (The article has been co-published with permission in Archives of Medical Science and Nutrition Reviews).
 33. Cicero AFG, Colletti A, Bajraktari G , Descamps O, Djuric DM, Ezhov M, Fras Z, Katsiki N, Langlois M, Latkovskis G, Panagiotakos DB, Paragh G, Mikhailidis DP, Mitchenko O, Paulweber B, Pella D, Pitsavos C, Reiner Z, Ray KK, Rizzo M, Sahebkar A, Serban MC, Sperling LS, Toth PP, Vinereanu D, Vrablík M, Wong ND, Banach M *on behalf of the International Lipid Expert Panel (ILEP). Lipid lowering nutraceuticals in clinical practice: position paper from an International Lipid Expert Panel (2017) Archives of Medical Science 13(5):966–1005, doi: 10.5114/aoms.2017.69326. (The article has been co-published with permission in Archives of Medical Science and Nutrition Reviews).
 34. Srejovic IM, Zivkovic VI, Nikolic TR, Jeremic N Jeremic, Stojic I, Jeremic J, Djuric D, Jakovljevic V. Modulation of N-methyl-D-aspartate receptors in isolated rat heart. Can J Physiol Pharmacol. 2017 Nov;95(11):1327-1334. doi: 10.1139/cjpp-2017-0056.
 35. Nikolic T, Zivkovic V, Srejovic I, Stojic I, Jeremic N, Jeremic J, Radonjic K, Stankovic S, Obrenovic R, Djuric D, Jakovljevic V (2017) The effects of atorvastatin and simvastatin on oxidative stress in diet-induced hyperhomocisteinemia in wistar albino rats: a comparative study. Mol Cell Biochem. 2018 Jan;437(1-2):109-118. doi: 10.1007/s11010-017-3099-5.
 36. Stojanović M, Šćepanović Lj, Mitrović D, Šćepanović V, Šćepanović R, Djuric M, Ilić S, Šćepanović T, Djuric D. (2017) Different pathways involved in stimulatory effects of homocysteine on rat duodenal smooth muscle. Acta Veterinaria 67 (2), 254-270, doi: 10.1515/acve-2017-0021
 37. Stojic I, Srejovic I, Zivkovic V, Jeremic N, Djuric M, Stevanovic A, Milanovic T,Djuric D, Jakovljevic V. (2017) The effects of verapamil and its combinations with glutamate and glycine on cardiodynamics, coronary flow and oxidative stress in isolated rat heart. J Physiol Biochem. 73: 141-153. doi: 1007/s13105-016-0534-0
 38. Stojanovic M, Zivkovic V, Srejovic I, Jakovljevic V, Jeremic N, Djuric D. (2016) The role of hydrogen sulfide in homocysteine-induced cardiodynamic effects and oxidative stress markers in the isolated rat heart. Physiology International (Acta Physiologica Hungarica), vol. 103 (4), 428-438. doi: 10.1556/2060.103.2016.4.3
 39. Rasic-Markovic A, Hrncic D, Krstić D, Colovic M, Djuric E, Rankov-Petrović B, Susic V, Stanojlovic O, Djuric D. The effect of subchronic supplementation with folic acid and L-arginine on homocysteine induced seizures. Can J Physiol Pharmacol. 2016 Oct;94(10):1083-1089.
 40. Hrncic D, Mikić J, Rasic-Markovic A, Velimirović M, Stojković T, Obrenović R, Rankov-Petrović B, Susic V, Djuric D, Petronijević N, Stanojlovic O. Anxiety-related behavior in hyperhomocysteinemia induced by methionine nutritional overload in rats: role of the brain oxidative stress. Can J Physiol Pharmacol. 2016 Oct;94(10):1074-1082.
 41. Nikolic T, Zivkovic V, Srejovic I, Radovanovic D, Jeremic N, Jevdjevic M, Djuric D, Jakovljevic V. Acute effects of nandrolone decanoate on cardiodynamic parameters in isolated rat heart. Can J Physiol Pharmacol. 2016 Oct;94(10):1048-1057.
 42. Vasiljevic D, Veselinovic M, Jovanovic M, Jeremic N, Arsic A, Vucic V, Lucic-Tomic A, Zivanovic S, Djuric D, Jakovljevic V. (2016) Evaluation of the effects of different supplementation on oxidative status in patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. 35(8):1909-15.
 43. Stojanović M, Šćepanović Lj, Bosnić O , Mitrović D, Jozanov Stankov O , Šćepanović V, Šćepanović R , Stojanović T , Ilić S , Djurić D. (2016) Effects of acute administration of D, L – homocysteine thiolactone on the antioxidative status of rat intestine and liver. Acta Veterinaria-Beograd 66 (1), 26-36.
 44. Nikolic T, Zivkovic V, Jevdjevic M, Djuric M, Srejovic I,Djuric D, Jeremic N, Djuric D, Bolevich S, Jakovljevic V. (2016) The effects of chronic administration of nandrolone decanoate on redox status in exercised rats. Mol Cell Biochem. 411(1-2):95-105.
 45. Arsic A, Vucic V, Glibetic M, Popovic T, Debeljak-Martacic J, Cubrilo D, Ahmetovic Z, Peric D, Borozan S,Djuric D, Barudzic N, Jakovljevic V. (2016) Redox balance in elite female athletes: differences based on sport types. J Sports Med Phys Fitness. 56(1-2):1-8.
 46. Milicic V, Zivkovic V, Jeremic N, Arsenijevic N,Djuric D, Jakovljevic VL. (2016) Coronary flow and oxidative stress during local anaphylactic reaction in isolated mice heart: the role of nitric oxide (NO). Mol Cell Biochem. 412: 221-227.
 47. Tasić N, Tasić D, Otašević P, Veselinović M, Jakovljević V, Djurić D, Radak Dj. (2015) Copper and zinc concentrations in atherosclerotic plaque and serum in relation to lipid metabolism in patients with carotid atherosclerosis. Vojnosanit Pregl. 72(9):801-6.
 48. Mladenović D, Petronijević N, Stojković T, Velimirović M, Jevtić G, Hrnčić D, Radosavljević T, Rašić-Marković A, Maksić N,Djuric D, Stanojlović O. (2015) Finasteride Has Regionally Different Effects on Brain Oxidative Stress and Acetylcholinesterase Activity in Acute Thioacetamide-Induced Hepatic Encephalopathy in Rats. PLoS One. 10(8):e0134434.
 49. Stojanovic Tosic JT, Jakovljevic VL, Zivkovic VV, Srejovic IM, Valdevit ZJ, Radovanovic DS, Djuric DM, Ahmetovic ZK, Peric DB, Cankovic MB, Jovanovic MS, Djordjevic DZ. (2015) Biphasic response of cardiodynamic adaptations to swimming exercise in rats. Gen Physiol Biophys. 30;34:301-10.
 50. Jeremic N, Petkovic A, Srejovic I, Zivkovic V, Djuric D, Jakovljevic V. (2015) Effects of ischemia and omeprazole preconditioning on functional recovery of isolated rat heart. Rev Bras Cir Cardiovasc 30(2):266-75.
 51. Misic MM, Jakovljevic VL, Bugarcic ZD, Zivkovic VI, Srejovic IM, Barudzic NS, Djuric DM, Novokmet SS. (2015) Platinum Complexes-Induced Cardiotoxicity of Isolated, Perfused Rat Heart: Comparison of Pt(II) and Pt(IV) Analogues Versus Cisplatin. Cardiovasc Toxicol 15(3):261-8.
 52. Pesic S, Milinkovic M, Vuletic M, Barudzic N, Zivkovic V, Jakovljevic V, Djuric D, Stojimirovic B. (2015) Assessment of Oxidative Status in Patients with Acute Kidney Injury: A Pilot Study. Chin J Physiol 30;58(2):124-33.
 53. Rasic-Markovic A, Rankov-Petrovic B, Hrncic D, Krstic D, Colovic M, Macut Dj, Djuric D, Stanojlovic O. (2015) The effect of subchronic supplementation with folic acid on homocysteine induced seizures. Acta Physiol Hung. 102(2):151-62.
 54. Tasic NM, Tasic D, Veselinovic M, Jakovljevic V, Djuric D, Radak D. (2015) Iron concentrations in atherosclerotic plaque and serum in patients with carotid atherosclerosis. Acta Physiol Hung.  102(2):143-50.
 55. Lopatina EV, Kipenko AV, Penniyaynen VA, Pasatetskaya NA, Djuric D, Krylov BV. (2015) Organotypic tissue culture investigation of homocysteine thiolactone cardiotoxic effect. Acta Physiol Hung. 102(2):137-42.
 56. Paspalj D, Nikic P, Savic M, Djuric D, Simanic I, Zivkovic V, Jeremic N, Srejovic I, Jakovljevic V. (2015) Redox status in acute ischemic stroke: correlation with clinical outcome. Mol Cell Biochem 406(1-2):75-81.
 57. Stojanović M, Šćepanović Lj, Hrnčić D, Rašić-Marković A, Djurić D, Stanojlović O. (2015) Multidisciplinary approach to nitric oxide signaling: focus on gastrointestinal and central nervous system. Vojnosanit Pregl 72 (7): 619-624.
 58. Banach M, Rizzo M, Toth PP, Farnier M, Davidson MH, Al-Rasadi K, Aronow WS, Athyros V, Djuric DM, Ezhov MV, Greenfield RS, Hovingh GK, Kostner K, Serban C, Lighezan D, Fras Z, Moriarty PM, Muntner P, Goudev A, Ceska R, Nicholls SJ, Broncel M, Nikolic D, Pella D, Puri R, Rysz J, Wong ND, Bajnok L, Jones SR, Ray KK, Mikhailidis DP. (2015) Statin intolerance – an attempt at a unified definition. Position paper from an International Lipid Expert Panel. Expert Opin. Drug Saf. 14(6):935-55. (The article has been co-published with permission in Expert Opinion Drug Safety and Archives of Medical Science).
 59. Banach M, Rizzo M, Toth PP, Farnier M, Davidson MH, Al-Rasadi K, Aronow WS, Athyros V, Djuric DM, Ezhov MV, Greenfield RS, Hovingh GK, Kostner K, Serban C, Lighezan D, Fras Z, Moriarty PM, Muntner P, Goudev A, Ceska R, Nicholls SJ, Broncel M, Nikolic D, Pella D, Puri R, Rysz J, Wong ND, Bajnok L, Jones SR, Ray KK, Mikhailidis DP. (2015) Statin intolerance – an attempt at a unified definition. Position paper from an International Lipid Expert Panel. Arch Med Sci 16;11(1):1-23. (The article has been co-published with permission in Archives of Medical Science and Expert Opinion Drug Safety).
 60. Čolović MB, Vasić VM, Avramović NS, Gajić MM, Djurić DM, Krstić DZ (2015). In vitro evaluation of neurotoxicity potential and oxidative stress responses of diazinon and its degradation products in rat brain synaptosomes. Toxicol Lett 17; 233(1): 29-37.
 61. Jevđević M, Jovanović M, Jeremić N, Canković M, Jeremić J, Živković V, Srejović I, Đurić D, Jakovljević V (2015). Acute effects of nandrolone decanoate on oxidative stress in isolated rat heart. Archives of Biological Sciences, 67 (1): 331-337.
 62. Srejovic I, Jakovljevic V, Zivkovic V, Barudzic N, Radovanovic A, Stanojlovic O, Djuric DM (2015). The effects of the modulation of NMDA receptors by homocysteine thiolactone and dizocilpine on cardiodynamics and oxidative stress in isolated rat heart. Mol Cell Biochem 401(1-2):97-105.
 63. Radenković M, Djurić D, Janković R, Prostran M (2014). The analysis of transduction mechanisms associated with an acute action of homocysteine on isolated rat femoral artery. Acta Physiol Hung 101(4):448-60.
 64. Hrnčić D, Rašić-Marković A, Stojković T, Velimirović M, Puškaš N, Obrenović R, Macut D, Sušić V, Jakovljević V,Djuric D, Petronijević N, Stanojlović O (2014) Hyperhomocysteinemia induced by methionine dietary nutritional overload modulates acetylcholinesterase activity in the rat brain. Mol Cell Biochem 396(1-2):99-105.
 65. Raicevic S, Eventov-Friedman S, Bolevich S, Selakovic D, Joksimovic J, Djuric J, Globarevic-Vukcevic G,Djuric D, Jakovljevic V (2014). Correlation between oxidative stress and G6PD activity in neonatal jaundice. Mol Cell Biochem 395(1-2):273-9.
 66. Veselinovic M, Barudzic N, Vuletic M, Zivkovic V, Tomic-Lucic A,Djuric D, Jakovljevic V (2014). Oxidative stress in rheumatoid arthritis patients: relationship to diseases activity. Mol Cell Biochem 391 (1-2):225-32.
 67. Hrncic D, Rasic-Markovic A, Macut D, Susic V, Djuric D, Stanojlovic O. (2014) Homocysteine thiolactone-induced seizures in adult rats are aggravated by inhibition of inducible nitric oxide synthase.  Hum Exp Toxicol 33(5):496-503.
 68. Hrncic D,  Rasic-Markovic A,  Lekovic J,  Krstic D,  Colovic M,  Macut D,  Susic V,  Djuric D,  Stanojlovic O. (2014) Exercise decreases  susceptibility to homocysteine seizures: the role of oxidative stress. Int J Sports Med 35(7):544-50.
 69. Aleksic D, Djokic D, Golubicic I, Jakovljevic V, Djuric D. (2013) The importance of the blood levels of homocysteine, folic acid and vitamin B12 in children with malignant diseases. J BUON. 18(4):1019-25.
 70. Zivkovic V, Jakovljevic V, Pechanova O, Srejovic I, Joksimovic J,  Selakovic D, Barudzic N, Djuric D. (2013) Effects of DL-homocysteine thiolactone  on cardiac contractility, coronary flow, and oxidative stress markers in the isolated rat heart: the role of different gasotransmitters. BioMed Research International, Hindawi Publishing Corporation, Volume 2013, Article ID 318471, 9 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/318471.
 71. Stojanović M, Šćepanović Lj, Mitrović D, Šćepanović V, Stojanović T, Stojković M, Ilić S,  Đurić D. (2013) Rat duodenal motility in vitro: procinetic effects of D,L-homocysteine thiolactone and modulation of nitric oxide mediated inhibition. Arch Biol Sci 65(4): 1323-1330.
 72. Barudzic N, Turjacanin-Pantelic D, Zivkovic V I, Selakovic D, Srejovic I, Joksimovic J, Djuric DM, Jakovljevic VLj. (2013) The effects of cyclooxygenase and nitric oxide synthase inhibition on oxidative stress in isolated rat heart. Molecular and Cellular Biochemistry 381(1-2):301-311.
 73. Zivkovic V, Djuric D, Turjacanin-Pantelic D, Marinkovic Z, Stefanovic D, Srejovic I, Jakovljevic V. (2013) The effects of cyclooxygenase and nitric oxide synthase inhibition on cardiodynamic parameters and coronary flow in isolated rat hearts.  Exp Clin Cardiol 18(2):e102-10.
 74. Hrncic D, Rasic-Markovic A, Bjekic-Macut J, Susic V, Djuric D, Stanojlovic O. (2013) Paradoxical sleep deprivation potentiates epilepsy induced by homocysteine thiolactone in adult rats. Exp Biol Med (Maywood) 238(1):77-83.
 75. Zivkovic V, Lazarevic P, Djuric D, Cubrilo D, Macura M, Vuletic M, Barudzic N, Nesic M, Jakovljevic V. (2013) Alteration in basal redox state of young male soccer players after a six-month training programme. Acta Physiol Hung 100(1):64-76.
 76. Djordjevic DZ, Cubrilo DG, Puzovic VS, Vuletic MS, Zivkovic VI, Barudzic NS, Radovanovic DS, Djuric DM, Jakovljevic VLj. (2012) Changes in athlete’s redox state induced by habitual and unaccustomed exercise. Oxid Med Cell Longev 2012:805850. doi: 10.1155/2012/805850.
 77. Veselinovic M, Jakovljevic V, Jurisic-Skevin A, Toncev S, Djuric DM. (2012) Carotid enlargement and serum levels of von Willebrand factor in rheumatoid arthritis: a follow-up study. Clin Rheumatol 31(12):1727-32.
 78. Zivkovic V, Jakovljevic V, Djordjevic D, Vuletic M, Barudzic N, Djuric D. (2012) The effects of homocysteine-related compounds on cardiac contractility, coronary flow, and oxidative stress markers in isolated rat heart. Mol Cell Biochem 370(1-2):59-67.
 79. Veselinovic M, Jakovljevic V, Jurisic-Skevin A, Toncev S, Djuric DM. (2012) Carotid artery intima-media thickness and brachial artery flow-mediated vasodilatation in patients with rheumatoid arthritis. Vasa 41(5):343-51.
 80. Hrnčić D, Rašić-Marković D, Bjekić-Macut J, Šušić V, Mladenović D, Djuric D, Stanojlovic O. (2012) Gaseous neurotransmitter nitric oxide: its role in experimental models of epilepsy. Arch Biol Sci (Belgrade) 64 (3): 1207-1216.
 81. Mladenović D, Radosavljević T, Hrnčić D, Rašić-Marković A, Puškaš N, Maksić N, Djuric D, Stanojlović O. Behavioral and electroencephalographic manifestations of thioacetamide-induced encephalopathy in rats. Can J Physiol Pharmacol. 2012; 90(9):1219-27.
 82. Djordjevic DZ, Cubrilo DG, Barudyic NS, Vuletic MS, Zivkovic VI, Nesic M, Radovanovic D, Djuric DM, Jakovljevic VLj. (2012) Comparison of blood pro/antioxidant levels before and after acute exercise in athletes and non-athletes. Gen Physiol Biophys 31: 211-219.
 83. Djoric P, Zeleskov-Djoric J, Stanisavljevic DM, Markovic ZD, Zivkovic V, Vuletic M, Djuric D, Jakovljevic V. (2012) Distal Venous Arterialization and Reperfusion Injury: Focus on Oxidative Status. Eur Surg Res 7; 48(4):200-207.
 84. Hrncic D, Rasic-Markovic A, Krstic D, Macut D, Susic V, Djuric D, Stanojlovic O. (2012) Inhibition of the neuronal nitric oxide synthase potentiates homocysteine thiolactone- induced seizures in adult rats. Med Chem 1;8(1):59-64.
 85. Peric T, Lj Jakovljevic V, Zivkovic V, Krkeljic J, Petrovic ZD, Simijonovic D, Novokmet S, Djuric DM, Jankovic SM. (2012) Toxic effects of palladium compounds on the isolated rat heart. Med Chem 1;8(1):9-13.
 86. Vujanac A, Jakovljevic V, Djordjevic D, Zivkovic V, Stojkovic M, Celikovic D, Andjelkovic N, Skevin AJ, Djuric D. (2012) Nitroglycerine effects on portal vein mechanics and oxidative stress in portal hypertension. World J Gastroenterol 28;18(4):331-9.
 87. Pesic S, Jakovljevic V, Djordjevic D, Cubrilo D, Zivkovic V, Jorga V, Mujovic V, Djuric D, Stojimirovic B. (2012) Exercise-induced changes in redox status of elite karate athletes. Chin J Physiol 29;55(1):8-15.
 88. Medjedovic S, Jakovljevic V, Djordjevic D, Randjelovic D, Koprivica Z, Petronijevic N, Tasic N, Pavlovic M, Vucinic Z, Sundric Z, Djuric DM. (2012) Prognostic value of N-terminal pro-B-type natriuretic peptide in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. African Journal of Pharmacy and Pharmacology, vol. 6(5): 283-293.
 89. Marković AR, Hrnčić D, Macut D, Stanojlović O, Djuric D. (2011) Anticonvulsive effect of folic acid in homocysteine thiolactone-induced seizures. Cell Mol Neurobiol 31(8):1221-8.
 90. Jakovljevic VLj, Djordjevic DZ, Djuric DM. (2011) The effects of vitamin C and nitric oxide synthase inhibition on coronary flow and oxidative stress markers in isolated rat heart. Gen Physiol Biophys 30(3):293-300.
 91. Koprivica Z, Djordjevic D, Vuletic M, Zivkovic V, Barudzic N, Andjelkovic N, Djuric D, Iric-Cupic V, Krkeljic J, Jakovljevic V. (2011) Von Willebrand factor and oxidative stress parameters in acute coronary syndromes. Oxid Med Cell Longev 2011:918312.
 92. Cubrilo D, Djordjevic D, Zivkovic V, Djuric D, Blagojevic D, Spasic M, Jakovljevic V. (2011) Oxidative stress and nitrite dynamics under maximal load in elite athletes: relation to sport type. Mol Cell Biochem 355(1-2):273-9.
 93. Gostiljac D, Dorđević PB, Djurić D, Peruničić J, Lasica R, Colak E, Canovic F, Srećković VD, Ilić M, Obrenović R. (2011) The importance of defining serum MMP-9 concentration in diabetics as an early marker of the rupture of atheromatous plaque in acute coronary syndrome. Acta Physiol Hung 98(1):91-7.
 94. Milovanovic B, Trifunovic D, Djuric D. (2011) Autonomic nervous system adjustment (ANSA) in patients with hypertension treated with enalapril. Acta Physiol Hung. 98(1):71-84.
 95. Rašić-Marković A, Hrnčić D, Djurić D, Macut D, Lončar-Stevanović H, Stanojlović O. (2011) The effect of N-methyl-D-aspartate receptor antagonists on D,L-homocysteine thiolactone induced seizures in adult rats. Acta Physiol Hung 98(1):17-26.
 96. Jakovljević VLj, Zlatković M, Cubrilo D, Pantić I, Djurić DM. (2011) The effects of progressive exercise on cardiovascular function in elite athletes: focus on oxidative stress. Acta Physiol Hung 98(1):51-8.
 97. Djordjevic D, Cubrilo D, Macura M, Barudzic N, Djuric D, Jakovljevic V. (2011) The influence of training status on oxidative stress in young male handball players. Mol Cell Biochem 351(1-2):251-9.
 98. Hrnčić D, Rašić-Marković A, Djuric D, Sušić V, Stanojlović O. (2011) The role of nitric oxide in convulsions induced by lindane in rats. Food Chem Toxicol 49(4):947-54.
 99. Hrncić D, Rasić-Marković A, Krstić D, Macut D, Djuric D, Stanojlović O. (2010) The role of nitric oxide in homocysteine thiolactone-induced seizures in adult rats. Cell Mol Neurobiol 30(2):219-31.
 100. Mladenović D, Djuric D, Petronijević N, Radosavljević T, Radonjić N, Matić D, Hrncić D, Rasić-Marković A, Vucević D, Dekanski D, Stanojlović O. (2010) The correlation between lipid peroxidation in different brain regions and the severity of lindane-induced seizures in rats. Mol Cell Biochem 333(1-2):243-50.
 101. Savic M, Jakovljevic V, Nikolic D, Djuric D. (2009) Evaluation of cerebrovascular insult types and their localization in patients due to the presence of elevated body temperature. Bratisl Lek Listy 110(6):332-4.
 102. Rasić-Marković A, Stanojlović O, Hrncić D, Krstić D, Colović M, Susić V, Radosavljević T, Djuric D. (2009) The activity of erythrocyte and brain Na+/K+ and Mg2+-ATPases in rats subjected to acute homocysteine and homocysteine thiolactone administration. Mol Cell Biochem 327(1-2):39-45.
 103. Radosavljević T, Mladenović D, Jakovljević V, Vucević D, Rasć-Marković A, Hrncić D, Djuric D, Stanojlović O. (2009) Oxidative stress in liver and red blood cells in acute lindane toxicity in rats. Hum Exp Toxicol 28(12):747-57.
 104. Hrncić D, Rasić-Marković A, Susić V, Djurić D, Stanojlović O. (2009) Influence of NR2B-selective NMDA antagonist on lindane-induced seizures in rats. Pharmacology 84(4):234-9.
 105. Milovanovic B, Milinic N, Trifunovic D, Krotin M, Filipovic B, Bisenic V, Djuric D. (2009) Autonomic dysfunction in alcoholic cirrhosis and its relation to sudden cardiac death risk predictors. Gen Physiol Biophys 28 Spec No:251-61.
 106. Rasić-Milutinović Z, Perunicić-Peković G, Ristić-Medić D, Popović T, Glibetić M, Djurić DM. (2009) Insulin resistance and chronic inflammation are associated with muscle wasting in end-stage renal disease patients on hemodialysis. Gen Physiol Biophys 28 Spec No:184-9.
 107. Novokmet S, Jakovljevic VLj, Jankovic S, Davidovic G, Andjelkovic N, Milanovic Z, Djuric DM. (2009) Human platelets perfusion through isolated guinea-pig heart: the effects on coronary flow and oxidative stress markers. Gen Physiol Biophys 28 Spec No:98-104.
 108. Stevanovic D, Zhang D, Blumenstein A, Djuric D, Heinle H. (2009) Effects of hydroperoxides on contractile reactivity and free radical production of porcine brain arteries. Gen Physiol Biophys 28 Spec No:93-7.
 109. Rasić-Marković A, Djuric D, Hrncić D, Loncar-Stevanović H, Vucević D, Mladenović D, Brkić P, Djuro M, Stanojević I, Stanojlović O. (2009) High dose of ethanol decreases total spectral power density in seizures induced by D,L-homocysteine thiolactone in adult rats. Gen Physiol Biophys 28 Spec No:25-32.
 110. Vucević D, Petronijević N, Radonjić N, Rasić-Marković A, Mladenović D, Radosavljević T, Hrncić D, Djurić D, Susić V, Djuro M, Stanojlović O. (2009) Acetylcholinesterase as a potential target of acute neurotoxic effects of lindane in rats. Gen Physiol Biophys 28 Spec No:18-24.
 111. Stanojlović O, Rasić-Marković A, Hrncić D, Susić V, Macut D, Radosavljević T, Djuric D. (2009) Two types of seizures in homocysteine thiolactone-treated adult rats, behavioral and electroencephalographic study. Cell Mol Neurobiol 29(3):329-39.
 112. Vucević D, Hrncić D, Radosavljević T, Mladenović D, Rasić-Marković A, Loncar-Stevanović H, Djurić D, Macut D, Susić V, Stanojlović O. (2008) Correlation between electrocorticographic and motor phenomena in lindane-induced experimental epilepsy in rats. Can J Physiol Pharmacol 86(4):173-9.
 113. Mladenović D, Hrncić D, Radosavljević T, Vucević D, Djurić D, Rasić-Marković A, Macut D, Susić V, Sćepanović L, Stanojlović O. (2008) Dose-dependent anticonvulsive effect of ethanol on lindane-induced seizures in rats. Can J Physiol Pharmacol 86(4):148-52.
 114. Radosavljević T, Mladenović D, Vucević D, Petrović J, Hrncić D, Djuric D, Loncar-Stevanović H, Stanojlović O. (2008) Effect of acute lindane and alcohol intoxication on serum concentration of enzymes and fatty acids in rats. Food Chem Toxicol 46(5):1739-43.
 115. Rasić-Marković A, Krstić D, Vujović Z, Jakovljevic V, Stanojlović O, Hrncić D, Djurić D, Loncar-Stevanović H. (2008) Modulations of rabbit erythrocyte ATPase activities induced by in vitro and in vivo exposure to ethanol. Mol Cell Biochem 308(1-2):111-6.
 116. Krstić D, Colović M, Krinulović K, Djurić D, Vasić V. (2007) Inhibition of AChE by single and simultaneous exposure to malathion and its degradation products. Gen Physiol Biophys 26(4):247-53.
 117. Mladenović D, Hrncić D, Vucević D, Radosavljević T, Loncar-Stevanović H, Petrović J, Susic V, Djuric D, Stanojlović O. (2007) Ethanol suppressed seizures in lindane-treated rats. Electroencephalographic and behavioral studies. J Physiol Pharmacol 58(4):641-56.
 118. Hrncić D, Vucević D, Rasić A, Radosavljević T, Mladenović D, Susić V, Djurić D, Stanojlović O. (2007) Moderate body hypothermia alleviates behavioral and EEG manifestations of audiogenic seizures in metaphit-treated rats. Can J Physiol Pharmacol 85(10):1032-7.
 119. Stanojlović O, Hrncić D, Rasić A, Loncar-Stevanović H, Djuric D, Susić V. (2007) Interaction of delta sleep-inducing peptide and valproate on metaphit audiogenic seizure model in rats. Cell Mol Neurobiol 27(7):923-32.
 120. Djuric D, Vusanovic A, Jakovljevic V. (2007) The effects of folic acid and nitric oxide synthase inhibition on coronary flow and oxidative stress markers in isolated rat heart. Molecular and Cellular Biochemistry 300: 177-183.
 121. Jakovljevic VLj, Djuric DM. (2005) The effects of nitric oxide synthase – versus lipoxygenase inhibition on coronary flow and nitrite outflow in isolated rat heart. General Physiology and Biophysics 24: 199-207.
 122. Djuric D, Mitrovic V, Jakovljevic V. (2002) The effects of calcium channel antagonists on coronary nitrite in isolated rat heart. Arzneimittel-Forschung-Drug Research 52: 365-370.
 123. Mitrovic V, Djuric D, Petkovic D, Hamm C. (2002) Evaluation of plasma total homocysteine in patients with angiographically confirmed coronary atherosclerosis: possible impact on therapy and prognosis. Perfusion Verlag 15: 10-19.
 124. Djurich D, Stefanovich E, Tasich N, Yakovlevich V, Kanyukh V, Boijich M. (2000) The use of brachial artery reactivity tests for assessment of endothelial dysfunction in the process of aging. Kardiologiya 11: 24-27.
 125. Jakovljevic VL, Kostic MM, Mujovic VM, Bojic M, Nedeljkovic I, Nedeljkovic TI., Djuric DM. (1999) Interaction between L-arginine, NO system and cyclooxygenase metabolic products of arachidonic acid in coronary autoregulation. Journal of Physiology and Pharmacology 50: 63-74.
 126. Djuric D, Wisotzki R, Mitrovic V. (1999) Rolle von Homocystein bei Atherosklerose-Ist Homocystein ein neuer kardiovaskularer Risikofaktor? Herz Kreislauf 31: 485-490.
 127. Djuric D, Popovic Z, Petrovic J, Bojic M. (1999) Age-related progressive brachial artery endothelial dysfunction precedes the changed carotid and left ventricular geometry in healthy humans. Angiology 50: 555-561.
 128. Plecas B, Glavaski A, Savic V, Hristic M, Djuric D, Solarovic T. (1997) Effects of ethane dimethanesulfonate on the structure of adult male rat adrenal cortex. Pharmacological Research 35: 541-546.
 129. Djuric D, Nesic M, Andjelkovic I. (1996) Endothelium-dependent relaxation of rat aorta to a histamine H3-agonist is reduced by inhibitors of nitric oxide synthase, guanylate cyclase and Na+,K+-ATP-ase. Mediators of Inflammation 5: 69-74.
 130. Djuric D, Andjelkovic I. (1995) The evidence for histamine H3 receptor-mediated endothelium-dependent relaxation in isolated rat aorta. Mediators of Inflammation 4: 217-221.
 131. Djuric MD, Andjelkovic ZI, Rosic A.M. (1993) Effects of methylated derivatives of histamine on the isolated guinea pig aorta. Acta Veterinaria 43: 287-294.
 132. Rosic M, Collis CS, Anjelkovic IZ, Segal MB, Djuric D, Zlokovic BV. (1991) The effects of (R) alpha-methyl histamine on the isolated guinea pig aorta. Agents Actions Suppl 33: 283-287.
 133. Djuric D, Jovanovic T, Andjelkovic I. (1989) Does hyperthyroidism change the reactivity of canine endothelium-intact pulmonary artery strips to catecholamines and prostaglandins? Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta 25: 249-253.
 134. Jovanovic T, Djuric D, Stevanovic H. (1988) The influence of hyperthyroidism on pulmonary and systemic venous smooth muscle reactivity. Periodicum Biologorum 90: 363-366.

