Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Poziv za podnošenje prijava saradnje u okviru Erasmus + programa mobilnosti i osoblja za 2020. godinu (KA103 i KA107)

/, Naslovna, Naslovna Slajder/Poziv za podnošenje prijava saradnje u okviru Erasmus + programa mobilnosti i osoblja za 2020. godinu (KA103 i KA107)

Poziv za podnošenje prijava saradnje u okviru Erasmus + programa mobilnosti i osoblja za 2020. godinu (KA103 i KA107)

OBAVEŠTENJE O POZIVU ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SARADNJU U OKVIRU KLJUČNIH AKCIJA 103 I 107 ERASMUS+ PROGRAMA MOBILNOSTI STUDENATA I OSOBLJA ZA 2020. GODINU

 

Uvažene koleginice i kolege,

 

Obaveštavamo vas da je poziv za podnošenje prijava za saradnju u okviru Ključnih akcija 103 i 107 Erasmus+ programa mobilnosti studenata i osoblja za 2020. godinu otvoren.

 

Sve pojedinačne prijave na nivou Fakulteta podnose se isključivo elektronskim putem preko MobiOn paltforme Erazmus+ sa zvaničnog naloga ESPB koordinatora Fakulteta. Prijave za saradnju sa visokoškolskim institucijama iz programskih zemalja (KA103),odnosno prijave za saradnju sa visokoškolskim institucijama iz partnerskih zemalja (KA107), podnose se odvojeno.

 

U prilogu Vam dostavljamo prijavni formular za saradnju s ustanovama iz programskih zemalja (KA103), odnosno prijavni formular za saradnju s ustanovama iz partnerskih zemalja ( KA107). Oba formulara preuzeta su s platforme MobiOn i prebačena u Word, kako bismo vam olakšali popunjavanje.

 

Poželjno je da predloženi partneri za saradnju budu visokoškolske institucije sa kojima već postoje čvrsti kontakti na osnovu prethodne uspešne saradnje u okviru mobilnosti ili zajedničkih projekata.

 

Popunjene formulare dostavite Centru za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta u Beogradu (uros.tosic@med.bg.ac.rs) najkasnije do 16.12.2019. godine. Prikupljeni formulari biće uneti na MobiOn paltformu i prosleđeni Univerzitetu u Beogradu sa zvaničnog naloga ESPB koordinatora Fakulteta. Naknadne prijave neće biti moguće. Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja i objašnjenja (natasa.ognjanovic@med.bg.ac.rs, uros.tosic@med.bg.ac.rs)

 

Broj dobijenih mobilnosti za 2020. godinu, biće poznat nakon objavljivanja rezultata konkursa od strane Nacionalne Erasmus kancelarije.

 

U prilogu se nalaze formulari, kao i uputstva za popunjavanje.

S poštovanjem,

 

Centar za međunarodnu saradnju

Medicinskog fakulteta u Beogradu