Povećan broj malicioznih poruka elektronske pošte upućenih na adrese Fakulteta

//Povećan broj malicioznih poruka elektronske pošte upućenih na adrese Fakulteta

Povećan broj malicioznih poruka elektronske pošte upućenih na adrese Fakulteta

Poštovane kolege,
Upozoravamo Vas na povećan broj malicioznih poruka elektronske pošte upućenih na službene adrese Faulteta.

Podsećamo da Vam naši administratori nikada neće zatražiti Vaše korisničko ime, lozinku ili podatke.

Poruke putem kojih se od korisnika traži da unesu svoje korisničke ili lične podatke obrišite ili ne pratite smernice iz njih.

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
Centar za informacione i komunikacione tehnologije

2020-01-10T13:01:02+00:00 10.01.2020.|Naslovna|