Руководилац лабораторије: Проф др Звездана Којић
Област рада: анализа потрошње кисеоника у изолованим митохондријама и пермеализованим анималним и хуманим ћелијама у физиолошким и патофизиолошким условима; поларографија.

Контакт телефон: 011-3607-105, 011-3607-093
Контакт ел. адреса: zvezdana.kojic@med.bg.ac.rs, kojic.zvezdana@gmail.com
Адреса: Вишеградска 26, 11000 Београд

Година почетка рада: 1992

Истраживачи:

 • Марија Миливојевић
 • Петар Видовић

Пројекти:

 • 2011- …: Синтеза, развој, технологија добијања и примена наноструктурних мултифункционалних материјала дефинисаних својстава.
 • 2006-2010: Азот моноксид – циклични гуанозин монофосфат зависни механизми у регулацији стероидогенезе Лајдигових ћелија.
 • 2001- 2006: Коронарна атеросклероза – рана детекција, процена хемодинамског значаја и биолошке активности.

Радови:

 • Kojic ZZ, Flogel U, Schrader J, Decking UK. Endothelial NO formation does not control myocardial O2 consumption in mouse heart. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2003 Jul; 285(1): H392-7. Epub 2003 Feb 2. doi: 10.1152/ajpheart.00836.2002.
 • Kojić Z, Sćepanović L, Popović N. Myocardial oxygen consumption regulation in isolated mouse heart: assessment by intracoronary administration of exogenous nitric oxide. Acta Physiol Hung. 2006 Dec; 93(4):263-70. PMID: 17191658
 • Kojić Z, Delić M, Bosnić O, Sćepanović L. Possible inhibitory effect of nitric oxide donor, dipropylenetriamine nonoate (DPTA/NO), on oxygen consumption of isolated rats’ testis interstitial cells. Med Pregl. 2008 Jan-Feb;61(1-2):33-6. PMID:18798471
 • Kojić Z, Scepanovic LJ, Kostić T. Immobilization stress reduces oxygen consumption of the isolated interstitial rats’ testes cells. Acta Physiol Hung. 2011 Mar; 98(1):45-50. doi: 10.1556/APhysiol.98.2011.1.6.
 • Kojic Z, Gopcevic K, Marinkovic D, Tasic G. Effect of captopril on serum lipid levels and cardiac mitochondrial oxygen consumption in experimentally-induced hypercholesterolemia in rabbits. Physiol Res. 2011;60 Suppl 1:S177-84. Epub 2011 Jul 19. PMID: 21777025
 • Andric SA, Kojic Z, Bjelic MM, Mihajlovic AI, Baburski AZ, Sokanovic SJ, Janjic MM, Stojkov NJ, Stojilkovic SS, Kostic TS. The opposite roles of glucocorticoid and α1-adrenergic receptors in stress triggered apoptosis of rat Leydig cells. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2013 Jan 1;304(1):E51-9. doi: 10.1152/ajpendo.00443.2012
 • Kojić ZZ. Animal models in the study of atherosclerosis. Srp Arh Celok Lek. 2003 May-Jun;131(5-6):266-70.
 • Arsenijević L, Popović N, Kojić Z. The assessment of severity of lung injury in sepsis. Srp Arh Celok Lek. 2004 Nov-Dec;132(11-12):404-8.
 • Popović N, Kojić Z, Bumbasirević V, Pavlović A, Stefanović B, Karamarkovíc A, Radenković D, Nikolić V. Determination of beta-endorphin plasma concentrations in surgical patients with acute abdominal pain. Acta Chir Iugosl. 2004;51(3):51-5.
 • Karamarković A, Milić N, Djukić V, Radenković D, Jeremić V, Bumbasirević V, Popović N, Kojić Z, Bajec Dj. Intrahepatic B3 cholangiojejunostomy in the palliative surgery of high unresectable malignant biliary obstruction. Acta Chir Iugosl. 2004;51(3):85-91. PMID:16018372
 • Arsenijević L, Kojić Z, Popović N. Plasma levels of cortisol and opioid peptide beta-endorphin during spontaneous vaginal delivery. Srp Arh Celok Lek. 2006 Mar-Apr; 134(3-4):95-9. PMID:16915748
 • Kojić Z, Arsenijević L, Sćepanović L, Popović N. Labor pain – physiological basis and regulatory mechanisms. Srp Arh Celok Lek. 2007 Mar-Apr;135(3-4):235-9. PMID:17642469
 • Popović N, Blagojević Z, Nikolić V, Arsenijević Lj, Karamarković A, Stefanović B, Kojić Z. Massive hemorrhage and mechanisms of coagulopathy in trauma. Acta Chir Iugosl. 2006;53(4):89-92. PMID:17688041.
 • Arsenijević L, Popović N, Kojić Z, Stefanović S, Filimonović D, Karamarković A.
 • Central venous catheter-related infections: risk factors and effects of glycopeptide antibiotics. Med Pregl. 2007 Jan-Feb;60(1-2):71-5. PMID: 17853715
 • Radulović DV, Tasić GM, Nikolić IM, Joković MB, Repac NR, Cvrkota IS, Kojić Z. Development of new intracranial saccular aneurysms. Acta Chir Iugosl. 2008;55(2):47-9.PMID: 18792573.
 • Milojević TM, Baljozović BV, Rakić MLj, Nestorović BD, Dostanić MM, Milaković BD, Kojić ZZ, Repac NR, Cvrkota IS. Cerebral vasospasm after subarachnoid hemorrhage. Acta Chir Iugosl. 2008;55(2):55-60. PMID: 18792575
 • Dostanic MM, Stosić MM, Milaković BD, Baljozović BV, Jovanović IB, Kojić ZZ, Marinković DM, Marković DJ, Milić IS. New trends in neuromonitoring patients with aneurysmal subarachnodal haemorrhage. Acta Chir Iugosl. 2008;55(2):69-74. PMID: 18792577
 • Danilović LR, Milaković BD, Dostanić MM, Stoić MM, Baljozović BV, Kojić Z, Marinković DM, Marković DJ. Difference between values of gas analysis of arteries and internal jugular vein in patients with cerebral infarction. Acta Chir Iugosl. 2008;55(2):151-9. PMID:18792589
 • Kojic Z, Stojanovic D, Popadic S, Jokanovic M, Janackovic D. The irritative property of alpha-tricalcium phosphate to the rabbit skin. Gen Physiol Biophys. 2009;28:168-73. PMID:19893096
 • Kojic ZZ, Dewhurst DG. The impact of introducing computer-based alternatives to the use of animals in the teaching of physiology and pharmacology at Balkan universities – a pilot study. Altern Lab Anim. 2009 Nov;37(5):547-56. PMID: 20017583
 • Dewhurst DG, Kojic ZZ. Replacing animal use in physiology and pharmacology teaching in selected universities in Easter Europe – charting a way forward. Altern Lab Anim. 2011 Mar; 39(1):15-22. PMID: 21452911.
 • Veljović D, Colić M, Kojić V, Bogdanović G, Kojić Z, Banjac A, Palcevskis E, Petrović R, Janaćković D. The effect of grain size on biocompatibility, cell-materials interface, and mechanical properties of microwave-sintered bioceramics. J Biomed Mater Res A. 2012 Nov;100(11):3059-70. doi: 10.1002/jbm.a.34225.
 • Nikolic I, Tasic G, Bogosavljevic V, Nestorovic B, Jovanovic V, Kojic Z, Djoric I, Djurovic B. Predictable morphometric parameters for rupture of intracranial aneurysms – a series of 142 operated aneurysms. Turk Neurosurg. 2012;22(4):420-6. doi: 10.5137/1019-5149
 • Pantic I, Basta-Jovanovic G, Starcevic V, Paunovic J, Suzic S, Kojic Z, Pantic S. Complexity reduction of chromatin architecture in macula densa cells during mouse postnatal development. Nephrology (Carlton). 2013 Feb;18(2):117-24. doi: 10.1111/nep.12003.
 • Kojić Z, Stojanović D. Pathophysiology of migraine – from molecular to personalized medicine. Med Pregl. 2013 Jan-Feb; 66(1-2):53-7. PMID:23534301
 • Nikolć I, Tasić G, Antunović V, Rakić M, Mihajlović M, Joković M, Stojisavljević M, Kojić Z, Radlović V, Djurović B, Ducić S. Comparative analysis of the animal model and results of the clinical research of the aneurysm inclination angle as the predisposing factor for the occurrence of rupture. Srp Arh Celok Lek. 2013;141(3-4):150-4. PMID: 23745335

Руководилац лабораторије: Проф. др Предраг Бркић
Област рада: Испитивање ефеката примене молекулског кисеоника под повишеним притиском, као терапијског средства, на различитим експерименталним моделима.

Контакт телефон: 99 381 11 36 07 076
Контакт ел. адреса: predrag.brkic@med.bg.ac.rs
Адреса: Вишеградска 26/2 Београд, Србија

Година почетка рада: /

Истраживачи:

 • /

Пројекти:

 • Од 2011. године на интердисциплинарном интеграционом пројекту бр. 41014 под називом “Ћелијске и молекулске основе неуроинфламације: потенцијална циљна места за транслациону медицину и терапију“, који је организован под покровитељством Министарства за Науку и Технолошки развој, руководилац је била Проф. Др Мирјана Стојиљковић, актуелни руководилац је Н.С. Сања Пековић са Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитета у Београду.

