Javni poziv za prijavljivanje na obuku Studiraj u Srbiji – Internacionalizacija VŠU

//Javni poziv za prijavljivanje na obuku Studiraj u Srbiji – Internacionalizacija VŠU

Javni poziv za prijavljivanje na obuku Studiraj u Srbiji – Internacionalizacija VŠU

Javni poziv za prijavljivanje na obuku Studiraj u Srbiji – Internacionalizacija VŠU

 

Obaveštavamo Vas da je u sklopu inicijative „Studiraj u Srbiji“, koju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Fondacijom Tempus sprovodi sa ciljem podrške procesu internacionalizacije obrazovnog sistema Republike Srbije i povećanja broja stranih studenata u Srbiji, objavljen poziv za učešće u obuci koja je usmerena na internacionalizaciju visokoškolskih ustanova.

 

Kako je jedan od prioriteta u ovoj oblasti sprovođenje što većeg broja studijskih programa i predmeta na stranim jezicima, prvenstveno engleskom, u cilju privlačenja stranih studenata i njihove integracije u akademsko okruženje Univerziteta u Beogradu, za naredni period predviđena je organizacija prilagođene obuke predavača koji žele da unaprede svoje jezičke kompetencije i metodološke pristupe u izvođenju nastave na engleskom jeziku i radu sa stranim studentima.

 

Osnovni cilj ove inicijative jeste da se nastavnici Univerziteta u Beogradu osnaže u sprovođenju celokupnih studijskih programa na engleskom jeziku. Takođe, ova obuka imaće i dodatnu vrednost. Naime, kako je Univerzitet u Beogradu, nosilac Erazmus povelje za visoko obrazovanje, čije je zadržavanje preduslov za učešće u celokupnom Erazmus+ programu, te čiji prinicipi propisuju standarde kvaliteta u sprovođenju međunarodnih aktivnosti, a prvenstveno razmena studenata i zaposlenih, verujemo da će ova obuka predstavljati važan korak ka intenzivnijem i uspešnijem učešću polazika obuke kao pojedinaca, a time i samog Univerziteta, u Erazmus+ i drugim međunarodnim programima.

 

Dodatne informacije o obuci, kao i o načiny prijave i procesu selekcije možete naći u dokumentu Javni poziv za prijavljivanje na obuku koji je dostupan na sajtu Univerziteta u Beogradu, na sledećem linku: http://www.bg.ac.rs/files/sr/vesti/Javni_poziv_internacionalizacija_2019.pdf, dok je sam obrazac za prijavu za učešće u obuci dostupan na: http://www.bg.ac.rs/sr/vest.php?id=1312.

 

Rok za prijavu je četvrtak 10. oktobar 2019. godine u 15 časova.

 

Sektor za međuuniverzitetsku i
međunarodnu saradnju
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 1
11000 Beograd, Srbija

 

2019-10-09T09:23:10+00:00 09.10.2019.|Opšte vesti|