Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

Школа јавног здравља и менаџмента у систему здравствене заштите

/Школа јавног здравља и менаџмента у систему здравствене заштите
Школа јавног здравља и менаџмента у систему здравствене заштите 2019-10-09T22:16:42+00:00

Школа јавног здравља и менаџмента у систему здравствене заштите

МИСИЈА

Мисија Школе је унапређење система јавног здравља и здравственог менаџмента уз обезбеђивање изврсних академских студијских програма, програма континуиране едукације, истраживања и консултација за садашње и будуће генерације стручњака и лидера.

ВИЗИЈА

Визија Школе је да образовањем кадрова из области јавног здравља и здравственог менаџмента формира стручњаке који ће бити спремни за решавање водећих изазова. Квалитетан и савремен метод рада Школе омогућава да она прерасте у регионални центар за образовање и истраживања у области јавног здравља и здравственог менаџмента.

 

ЦИЉЕВИ

Образовање способних стручњака у области јавног здравља,

 • Обучавање ефикасних менаџера у систему здравствене заштите,
 • Унапређење знања у јавноздравственим наукама,
 • Обучавање високо компетентних истраживача у области јавног здравља и здравственог менаџмента,
 • Промоција здравља у сарадњи са друштвеном заједницом, и
 • Унапређење процеса доношења одлука и формулисања јавноздравствених политика.

 

У НАМЕРИ ДА ИСПУНИ СВОЈУ МИСИЈУ И ПОСТАВЉЕНЕ ЦИЉЕВЕ,
ПРИСТУПИ ШКОЛЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА И ЗДРАВСТВЕНОГ МЕНАЏМЕНТА СУ:

 • Интердисциплинарност,
 • Мултипрофесионалност,
 • Међународна сарадња и
 • Етичка оријентација.

 

АКТИВНОСТИ:

Школа организује следеће академске програме

 • Мастер академске студије из јавног здравља
 • Мастер академске студије из менаџмента у систему здравствене заштите (у сарадњи са Факултетом организационих наука Универзитета у Београду)
 • Докторске студије из јавног здравља, смер
 • Докторске студије из здравственог менаџмента (у сарадњи са Факултетом организационих наука Универзитета у Београду)

 

Континуирана едукација:

У складу са промовисањем сталног усавршавања, Школа организује кратке интензивне едукативне курсеве за стручњаке из области јавног здравља, здравственог менаџмента као и за остале стручњаке, са циљем побољшања њиховог знања и вештина потребних за ефикаснији и квалитетнији учинак на радном месту.

 

Научноистраживачка делатност:

Школа располаже ресурсима за извођење научноистраживачких пројеката у области јавног здравља и здравственог менаџмента, а посебно за:

 • Унапређење активности у области јавног здравља,
 • Унапређење менаџмента у клиничкој пракси и
 • Унапређење јавноздравствених програма ван здравственог сектора.

 

Саветодавне услуге:

Школа располаже кадровима који пружају помоћ институцијама и појединцима у формулисању политике, планирању, организовању, вођењу и финансирању система здравствене заштите. Осим тога, Школа јавног здравља може да помогне здравственој служби у сталном унапређењу квалитета рада и процени здравствених технологија, као и у анализи и дефинисању политика чији је циљ унапређење здравственог стања локалних заједница и целокупне популације.

 

ОСНИВАЧИ

Центар – Школа јавног здравља и здравственог менаџмента је основан 2004. године уз подршку Министарства здравља Републике Србије у оквиру пројекта „Помоћ развоју јавног здравља у Србији“ којим је руководила Европска Агенција за реконструкцију, а финансирала га Европска унија. Од оснивања многе активности школе финансијски је подржавала Европска унија кроз бројне пројекте.

 

ПАРТНЕРИ
Школа јавног здравља сарађује са:

 • Регионалном мрежом школа јавног здравља у Југоисточној Европи,
 • Удружењем школа јавног здравља у европском региону (ASPHER) и свим школама чланицама ове организације и
 • другим релевантним институцијама и организацијама.

 

БУДУЋИ ЛИДЕРИ У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ И ЗДРАВСТВЕНОМ МЕНАЏМЕНТУ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ АКАДЕМСКЕ ПРОГРАМЕ ШКОЛЕ МОЋИ ЋЕ ДА:

 • Користе своје знање у области здравственог менаџмента у одрживом развоју здравственог система,
 • Примењују основне компетенције и истраживачке вештине у решавању специфичних јавноздравствених проблема, укључујући способност дефинисања проблема, постављања и тестирања хипотеза, доношења закључака и њихове интерпретације,
 • Демонстрирају способност унапређења здравља и примене знања из области јавног здравља у различитим срединама кроз примену приступа, принципа и метода научених у Школи,
 • Идентификују и истражују садашње и будуће изазове јавног здравља,
 • Компетентно учествују у процесу доношења одлука, формулисања и имплементирања јавноздравствених политика,
 • Уочавају специфичности здравственог менаџмента и примењују одговарајуће вештине у процесу менаџмента здравственим организацијама, укључујући стратешки приступ кроз успостављање приоритета, утврђивање циљева, активности, евалуације и финансирања,
 • Развијају здравствену организацију засновану на доказима, сталном унапређењу квалитета, имплементацији промена, као и њиховом праћењу и евалуацији,
 • Критички евалуирају програме и интервенције који се односе на јавноздравствену праксу.