Одабрани радови:

 • Peković S., Dacić S., Krstić D., Jeremić R., Đelić M., Brkić P.: Hyperbaric oxygen therapy in traumatic brain injury: cellular and molecular mechanisms. org/10.5772/intechopen75025: 25-46. U Drjenačević I.: Hyperbaric Oxygen Treatment in Research and Clinical Practice. InTechOpen 2018. ISBN 978-953-51-5916-2.
 • Lavrnja I., Parabucki A., Brkic P., Jovanovic T., Dacic S., Savic D., Pantic I., Stojiljkovic M., Pekovic S. Repetitive Hyperbaric Oxygenation Attenuates Reactive Astrogliosis and Suppresses Expression of Inflammatory Mediators in the Rat Model of Brain Injury. Mediat Inflam. 2015, Article ID 498405,doi:10.1155/2015/498405. M22 IF 3,418
 • Brkic P., Pekovic S., Krstic D., Jovanovic T. Hyperbaric oxygenation as an adjuvant therapy for traumatic brain injury: a review of literature. Period Biol. 2014;116(1):29-36. M23 IF 0,139
 • Parabucki A., Bozic I., Bjelobaba I., Lavrnja I., Brkic P., Jovanovic T., Savic D., Stojiljkovic M., Pekovic S. Hyperbaric oxygenation alters temporal expression pattern of superoxide dismutase 2 after cortical stab injury in rats. Croat Med J. 2012;53(6):586-97. M22 IF 1,250
 • Brkić P., Stojiljković M., Jovanović T., Dacić S., Lavrnja I., Savić D., Parabucki A., Bjelobaba I., Rakić Lj., Peković S.: Hyperbaric oxygenation improuves locomotor abilities by enhancing neuroplastic resonses after cortical ablation in rats. Brain Injury. 2012;26(10):1273-1284. M22 IF 1,513

Руководилац лабораторије: Проф. др Љиљана Шћепановић
Област рада: Испитивање моторике различитих сегмената дигестивног тракта, ефекти сумпоровитих аминокиселина на оксидативни статус у хомогенату ткива дигестивног тракта

Контакт телефон: 011-3607079
Контакт ел. адреса: ljiljana.scepanovic@med.bg.ac.rs, scepanoviclj@gmail.com
Адреса: Вишеградкса 26, 11 000 Београд

Година почетка рада: 1990

Истраживачи:

 • Проф. др Љиљана Шћепановић
 • Проф. др Душан Митровић
 • Доц. др Марија Стојановић
 • Асист. др Душан Тодоровић

Пројекти:

 • 2011-и даље „Ефекти хомоцистеина и хомоцистеину-сродних супстанци на кардиоваскуларни систем: улога гасотрансмитера (lat. NO, CO, H2S)” Руководилац пројекта: Проф. Др Драган Ђурић

Радови:

 • Šćepanović V, Tasić G, Repac N, Nikolić I, Janićijević A, Todorović D, Stojanović M, Šćepanović R, Mitrović D, Šćepanović T, Borozan S, Šćepanović L. The role of oxidative stress as a risk factor for rupture of posterior inferior cerebellar artery aneurysms. Mol Biol Rep. 2018. doi: 10.1007/s11033-018-4374-6. [Epub ahead of print]. (M23, IF=1,889)
 • Stojanović M, Todorović D, Šćepanović Lj, Mitrović D, Borozan S, Dragutinović V, Borović ML, Krstić D, Čolović M, Djuric D. Subchronic methionine load induces oxidative stress and provokes biochemical and histological changes in the rat liver tissue. Mol Cell Biochem. 2018; 448(1-2): 43-50. doi: 10.1007/s11010-018-3311-2. (M23, IF=2,669)
 • Stojanović M, Šćepanović L, Todorović D, Mitrović D, Šćepanović V, Šćepanović R, Ilić S, Šćepanović T, Borović ML, Milićević Ž, Dragutinović V, Borozan S, Lalić I, Despotović S, Djuric D. Suppression of methionine-induced colon injury of young rats by cysteine and N-acetyl-L-cysteine. Mol Cell Biochem. 2018; 440(1-2): 53-64. doi: 10.1007/s11010-017-3155-1. (M23, IF=2,669)
 • Stojanović M, Šćepanović Lj, Mitrović D, Šćepanović V, Šćepanović R, Djuric M, Ilić S, Šćepanović T, Djuric D. Different pathways involved in stimulatory effects of homocysteine on rat duodenal smooth muscle. Acta Vet-Beograd. 2017; 67 (2): 254-270. DOI:10.1515/acve-2017-0021 (M22, IF=0,741)
 • Stojkovic Lalosevic M, Stojkovic M, Naumovic T, Culafic Dj, Stojanovic M, Stulic M, Alempijevic T, Pavlovic Markovic A. Clinical scores for the prediction of esophageal varices in patients with liver cirrhosis. Acta Gastroenterol Belg. 2016; 79(1): 14-7. (M23, IF=0,912)
 • Stojanovic M, Šćepanović Lj, Bosnić O , Mitrović D, Jozanov-Stankov O, Šćepanović V, Šćepanović R, Stojanović T, Ilić S, Djuric D. The effects of the acute administration of D,L-homocysteine thiolactone on antioxidative status of rat intestine and liver. Acta Vet-Beograd. 2016; 66(1): 26-36. DOI: 10.1515/acve-2016-0002 (M23, IF= 0,375)
 • Stojanović M, Šćepanović Lj, Hrnčić D, Rašić-Marković A, Djurić D, Stanojlović O. Multidisciplinary approach to nitric oxide signaling: focus on gastrointestinal and central nervous system. Vojnosanit Pregl. 2015; 72(7): 619-624. DOI: 10.2298/VSP131025051S (M23, IF=0,292)
 • Stojanović M, Šćepanović Lj, Mitrović D, Šćepanović V, Stojanović T, Stojković M, Ilić S, Đurić D. Rat duodenal motility in vitro: procinetic effects of D,L-homocysteine thiolactone and modulation of nitric oxide mediated inhibition. Arch Biol Sci. 2013; 65 (4): 1323-1330. DOI:10.2298/ABS1304323S (M23, IF= 0,791)
 • Hadži Tanović L, Todorović D, Stojanović M, Šćepanović Lj, Djuric D. Protektivni uticaj N-acetil-L-cisteina na efekte stimulacije metioninom u kolonu pacova. Medicinski podmladak. 2016; 67(2): 80-84. (M52)
 • Micovic Z, Stamenkovic A, Nikolic T, Stojanovic M, Scepanovic Lj, Hadzibegovic A, Obrenovic R, Vujosevic I, Stankovic S, Djuric M, Jakovljevic B, Djuric D. The effects of subchronic methionine overload administered alone or simultaneously with L-cysteine or N-acetyl-L-cysteine on body weight, homocysteine levels and biochemical parameters in the blood of male wistar rats. Ser J Exp Clin Res. 2016; 17(2): 1-1. DOI: 10.1515SJECR-2016-0017 (M52)

Руководилац лабораторије: Проф. др Дејан Нешић
Област рада: Централна дејства регулаторних пептида на ендокрини систем, моторно понашање, метаболизам и енергетску хомеостазу, Неуроендокринологија

Контакт телефон: 011-3607-101
Контакт ел. адреса: dejan.nesic@med.bg.ac.rs, drdejannesic@yahoo.com
Адреса: Вишеградкса 26, 11 000 Београд

Година почетка рада: 1986

Истраживачи:

 • Проф. др Сања Мазић
 • Проф. др Дејан Жикић
 • Асисит. др Биљана Ђурић
 • Асист. др Никола Топаловић

Претходни истраживачи:

 • Проф. др Весна Старчевић, оснивач лабораторије
 • Walter B. Severs, Department of Pharmacology, College of Medicine, Pennsylvania State University, Hershey, PA, USA
 • Проф. др Босиљка Плећаш – Солеревић, Институт за физиологију, Фарамацеутски факултет, Универзитет у Београду
 • Проф. др Мирјана Шумарац – Думановић, Институт за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, Клинички центар Србије
 • Доц. др Сашко Велковски
 • Доц. др Дарко Стевановић
 • др Верица Милошевић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Београд
 • 1980 – 1985: сарадник у међународном истраживачком пројекту „Морфолошке и елетрофизиолошке студије мозга“, пројекат финансиран од стране академије наука СССР

Пројекти:

 • 2011 – до данас: Потпројект: „Интегративни неуроендокрини процеси у очувању енергетске хомеостазе организма“ део Интегративног пројекта под називом: „Модулација сигналних путева који контролишу интрацелуларни енергетски баланс у терапији тумора и неуро-имуно-ендокриних поремећаја“, (III 41025).
 • 2006 – 2010: Пројект основних истраживања: Регулаторни пептиди у интегративним процесима нервног и ендокриног система (145003Б).
 • 2002 – 2005: Регулаторни пептиди у интегративним процесима нервног и ендокриног система (1385Б).
 • 1996 – 2002: Пројект основних истраживања: Регулаторни пептиди у интегративним процесима нервног система
 • 1996 – 2000: Макропројект: Интегративне функције нервног система,
 • 1986 – 1996: Пројект основних истраживања: Неурохуморални механизми васкуларнихваскуларних реакција у ЦНС.

Радови:

 • Ristić N., Stevanović D., Nešić D., Ajdžanović V., Rakočević R., Jarić I., Milošević V. Diet induced obesity and ghrelin effects on pituitary gonadotropes: Immunohistomorphometric Study in Male Rats. Cell Journal (Yakhteh) 2016; 17 (4): 711-719.
 • Nešić D., Stevanović D., Đelić M., Mazić S., Trbojević – Stanković J., Soldatović I., Stajić – Trošić J., Starčević V. The effects of centrally applied ghrelin on appetite and metabolic parameters during aging. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 2014; 9 (4): 1439-1449.
 • Milošević V., Ajdžanović V., Nešić D., Starčević V., Filipović B., Rakočević R., Stevanović D. Central ghrelin treatment stimulates ACTH cells in normal-fed, food-restricted and high-fed rats: immunohistomorphometric and hormonal study. Acta histochemica 2013; 115: 858-864.
 • Nešić D., Stevanović D., Stanković S., Milošević V., Trajković V., Starčević V., Severs W. Age-dependent modulation of central ghrelin effects on food intake and lipid metabolism in rats. European Journal of Pharmacology 2013; 710 (1-3): 85-91.
 • Nešić D., Stevanović D., Stanković S., Milošević V., Trajković V., Starčević V., Severs W. Age-dependent modulation of central ghrelin effects on food intake and lipid metabolism in rats. European Journal of Pharmacology 2013; 710 (1-3): 85-91.
 • Pantić I., Nešić D., Stevanović D., Starčević V., Pantić S., Trajković V. Effects of ghrelin on structural complexity of exocrine pancreas tissue. Microscopy and Microanalysis 2013; 19 (3): 553-558.
 • Plećaš – Solarević B., Nešić D., Stevanović D., Obradović A., Đelić M., Milošević V., Starčević V. Histomorphometric features of ventral prostate in different aged rats after central ghrelin treatment. General Physiology and Biophysics 2012; 31 (2): 203-210.
 • Stevanović D., Starčević V., Vilimanovich U., Nešić D., Vučićević L., Misirkić M., Janjetović K., Savić E., Popadić D., Sudar E., Micić D., Šumarac-Dumanović M., Trajković V. Immunomodulatory actions of central ghrelin in diet-induced energy imbalance. Brain Behav Immun 2012; 26 (1): 150-158.
 • Milošević V., Stevanović D., Nešić D., Šošić – Jurjević B., Ajdžanović V., Starčević V., Severs W. B. Central effects of ghrelin on adrenal cortex: a morphological and functional study. General Physiology and Biophysics 2010; 29: 194-202.
 • Šošić – Jurjević B., Stevanović D., Milošević V., Sekulić M., Starčević V. Central Ghrelin Affects Pituitary – Thyroid Axis: Histomorphological and Hormonal Study in Rats. Neuroendocrinology 2009. 89: 327 – 336.
 • Šumarac – Dumanović M., Stevanović D., Ljubić A., Jorga J., Simić M., Stamenković – Pejković D., Starčević V., Trajković V., Micić D. Increased activity of interleukin-23/interleukin-17 proinflammatory axis in obese women. Int J Obes (Lond). 2009; 33 (1): 151 – 156.
 • Vučićević L., Misirkić M., Janjetović K., Harhaji – Trajković L., Prica M., Stevanović D., Isenović E., Sudar E, Šumarac – Dumanović M., Micić D., Trajković V. AMP – activated protein kinase – dependent and – independent mechanisms underlying in vitro antiglioma action of compound C. Biochem Pharmacol. 2009; 77 (11): 1684 – 1693.
 • Perić – Mataruga V., Mirčić D., Vlahović M., Mrdaković M., Todorović D., Stevanović D., Milošević V.: Effects of ghrelin on the feeding behaviour of Lymantria dispar L. (Lymantriidae) caterpillars. Appetite 2009; 53 (1):147 – 150.
 • Nešić D., Stevanović D., Ille T., Petričević S., Maširević – Drašković G., Starčević V. Centrally applied ghrelin affects feeding dynamics in male rats. Journal of Physiology and Pharmacology 2008; 59 (3): 489-500.
 • Šošić – Jurjević B., Stevanović D., Milošević V., Sekulić M., Starčević V. Central Ghrelin Affects Pituitary – Thyroid Axis: Histomorphological and Hormonal Study in Rats. Neuroendocrinology 2009. 89: 327 – 336.
 • Šumarac – Dumanović M., Stevanović D., Ljubić A., Jorga J., Simić M., Stamenković – Pejković D., Starčević V., Trajković V., Micić D. Increased activity of interleukin-23/interleukin-17 proinflammatory axis in obese women. Int J Obes (Lond). 2009 Jan; 33 (1): 151 – 156.
 • Vučićević L., Misirkić M., Janjetović K., Harhaji – Trajković L., Prica M., Stevanović D., Isenović E., Sudar E, Šumarac – Dumanović M., Micić D., Trajković V. AMP – activated protein kinase – dependent and – independent mechanisms underlying in vitro antiglioma action of compound C. Biochem Pharmacol. 2009; 77 (11): 1684 – 1693.
 • Šošić – Jurjević B., Stevanović D., Milošević V., Sekulić M., Starčević V. Central ghrelin affects pituitary – thyroid axis: histomorphological and hormonal study in rats. Neuroendocrinology 2009. 89: 327 – 336.
 • Perić – Mataruga V., Mirčić D., Vlahović M., Mrdaković M., Todorović D., Stevanović D., Milošević V.: Effects of ghrelin on the feeding behaviour of Lymantria dispar L. (Lymantriidae) caterpillars. Appetite 2009; 53 (1):147 – 150.
 • Stevanović D., Nešić D., Milošević V., Starčević V., Severs W. B. Consumatory behaviour and metabolic indicators after central ghrelin injections in rats. Regulatory Peptides 2008; 147 (1-3): 52-59.• Stevanović D., Milošević V., Starčević V., Severs W.B. The effect of centrally administered ghrelin on pituitary ACTH cells and circulating ACTH and corticosterone in rats. Life Scienece 2007; 80 (9): 867-872.
 • Stojimirović B., Trbojević – Stanković J., Nešić D. Animals models in peritoneal dialysis. Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science 2007; 34 (4): 283-289.
 • Maširević – Drašković G., Terzić M., Nešić D., Stevanović D., Milošević V., Starčević V., Severs B. W. Effects of somatostatin -14 on active avoidance behavior in female rats. Archives of Biological Science, Belgrade 2007; 59 (4): 55-56.
 • Nestorović N., Terzić M., Negić N., Starčević V., Milošević V.: Neonatalaly applied SRIH-14 has immediate and prolonged inhibitory effect on GH cells. Acta Veterinaria, 2006; 56(5-6):457-466.
 • Trbojević J., Nešić D., Laušević Ž., Obradović M., Brajušković G., Stojimirović B. Histological characteristics of healthy animal peritoneum. Acta Veterinaria 2006; 56 (5-6): 405-412.
 • Stevanović D., Milošević V., Nešić D., Ajdžanović V., Starčević V., Severs W. B. Central effects of ghrelin on serum growth hormone and morphology of pituitary somatotropes in rats. 2006; 231 (10): 1610-1615.
 • Milošević V., Nestorović N., Filipović B., Velkovski S., Starčević V. Centrally applied somatostatin influences morphology of pituitary FSH cells but not FSH release. General Physiology and Biophysics 2004; 23 (3): 375-380.
 • Đergović – Petrović D., Živković I., Rakin A., Kosec D., Dimitrijević Lj., Starčević V., Severs W., Mićić M. Somatostatin-14 alters the thymus size and relation among the thymocyte subpopulations in peripubertal rats. Neuropeptides 2004; 38: 25-34.
 • Velkovski S., Mazić S., Nešić D., Igrački I., Milošević V., Starčević V. Increased platelet aggregability following an atherogenic diet in rabbits. Acta Veterinaria 2002; 52 (1): 11-18.• Starčević, V. , Milošević, V., Brkić, B., Severs W. B. Somatostatin affects morphology and secretion of pituitary luteinizing hormone (LH) cells in male rats. Life Sci 2002; 70: 3019-3027.
 • Starčević V. , Milošević V., Brkić B., Severs W. B. Effects of centrally ap­plied somatostatin on pituitary adrenocorticotropes in female rats. Pharmacology 2000; 60: 203-207.
 • Milošević V., Brkić B., Velkovski S. D., Sekulić M., Lovren M., Starčević V., Severs W. B. Morphometric and functional changes of the rat pituitary somatotropes and lactotropes after central ad­mi­ni­stra­tion of somatostatin. Pharmacology 1998; 57: 27-34.
 • Milošević V., Velkovski S., Brkić B., Sekulić M., Lovren M., Sta­rče­vić V. , Severs W. B. Inhibitory effects of centrally administered so­ma­­tostatin on the adrenal zona glomerulosa in male rats. Pharmacology 1996;, 53: 369-375.
 • Morrow B. A., Holt, M. R., Starčević V. P. , et all. Mechanism of delayed intracranial hypertension after cerebroventricular infusions in conscious rats. Brain. Res 1992;, 570: 218-224.
 • Morrow B. A., Starčević V. P., Keil L. C., et all. Intracranial hypertension after cerebroventricular infusions in conscious rats. Am. J. Physiol. 1990; 258: R1170-R1176.
 • Balaban C. D., Starčević V. P. , Severs W. B. Neuropeptide modulation of central vestibular circuits. Pharmacol. Rev. 1989; 41: 53-90.
 • Starčević V. P. , Morrow B. A., Farner L. A., et аll. Long-term recording of cerebrospinal fluid pressure in freely behaving rats. Brain. Res 1988; 462: 112-117.

СТУДЕНТИ МФУБ који су били укључени у рад Лабораторије за неуроендокринологију и метаболизам у програм ЦСНИРС-а под менторством неког од њених чланова (приказано сумарно):

др Милица Терзић, др Иван Томић, др Ана Муњиза, др Јелна Потић, др Сандра Алексић, др Растко Ракочевић; др Јоко Полексић; др Јасмин Попара; др Саша Илић, др Стефан Репац, др Андрија Јекић, др Владан Јарић, др Бојан Петровић, др Ивана Живковић, др Диана Радовић, др Душан Миленковић, др Дарко Радаковић, др Милан Мишковић, др Никола Божовић, др Мирко Топаловић, др Лука Петровић, др Стефан Илић, др Драган Матић, др Иван Бркић, др Александра Божовић, др Бранко Звиздић, др Хана Рајевац, др Александар Митровић, др Дане Мирослав Стошић

Руководилац лабораторије: Доц. др Игор В. Пантић
Област рада: Молекуларна медицина, биологија ћелије, анализа сигнала, наномедицина

Контакт телефон: +381 11 360 709 7
Контакт ел. адреса: igor.pantic@med.bg.ac.rs
Адреса: Вишеградска 26/2, 11129, Београд

Година почетка рада: 2013

Истраживачи:

 • Доц. др Игор Пантић
 • др Дубравка Николовски
 • др Анита Милановић
 • др Драга Димитријевић
 • др Милан Перовић
 • др Јована Пауновић Пантић
 • др Милош Басаиловић
 • др Марта Јеремић
 • др Даница Петровић
 • др Јелена Чумић
 • др Анита Петковић Карић
 • др Урош Карић
 • Проф. др Синиша Ристић
 • dr Claude Brodski
 • dr Yunus Balcik
 • Давид Шаренац
 • Есма Кадрић

Пројекти:

 • ИИИ 41027 (2011-  ) Ћелијске и молекулске основе малигних и кардиоваскуларних обољења
 • ОИ 175059 (2011 –  ) Оптичко микроскопска, имуноморфолошка, молекуларно-биолошка и генетска испитивања малигних и немалигних болести бубрега
 • Erasmus+ project “Advanced Data Analysis”, Erasmus+ Key Action 2 – Capacity building in the field of higher education, European Union

Одабрани радови:

