Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Obaveštenje Studentskog parlamenta

//Obaveštenje Studentskog parlamenta

Obaveštenje Studentskog parlamenta

Poštovane koleginice i kolege,

Prema članu 8. stav 4. Poslovnik od radu Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, raspisujem vanredne izbore za upražnjeno mesto u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu i upražnjeno mesto na 6. godini u Studentskom parlamentu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Izbori se raspisuju za akademsku 2019/⁠2020.godinu

Izbori za Studentski parlament Univerziteta u Beogradu biće održani u ponedeljak, 2.12.2019.godine u periodu od 09:00 do 17:00 časova.

Prijava kandidata vršiće se u prostorijama Studentskog parlamenta svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 časova,do 22.11.2019.godine

Kandidati za Studentski parlament Univerziteta u Beogradu prilikom prijavljivanja popunjavaju obrazac za prijavu za učešće na izborima, koja u prilogu ima uverenje o državljanstvo ili kopiju pasoša, kao i uverenje o redovnom studiranju i dostavlja potvrdu da mu nije izrečena kaznena mera u disciplinskom postupku u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu.

Kandidati za Studentski parlament Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prilikom prijave treba da dostave uverenje o redovnom studiranju,

Glasanje će se vršiti u prostorijama Studentskog parlamenta u zgradi Dekanata Medicinskog fakulteta.

Glasanje se može obaviti uz ličnu kartu ili indeks.

 

Predsednik Studentskog parlamenta,
Nikola Mutić

2019-11-18T11:23:44+00:00 18.11.2019.|Naslovna|