Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Uža specijalizacija, upis u šk. 2019/⁠20.god

/, Naslovna/Uža specijalizacija, upis u šk. 2019/⁠20.god

Uža specijalizacija, upis u šk. 2019/⁠20.god

SPISAK LEKARA  KOJIMA JE ODOBREN UPIS NA UŽE SPECIJALIZACIJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U BEOGRADU U OKTOBARSKOM UPISNOM ROKU 2019/2020. GODINE

 

POČETAK  UŽE SPECIJALIZACIJE JE 12.11.2019. GODINE.

NASTAVA IZ PREDMETA ZDRAVSTVENA STATISTIKA I ZDRAVSTVENA INFORMATIKE POČINJE 12.11.2019. GODINE U 9 ČASOVA U AMFITEATRU „SILOS“. RASPORED NASTAVE OBJAVLJEN JE NA  INTERNET STRANICI FAKULTETA.

 

UPIS PRIMLJENIH LEKARA OBAVIĆE SE 7, 8, 12, i 13. NOVEMBRA 2019.GODINE DO 14.30 ČASOVA U SLUŽBI ZA POSLEDIPLOMSKU NASTAVU.

  1. NOVEMBAR JE U REPUBLICI SRBIJI DRŽAVNI PRAZNIK I NIJE RADNI DAN.

ZA UPIS  SU POTREBNE DVE FOTOGRAFIJE 3,5 H 4,5 cm I POPUNJEN INDEKS KOJI SE DOBIJA U SLUŽBI.

INDEKSI ĆE SE PREUZIMATI UZ DOKAZ O IZVRŠENOJ UPLATI ŠKOLARINE.

 

INFORMACIJA ZA STRANE DRŽAVLJANE:

Strani državljani su u obavezi da se prijave u Upravi za strance radi regulisanja svog boravka u Republici Srbiji.

U vezi sa tim, potrebno je da u Repbliku Srbiju uđu na osnovu putne isprave (pasoša) u kome će biti pečat sa datumom ulaska.

Takođe, potrebno je da imaju regulisano i zdravstveno osiguranje.

Od Fakulteta će dobiti potvrdu da su uslovno upisani  na studije do donošenja dokaza o regulisanom boravku.

Prilog:

 

2019-11-05T19:26:46+00:00 05.11.2019.|Konkursi specijalizacije, Naslovna|