 • Nikolovski D, Cumic J, Pantic Application of Gray Level co-Occurrence Matrix Algorithm for Detection of Discrete Structural Changes in Cell Nuclei After Exposure to Iron Oxide Nanoparticles and 6-Hydroxydopamine. Microsc
  Microanal. 2019 Aug;25(4):982-988.
 • Paunovic J, Vucevic D, Radosavljevic T, PanticS, Veskovic M, Pantic  Gray-level co-occurrence matrix analysis of chromatin architecture in periportal and perivenous hepatocytes. Histochem Cell Biol.  2019 Jan;151(1):75-83.
 • PanticI, Sarenac D, Cetkovic M, Milisavljevic M, Rakocevic R, Kasas S. Silver nanomaterials in contemporary molecular physiology research. Curr Med Chem. 2019;26:1-11. doi: 10.2174/0929867325666180719110432.
 • Martinovic T, Ciric D, Pantic I, Lalic K, Rasulic I, Despotovic S, Lalic I, Djuricic D, Bumbasirevic V, Kravic-Stevovic T. Unusual shape and structure of lymphocyte nuclei is linked to hyperglycemia in type 2 diabetes patients. Tissue Cell. 2018 Jun;52:92-100.
 • Nikolovski D, Jeremic M, Paunovic J, Vucevic D, Radosavljevic T, Radojevic-Skodric S, Rakocevic R, Pantic Application of iron oxide nanoparticles in contemporary experimental physiology and cell biology research. Rev Adv Mater Sci. 2018;53:74-78.
 • Paunovic J, Vucevic D, Radosavljevic T, PanticS, Nikolovski D, Pantic Effects of metallic nanoparticles on physiological liver functions. Rev Adv Mater Sci. 2017;49:123-128.
 • Nikolovski D, Dugalic S, Pantic Iron oxide nanoparticles decrease nuclear fractal dimension of buccal epithelial cells in a time-dependent manner. J Microsc. 2017 Oct;268(1):45-52.
 • PanticI, Paunovic J, Vucevic D, Radosavljevic T, Dugalic S, Petkovic A, Radojevic-Skodric S, Pantic Postnatal Developmental Changes in Fractal Complexity of Giemsa-Stained Chromatin in Mice Spleen Follicular Cells. Microsc Microanal. 2017 Oct;23(5):1024-1029.
 • Dimitrijevic N, Pantic Advanced materials in oral physiology and pathophysiology research. Rev Adv Mater Sci. 2016;44:297-301.
 • PanticI, Petrovic D, Nesic D, Markovic L, Petkovic A, Pantic Application of graphene in experimental physiology research. Rev Adv Mater Sci. 2016;46(1):1-5.
 • PanticI, Nesic Z, Paunovic J, Radojevic-Skodric S, Cetkovic M, Basta Jovanovic G. Fractal analysis and Gray level co-occurrence matrix method for evaluation of reperfusion injury in kidney medulla. J Theor Biol. 2016 May 21;397:61-7.
 • PanticI, Nesic D, Basailovic M, Cetkovic M, Mazic S, Suzic-Lazic J, Popevic M. Chromatin Fractal Organization, Textural Patterns, and Circularity of Nuclear Envelope in Adrenal Zona Fasciculata Cells. Microsc Microanal. 2016 Dec;22(6):1120-1127.
 • PanticI, Petrovic D, Paunovic J, Vucevic D, Radosavljevic T, Pantic Age-related reduction of chromatin fractal dimension in toluidine blue – stained hepatocytes. Mech Ageing Dev. 2016 Jul;157:30-4.
 • PanticI, Dimitrijevic D, Nesic D, Petrovic D. Gray level co-occurrence matrix algorithm as pattern recognition biosensor for oxidopamine-induced changes in lymphocyte chromatin architecture. J Theor Biol. 2016 Oct 7;406:124-8.
 • PanticI, Paunovic J, Dimitrijevic I, Blachnio A, Przepiorka A, Pantic Novel strategies for neurotransmitter detection and measurement using advanced materials. Rev Adv Mater Sci. 2015;42(1):1-5.
 • Perovic M, Gojnic M, Arsic B, PanticI, Stefanovic T, Kovacevic G, Kovacevic M, Garalejic E, Dugalic S, Radakovic J, Babic U, Isenovic ER. Relationship between mid-trimester ultrasound fetal liver length measurements and gestational diabetes mellitus. J Diabetes. 2015 Jul;7(4):497-505.
 • PanticI, Paunovic J, Dimitrijevic I, Pantic Gold nanomaterials in contemporary neurophysiology, neurology and psychiatry research. Rev Adv Mater Sci. 2015;40:257-261.
 • Lavrnja I, Parabucki A, Brkic P, Jovanovic T, Dacic S, Savic D, PanticI, Stojiljkovic M, Pekovic S. Repetitive hyperbaric oxygenation attenuates reactive astrogliosis and suppresses expression of inflammatory mediators in the rat model of brain injury. Mediators of Inflammation. 2015;2015:4405.
 • PanticI, Basailovic M, Paunovic J, Pantic Relationship between chromatin complexity and nuclear envelope circularity in hippocampal pyramidal neurons. Chaos, Solitons & Fractals. 2015;76:271–277.
 • PanticI, Dacic S, Brkic P, Lavrnja I, Jovanovic T, Pantic S, Pekovic S.Discriminatory ability of fractal and grey level co-occurrence matrix methods in structural analysis of hippocampus layers. J Theor Biol. 2015;370:151-156.
 • PanticI, Dacic S, Brkic P, Lavrnja I, Pantic S, Jovanovic T, Pekovic S. Application of fractal and grey level co-occurrence matrix analysis in evaluation of brain corpus callosum and cingulum architecture. Microsc Microanal. 2014 Oct;20(5):1373-81.
 • Dimitrijevic I, Pantic Application of nanoparticles in psychophysiology and psychiatry research. Rev Adv Mater Sci. 2014;38(1):1-6.
 • Pantic Application of silver nanoparticles in experimental physiology and clinical medicine: current status and future prospects. Rev Adv Mater Sci. 2014;37:15-19
 • PanticI, Paunovic J, Basta-Jovanovic G, Perovic M, Pantic S, Milosevic NT. Age-related reduction of structural complexity in spleen hematopoietic tissue architecture in mice. Exp Gerontol. 2013 Sep;48(9):926-32
 • PanticI, Paunovic J, Perovic M, Cattani, C, Pantic S, Suzic S, Nesic D, Basta-Jovanovic G. Time-dependent reduction of structural complexity of the buccal epithelial cell nuclei after treatment with silver nanoparticles. J Microsc. 2013 Dec;252(3):286-94.
 • PanticI, Basta-Jovanovic G, Starcevic V, Paunovic J, Suzic S, Kojic Z, Pantic Complexity reduction of chromatin architecture in macula densa cells during mouse postnatal development. Nephrology. 2013 Feb;18(2):117-124.
 • PanticI, Pantic S, Paunovic J, Perovic M. Nuclear entropy, angular second moment, variance and texture correlation of thymus cortical and medullar lymphocytes: Grey level co-occurrence matrix analysis An Acad Bras Cienc. 2013;85(3):1063-1072

Руководилац лабораторије: Проф др Оливера Станојловић
Област рада: неурофизиологија, неуроендокринологија

Контакт телефон: +381 11 36 07 106
Контакт ел. адреса: olivera.stanojlovic@med.bg.ac.rs, solјa@afrodita.rcub.bg.ac.rs
Адреса: Вишеградска 26/II, 11000 Београд

Година почетка рада: 1970.

Истраживачи:

 • Проф др Оливера Станојловић
 • Проф др Александра Рашић-Марковић
 • Доц др Драган Хрнчич
 • Доц др Душан Младеновић
 • Др Никола Шутуловић, сарадник у настави

Претходни истраживачи:

 • Академик Веселинка Шушић, оснивач Лабораторије
 • Проф др Ружица Ковачевић
 • Проф др Гордана Маширевић-Драшковић
 • Доц др Драгана Живановић

Докторанди:

 • Др Бојана Ранков Петровић
 • Др Никола Шутуловић
 • Др Марко Воркапић
 • Др Жељко Грубач
 • Др Анида Адемовић
 • Др Емилија Дјурић
 • Др Долика Васовић
 • Др Данијел Шкријељ

Пројекти:

 • 2002 – сада Пројекат „Развој анималних модела епилепсија и тестирање конвулзивних и антиконвулзивних супстанци“. Број пројекта: 1415Б (2002-2006); 145029Б (2006-2010); 175032 (2011-сада). Руководилац пројекта: Проф.др Оливера Станојловић.
 • 1990 – 2018. Пројекат „Експериментална и клиничка истраживања биолошких активних супстанци (конвулзанти, антиконвулзанти, пептид спавања и његови аналози) на ексцитабилност централног нервног система“. Руководилац: Академик проф. др Веселинка Шушић.
 • 2011 – 2014. EU COST Akcija 1005 European Network on Gasotransmitters

Радови:

 • Grubac Z, Sutulovic N, Ademovic A, Velimirovic M, Rasic-Markovic A, Macut D, Petronijevic N, Stanojlovic O, Hrncic D. Short-term sleep fragmentation enhances anxiety-related behavior: The role of hormonal alterations.PLoS One. 2019 Jul 3;14(7).
 • Šutulović N, Grubač Ž, Šuvakov S, Jovanović Đ, Puškaš N, Macut Đ, Marković AR, Simić T, Stanojlović O, Hrnčić D. Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome increases susceptibility to seizures in rats and alters brain levels of IL-1β and IL-6.Epilepsy Res. 2019; 153:19-27.
 • Mladenović D, Radosavljević T, Hrnčić D, Rasic-Markovic A, Stanojlović O. The Effects od dietary methionine restriction on the function and metabolic reprogramming in the liver and brain – implication for longevity. Rev. Neurosci. 2019. Jul 26;30(6):581-593
 • Rankov-Petrovic B, Mladenovic D, Simic T, Suvakov S, Jovanovic Dj, Puskas N, Zaletel I, Velimirovic M, Cirkovic V, Macut Dj, Stanojlovic O, Hrncic D, Rasic-Markovic A. Prenatal Androgenization Induces Anxiety-Like Behavior in Female Rats, Associated with Reduction of Inhibitory. Interneurons and Increased BDNF in Hippocampus and Cortex . Biomed Res Int. 2019 Jun, 10; 2019:3426092
 • Đurić E, Hrnčić D, Šutulović N, Škrijelj D, Grubač Ž, Ćirković V, Rašić-Marković A, Stanojlović O. Folic acid supplementation alleviates behavioral manifestations of lindane-induced seizures. Arch Biol Sci 2019; in press.
 • Plavsic L, Knezevic OM, Sovtic A, Minic P, Vukovic R, Mazibrada I, Stanojlovic O, Hrncic D, Rasic-Markovic A, Macut D. Effects of high-intensity interval training and nutrition advice on cardiometabolic markers and aerobic fitness in adolescent girls with obesity. Appl Physiol Nutr Metab. 2019 Aug 6. doi: 10.1139/apnm-2019-0137.
 • Stevanovic D, Bozic-Antic I, Stanojlovic O, Vojnovic Milutinovic D, Bjekic-Macut J, Jancic J, Macut D. Health-related quality of life questionnaire for polycystic ovary syndrome (PCOSQ-50): a psychometric study with the Serbian version. Women Health. 2019 Mar 14:1-11.
 • Macut D, Mladenović V, Bjekić-Macut J, Livadas S, Stanojlović O, Hrnčić D, Rašić-Marković A, Milutinović DV, Andrić Z. Hypertension in polycystic ovary syndrome: Novel insights. Curr Hypertens Rev. 2019 May 30. doi: 10.2174/157340211566619053107142275
 • Macut D, Bjekić-Macut J, Livadas S, Stanojlović O, Hrnčić D, Rašić-Marković A, Milutinović DV, Mladenović V, Andrić Z. Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Patients with Polycystic Ovary Syndrome. Curr Pharm Des. 2018;24(38):4593-4597
 • Macut D, Milutinović DV, Rašić-Marković A, Nestorov J, Bjekić-Macut J, Stanojlović O. Decade in female reproduction: an endocrine view on the past and into future. Hormones (Athens) 2018, 17(4):497-505. Review.
 • Hrnčić D, Šutulović N, Grubač Ž, Rašić- Marković A, Stanojlović O.. The central nervous system is not imunoprivileged: inflammation and epileptogenesis. Vojnosanit Pregl 2018, 75 (8):820-825.
 •  Hrnčić D, Grubač Ž, Šutulović N, Rašić-Marković A, Ademović A, Stanojlović O. Modulatory effects of delta sleep-inducing peptide in a lindane model of generalized seizures. Arch Biol Sci. 2018;70(3):559-566
 • Hrncic D, Rasic-Markovic A, Macut D, Mladenovic D, Susic V, Djuric D, Stanojlovic O. Sulfur – Containing Amino Acids Homocysteine And Taurine In Seizures: Current State Of The Art. Curr Med Chem. 2018, 30;25(3):378-390.
 • Milovanovic P, Hrncic D, Radotic K, Stankovic M, Mutavdzic D, Djonic D, Rasic-Markovic A, Djuric D,Stanojlovic O, Djuric M. Moderate hyperhomocysteinemia induced by short-term dietary methionine overload alters bone microarchitecture and collagen features during growth. Life Sci. Dec 15;191:9-16. 2017
 • Hrnčić D, Grubač Ž, Rašić-Marković A, Šutulović N, Šušić V, Bjekić-Macut J, Stanojlović O. Sleep disruption increases seizure susceptibility: Behavioral and EEG evaluation of an experimental model of sleep apnea. Physiol Behav. 2016 Mar 1;155:188-94
 • Mladenović D, Hrnčić D, Rašić-Marković A, Macut Dj, Stanojlović O.The Influence of Finasteride on Mean and Relative Spectral Density of EEG Bands in Rat Model of Thioacetamide-Induced Hepatic Encephalopathy.Neurotox Res. 2016, 30(2):150-8.
 • Reitz MC, Hrncic D, Treede RD, Caspani O. A comparative behavioural study of mechanical hypersensitivity in 2 pain models in rats and humans. Pain. 2016;157(6):1248-58. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000515. (IF 5,557, M21a).
 • Hrncic D, Mikić J, Rasic-Markovic A, Velimirović M, Stojković T, Obrenović R, Rankov-Petrović B, Šušić V, Djuric D, Petronijević N, Stanojlovic O. Anxiety-related behavior in hyperhomocysteinemia induced by methionine nutritional overload in rats: role of the brain oxidative stress.Can J Physiol Pharmacol. 2016, 30:1-9
 • Rasic-Markovic A, Hrncic D, Krstic D, Colovic M, Djuric E, Rankov-Petrovic B, Susic V, Stanojlovic O, Djuric D. The effect of subchronic supplementation with folic acid and l-arginine on homocysteine-induced seizures. Can J Physiol Pharmacol. 2016 Jun 22:1-7
 • Olivera Stanojlović, Dragan Hrnčić, Aleksandra Rašić – Marković, Duško Kornjača, Dušan Mladenović3 and Dragan M. Djurić. The Acute Effects Of Vibroacoustically-Induced Microvibrations On EEG Activity In Rats. International Journal of Engineering And Science 2016, 6, (8) 07-11.
 • Božić-Antić I, Ilić D, Bjekić-Macut J, Bogavac T, Vojnović Milutinović D, Kastratović-Kotlica B, Milić N, Stanojlović O, Andrić Z, Macut D. Lipid accmulation product as a marker of cardiometabolic susceptability in women with different phenotypes of polycystic ovary syndrome. Eur J Endocrinol. 2016. 15:16-0775.
 • Bjekić-Macut J, Radosavljević V, Andrić Z, Ilić D, Stanojlović O, Milutinović DV, Antić IB, Zdravković M, Hinić S, Macut D, Žarković M. Cortisol Response to Low-dose (1 µg) ACTH Stimulation for the Prediction of Outcome in Patients with Systemic Inflammatory Response Syndrome. J Med Biochem. 2016 Nov 2;35(4):428-435.
 • Mladenović D, Petronijević N, Stojković T, Velimirović M, Jevtić G, Hrnčić D, Radosavljević T, Rašić-Marković A, Maksić N, Djuric D, Stanojlović O. Finasteride Has Regionally Different Effects on Brain Oxidative Stress and Acetylcholinesterase Activity in Acute Thioacetamide-Induced Hepatic Encephalopathy in Rats. PLoS One. 2015 Aug 4;10(8)
 • Rasic-Markovic A, Rankov-Petrovic B, Hrncic D, Krstic D, Colovic M, Macut Dj, Djuric D, Stanojlovic O The effect of subchronic supplementation with folic acid on homocysteine induced seizures. Acta Physiol Hung. 2015; 102(2):
 • Macut D, Božić Antić I, Bjekić-Macut J, Panidis D, Tziomalos K, Vojnović Milutinović D, Stanojlović O, Kastratović-Kotlica B, Petakov M, Milić N. Lipid accumulation product is associated with metabolic syndrome in women with polycystic ovary syndrome. Hormones (Athens). 2015 15
 • Srejovic I, Jakovljevic V, Zivkovic V, Barudzic N, Radovanovic A, Stanojlovic O, Djuric DM. The effects of the modulation of NMDA receptors by homocysteine thiolactone and dizocilpine on cardiodynamics and oxidative stress in isolated rat heart. Mol Cell Biochem.; 401(1-2):97-105, 2015.
 • Macut D, Bačević M, Božić-Antić I, Bjekić-Macut J, Čivčić M, Erceg S, Vojnović Milutinović D, Stanojlović O, Andrić Z, Kastratović-Kotlica B, Šukilović T. Predictors of subclinical cardiovascular disease in women with polycystic ovary syndrome: interrelationship of dyslipidemia and arterial blood pressure. Int J Endocrinol. 2015: 1-9, 2015.
 • Stojanovic M, Scepanovic Lj, Hrncic D, Rasic-Markovic A, Djuric D, Stanojlovic O. Multidisciplinary approach to nitric oxide signaling: Focus on gastrointestinal and central nervous system. Vojnosanitetski pregled. Military-medical and pharmaceutical review 2015;72(7):619-24.
 • Hrnčić D, Rašić-Marković A, Macut D, Šušić V, Djuric D, Stanojlović O. Homocysteine thiolactone-induced seizures in adult rats are aggravated by inhibition of inducible nitric oxide synthase. Hum Exp Toxicol. 2014, 33(5):496-503
 • Hrncic D, Rasic-Markovic A, Lekovic J, Krstic D, Colovic M, Macut D, Susic V, Djuric D, Stanojlovic O. Exercise decreases susceptibility to homocysteine seizures: the role of oxidative stress. Int J Sports Med. 2014, 35(7):544-50.
 • Hrnčić D, Rašić-Marković A, Stojković T, Velimirović M, Puškaš N, Obrenović R, Macut D, Sušić V, Jakovljević V, Djuric D, Petronijević N, Stanojlović O. Hyperhomocysteinemia induced by methionine dietary nutritional overload modulates acetylcholinesterase activity in the rat brain. Mol Cell Biochem 396( 1-2): 99-105, 2014
 • Mladenovic D, Hrncic D, Petronijevic N, Jevtic G, Radosavljevic T, Rasic-Markovic A, Puskas N, Maksic N, Stanojlovic O. Finasteride improves motor, EEG and cellular changes in rat brain in thioacetamide-induced hepatic encephalopathy. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 307(9):G931-40, 2014
 • Radunovic N, Lockwood CJ, Stanojlovic O, Steric M, Kontic-Vucinic O, Sulovic N, Hrncic D, Ackerman Iv WE. Fetal and maternal plasma homocysteine levels during the second half of uncomplicated pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med 27:1-6, 2014.
 • Stanojlović O, Nikolić T, Hrnčić D, Radonjić N, Rašić-Marković A, Mladenović D, Petronijević N. Ontogenetic influence on rat susceptibility to lindane seizure after pretreatment with phencyclidine. Environ Toxicol Pharmacol. 2013, 35(2):161-70.\
 • Mladenovic D, Hrncic D, Rasic-Markovic A, Puskas N, Petrovich S, Stanojlovic O. Spectral analysis of thioacetamide-induced electroencephalographic changes in rats. Hum Exp Toxicol. 2013, 32(1):90-100.
 • Hrncić D, Rasić-Marković A, Bjekić-Macut J, Susić V, Djuric D, Stanojlović O. Paradoxical sleep deprivation potentiates epilepsy induced by homocysteine thiolactone in adult rats. Exp Biol Med (Maywood). 2013, 238(1):77-83.
 • Mladenović D, Ninković M, Aleksić V, Šljivančanin T, Vučević D, Todorović V, Stanković M, Stanojlović O, Radosavljević T. The effect of calorie restriction on acute ethanol-induced oxidative and nitrosative liver injury in rats. Environ Toxicol Pharmacol. 2013, 36(2):296-302.
 • Mladenović D, Krstić D, Colović M, Radosavljević T, Rasić-Marković A, Hrncić D, Macut D, Stanojlović O. Different sensitivity of various brain structures to thioacetamide-induced lipid peroxidation. Med Chem. 2012, 8(1):52-8.
 • Hrncić D, Rasić-Marković A, Krstić D, Macut D, Susić V, Djuric D, Stanojlović O. Inhibition of the neuronal nitric oxide synthase potentiates homocysteine thiolactone-induced seizures in adult rats. Med Chem. 2012, 8(1):59-64.
 • Hrnčić D, Rašić-Marković A, Bjekić-Macut J, Šušić V, Mladenović D, Djurić D, Stanojlović O. Geseous neurotransmitter nitric oxide: its role in experimental models of epilepsy. Archives of Biological Sciences 2012; 64(3):1207-16. (IF 0,791; M23)
 • Mladenović D, Hrnčić D, Rašić-Marković A, Puškaš N, Petrovich S, Stanojlović O. Bihaviour and electroencephalographic manifestations of thioacetamide-induced encephalopathy: possible mechanisms of neurotoxic effects. Archives of Biological Sciences, 2012; 64(3):829-41(IF 0,791; M23)
 • Mladenović D, Radosavljević T, Hrnčić D, Rašić-Marković A, Puškaš N, Maksić N, Djuric D, Stanojlović O. Behavioral and electroencephalographic manifestations of thioacetamide-induced encephalopathy in rats. Can J Physiol Pharmacol. 2012, 90(9):1219-27.
 • Hrnčić D, Rašić-Marković A, Djuric D, Šušić V, Stanojlović O. The role of nitric oxide in convulsions induced by lindane in rats. Food Chem. Toxicol. 2011;49 :947-54.
 • Marković AR, Hrnčić D, Macut D, Stanojlović O, Djuric D Anticonvulsive effect of folic acid in homocysteine thiolactone-induced seizures. Cell Mol Neurobiol. 2011, 31(8):1221-8.
 • Rašić-Marković A, Hrnčić D, Djurić D, Macut D, Lončar-Stevanović H, Stanojlović O. The effect of N-methyl-D-aspartate receptor antagonists on D,L-homocysteine thiolactone induced seizures in adult rats. Acta Physiol. Hung., 2011;98 :17-26.
 • Hrnčić D, Rašić-Marković A, Krstić D, Macut D, Djuric D, Stanojlović O. The Role of Nitric Oxide in Homocysteine Thiolactone-Induced Seizures in Adult Rats. Cell. Mol. Neurobiol., 2010; 30: 219-31.
 • Radosavljević T, Mladenović D, Jakovljević V, Vučević D, Rašić – Marković A, Hrnčić D, Djurić D, Stanojlović O. Oxidative stress in liver and red blood cells in acute lindane toxicity in rats. Human. Exp. Toxicol., 2009; 28:747-57.
 • Macut D, Vojnović Milutinović D, Božić I, Matić G, Brkljačić J, Panidis D, Petakov M, Spanos N, Bjekić J, Stanojlović O, Milinković AP, Radojičić Z, Damjanović S. Age, body mass index, and serum level of DHEA-S can predict glucocorticoid receptor function in women with polycystic ovary syndrome. Endocrine 2010;37: 129-34.
 • Mladenović D, Djuric D, Petronijević N, Radosavljević T, Radonjić N, Matić D, Hrnčić D, Rašić-Marković A, Vučević D, Dekanski D, Stanojlović O. The correlation between lipid peroxidation in different brain regions and the severity of lindane-induced seizures in rats. Mol. Cell. Biochem., 2010; 333:243-50.
 • Hrnčić D, Rašić-Marković A, Sušić V, Djurić D, Stanojlović O. Influence of NR2B-Selective NMDA Antagonist on Lindane-Induced Seizures in Rats. Pharmacology 2009; 84:234-239.
 • Rašić-Marković A, Djuric D, Hrnčić D, Lončar-Stevanović H, Vučević D, Mladenović D, Brkic P, Macut Dj, Stanojevic I, Stanojlović O. High dose of ethanol decreases total spectral power density in seizures induced by D,L – homocysteine thiolactone in adult rats. Gen. Physiol. Biophys., 2009; 28:25-3.
 • Vučević D, Petronijević N, Radonjić N, Rašić-Marković A, Mladenović D, Radosavljević T, Hrnčić D, Djuric D, Sušić V, Macut Dj, Stanojlović O. Acetylcholinesterase as a potential target of acute neurotoxic effects of lindane in rats. Gen. Physiol. Biophys., 2009; 28:18-24.
 • Stanojlović O, Rašić – Marković A, Hrnčić D, Šušić V, Macut Dj, Radosavljević T, Djurić D. Two types of seizures in homocysteine thiolactone – treated adult rats, behavioral and encephalographic study. Cell. Mol. Neurobiol. 2009; 29:329-39.
 • Rasić-Marković A, Stanojlović O, Hrncić D, Krstić D, Colović M, Susić V, Radosavljević T, Djuric D.The activity of erythrocyte and brain Na+/K+ and Mg2+-ATPases in rats subjected to acute homocysteine and homocysteine thiolactone administration.Mol. Cell. Biochem. 2009; 327:39-45.
 • Stanojlović O, Petrović B, Hrnčić D, Mladenović D, Rašić A, Šušić V. Effects of ethanol on electroencephalographic and behavioral sings of metaphit-inducted audiogenic seizure Acta Veterinaria (Beograd) 2008 ; 58:111-120.
 • Radosavljević T, Mladenović D, Vučević D, Petrović J, Hrnčić D, Djurić D, Lončar – Stevanović H, Šušić V, Stanojlović O. Effect of acute lindane and alcohol intoxication on serum concentration of enzymes and fatty acids in rats. Food and Chemical Toxicology 2008, 46(5):1739-1743.
 • Macut D, Panidis D, Glisić B, Spanos N, Petakov M, Bjekić J, Stanojlović O, Rousso D, Kourtis A, Bozić I, Damjanović S. Lipid and lipoprotein profile in women with polycystic ovary syndrome. Can. J. Physiol. Pharmacol., 2008; 86:199-204.
 • Vučević D, Hrnčić D, Radosavljević T, Mladenović D, Đurić D, Rašić- Marković A, Lončar-Stevanović H, Macut Dj. Šušić V, Stanojlović O. Correlation between electroencephalographic and motor phenomena in lindane – induced experimental epilepsy in rats. Canad. Physiol. Pharmacol., 2008; 86:173-179.
 • Mladenović D, Hrnčić D, Vučević D, Radosavljević T, Lončar – Stevanović H, Petrović J, Šušić V, Djurić D, Stanojlović O. Ethanol suppresed seizures in lindane- treated rats. Electroencephalographic and behavioral studies. J. Physiol. Pharmacol., 2007; 58:641-654.
 • Mladenović D, Hrnčić D, Vučević D, Rašić- Marković A, Radosavljević T, Đurić D, Macut Dj, Šušić V, Šćepanović Lj, Stanojlović O. Dose – dependent effects of etanol on lindane – induced seizures. Can. J. Physiol. Pharmacol., 2008; 86:148-152.
 • Rašić- Marković A, Krstić D, Vujović Z, Jakovljević V, Stanojlović O, Hrnčić D, Djurić D, Lončar – Stevanović H. Modulations of rabbit erythrocyte ATPase activities induced by in vitro and in vivo exposure to ethanol. Mol. Cell. Biochem., 2008; 308:111-116.
 • Hrnčić D, Vučević D, Rašić A, Radosavljević T, Mladenović D, Šušić V, Djurić D, Stanojlović O. Moderate body hypothermia alleviates behavioral and EEG manifestations of audiogenic seizures in metaphit – treated rats. Canad J Physiol. Pharmacol., 2007; 85:1032-1037.
 • Stanojlović O, Hrnčić D, Rašić A, Lončar–Stevanović H, Djurić D, Šušić V. Interaction of delta – sleep inducing peptide and valproate on metaphit audiogenic seizure model in rats. Cell. Mol. Neurobiology, 2007; 27 :923- 932.
 • Stanojlović O, Hrnčić D, Živanović D, Šušić V. Anticonvulsant, but not antiepileptic action of valproate on audiogenic seizure in metaphit – treated rats. Clinical. Exp. Pharmacol. Physiol., 2007; 34:1010-1015.
 • Stanojlović O, Hrnčić D, Rašić A, Šušić V, Živanović D. Beneficial effects of delta sleep inducing peptide on metaphit seizures. Acta Veterinaria (Beograd) 2007; 57:89-101.
 • Hrnčić D, Stanojlović O, Živanović D, Šušić V. Delta-Sleep-Inducing Peptide Potentiates Anticonvulsive Activity of Valproate against Metaphit-Provoked Audiogenic Seizure in Rats. Pharmacology, 2006; 77:78-84.
 • Stanojlović O, Hrnčić D, Živanović D, Šušić V i Aranđelović A. Does valproate act as an anticonvulsant or antiepileptic on metaphit –induced seizure in rats? Acta Veterinaria 2006; 56: 81-89.
 • Stanojlović OP, Živanović DP, Mirković SD., and Mikhaleva II. Antiepileptic activity of delta sleep inducing peptide and its analogue in metaphit-provoked seizures in rats. Seizures, 2005;14: 240-247.
 • Živanović D, Stanojlović O, Slobodan Mirković, Veselinka Šušić. Ontogenic study of metaphit-induced audiogenic seizures in rats. Devel. Brain Res., 2005; 155: 42-48.
 • Živanović D, Stanojlović O, Veselinka Šušić, Jelena Stojanovic. The effects of phenytoin and phenobarbital on seizures induced by imipenem/cilastatin in rats. Acta Neurol. Belg., 2004; 104:20-26.
 • Živanović D, Stanojlović O, Veselinka Šušić. Effect of manipulation of N-mrthyl-D-aspartate receptors on imipenem/cilastatin induced seizure in rats. Indian J. Med. Res., 2004; 119:79-85.
 • Živanović D, Stanojlović O, Stojanovic J, Šušić V. Induction of audiogenic seizure in Imipenem\cilastatin-treatrd rats. Epilepsy&Behav 2004; 5: 151-158.
 • Stanojlović O, Živanovic D, Mirkovic S. and Mikhaleva II. Delta Sleep-Inducing Peptide and its tetrapeptide analogue alleviate severity of metaphit seizures. Pharmacol. Biochem. Behav., 2004; 77:227-234.
 • Stanojlović O, Živanović D. and Šušić V. The effects of delta sleep-inducing peptide on incidence and severity in metaphit-induced epilepsy in rats. Pharmacol. Res., 2002; 45:241-247.
 • Stanojlović O, Živanović D. and Šušić V. N-methyl-D-aspartic acid-and metaphit-induced audiogenic seizures in rat model of seizure. Pharmacol. Res., 2000; 42:247-253.
 • Živanović D, Šušić V. and Stanojlović O. CPP blocks sound-induced seizures in metaphit-treatrd rats. Med. Sci. Res., 1999; 27701-703.
 • Živanović D, Šušić V. and Stanojlović O. Inhibition of metaphit-induced audiogenic seizure by APV in rats. Physiol. Res., 1999; 48:149-156.
 • Živanović D, Šušić V. and Stanojlović O. The anticonvulsant potency of (±)-2 aminophosphonoheptanoic acid and (±)-2amino-5-phosphonovaleric acid against metaphit-induced audiogenic seizures in rats. Pharmacol. Res., 1998; 38:347-352.
 • Živanović D, Šušić V. and Stanojlović O. APH, an NMDA receptor antagonist, blocks the metaphit-induced audiogenic seizures in rats. J. Physiol. (Paris), 1997; 91: 317-323.
 • Šušić V, Marković O. Potentiation of Metaphit-Induced Audiogenic Seizures by REM Sleep Deprivation in Rats. Physiol. Behav., 1993; 53:1013-1020.
 • Šušić VT, Marković O, Lipovac MN. Metaphit-Induced Audiogenic Seizure and Its Inhibition by MK-801: Electroencephalographic and Behavioral Characterization. Epilepsia, 1993; 34: 8-17.
 •  Obal F, Kacsoh B, Alfoldi P, Payne L, Marković O, Grosvenor C, Krueger JM. Antiserum to Prolactin Decreases Rapid Eye Movement Sleep (REM Sleep) in the Male Rat. Physiol. Behav., 1992; 52: 1063-1068.

Одабране публикације из ранијег периода лабораторије:

 • Micić D, Karadzić V, Rakic LM. Changes of gamma-aminobutyric acid, glutamic acid and aspartic acid in various brain structures of cats deprived of paradoxical sleep. Nature. 1967;215(5097):169-70.
 • Susić VT, Kovacević RM. Sleep patterns in the owl Strix aluco. Physiol Behav. 1973;11(3):313-7.
 • Susić V, Kovacević R. Sleep patterns in chronic split-brain cats. Brain Res. 1974;65(3):427-41.
 • Djuricić B, Masirević G, Susić V. Paradoxical sleep deprivation: effects on brain energy metabolism. Arch Int Physiol Biochim. 1977;85(2):213-9.
 • Susić V, Masirević G. Effects of dihydroergotoxine (Redergine) on the sleep-wakefulness cycle in the cat. Gerontology. 1979;25(4):212-8.
 • Susić V, Masirević G, Totić S. The effects of delta-sleep-inducing peptide (DSIP) on wakefulness and sleep patterns in the cat. Brain Res. 1987 Jun;414(2):262-70.
 • Kostić VS, Susić V, Covicković-Sternić N, Marinković Z, Janković S. Reduced rapid eye movement sleep latency in patients with Parkinson’s disease. J Neurol. 1989; 236(7):421-3.

СТУДЕНТИ МФУБ који су били укључени у рад Лабораторије за неурофизиологију у програм ЦСНИРС-а под менторством неког од њених чланова (приказано сумарно):

Др Душан Ружичић, Др Стеван Ђурђевић, Др Владимир Ђурић, Др Јелена Лековић, Др Јелена Микић, Др Весна Лукић, Др Катарина Николић, Др Никола Шутуловић, Др Жељко Грубач, Др Ајсела Хуриц, Др Матија Миљевић, Др Ђорђе Ђоровић, Др Марко Воркапић, Др Жељко Јовандић, Др Маја Драшковић, Др Анида Адемовић, Др Данијел Шкријељ, Др Емилија Дјурић, Др Алексија Херрера, Др Филип Милановић, Др Немања Усеиновић, Др Ђорђе Краљ, Др Алекса Коругић, Др Маја Велиновић, Др Драгана Теовановић, Божо Кнежевић, Алекса Лековић, Вања Радишић, Ана Петронијевић, Маја Мацура, Ђорђе Вукмировић, Алекса Зубелић, Марина Сикираш, Павле Милутиновић, Милош Шабановић, Ивана Дјукић.

ИНОСТРАНИ СТУДЕНТИ који су били на научној размени под директном супервизијом неког од чланова Лабораторије (приказано сумарно):

Matthew Curran, Kanada; Valle Tania, Brazil; Rouf Sarhan, Egipat; Sofia Tessari, Francuska; Orita Mai, Japan; Gabriel Demchak, Kanada; Paolo Miccice, Italija; Carlo Chessari, Italija; Marie Bastrash, Kanada; Aksoy Yaner, Turska; Aida Martinez, Španija; Samuel Diaz, Španija; Cheima Doubi, Tunis; Petra Albuhosen, Liban; Lujza Strigacova, Slovenija; Bianca Ichim, Ruminija; Catalina Mijea, Rumunija; Antonio Pinazzi, Italija; Wang Han Yun, Tajvan; Xavier Sabate, Španija; Luis Gonzales, Meksiko; Irving Armando, Meksiko; Simone Marchini, Italija; Paolo Rodi, Italija

Руководилац лабораторије: Проф. др Кристина Гопчевић
Област рада:

 • Испитивање маркера оксидативног стреса, маркера оштећења ћелијске мембране и матриксних металопротеиназа у одабраним патолошким стањима
 • Испитивање хемијског састава и фармаколошког дејства природних лековитих сировина биљног порекла
 • Карактеризација протеома токсина поскока Vipera ammodytes ammodytes

Контакт телефон: +381 11 3607 136
Контакт ел. адреса: kristina.gopcevic@med.bg.ac.rs
Адреса: Институт за хемију у медицини Проф. др Петар Матавуљ, ул. Вишеградска 26-2, 11129 Београд, Србија

Година почетка рада: 2000.

Истраживачи:

 • Проф. др Кристина Гопчевић
 • Доц. др Лидија Израел Живковић
 • Ас. Ана Медић
 • Др Сандра Раденковић
 • Др Бранислав Ровчанин
 • Др Душан Кекић
 • Др Тамара Филиповић

Докторанди:

 • Др Сандра Раденковић, Медицински факултет (одбранила тезу 2013), Ментор
 • Др Бранислав Ровчанин, Медицински факултет (одбранио тезу 2017), Коментор
 • Др Душан Кекић, Медицински факултет (2018-), Коментор
 • Др Тамара Филиповић, Медицински факултет (2018-), Коментор
 • Мр Ксенија Стојановић Хемијски факултет (одбранила тезу 2004), члан комисије
 • Мр Весна Павелкић, Факултет за физичку хемију (одбранила тезу 2006), члан комисије
 • Мр Радивоје Анђелковић, Факултет ветеринарске медицине (одбранила тезу 2007), члан комисије
 • Др Данијела Ристић Медић, Медицински факултет (одбранила тезу 2010), члан комисије
 • Др Катарина Мирјачић Мартиновић, Медицински факултет (одбранила тезу 2014), члан комисије
 • Др Славица Мутавџин, Медицински факултет, (2017-) члан комисије
 • Др Душан Тодоровић, Медицински факуллтет, (2019-) члан комисије

Магистранди:

 • Светлана Трајковић, дипл. инг. хемије, Факултет ветеринарске медицине, (одбранила тезу 2004), члан комисије)
 • Наташа Килибарда, факултет ветеринарске медицине (одбранила тезу 2006), члан комисије

Специјализанти:

 • Саша Живковић, дипл. вет., Факултет ветеринарске медицине, (одбранила тезу 2009), члан комисије
 • Др Сандра Раденковић, Медицински факултет (одбранила рад 2007)

Дипломци:

 • Душан Кекић, Медицински факултет, 2012, Ментор
 • Дејан Перковић, Медицински факултет, 2013, Ментор
 • Никола Позојевић, Медицински факултет, 2013, Ментор
 • Урош Поповић, Медицински факултет, 2013, Ментор
 • Слободан Перић, Медицински факултет, 2015, Ментор
 • Милош Пешић, Медицински факултет, 2015, Ментор
 • Милица Вучетић, Медицински факултет, 2015, Ментор
 • Матија Ђукић, Медицински факултет, 2015, Ментор
 • Дуња Цимеша, Медицински факултет, 2017, Ментор
 • Ивана Павловић, Медицински факултет, 2017, Ментор
 • Марија Шиник, Медицински факултет, 2018, Ментор
 • Ђорђе Антонић, Медицински факултет, 2014, (члан комисије)
 • Наташа Ковачевић, Медицински факултет, 2017 (члан комисије)
 • Никола Игњатовић, Медицински факултет, 2017 (члан комисије)
 • Јована Полић, Медицински факултет, 2017, (члан комисије)
 • Наташа Дороњга, Медицински факултет, 2017, (члан комисије)
 • Слађана Живановић, Медицински факултет, 2017 (члан комисије)
 • Слоба Ристановић, Медицински факултет, 2018 (члан комисије)

Студенти:

 • Бранислав Ровчанин, 2006
 • Душан Кекић, 2008
 • Матија Ђукић, 2013
 • Давид Ивановић, 2013
 • Јелена Мудрић, Фармацеутски факултет, 2017
 • Кристина Ђорђевић, Медицински факултет, 2017
 • Марија Шиник, 2017
 • Ана Илић, Медицински факултет, 2018
 • Лидија Исаиловић, Медицински факултет, 2018

Пројекти:

 • 2010-201 Основна истраживања, област медицина. Молекулске, биохемијске и имунске анализе у дијагностици тумора. Број 175056, руководилац проф. др Владимир Јуришић, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, истраживач
 • 1986-1991. Основна истраживања, област медицина. Медицинска истраживања нервног система, главни руководилац макропројекта: академик проф. Др Љубисав Ракић. Медицински факултет Универзитета у Београду. Подпројекат: Проучавање дејства змијског отрова на нервно мишићни систем. Риководилац подпројекта проф. Др Миодраг Цветковић, Медицински факултет Универзитета у Београду,  истраживач
 • 1990-1995. Основна истраживања, област хемија. Испитивање маркера балканске ендемске нефропатије. Руководилац пројекта проф. др Душан Вучелић, Институт за општу и физичку хемију, Београд, истраживач
 • 1995-2000. Основна истраживања, област медицина. Нервна и хуморална регулација кардиоваскуларног система у постнаталном развоју. Руководилац пројекта проф. Др Мирјана Павловић, Медицински факултет Универзитета у Београду, истраживач
 • 2001-2004. Основна истраживања, област хемија. Метаболичка активност неких особених микроорганизама као извора биолошки активних супстанци и трансформација природних и синтетичких супстрата. Руководилац пројекта проф др Мирослав Врвић, Хемијски факултет Универзитета у Београду, истраживач
 • 2001-2005. Примењена истраживања, област хемија. Примена метаболичке активности неких особених микроорганизама као извора биолошки активних супстанци и трансформација природних и синтетичких супстрата. Руководилац пројекта проф др Мирослав Врвић, Хемијски факултет Универзитета у Београду, истраживач
 • 2005-2008. Технолошки развој, област ветерина. Оптимизација процеса производње топло димљене пастрмке. Руководилац пројекта проф. Др Милан балтић, Факултет ветеринарске медицине, Универзитета у Београду, истраживач
 • 2010-2015. Основна истраживања, област медицина. Лабораторијски маркери као рани показатељи инвазивних микоза. Руководилац пројекта Проф. др Валентина Арсић Арсенијевић, Медицински факултет Универзитета у Београду, истраживач

Међународни пројекти:

 • 2019-2023 COST Action CA 18216 Network for Research in Vascular Ageing (VascAgeNet)

Радови:

 • Gopčević K., Grujić S., Arsenijević J., Karadžić I., Izrael-Živković L., Maksimović Z. Phytochemical Properties of Satureja kitaibelii, Potential Natural Antioxidants: a New Insight. Plant Foods for Human Nutrition (2019) 74:179-184IF 2.598
 • Branislav Rovcanin, Kristina Gopcevic, Dusan Kekic, Vladan Zivaljevic, Aleksandar Diklic, Svetislav Tatic, Milan Jovanovic, Bozidar Odalovic, Ivan Paunovic. Redox metabolism correlates with cellular turnover and clinical phenotype of papillary thyroid carcinoma and colloid goiter. Arch Med Sci DOI:https://doi.org/10.5114/aoms.2019.88347 IF 2.380
 • Mutavdzin S, Gopcevic K, Stankovic S, Jakovljevic Uzelac J, Labudovic Borovic M, Djuric D. The Effects of Folic Acid Administration on Cardiac Oxidative Stress and Cardiovascular Biomarkers in Diabetic Rats. Oxid Med Cell Longev 2019 Jun 11; 1342549  IF 4.868
 • Mutavdzin S, Gopcevic K, Stankovic S, Jakovljevic Uzelac J, Labudovic Borovic M, Djuric D. The effect of folic acid administration on cardiac tissue matrix metalloproteinase activity and hepatorenal biomarkers in diabetic rats. Can J Physiol Pharmacol. 2019 Sep ;97(9):893-901 IF 2.041
 • Veskovic M, Mladenovic D, Milenkovic M, Tosic J, Borozan S, Gopcevic K, Labudovic-Borovic M, Dragutinovic V, Vucevic D, Jorgacevic B, Isakovic A, Trajkovic V, Radosavljevic T. Betaine modulates oxidative stress, inflammation, apoptosis, autophagy, and Akt/mTOR signaling in methionine-choline deficiency-induced fatty liver disease. Eur J Pharmacol. 2019 Apr 5;848:39-48. IF 3.170
 • Izrael-Zivkovic Lidija T  Rikalovic Milena G  Gojgic-Cvijovic Gordana Dj  Kazazic Sasa  Vrvic Miroslav M  Brceski Ilija D  Beskoski Vladimir P  Loncarevic Branka D  Gopcevic Kristina R  Karadzic Ivanka M. Cadmium specific proteomic responses of a highly resistant Pseudomonas aeruginosa san ai. RSC Advances 2018; 8(19): 10549-10560. IF 3.049
 • Gopcevic K., Rovcanin B., Kekic D., Krivokapic Z., Dragutinovic V. Matrix metalloproteinase-2 and -9, lactate and malate dehydrogenase and lipid peroxides in sera of patients with colorectal carcinoma.  Folia Biologica (Praha) (2017) 63, 190-196. IF 1.044
 • Gopcevic K., Rovcanin B., Kekic D., Milasinovic D., Kocic G., Stojanović I. Gelatinases A and B and antioxidant enzymes activity in the early phase of the acute myocardial infarction. Folia Biologica (Praha), (2017) 63: 20-26. IF 1.044
 • Izrael-Živković L, Živković Lj, Beškoski V, Gopčević K, Jokić B, Radosavljević B, Karadžić I. The Candida rugosa lipase adsorbed onto titania as nanobiocatalyst with improved thermostability and reuse potential in aqueous and organic media. Journal of Molecular catalysis B, Enzymatic. (2016) 133, S533–S542. IF 2.269
 • Rovčanin B, Gopčević K, Kekić D, Živaljević V, Diklić A, Paunović I. Papillary Thyroid Carcinoma: A Malignant Tumor with Increased Antioxidant Defense Capacity. Tohoku Journal of Experimental Medicine (2016) 240, 101-111. IF 1.278
 • Radenković S., Konjević G., Jurišić V., Karadžić K., Nikitović M., Gopčević K.R. Values of MMP-2 and MMP-9 in Tumor Tissue of Basal-Like Breast Cancer Patients. Cell Biochemistry and biophysics (2014) 68: 143-152. IF 1.680
 • Radenković Sandra S,  Konjević Gordana M,  Isaković  Aleksandra J, Stevanović Predrag D, Gopčević Kristina R, Jurišić Vladimir. HER2-Positive Breast Cancer Patients: Correlation between Mammographic and Pathological Findings. Radiation Protection and Dosimetry (2014) 162 (1-2): 125-128. IF  0.913
 • Radenković S., Milošević Z., Konjević G., Karadžić K., Rovčanin B., Buta M., Gopčević K., Jurišić V. Lactate dehydrogenase, Catalase, and Superoxide dismutase in Tumor Tissue of Breast Cancer Patients in Respect to Mammographic Findings. Cell Biochemistry and Biophysics (2013) 66(2): 287-295 IF 2.380
 • Gopčević K.R., Rovčanin B.R., Tatić S.B., Krivokapić Z.V., Gajić M.M., Dragutinović V.V. Activity of Superoxide Dismutase, Catalase, Glutathione Peroxidase, and Glutathione Reductase in Different Stages of Colorectal Carcinoma. Digestive Diseases and Sciences (2013) 58 (9), 2646-2652 IF 2.550
 • Rastegari A.A., Buzari B., Pavelkić V., Gopčević K., Petković M., Bordbar A.K. Thermal denaturation of pepsin at acidic media: Using DSC, MALDI-TOF MS and PAGE techniques. Thermochimica Acta (2013) 568, 165-170., IF 2.105
 • Pavelkić V.M., Beljanski M.V., Babić M.M., Brdarić T.P., Gopčević K.R. Thermal Stability of Porcine Pepsin Influenced by Al(III) Ion: DSC Study. Russian Journal of Physical Chemistry A. (2011) 85 (13): 2245-2250. IF 0.459
 • Kojić Z., Gopčević K., Marinković D., Tasić G. Effects of Captopril on Serum Lipid Levels and Cardiac Mitochondrial Oxygen Consumption in Experimentally-Induced Hypercholesterolemia in Rabbits. Physiological Research (2011) 60: (Suopl. 1) 177-184. IF 1.555
 • Gopčević K., Rovčanin B., Kekić D., Radenković S. Matrix metalloproteinases and membrane damage markers in sera of patients with acute myocardial infarction. Molecular and Cellular Biochemistry (2011) 350: 163-168. IF 2.057
 • Radenković S., Brajović M., Konjević G., Gopčević K. Gelatinases A and B in the serum of patients with various coronary artery disease stages. Vojnosanitetski pregled (2010), 67 (10): 825-830. IF 0.199Stanković S., Konjević G., Gopčević K., Jović V., Inić M., Jurišić V. Activity of MMP-2 and MMP-9 in sera of breast cancer patients. Pathology Research and Practice (2010), 206 (4): 241-247. IF 1.258
 • Bosnić O.M., Gopčević K. R., Vrvić M. M., Karadžić I.M. Inhibition of trypsin by heparin and dalteparin, a low molecular weight heparin, Journal of th Serbian Chemical Society (2009) 74 (4): 379-388. IF 0.820
 • Izrael-Živković L.T., Gojgić-Cvijović G.Đ., Gopčević K.R., Vrvić M.M., Karadžić I.M. Enzymatic characterization of 30 kDa lipase from Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Journal of Basic Microbiology (2009) 49: 1-11. IF 1.319
 • Pavelkić V.M., Gopčević K. R., Krstić D. Z., Ilić M. A. The influence of Al3+ ions on porcine pepsin activity in vitro. Journal of  Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (2008) 23 (6): 1002-1010. IF 1.421
 • Pavelkić V.M., Stanisavljev D.R., Gopčević K.R., Beljanski M.V. Influence of microwave irradiation on enzyme kinetics, Russian Journal of Physical Chemistry A. (2009) 83 (9): 1-5.
 • Okon E.B., Hranisavljević J., Marjanović V., Gopčević K., Pavlović N., Mitić B., Strahinjić R., Vučelić D., Kaminski Ju. Diurnal fluctuations of Protein Contents and the pH Dependence of β2-Microglobulin Stability in Urine. Biology Bulletin (2008) 35 (1): 37-42. IF 0.082
 • Gopčević K., Gojgić-Cvijović G., Pavlović M., Milićević Ž., Stevanović D. The membrane active antibiotics effects on rat heart myocardium. Acta Veterinaria (Beograd), (2006) 56 (2-3): 149-156. IF  0.143
 • Gopčević K., Bosnić O., Karadžić I., Pavlović M., Petković D., Cvetković M., Macut Đ., Vučetić J. The effect of prostacyclin (PgI2) on trypsin and proteinase K acitvity. Jugoslovenska medicinska biohemija, (2000) 19: 395-399. IF 0.059
 • Gopčević K., Pavlović M., Milićević Ž., Stanković S. Protective role of amphotericin B in cardiotoxic effects of Vipera ammodytes snake venom. Acta biologica iugoslavica– serija C: Physiologica et pharmacologica acta (2005) 41 (1): 29-36. IF 0.012
 • Gopčević K., Karadžić I., Izrael L., Pavlović M., Vučetić J. Proteolytic profile of Vipera ammodytes snake venom, Acta Veterinaria (Beograd), (2000) 50 (5-6): 345-354. IF 0.106
 • Petković D., Pavlović M., Jovanović T., Panić-Držajić V., Zdjelar K., Unković S., Matejević D., Aleksić N., Cvetković M. Neutralization of the activity of Vipera ammodytes ammodytes snake venom on myocardium of rats by antitoxinum viperinum: a histopathological study. Journal de Toxicologie Clinique et Experimentele (1991) 11 (6): 343-347. IF 0.030

Остали радови:

 • Vučetić J., Zdjelar K., Ćirović M., Vrvić M.M., Radovanović I., Đukanović Z. Ćelijski proteini i dobijanje antibiotika fermentacijom pomoću Actinomyces sp. 468. Acta biologica iugoslavica serija B , Mikrobiologija (1987) 24 (1): 19-26.
 • Vučetić J., Gojgić-Cvijović G., Radovanović E., Zdjelar K., Karadžić I. Taksonomska karakterizacija soja Actinomyces sp. 468. Acta biologica iugoslavica serija B, Mikrobiologija (1989) 26 (1): 53-61.
 • Zdjelar K., Karadžić I., Gojgić-Cvijović G., Vučetić JBiochemical study of Streptomyces hygroscopicus (Actinomycessp. 468)- nucleic acids. Acta biologica iugoslavica serija B,, Mikrobiologija, . (1991) 28 (2): 105-112.
 • Gopčević K., Gojgić-Cvijović G., Karadžić I., Radovanović E., Vučetić J. Biochemical and morphological changes in antibiotic –producing strain Streptomyces hygroscopicus during submerged fermentation. Acta biologica iugoslavica serija B, Mikrobiologija (1997) 34 (1): 11-21.
 • Gopčević K., Karadžić I., Gojgić-Cvijović G., Pavlović M., Milićević Ž., Vučetić J., Nešić M. Streptomyces hygroscopicus fermentation products influence on rat heart contractions. Acta biologica iugoslavica serija B, Mikrobiologija 1999, 36 (1): 119-127
 • Gojgić-Cvijović G., Karadžić I., Gopčević K., Borozan S. The effect of rifamycin and chloramphenicol on antibiotic and protease production by Streptomyces hygroscopicus.  Acta biologica iugoslavica serija B, (2006) 43 (1): 31-40.
 • Vučetić J., Karadžić I., Zdjelar K. Lubenica –gigantski plod. Hrana i ishrana 1991, 32 (2): 105-9.
 • Vučetić J., Gopčević K. Joni i zdravlje čoveka. Hemijski pregled (1997) 38 (1-2): 24-29.
 • Gopčević K., Karadžić I. O zmijskim otrovima, Hemijski pregled (1999) 40 (5-6): 97-101
 • Vučetić J., Gojgić-Cvijović G., Gopčević K., Izrael L. Jestive gljive (pečurke)-cenjen proizvod ishrane, Hemijski pregled (2000) 41 (2): 51-55.
 • Macut Đ., Micić D., Kendereški A., Šumarac-Dumanović A., Zorić S., Cvijović G., Mijović Z.,Bjekić J., Goldner B., Gopčević K. Ultrazvučno praćenje indukcije ovulacije u bolesnica sa sindromom policističnih ovarijuma. Scripta Medica (2000) 31 (2): 63-70. М53
 • Vučetić J., Gopčević K., Dragutinović V., Simonović M. Vitamin C-vitamin zdravlja. Hemijski pregled (2003) 44 (2): 32-38.
 • Vučetić J., Gojgić-Cvijović G., Gopčević K., Nastasijević B. Krompir (Solanum tuberosum L.) Hrana i ishrana, (2004) 45 (1-2): 10-15.
 • Kristina Gopčević. Metaloproteinaze ćelijskog matriksa – struktura i funkcija, Hemijski pregled (2010) 51 (5): 111-117.
 • B. Rovcanin, D. Kekic, S. Radenkovic, K. Gopčević. Use of enzymatic parameters in diagnosing lobular and fibrilar breast carcinoma. Journal of Biomedical and Clinical research (2011) 4(1): 30-36.
 • Pavlović M., Petković D., Cvetković M., Zdjelar K., Starčević V., Bosnić O. Study of the mechanism of prostacyclin (PgI2) action on myocardial contractility. Agents and Actions Supplements, (1992) 37,171-5. (in Prostaglandins in Cardiovascular system, Eds. H. F. Sinzinger and K. Schror, Birkhauser Verlag, Basel, Boston, Berlin 1992.), 5th International Symposium on Prostaglandins in the Cardiovascular System, Vienna1991, September 22nd to 26th.
 • Pavlović M., Macut Đ., Nešić M., Bojić M., Cvetković M., Petković M., Pavlović D., Zdjelar K. Influence of alpha-adrenoceptor blockade on the inotropic effect of prostacyclin (PgI2) Bulletin of Macedonian Pharmaceutical Association (1995) 41, 1-2, 232-233.
 • Pavlović M., Nešić M., Zdjelar K., Petković D., Đurić D., Macut Đ., Pavlović D., Cvetković M., Nešić-Dorevska A. The endocardial endothelium modulates the effects of ouabain on the isolated right ventricle of rat heart. Proceedings of the 9th International Conference on Mechanics in Medicine and Biology (Ljubljana, Slovenia), (1996) 532-534.
 • Joksić G., Krstić D., Krinulović K., Gopčević K. Metal ion effects on ATPases activity isolated from human lymphocytes. Physical Chemistry Proceedings, Vol. I of the 6th International Conference of Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, (2002) September 26-28, Belgrade, Yugoslavia, 335-337.
 • Pavelkić V., Gopčević K., Krstić D., Ilić M. Temperature and Al3+ ions influence on electrophoretic mobility of porcine pepsin. Physical Chemistry. (2006) Proceedings, Vol. I of the 8th International Conference of Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, 374-376
 • Pavelkić V. M., Stanisavljev D.R., Gopčević K.R., Beljanski M.V.) Effects of microwave treated substrate on pepsin reaction kinetics. Physical Chemistry Proceedings of the 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Vol. II Belgrade, Serbia, (2008) September 24-26, C-11-P, 166-168.
 • Pavelkić V., Gopčević K., Krstić D., Ilić M., Pavelkić M. Non-essential activation of pepsin by Al3+ “in vitro”. Physical Chemistry Proceedings of the 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Vol. II Belgrade, Serbia, (2008) September 24-26, F-15-P, 394-396.
 • Pavelkić V., Beljanski M., Antić K., Babić M., Brdarić T., Gopčević K. Determination of ligand binding constants from DSC data. Physical Chemistry Proceedings of the 10th International conference on Fundamental and Applied aspects of Physical Chemistry. Vol I, (2010) Belgrade Serbia, September 21-24, p 343-346.

Руководилац лабораторије: ???
Област рада: ???

Контакт телефон: ???
Контакт ел. адреса: ???
Адреса: ???

Година почетка рада: ???

Истраживачи:

 • име и презиме
 • име и презиме

Пројекти:

 • година, назив
 • година, назив

Радови:

 • година, наслов, дои број
 • година, наслов, дои број

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МАСЕНУ СПЕКТРОМЕТРИЈУ ПРОТЕИНА

Руководилац лабораторије: В. проф. др Лидија Израел-Живковић, дипломирани биохемичар са докторатом (Хемијски факултет, Универзитет у Београду) у области структуре и функције протеина микробилошког порекла.

Област рада: Лабораторија за масену спектрометрију протеина поседује комплетну инфрастуктуру за анализу протеома у распону од једноставних идентификација протеина до сложене анализе која укључује технике вишестепене сепарације за раздвајање протеина и пептида и најсавременију масеноспектрометријску анализу купловану са методама биоинформатике. Модерна аналитичка платформа за истаживање протеома обухвата припрему протеинског узорка, његову ензимску дигестију, сепарацију пептида HPLC, њихову анализу масеном спектрометријом и идентификацију протеина биоинформатичким методама. Лабораторија за масену спектрометрију протеина поседује сву потребну опрему за ову врсту истраживање: масени спектрометар Bruker Daltonics, Amazon Speed куплованим са течним хроматографом вискох перформани и аутосамплером nano-Advance UHPLC, вакуум концентратором Eppendorf Speedvac, генератором азота Peak Scientific, као и свом потребном опремом за припрему узорака методама препаративне биохемије.

Уз високе захтеве везане за скупу опрему, оснивање и рад у Лабораторија за масену спектрометрију протеина почива на експертизи истраживача. Потреба знања, као и протоколи за рад у овој лабораторији, су пренети из престижних америчких лабораторија (University of Washington, Department of Medicinal Chemistry; University of Florida, Department of Microbiology and Cell Science) у којима је проф. Караџић радила на развоју најновијих (wet и dry) аналитичких метода у технологији протеомикса, базираног на структурној масеној спектрометрији и биоинформатици, као и на апликацији метода функционалног протеомикса.

Лабораторија за масену спектрометрију протеина чине обучени истраживачи са значајним искуством у анализи протеома о чему сведоче њихове публикације.

Контакт телефон: 3607135

Контакт ел. адреса: lidija.izrael-zivkovic@med.bg.ac.rs

Адреса: Вишеградска 26, Београд

Година почетка рада: 2015

Истраживачи:

 • Др Лидија Израел-Живковић, в. професор
 • Др Иванка Караџић, професор
 • Др Ана Медић, асистент
 • Мастер Саша Ватић, асистент

Пројекти :

 • Национални
 1. Пројекат III 43004 „Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа“, Хемија, 2011-2018, МПНТР, руководилац Др Владимир Бешкоски, ванредни професор Хемијског факултета у Београду.
 • Међународни
 1. „Sequencing the genome of a novel Pseudomonas aeruginosa NCAIM (P) B 001380 strain useful in environmental protection and cleaning of heavily polluted spots”, (2011-2014). Joint Project: The Regents of the University of California, US Department of Energy and Faculty of Medicine of the University of Belgrade. Contract DE-AC02-05CH11231. Professor Ivanka Karadžić, Principal Investigator, Serbia (Contract and Project available; Project results available at: https://img.jgi.doe.gov/cgi-bin/m/main.cgi?section=TaxonDetail&page=taxonDetail&taxon _oid=2563366717.
 2. „Capacity Building for Analysis and Reduction Measures of Persistent Organic Pollutants in Serbia“ (HF-2014-01); (2014 – 2017), Funded by: Japan International Cooperation Agency (JICA), (Tokyo, Japan), Project Leader Professor Associate Vladimir Beškoski.

Изабрани радови

 1. Medić A, Stojanović K, Izrael- Živković L, Beškoski V, Lončarević B, Kazazić S, Karadžić I, A comprehensive study of conditions of the biodegradation of a plastic additive 2,6-di-tert-butylphenol and proteomic changes in the degrader Pseudomonas aeruginosa san ai, RSC Advances 9 (2019) 23696- 23710. doi: 10.1039/c9ra04298a
 2. Izrael‑Živković L, Beškoski V, Rikalović M, Kazazić S, Shapiro N, Woyke T, Gojgić‑Cvijović G, Vrvić M, Maksimović N, Karadžić I, High‑quality draft genome sequence of Pseudomonas aeruginosa san ai, an environmental isolate resistant to heavy metals, Extremophiles, 23 (2019)399–405. doi: 10.1007/s00792-019-01092-w
 3. Izrael Živković L. I., Rikalović M., Gojgić-Cvijović G., Kazazić S., Vrvić M., Lončarević B., Gopčević K., Karadžić I. M., Cadmium specific proteomic responses of a highly resistant Pseudomonas aeruginosa san ai, RSC Advances 8 (2018) 10549- 10560. doi: 10.1039/c8ra00371h
 4. Karadzic I., Maupin-Furlow J., Humbard M., Prunetti L., Singh P., Goodlett D., Chemical cross-linking, mass spectrometry, and in silico modeling of proteasomal 20S core particles of the haloarchaeon Haloferax volcanii, Proteomics 12 (2012) 1806-1814. doi: 10.1002/pmic.201100260
 5. Kirkland P.A., Gil M.A., Karadzic I., Maupin- Furlow J., Genetic and proteomic analyses of the proteasome-activating nucleotidase a mutant of the haloarchaeon Haloferax volcanii, Journal of Bacteriology 190 (2008) 195-203. doi: 10.1128/JB.01196-07
 6. Karadzic I., Maupin-Furlow J., Improvement of two-dimensional gel electrophoresis proteom maps of the haloarhaeon Haloferax volcanii, Proteomics, 5 (2005) 354-359. doi: 10.1002/pmic.200400950
 7. Maupin-Furlow J., Gil M. A., Karadzic I., Kirkland P., Reuter C., Proteasomes: perspectives from the archaea, review, Frontiers in Bioscience, 9 (2004) 1743-1758. doi: 10.2741/1363
 8. Karadžić I.M., Rikalović M. G., Izrael-Živković L. T., Medić A. B., Extremophilic isolates of Pseudomonas aeruginosa as biomarkers of presence of heavy metals and organic pollution and their potential for application in contemporary ecotoxicology, In “Extreme environments, Unique ecosystems – amazing microbes”, (Editors Anita Pandey and Avinash Sharma), chapter 20, pp 343- 358, CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, 2021. doi: 10.1201/9780429343452

9. Maupin-Furlow J., Karadžić I., Goodlett D., Structural mass spectrometry of halophilic proteasomal nanomachines using chemical cross-linking, In „Recent Advances in Proteomics Research“, chapter 7, pp-175-20, Nova Science Pub. Inc., New York, 2013 (Ming D., M.D. Li, Editors). doi: 10.5772/59739

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПРОТЕИНСКУ БИОХЕМИЈУ

Руководилац лабораторије: Проф. др Иванка Караџић, дипломирани хемичар са докторатом (Хемијски факултет, Универзитет у Београду) и обављеним постдокторским студијама у области структуре и функције протеина различитог биолошког порекла (University of Washington, Department of Medicinal Chemistry; University of Florida, Department of Microbiology and Cell Science; Technology Research Institute of Osaka Prefecture, Department of Materials, Group of Enzyme Engineering).

Област рада: Лабораторија се бави биохемијом протеина што обухвата: препаративну биохемију протеина, методе карактеризације протеина, ензимологију, као и најновије методе анализе протеома. Поред тога у лабораторији се раде и секундарни метаболити као део хемије природних производа, у релацији са модулирањем активности протеина. У лабораторији се успешно користе аналитичкe методe најановије генерације базиранe на структурној масеној спектрометрији и биоинформатици кao и методе функционалног компаративног протеомикса у анализи протеинског одговора микроорганизама на излагање токсичним супстанцама као што су тешки метали и органски загађивачи.

Екотоксикопротеомикс заснован на методама класичне биохемије протеина али и мулти- омикс аналитичким приступима (посебно протеомикс и метаболомикс), као и испитивање утицаја наноматеријала на протеом и употреба биокомпатибилних наноматеријала у поступцима имобилизације ензима су, од недавно, главне области истраживања у лабораторији.

Методологија истраживањa: Изоловање и пречишћавање протеина се изводи следећим методама: преципитација, јонoизмењивачка и хидрофобна хроматографија, гел филтрација.

Карактеризација протеина обухвата класичне методе SDS PAGE и гел филтрације, као и нове методе масене спектрометрије за одређивање молекулске масе и биоинформатике.

Функција протеина се испитује ензимолошким анализама: мерење активности ензима; одређивање оптималне pH и температуре, pH и температурне стабилности; кинетика ензима: моно и више супстратних реакција; модулација активности ензима аутогеним и неаутогеним инхибиторима; механизам вишесупстратне кинетике коришћењем студије инхибиције производом и софтверских пакета.

У лабораторији се успешно раде и медтоде имобилизација ензима на различитим материјалима, а од недавно на наноматеријалима који су биокомпатибилни.

У оквиру хемије природних производа у лабораторији се раде изоловање и пречишћавање различитих микробних метаболита, посебно антибиотика и инхибитора ензима; активни принципи из биљака и њихова каракетизација на основу спектралних података (UV, IR, NMR).

Контакт телефон: 3607067

Контакт ел. адреса: ivanka.karadzic@med.bg.ac.rs

Адреса: Вишеградска 26, Београд

Година почетка рада: 1995

Истраживачи:

 • Др Иванка Караџић, професор
 • Др Лидија Израел-Живковић, в. професор
 • Др Ана Медић, асистент
 • Мастер Саша Ватић, асистент

Пројекти:

 • Национални
 1. Пројекат III 43004: „Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа“, Хемија, 2011-2018, МПНТР, руководилац Др Владимир Бешкоски, ванредни професор Хемијског факултета у Београду
 2. Пројекат 142018б: ,,Биомаса и метаболизам неких микроорганизама као широко употребљивих производа и биохемијских реакција“. 2006-2010. Руководилац пројекта проф. др Мирослав М. Врвић.
 3. Пројекат 1740: ,,Метаболичка активност неких особених микроорганизама као извор биолошки активних супстанци и трансформација природних и синтетичких супстрата“. 2000-2005. Руководилац пројекта проф. др Мирослав М. Врвић.
 4. Пројекат 0295Б: ,,Примена метаболичке активности неких особених микроорганизама као извор биолошки активних супстанци и трансформација природних и синтетичких супстрата“ . 2002-2004. Руководилац пројекта проф. др Мирослав М. Врвић.
 5. „Проучавање биосинтезе и деградације код специфичних физиолошко-биохемијских група микроорганизама и њихова примена“. 1996-2000. Руководилац проф. др Мирослав М. Врвић.
 6. „Нормални и измењени метаболички путеви физиолошко-биохемијски специфичних микроорганизама, виших биљака и човека“. 1991-1995. Руководилац проф. др Јован Вучетић.
 7. „Биохемија природних молекула: структура, активност и биосинтеза“. 1986-1990. Руководилац проф. др Јован Вучетић.
 • Међународни
 1. „Sequencing the genome of a novel Pseudomonas aeruginosa NCAIM (P) B 001380 strain useful in environmental protection and cleaning of heavily polluted spots”, (2011-2014). Joint Project: The Regents of the University of California, US Department of Energy and Faculty of Medicine of the University of Belgrade. Contract DE-AC02-05CH11231. Professor Ivanka Karadžić, Principal Investigator, Serbia (Contract and Project available; Project results available at: https://img.jgi.doe.gov/cgi-bin/m/main.cgi?section=TaxonDetail&page=taxonDetail&taxon _oid=2563366717,
 2. “Capacity Building for Analysis and Reduction Measures of Persistent Organic Pollutants in Serbia” (HF-2014-01); (2014 – 2017), Funded by: Japan International Cooperation Agency (JICA), (Tokyo, Japan), Project Leader Professor Associate Vladimir Beškoski.
 3. „Strengthening the capacity for bilateral cooperation between IChTM (Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia) and HPIES (Hyogo Prefectural Institute of Environmental Sciences, Kobe, Japan) in order to produce joint research about presence and behavior of Persistent Organic Pollutants (POPs) in river sediments of Serbia“, 2012, Funded by: Japan International Cooperation Agency –JICA, Project Leader Professor Associate Vladimir Beškoski.

Изабрани радови (oд 2010)

 1. Medić A., Lješević M., Inui H., Beškoski V., Kojić I., Stojanović K., Karadžić I. Efficient biodegradation of petroleum n-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons by polyextremophilic Pseudomonas aeruginosa san ai with multidegradative capacity. RSC Advances 10 (2020) 14060-14070. doi: 10.1039/c9ra10371f
 2. Medić A., Stojanović K., Izrael- Zivković L., Beškoski V., Lončarević B., Kazazić S., Karadžić I., A comprehensive study of conditions of the biodegradation of a plastic additive 2,6-di-tert-butylphenol and proteomic changes in the degrader Pseudomonas aeruginosa san ai, RSC Advances 9 (2019) 23696- 23710. doi: 10.1039/c9ra04298a
 3. Izrael‑Živković L., Beškoski V., Rikalović M., Kazazić S., Shapiro N., Woyke T., Gojgić‑Cvijović G., Vrvić M., Maksimović N., Karadžić I., High‑quality draft genome sequence of Pseudomonas aeruginosa san ai, an environmental isolate resistant to heavy metals, Extremophiles, 23 (2019)399–405. doi: 10.1007/s00792-019-01092-w
 4. Gopčević K., Grujić S., Arsenijević J., Karadžić I., Izrael-Živković L., Maksimović Z., Phytochemical Properties of Satureja kitaibelii, Potential Natural antioxidants: a New Insight, Plant Foods for Human Nutrition 74 (2019)179–184. doi: 10.1007/s11130-019-0716-3
 5. Izrael Živković L.I., Rikalović M., Gojgić-Cvijović G., Kazazić S., Vrvić M., Lončarević B., Gopčević K., Karadžić I. M., Cadmium specific proteomic responses of a highly resistant Pseudomonas aeruginosa san ai, RSC Advances 8 (2018) 10549-10560. doi: 10.1039/c8ra00371h
 6. Izrael Živković L.I., Živković Lj.S., Beškoski V., Gopčević K., Jokić B.M., Radosvaljević D., Karadžić I.M., The Candida rugosa lipase adsorbed onto titania as nano biocatalyst with improved thermostability and reuse potential in aqueous and organic media, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 133 (2016) S533–S542. doi: 10.1016/j.molcatb.2017.06.001
 7. Izrael Živković L.I., Živković Lj.S., Jokić B.M., Savić A.B., Karadžić I.M., Adsorption of Candida rugosa lipase onto alumina: effect of surface charge, Journal of the Serbian Chemical Society 80 (2015). doi: 10.2298/JSC1500222035I
 8. Grbavčić S., Bezbradica D., Karadzic I., Knežević-Jugović Z., Development of an environmentally acceptable detergent formulation for fatty soils based on the lipase from the indigenous extremophile Pseudomonas aeruginosa strain, Journal of Surfactants and Detergents 18 (2015) 383-395. doi:10.1007/s11743-015-1674-x
 9. Izrael-Živković L., Živković, Lj., Karadžić I., Immobilisation of Candida rugosa lipase by adsorption onto biosafe meso/macroporous silica and zirconia, Biochemical Engineering Journal, 93 (2015) 73–83. doi: 10.1016/j.bej.2014.09.012
 10. Bihelovic F., Karadzic I., Matovic R., Saicic R., Total synthesis and biological evaluation of (-)-atrop-abyssomicin, Organic & Biomolecular Chemistry 11 (2013) 5385–5548. doi: 10.1039/C3OB40692J
 11. Rikalovic M., Abdel-Mawgoud A.M., Déziel E., Gojgic-Cvijovic G., Zorica Z., Vrvic M., Karadzic I., Comparative analysis of rhamnolipids from novel environmental isolates of Pseudomonas aeruginosa, Journal of Surfactants and Detergents 16 (2013) 673-682. doi: 10.2298/JSC110211156R
 12. Karadzic I., Maupin-Furlow J., Humbard M., Prunetti L., Singh P., Goodlett D., Chemical cross-linking, mass spectrometry, and in silico modeling of proteasomal 20S core particles of the haloarchaeon Haloferax volcanii, Proteomics 12 (2012) 1806-1814. doi: 10.1002/pmic.201100260
 13. Grbavčić S., Bezbradica D., Izrael- Živković L., Avramović N., Milosavić N., Karadzic I., Knežević-Jugović Z., Production of lipase and protease from an indigenous Pseudomonas aeruginosa strain and their evaluation as detergent additives: Compatibility study with detergent ingredients and washing performance, Bioresource Technology 102 (2011) 11226-11233. doi: 10.1016/j.biortech.2011.09.076
 14. Izrael-Zivkovic L., Gojgic-Cvijovic G., Karadzic I., Isolation and partial characterization of protease from Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Journal of the Serbian Chemical Society 75 (2010) 1041-1062. doi: 10.2298/JSC1001250881

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЗИМОЛОГИЈУ И in vitro ТОКСИКОЛОГИЈУ

Руководилац лабораторије:  Проф. др Данијела Крстић,

Институт за хемију у медицини, Медицински факултет Универзитета у Београду

Области рада:

1) Испитивања модулације активности „таргет“ ензима (АТПазе, холинестеразе,..) и биомаркера токсичности  (параметара оксидативног стреса  и маркера оштећења ћелијске мембране)  у присуству:

 1. a) токсичних (органских и неорганских) супстанци: органофосфатних пестицида и њихових деградационих производа, јона тешких метала итд.

б) новосинтетисаних једињења која показују потенцијалну примену у терапији неких неуролошких болести, тумора и дијабетеса (нанокластери на бази прелазних метала, специфични инхибитори натријумове пумпе,..), коришћењем различитих експерименталних (in vitro и in vivo) модел система.

2) Испитивања односа између хемијске структуре и биолошке активности/токсичности испитиваних једињења

Контакт телефон: +381 3607 133
Контакт ел. адреса:  danijela.krstic@med.bg.ac.rs
Адреса: Институт за хемију у медицини, Медицински факултет Универзитета у Београду, Вишеградска 26

Година почетка рада: 2001. год.

Истраживачи:

 • Поред наставника и сарадника Института за хемију у медицини, у рад лабораторије укључена је др Мирјана Чоловић, Виши научни сарадник, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне нaуке „Винча“ Универзитета у Београду.

Пројекти: домаћи, финансирани од стране Министарства науке Републике Србије:

 • од 2002. до 2005. године: „Физичко-хемијска испитивања механизма реакција биолошки активних органских једињења“(бр.1991) – сарадник
 • од 2006. до 2010. године: „Истраживање механизама интеракција биолошки активних једињења са биомолекулима“ (бр. 142051) – сарадник
 • од 2011. „Истраживања интеракција ензима са токсичним и фармаколошки активним молекулима“  (бр. 172023) -подруководилац

Пројекти: међународни

 • Experimental and theoretical studies of some polyoxovanadates interaction with Na+/K+-ATPase and Ca2+-ATPase”, (бр. 69-00-4/2012-09/04), у оквиру билатералне сарадње између Србије и Француске, 2011-2012. Руководиоци (са српске стране): др Данијела Крстић, (са француске стране): Проф. Anne Спасојевић-де Бирé.

Финансирање: Centre national de la recherche scientifique и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 • Polyoxopalladates: ATPases inhibition studies and toxicity evaluation”, (бр. 451-03-01038/2015-09/16), у оквиру билатералне сарадње између Србије и Немачке, 2016-2017. Руководиоци (са српске стране): др Данијела Крстић, (са немачке стране): Проф. Ulrich Kortz.

Финансирање: Deutscher Akademischer Austauschdienst–DAAD и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 • Polyoxometalates as potential anticancer and anti-Alzheimer drugs: modulation of Na+,K+ -ATPase and acetylcholinesterase activity”, (бр. 451-03-01039/2015-09/18), у оквиру билатералне сарадње између Србије и Аустрије, 2016-2017. Руководиоци (са српске стране):др Мирјана Чоловић, (са аустријске стране): Проф. Annette Rompel

Финансирање: Austrian agency for international mobility and cooperation in education, science and research и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 • Инхибитори ацетилхолинестеразе као потенцијални терапеутици за Alchajmerovu болест: прооксидативна и цитогенотоксична својства (SafeAChE)“,  (бр. 337-00-205/2019-09/19), у оквиру билатералне сарадње између Србије и Хрватске, 2019-2021. Руководиоци (са српске стране):др Мирјана Чоловић, (са хрватске стране): др Горан Гајски

Финансирање: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство знаности и образовања Републике Хрватске.

 • In vitro and in vivo evaluation of novel polyoxometalate based contrast agents for micro computed tomography (POMCACT)”, у оквиру Програма сарадње српске науке са дијаспором, 2020-202 Руководилац (PI): Проф. др Данијела Крстић, Project partner: Проф. др Татјана Парац-Вогт, КУ Левен, Белгија.

Финансирање: Фонд за науку Републике Србије.

 • Polyoxovanadates as promising anticancer drug candidates: modulation of Na+,K+-ATPase and ecto-nucleoside triphosphate diphosphohydrolases (E-NTPDases) activity (POVaCan)” (бр. 451-02-818/2021-09/01, у оквиру билатералне сарадње између Србије и Кине, 2021-2023. Руководиоци (са српске стране):др Мирјана Чоловић, (са кинеске стране): Проф. Yongge Wei

Финансирање: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и         Министарствo за науку и технологију Народне Републике Кине.

Изабрани радови:

Радови у међународним часописима изузетне вредности (М21а):

[1] Lefranc F, Mijatović T, Kondo Y, Sauvage S, Roland I, Krstić D, Vasić V, Gailly P, Kondo S, Blanco G, Kiss R.  Targeting the a1 subunit of the sodium pump to combat glioblastoma cells, Neurosurgery, (2008), 62(1), 211-222. https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000311080.43024.0E

[2] Dinčić M, Krstić D*, Čolović M, Nešović-Ostojić J, Kovačević S, de Luka S, Djordjević D, Ćirković S, Brkić P, Todorović J. Modulation of rat synaptosomal ATPases and acetylcholinesterase activities induced by chronic exposure to the static magnetic field. International Journal of Radiation Biology, (2018), 94 (11), 1062-1071. https://doi.org/10.1080/09553002.2018.1518611

[3] Yang P, Ma T, Lang Z, Misirlic-Dencic S, Isakovic A, Benyei A,  Čolović M, Markovic I, Krstić D, Poblet J, Lin Z, Kortz U. Tetravalent Metal Ion Guests in Polyoxopalladate Chemistry: Synthesis and Anticancer Activity of [MO8Pd12(PO4)8]12− (M = SnIV, PbIV). Inorganic Chemistry, (2019), 58 (17), 11294-11299. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b01129

 

 

Радови у врхунским часописима међународног значаја (М21):

[1] Vasić V, Momić T, Petković M, Krstić D. Na+/K+-ATPase as the Target Enzyme for Organic and Inorganic Compounds, Sеnsors (2008), 8(12), 8321-8360. https://doi.org/10.3390/s8128321

[2] Čolović M, Krstić D, Petrović S, Leskovac A, Joksić G, Savić J, Franko M, Trebše P, Vasić V, Toxic effects of diazinon and its photodegradation products, Toxicology Letters, (2010), 193(1), 9-18. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2009.11.022

[3] Čolović M, Krstić D, Ušćumlić S, Vasić V. Single and simultaneous exposure of acetylcholinesterase to diazinon, chlorpyrifos and their photodegradation products, Pesticide Biochemistry and Physiology, (2011), 100(1), 16-22. https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2011.01.010

[4] Petrović V, Čolović M, Krstić D, Vujačić A, Petrović S, Joksić G, Bugarčić Ž, Vasić V. In vitro effects of some gold complexes on Na+/K+ ATPase activity and cell proliferation. Journal of Inorganic Biochemistry, (2013), 124, 35–41. https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2013.03.013

[5] Hrnčić D, Rašić-Marković A, Leković J,  Krstić D,  Čolović M, Macut Dj,  Šušić V,  Djurić D,  Stanojlović O. Exercise Decreases Susceptibility to Homocysteine Seizures: the Role of Oxidative Stress. International  Journal of Sports Medicine, (2014), 35 (7), 544-550. DOI: 10.1055/s-0033-1357162 https://eref.thieme.de/FFWPR

[6] Čolović M, Vasić,  Avramović  N,  Gajić M,  Djurić D,  Krstić D.* In vitro evaluation of neurotoxicity potential and oxidative stress responses of diazinon and its degradation products in rat brain synaptosomes, Toxicology Letters, (2015), 233 (1), 29-37. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2015.01.003

[7] Krstić D,*  Tomić  N, Radosavljević B, Avramović N,  Dragutinović V, Radojević Škodrić  S,  Čolović M. Biochemical Markers of Renal Function. Current Medicinal Chemistry (2016), 23(19), 2018-2040. https://doi.org/10.2174/0929867323666160115130241

[8] Xu X, Bošnjaković-Pavlović N, Čolović M, Krstić D*, Vasić V, Gillet JM, Wu P, Wei Y, Spasojević-de Biré A. A combined crystallographic analysis and ab initio calculations to interpret the reactivity of functionalized hexavanadates and their inhibitor potency toward Na+/K+-ATPase. Journal of Inorganic Biochemistry (2016), 161, 27–36. https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2016.04.029

[9]  Čolović M, Medić B, Ćetković M, Kravić Stevović T, Stojanović M, Ayass W, Mougharbel A, Radenković M, Prostran M, Kortz U, Krstić D.* Toxicity evaluation of two polyoxotungstates with anti-acetylcholinesterase activity. Toxicology and Applied Pharmacology, (2017), 333, 68-75. https://doi.org/10.1016/j.taap.2017.08.010

[10] Čolović M, Vasić V, Djurić D, Krstić D.* Sulphur-containing amino acids: protective role against free radicals and heavy metals. Current Medicinal Chemistry, (2018), 25(3), 324-335.  https://doi.org/10.2174/0929867324666170609075434

[11] Bošnjaković-Pavlović N, Xu X, Krstić D, Gillet JM, Wei Y, Wu P,  Čolović M, Spasojevic-de Bire A. Experimental and theoretical insights of functionalized hexavanadates on Na+/K+-ATPase activity; molecular interaction field, ab initio calculations and in vitro assays.  Journal of Inorganic Biochemistry, (2019), 198, Article number 110720 https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2019.110720

[12]  Čakar U, Čolović M, Milenković D, Medić B, Krstić D*, Petrović A, Ðordević B. Protective Effects of Fruit Wines against Hydrogen Peroxide—Induced Oxidative Stress in Rat Synaptosomes. Agronomy 2021, 11, 1414. https://www.mdpi.com/2073-4395/11/7/1414

[13]  Isakovic AM, Čolović MB, Ma T, Ma X, Jeremic M, Gerić M, Gajski G, Misirlic-Dencic S, Kortz U, Krstić D*. Selected polyoxopalladates as promising and selective antitumor drug candidates. Journal of biological inorganic chemistry 2021, 26(8):957-971. doi: 10.1007/s00775-021-01905-4. Epub 2021 Sep 21. PMID: 34549367. https://link.springer.com/article/10.1007/s00775-021-01905-4

Радови у истакнутим часописима међународног значаја (М22):

[1] Krstić D, Krinulović K, Spasojević-Tišma V, Joksić G, Momić T, Vasić V. Effects of digoxin and gitoxin on the enzymatic activity and kinetic parameters of Na+/K+-ATPase, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, (2004), 19 (5), 409 – 415. https://doi.org/10.1080/14756360410001722065

[2] Krstić D, Krinulović K, Vasić V. Inhibition of Na+/ K+-ATPase and Mg2+-ATPase by metal ions and prevention and recovery of inhibited activities by chelators, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, (2005), 20 (5), 469 – 476. https://doi.org/10.1080/14756360500213280

[3] Krstić D, Tomić N, Krinulović K, Vasić V. The influence of potassium ion (K+) on digoxin-induced inhibition of porcine cerebral cortex Na+/K+-ATPase, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, (2006), 21 (4), 471-475.   https://doi.org/10.1080/14756360600642230

[4]  Čolović M, Bajuk-Bogdanović D, Avramović N, Holclajtner-Antunović I, Bošnjaković-Pavlović N, Vasić V, Krstić D*. Inhibition of rat synaptic membrane Na+/K+-ATPase and ecto-nucleoside triphosphate diphosphohydrolases by 12-tungstosilicic and 12-tungstophosphoric acid, Bioorganic and Medicinal Chemistry (2011), 19(23), 7063–7069. https://doi.org/10.1016/j.bmc.2011.10.008

[5] Čolović M, Krstić D*, Lazarević-Pašti T, Bondžić A, Vasić V. Acetylcholinesterase Inhibitors: Pharmacology and Toxicology. Current Neuropharmacology, 2013, 11(3), 315-335. https://dx.doi.org/10.2174%2F1570159X11311030006

[6] Dinčić M, Čolović M, Sarić Matutinović M, Ćetković M, Kravić Stevović T, Mougharbel A, Todorović J, Ignjatović S, Radosavljević B, Milisavljević M, Kortz U, Krstić D*. In vivo toxicity evaluation of two polyoxotungstates with potential antidiabetic activity using Wistar rats as a model system. RSC Advances, (2020), 10, 2846 – 2855. https://doi.org/10.1039/C9RA09790B

[7] Van Gool A, Corrales F, Čolović M, Krstić D, .. Luider T, Wittfooth S, Sammar M. Analytical techniques for multiplex analysis of protein biomarkers. Expert Review of Proteomics, (2020), 17(4), 257-273. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14789450.2020.1763174

 

Радови у часописима међународног значаја (М23):

[1] Krstić D,* Čolović M, Krinulović K, Djurić D, Vasić V. Inhibition of AChE by single and simultaneous exposure to malathion and its degradation products, General Physiology and Biophysics, (2007), 26, 247-253. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18281741/

[2] Krstić D, Čolović M, Bavcon Kralj M, Trebše P, Krinulović K, Vasić V. The influence of malathion and its decomposition products on free and immobilized acetylcholinesterase, Russian Journal of Physical Chemistry, (2008), 82 (4), 663-668.   https://doi.org/10.1134/S0036024408040274

[3] Krstić D, Čolović M, Bavcon Kralj M, Franko M, Krinulović K, Trebše P, Vasić V. Inhibition of AChE by malathion and some structurally similar compounds, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, (2008), 23(4), 562-573.  https://doi.org/10.1080/14756360701632031

[4] Krstić D*, Čolović M, Bošnjaković-Pavlović N, Spasojević-de Bire A, Vasić V. Influence of Decavanadate on Rat Synaptic Plasma Membrane ATPases Activity, General Physiology and Biophysics, (2009), 28, 302-308. https://www.sav.sk/index.php?lang=en&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=8974

Лабораторија за инфодемиологију и управљање инфодемијом

Руководилац лабораторије: Асист. др сц. мед. Стефан Мандић-Рајчевић, виши научни сарадник
Област рада: инфодемиологија, здравствена писменост, дигитална писменост, бихејвиорални увиди за здравље, комуникација ризика, ванредне ситуације

Контакт телефон: +381 11 2685451
Контакт ел. адреса: stefan.mandic-rajcevic@med.bg.ac.rs
Адреса: Др Суботића Старијег 15, 11000 Београд

Година почетка рада: 2022

Истраживачи:

 • Проф. др Александра Јовић-Вранеш
 • Асист. др Александар Стевановић
 • Доц. др Јована Тодоровић
 • Доц. др Смиљана Цвјетковић
 • Доц. др Вида Стојковић
 • Др Никола Илић

Студенти:

 • Маша Петровић
 • Лазар Петровић
 • Милош Јовановић
 • Огњен Крчмар

Пројекти:

 • 2022/2023, “Implementation of Infodemic Management activities in Serbia relevant to COVID-19 vaccination roll-out” (World Health Organization)

Одабрани радови:

 • Wilhelm, E., Ballalai, I., Belanger, M.E., Benjamin, P., Bertrand-Ferrandis, C., Bezbaruah, S., Briand, S., Brooks, I., Bruns, R., Bucci, L.M., Calleja, N.,… Mandić-Rajčević, S.,… Stevanović, A.,… and Purnat T. 2023. Measuring the Burden of Infodemics: Summary of the Methods and Results of the Fifth WHO Infodemic Management Conference. JMIR Infodemiology, 3(1), p.e44207. https://doi.org/10.2196/44207
 • Cvjetkovic, Smiljana, Vida Jeremic Stojkovic, Stefan Mandic-Rajcevic, Sanja Matovic-Miljanovic, Janko Jankovic, Aleksandra Jovic Vranes, Aleksandar Stevanovic, and Zeljka Stamenkovic. 2022. „Societal Trust Related to COVID-19 Vaccination: Evidence from Western Balkans“ Sustainability 14, no. 20: 13547. https://doi.org/10.3390/su142013547
 • Prijić A, Gazibara T, Prijić S, Mandić-Rajčević S, Maksimović N. Factors Associated with the Antibiotic Treatment of Children Hospitalized for COVID-19 during the Lockdown in Serbia. Int J Environ Res Public Health. 2022 Nov 24;19(23):15590. doi: 10.3390/ijerph192315590. PMID: 36497665; PMCID: PMC9737727.
 • Vuković A, Mandić-Rajčević S, Sava-Rosianu R, D Betancourt M, Xhajanka E, Hysenaj N, Bajric E, Zukanović A, Philippides V, Zosimas M, Nikolaos M, Vlahović Z, Denkovski M, Peric T, Markovic D, Campus G. Pediatric Dentists’ Service Provisions in South-East Europe during the First Wave of COVID-19 Epidemic: Lessons Learned about Preventive Measures and Personal Protective Equipment Use. Int J Environ Res Public Health. 2021 Nov 10;18(22):11795. doi: 10.3390/ijerph182211795. PMID: 34831551; PMCID: PMC8622949.
 • Terzic-Supic Z, Todorovic J, Bajcetic M, Jankovic J, Santric-Milicevic M, Stamenkovic Z, Djikanovic B, Mandic-Rajcevic S, Piperac P, Jovic-Vranes A, Matejic B. Knowledge, attitudes and practices and fear of COVID-19 among medical students in Serbia. J Infect Dev Ctries. 2021 Jun 30;15(6):773-779. doi: 10.3855/jidc.14298. PMID: 34242185.
 • Dinić M, Šantrić Milićević M, Mandić‐Rajčević S, Tripković K. Health workforce management in the context of the COVID‐19 pandemic: A survey of physicians in Serbia. The international Journal of Health planning and Management. 2021 May;36(S1):92-111.
 • Mandić-Rajčević S, Masci F, Crespi E, Franchetti S, Longo A, Bollina I, Velocci S, Amorosi A, Baldelli R, Boselli L, Negroni L. Source and symptoms of COVID-19 among hospital workers in Milan. Occupational Medicine. 2020 Dec;70(9):672-9.
 • Crespi E, Velocci S, Masci F, Mandić-Rajčević S, Bollina I, Franchetti S, Longo A, Colosio C. Developing approaches to control SARS-CoV-2 in a public hospital. Occupational Medicine. 2020 Jul 17;70(5):311-.
 • Lapčević Z, Mandić-Rajčević S, Lepić M, Jovanović M. Evaluating a primary healthcare centre’s preparedness for disasters using the hospital safety index: lessons learned from the 2014 floods in Obrenovac, Serbia. International journal of disaster risk reduction. 2019 Mar 1;34:436-42.

Учешће на конференцијама:

 • S Mandić-Rajčević, J Janković, S Cvjetković, V Jeremić-Stojković, S Matović-Miljanović, A Stevanović, M Gross. Gender differences in COVID-19 vaccine hesitancy in Western Balkans. 17th World Congress on Public Health, May 2-6 2023. Rome, Italy.
 • S Cvjetkovic, V Jeremic Stojkovic, J Jankovic, S Mandic-Rajcevic, Do religious people in Western Balkans have faith in COVID-19 vaccines?, European Journal of Public Health, Volume 32, Issue Supplement_3, October 2022, ckac131.359, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac131.359
 • Cvjetkovic S, Jeremic-Stojkovic V, Mandic-Rajcevic S, Jankovic J. Does it matter who addresses whom in vaccination promotion campaign?. European Journal of Public Health. 2022 Oct;32(Supplement_3):ckac129-737.
 • Matovic-Miljanovic S, Cvjetkovic S, Jeremic-Stojkovic V, Mandic-Rajcevic S, Bjegovic-Mikanovic V, Gross M. Trust in societal factors and vaccine hesitancy in Western Balkans. European Journal of Public Health. 2022 Oct;32(Supplement_3):ckac130-156.
 • Matovic Miljanovic S, Cvjetkovic S, Jeremic-Stojkovic V, Mandic-Rajcevic S. COVID-19 vaccine hesitancy in five Western Balkan countries. European Journal of Public Health. 2022 Oct;32(Supplement_3):ckac129-736.
 • Mandić-Rajčević S, Dinić M, Tripković K, Šantrić Milićević M. Disaster response and COVID-19: was safety and health a priority among medical doctors in Serbia?. European Journal of Public Health. 2021 Oct;31(Supplement_3):ckab164-223.

Сарадња са институцијама и учешће у радним групама

 • Организација светског догађаја о формирању курикулума из управљања инфодемијом у сарадњи са Светском здравственом организацијом (март 2023. године)
 • Организација едукације из управљања инфодемијом у сарадњи са Светском здравственом организацијом (децембар 2022. године)
 • Црвени крст Србије – Научно стручна и пословно-техничка сарадња (од новембра 2022. године)
 • Учешће у радној групи Светске здравствене организације „Ethics of social listening and infodemic management“

Научно-истраживачка лабораторија / Scientific Research Laboratory

Лабораторијa за јачање капацитета и перформанси здравственог система и кадрова за здравствену правичност

Laboratory for strengthening the capacity and performance of the health system and personnel for health equity

Руководилац: Проф. др Милена Шантрић Милићевић
Director: Prof dr Milena Santric Milicevic

Контакт / Contact details:
Телефон / Phone: +381-11-2685-451
e: milena.santric-milicevic@med.bg.ac.rs
w: www.mfub.bg.ac.rs
Адреса: Др Суботића 15, 11000 Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за социјалну медицину
Address: Dr Subotića 15, 11000 Faculty of Medicine, University of Belgrade, Institute of Social Medicine, Belgrade, Serbia

Година почетка рада/ Established: 2023

Област рада / Field of work:

 • здравствени систем и службе / health care system and services
 • људски ресурси за здравље / human resources for health,
 • здравствена правичност / health equity.

Врста активности* / Type of activity:*

 • истраживања и генерисање релевантних доказа / research and generating relevant evidence
 • пројектни и консултативни рад / project and consultative work
 • процене и евалуације / assessments and evaluations,
 • информисање и едукација / information and education,
 • планирање, оптимизација капацитета и перформанси / planning, capacity and performance optimization
 • научно стручно умрежавање и организација скупова / scientific professional networking and organization of meetings

*повезане су са Циљевима одрживог развоја: 3 – Добро здравље и благостање, 10 – Смањење неједнакости и 16 – Мир, правда и јаке институције
* linked to the SDGs: 3 – Good health and well-being, 10 – Reducing inequalities and 16 – Peace, justice and strong institutions

Истраживачи / Researchers:

Истраживачи – сарадници / Researchers – Collaborators:

 • наставници и сарадници Института за социјалну медицину / Faculty and associates of the Institute of Social Medicine
 • наставници и сарадници Медицинског факултета у Београду / Faculty and associates of the Faculty of Medicine in Belgrade

Партнери у земљи и иностранству / Partners in the country & abroad:

 • институције у склопу и ван Универзитета у Београду / institutions within and outside the University of Belgrade
 • међународне организације / international organizations
 • владине организације / government organizations
 • приватна пракса / private practice
 • невладине организације / non-governmental organizations
 • цивилна друштва / civil society
 • пацијенти, грађани / patients, citizens.

Докторанди / PhD students

 • Сања Станковић / Sanja Stankovic
 • Милан Динић / Milan Dinic

Волонтери / Volunteers

 • Студенти / Students

Одабарани Пројекти / Консулативни рад
Selected Projects / Consulative work

Година /Year Назив/Title Аутпути / Deliverables
2023 WHO Europe Mission on Primary Health Care in Serbia Експерске консултатције- Светска здравствена организација: округли сто на тему примарне здравствене заштите, Институт за јавно здравље Србије
2022 WHO Collaborating Centers on Refugee and Migrant Health Meeting Израда плана и програма сарадње СЗО Колаборативних ценатра
2021-2023 EC/EU Project. AHEAD – ‘Action for Health and Equity Addressing Medical Deserts’,
www.ahead.health
Методологијом заснованом на Теорији промене, партиципаторном приступу и изградњи консензуса:

 1. Креиран је скуп индикатора за идентификацију и праћење развоја медицинских пустиња (МП)
 2. Развијени су валидирани алати за мапирање МП, и мапе МП на НУТС3 нивоу – стврена је основа за развој софтвера МП
 3. Валидиран је скуп приоритетних мера за решавање МП на националном нивоу и у Европи
 4. У Европском парламенту верификоване су политике и активности за стратешко и оперативно решавање МП на националном нивоу и у Европи
2022 – и даље Еuropean Health Management Association — Special Interest Group for South Eastern Europe Континуиране експертске консултације за питања менаџмента и кадровима у здравственом сектору у земљама Југоисточне Европе
2021-2023. Pillars of Health – “EU level Health workforce mobility”. The WEMOS Foundation Netherlands Методологијом заснованом на Теорији промене, ДЕПЛЕСЕТ контекст анализи и Стејкхолдер анализи, направене су основе за заговарање решавања питања нежељених последица мобилности здравствених раднике у Србији и Европи:

 1. Урађен је Опис актуелног контекста земље, миграторни профил и индикаториза праћење  здравствених радника у земљи
 2. Илустровани су инфографици о разлозима миграција и могућностима за решавање нежењених миграторних токова
 3. У процесу заговарања, представљене су новине у  вези са СЗО Етичким кодексом за регрутовање здравствених радника
 4. Истакнуте су смернице Европске регулативе којима се подржава етичко регрутовање кадрова, као основа изградње политике за миграције здравствених кадрова.
2020-2023 PRICOV-19 – Quality of care and patient safety in primary care practices in times of a pandemic Компаративна анализа квалитета, безбедности, перформанси, најбољих пракси и менталног здравља лекара у службама у примарној здравственој заштити током и пре пандемије – истраживачки пројекат у 38 земаља Европе.
2021-2023. The Burden of Disease due to COVID-19. Towards a harmonization of population health metrics for the surveillance of dynamic outbreaks. The German Federal Ministry of Health. Истраживачки пројекат у 17 земаља Европе, Централне Азије и Јужног Кавказа – Јединственом и хармонизованом методологијом заснованом на Оптерећењу друштва болешћу – процењен је ефекат ковид-19 пандемије на међународном,  националном и локалном нивоу.
2019-2023. The EU COST Action “European Burden of Disease Network” (burden-eu) CA18218. The Horizon 2020 Framework Programme of the European Union Популаризована је методологија  Оптерећења друштва болешћу  у Србији, значајно је повећан број пофесионалаца који је похађао едукације и има публикације. Урађени су водичи и школе за процену Оптерећења друптва болешћу и неправичности у здрављу.
2019 Rapid assessment of the situation and recommendations for the migration of healthcare professionals from Central and Eastern Europe to Western Europe. OSF New York: Урађен је свеобухватни опис актуелног контекста земље  за миграторни профил здравствених радника са индикаторима за праћење  у земљи.
2018 – present WHO. Global Health Workforce Network Приручник за прикупљање података, израду индикатора и евалуацију политика о и правичности у приступу здравственој служби и доступности здравствених радника.
2018-2022 EC-EU/JAHEE WP7 Migration and Health Урађен је свеобухватни профил здравља миграната
2017 – present EUPHA – Health Workforce Research Board Континуирана колаборација са међународно признатим експертима у вези актуелних кадровских питања
2016 – present: IHME Global Burden of Disease Network of Collaborators. Истраживања о здравственим неједнакостима, здравственим кадровима, финансирању, услугама и систему.
2011- present WHO EUROPE- Human Resource for Health. A technical expert from Serbia Техничке консултатције у вези података, индикатора и миграција здравствених кадрова
2019 WHO Expert Consultation on WISN Implementation, Istanbul, Turkey. HWF/DEK/WISN Оптимизација система – процењен је потребан број здравствених кадрова на основу радног оптерећења
2019  WHO, ECFMG® , GHWN. Health Workforce Regulation and Accreditation. Мапирана је усклађеност регулативе са међународним стандардима за акредитацију медициснких високо образовних програма
2016-2018 WHO / Coalition of Partners. Strengthen public health capacities and services in the European Region Континуиране експертске консултације за јачање јавноздравствених капацитета и услуга у региону Европе
2018 WHO/Europe Temporary Advisor on HRH at A High-Level Meeting: Accelerating Implementation of the International Health Regulations (2005) and Strengthening Emergency Preparedness in the WHO European Region Континуиране експертске консултације за кадровска питања, и компентенције за имплементацију Међународног здравственог правилника и јачање приправности за кризе у СЗО региону Европе.
2016-2017 WHO/Europe Consultant to Lead Specific Actions in the Public Health Laboratory Network Optimization Project in Ukraine Оптимизација јавноздравствених лабораторија у Украјини – Урађена је анализа, стратешки и оперативни план и едукације.
2017- 2018 ECDC – European Centres for Diseases and Control. Technical Advisory Group on Capacity and Training Needs Assessment Континуиране експертске консултације за јачање капацитета и компетенција кадрова за јавно здравље – урађена је процена потреба за едукацијом здравственом сектору у земљама Европе
2017 WHO/Europe & Ministry of Health of Serbia: Assessment of HRH in the Republic of Serbia. WHO/Europe HRH Consultant Урађена је свеобухватна анализа и опис здравствених радника  уз 88 индикатора: управљање, финансирање, једнакост, перформансе, регулатива, и планирање.
2016 WHO/EUROPE & SEEHN: Human Resources for Public Health Services, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Анализа најбољих пракси јавноздравствених радника у здравственом сектору у земљама Југоисточне Европе.
2012 World Bank – DILS project Едукација и надзор над израдом стратешких планова домова здравља

Одабрани радови / Selected publications:

 • Russo, G., Perelman, J., Zapata, T. et al.The layered crisis of the primary care medical workforce in the European region: what evidence do we need to identify causes and solutions?. Hum Resour Health 21, 55 (2023).  https://doi.org/10.1186/s12960-023-00842-4
 • Alonso-Garbayo A, Bruno-Tomé A, Ellington K, Massiah S, Šantrić Milićević M, Pálsdóttir B, Scheerens C, Scotter CDP. Health workforce access: opening an HRH equity assessment lens. Chapter 8 in Strengthening the collection, analysis and use of health workforce data and information: a handbook. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/365680/9789240058712-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Collins C, Clays E, Van Poel E, Cholewa J, Tripkovic K, Nessler K, de Rouffignac S, Šantrić Milićević M, Bukumiric Z, Adler L, Ponsar C, Murauskiene L, Ožvačić Adžić Z, Windak A, Asenova R, Willems S. Distress and Wellbeing among General Practitioners in 33 Countries during COVID-19: Results from the Cross-Sectional PRICOV-19 Study to Inform Health System Interventions. Int J Environ Res Public Health. 2022 May 6;19(9):5675. doi: 10.3390/ijerph19095675.
 • Collins C, Van Poel E, Šantrić Milićević M, Tripkovic K, Adler L, Bjerve Eide T, Murauskiene L, Windak A, Nessler K, Tahirbegolli B, Willems S. Practice and System Factors Impact on Infection Prevention and Control in General Practice during COVID-19 across 33 Countries: Results of the PRICOV Cross-Sectional Survey.Int J Environ Res Public Health. 2022 Jun 26;19(13):7830. doi: 10.3390/ijerph19137830.
 • GBD 2019 Human Resources for Health Collaborators (Haakenstad A…Santric-Milicevic MM…Lozano R). Measuring the availability of humanresources for health and its relationship to universal health coverage for 204 countries and territories from 1990 to 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2022 Jun 4;399(10341):2129-2154. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00532-3.
 • GBD 2019 Cancer Risk Factors Collaborators. The global burden of cancer attributable to risk factors, 2010-19: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2022;400(10352):563-591. doi:10.1016/S0140-6736(22)01438-6
 • Santric-Milicevic M, Stevanovic A, Popovac N, et al. Participation in Bullying and Associated Health Characteristics, Risk Factors and Leisure Activities: A Profile of School-Age Children in Serbia. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(15):9159. Published 2022 Jul 27. doi:10.3390/ijerph19159159
 • Stankovic S, Santric Milicevic M. Use of the WISN method to assess the health workforce requirements for the high-volume clinical biochemical laboratories. Hum Resour Health. 2022 Jan 28;19(Suppl 1):143. doi: 10.1186/s12960-021-00686-w.
 • Tripković K, Šantrić Milićević M, Mandić Miladinović M, Kovačević L, Bjegović Mikanović V, Vuković D. Implementation of the Workload Indicators of Staffing Need (WISN) Method in Determining Staff Requirements in Public Health Laboratories in Serbia. Disaster Med Public Health Prep. 2022 Feb;16(1):71-79. doi: 10.1017/dmp.2020.133.
 • Tripković, K., Šantrić-Milićević, M., Vasić, M., Živković-Šulović, M., Odalović, M., Mijatović-Jovanović, V., & Bukumirić, Z. (2021). Factors Associated with Intention of Serbian Public Health Workers to Leave the Job: A Cross-Sectional, Population-Based Study. International journal of environmental research and public health18(20), 10652. https://doi.org/10.3390/ijerph182010652
 • Global Burden of Disease 2020 Health Financing Collaborator Network (2021). Tracking development assistance for health and for COVID-19: a review of development assistance, government, out-of-pocket, and other private spending on health for 204 countries and territories, 1990-2050. Lancet (London, England)398(10308), 1317–1343. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01258-7
 • Charalampous, P., Haagsma, J. A., Jakobsen, L. S., Gorasso, V., Noguer, I., Padron-Monedero, A., Sarmiento, R., Santos, J. V., McDonald, S. A., Plass, D., Wyper, G. M. A., Assunção, R., von der Lippe, E., Ádám, B., AlKerwi, A., Arabloo, J., Baltazar, A. L., Bikbov, B., Borrell-Pages, M., Brus, I., … Pires, S. M. (2023). Burden of infectious disease studies in Europe and the United Kingdom: a review of methodological design choices. Epidemiology and infection151, e19. https://doi.org/10.1017/S0950268823000031
 • Global Burden of Disease Health Financing Collaborator Network (2019). Past, present, and future of global health financing: a review of development assistance, government, out-of-pocket, and other private spending on health for 195 countries, 1995-2050. Lancet (London, England)393(10187), 2233–2260. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30841-4
 • GBD 2019 Healthcare Access and Quality Collaborators (2022). Assessing performance of the Healthcare Access and Quality Index, overall and by select age groups, for 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet. Global health10(12), e1715–e1743. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00429-6
 • GBD 2019 Human Resources for Health Collaborators (2022). Measuring the availability of human resources for health and its relationship to universal health coverage for 204 countries and territories from 1990 to 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet (London, England)399(10341), 2129–2154. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00532-3
 • Global Burden of Disease 2021 Health Financing Collaborator Network (2023). Global investments in pandemic preparedness and COVID-19: development assistance and domestic spending on health between 1990 and 2026. The Lancet. Global health11(3), e385–e413. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00007-4
 • Bjegovic-Mikanovic, V., Vasic, M., Vukovic, D., Jankovic, J., Jovic-Vranes, A., Santric-Milicevic, M., Terzic-Supic, Z., & Hernandez-Quevedo, C. (2019). Serbia: Health System Review. Health systems in transition21(3), 1–211.
 • Dinić, M., Šantrić Milićević, M., Mandić-Rajčević, S., & Tripković, K. (2021). Health workforce management in the context of the COVID-19 pandemic: A survey of physicians in Serbia. The International journal of health planning and management36(S1), 92–111. https://doi.org/10.1002/hpm.3141
 • Dikic, M., Nikolic, D., Todorovic, J., Terzic-Supic, Z., Kostadinovic, M., Babic, U., Gacevic, M., & Santric-Milicevic, M. (2019). Alignment of Perceived Competencies and Perceived Job Tasks among Primary Care Managers. Healthcare (Basel, Switzerland)8(1), 9. https://doi.org/10.3390/healthcare8010009
 • Gacevic, M., Santric Milicevic, M., Vasic, M., Horozovic, V., Milicevic, M., & Milic, N. (2018). The relationship between dual practice, intention to work abroad and job satisfaction: A population-based study in the Serbian public healthcare sector. Health policy (Amsterdam, Netherlands)122(10), 1132–1139. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.09.004
 • Santric-Milicevic, M., Vasic, M., Vasic, V., Zivkovic-Sulovic, M., Cirovic, D., Lackovic, M., & Boskovic, N. (2020). Uptake of Health Care Services by Refugees: Modelling a Country Response to a Western Balkan Refugee Crisis. Healthcare (Basel, Switzerland)8(4), 560. https://doi.org/10.3390/healthcare8040560