Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Konkurs za upis na specijalizacije

Konkurs za upis na specijalizacije

 UNIVERZITET U BEOGRADU –

MEDICINSKI FAKULTET

  

Na osnovu čl. 4  Pravilnika o sprovođenju studija zdravstvenih specijalizacija i užih specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Beogradu,

 

Raspisuje

 

Konkurs

 

ZA UPIS NA SPECIJALIZACIJE

(aprilski  upisni rok 2019/2020. godine)

 

– PREUZMITE  KONKURS  ZA  UPIS  NA  SPECIJALIZACIJE  (aprilski upisni rok 2019/2020. godine)   OVDE 

 

Za  doktore medicine:

1.Interna medicina

2.Internistička onkologija

3.Infektologija

4.Pedijatrija

5.Neurologija

6.Psihijatrija

7.Dečja neurologija

8.Dečja i adolescentna psihijatrija

9.Dermatovenerologija

10.Opšta hirurgija

11.Abdominalna hirurgija

12.Vaskularna hirurgija

13.Kardiohirurgija

14.Grudna hirurgija

15.Ortopedska hirurgija i traumatologija

16.Dečja hirurgija

17.Neurohirurgija

18.Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija

19.Palijativna medicina

20.Maksilofacijalna hirurgija

21.Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna terapija

22.Urologija

23.Ginekologija i akušerstvo

24.Otorinolaringologija

25.Oftalmologija

26.Fizikalna medicina i rehabilitacija

27.Radijaciona onkologija

28.Radiologija

29.Nuklearna medicina

30.Patologija

31.Sudska medicina

32.Higijena

33.Epidemiologija

34.Medicinska mikrobiologija

35.Socijalna medicina

36.Medicina rada

37.Opšta medicina

38.Klinička biohemija

39.Klinička farmakologija

40.Imunologija

41.Urgentna medicina

42.Laboratorijska medicina

43.Sportska medicina

44.Transfuzijska medicina

45.Medicinska statistika i informatika

Za zdravstvene saradnike:

46.Medicinska psihologija

47.Medicinska fizika

 

Uslovi Konkursa su:

-završen  Medicinski fakultet odnsno odgovarajući Fakultet za zdravstvene saradnike

-položen stručni ispit

-Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije o odobrenoj specijalizaciji ili odobrenje Medicinskog fakulteta o odobrenoj specijalizaciji za lekare koji ne obavljaju zdravstvenu delatnost u ustanovama u javnoj svojini ili ne obavljaju zdravstvenu delatnost u Republici Srbiji..

 

KONKURS TREBA PRILOŽITI:

 • prijava (na sajtu ili se dobija u Službi);
 • overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu;
 • potvrdu o srednjoj oceni ukoliko nije navedena u diplomi;
 • za lekare koji su Medicinski fakultet završili van Srbije, dokaz o nostrifikaciji diplome ili potvrda Univerziteta da je predata dokumentacija za priznavanje diplome;
 • overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu;
 • overenu fotokopiju rešenja Ministarstva zdravlja Republike Srbije o odobrenoj specijalizaciji;
 • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • fotokopijju lične karte (ako je čipovana-očitana)
 • dve fotografije;
 • za zaposlene potvrda ustanove da snosi troškove specijalizacije
 • dokaz o uplati troškova upisnine u iznosu od 58.000,00 dinara (troškovi upisnine se uplaćuju na tekući  račun Medicinskog fakulteta, a na osnovu prethodno izdatog računa)
 • Strani državljani uplaćuju iznos od 960 eura u dinarskoj protivvrednosti (troškovi upisnine se uplaćuju na tekući račun Medicinskog fakulteta, a na osnovu prethodno izdatog računa)
 • Izjava o ličnim podacima

 

Pored navedenih dokumenata, do preuzimanja indeksa i uputa za obavljanje specijalističkog staža  nezaposleni zdravstveni radnici  obavezni su da prilože i:

 • dokaz da su zdravstveno osigurani (fotokopija zdravstvene knjižice)
 • izveštaj o predhodnom lekarskom pregledu, za upis na grane medicine  gde  postoji povećan rizik izdat od Službe medicine rada (Pravilnik o predhodnom i periodičnom pregledu na radnim mestima sa povećanim rizikom Sl.Glasnik RS, br.120/2007 i 93/97)

 

Za strane državljane kojima je Medicinski fakultet odobrio upis na specijalizaciju donosno lekare koji ne obavljaju zdravstvnu delatnost u Republici Srbiji potrebno je dostaviti:

 • Popunjen indeks i prijavu
 • 2 fotografije
 • Dokaz o prijavi- dozvoli boravka u Republici Srbiji;
 • Dokaz da je zdravstveno osiguran;
 • Kopija prijave stana;
 • Kopija putne isprave;
 • Potrvrda da je student pohađao ili pohađa kurs srpskog jezika na akreditovanoj ustanovi (Filološki fakultet, Institut za strane jezike a.d. i Institut Đuro Salaj).
 • Dokaz o uplati školarine

Pored navedenih dokumenata, do preuzimanja indeksa i uputa strani državljani obavezni su da prilože i :

 • dokaz da su zdravstveno osigurani (fotokopija zdravstvene knjižice)
 • izveštaj o predhodnom lekarskom pregledu, za upis na grane medicine  gde  postoji povećan rizik, izdato od Službe medicine rada (Pravilnik o predhodnom i periodičnom pregledu na radnim mestima sa povećanim rizikom Sl.Glasnik RS, br  93/9 7i 120/2007)

Izbor kandidata  vrši se na predlog odgovarajuće Katedre za specijalističku nastavu a na osnovu raspoloživog broja  slobodnih mesta. Rangiranje se vrši na osnovu : prosečne ocene ostvarene tokom studija kandidata, dužine studiranja, intervjua-procene sposobnosti i eventualno dodatnih kriterijuma (npr. očnog pregleda za specijalizaciju oftalmologije i sl. ).

 

Specijalizacija počinje danom upisa na Medicinski fakultet, a završava se po savladanim veštinama i položenim kolokvijumima utvrđenim planom i programom specijalizacije odnosno polaganjem specijalističkog ispita.

Prijave po Konkursu primaju se  od  15. Juna do 25. Juna 2020.godine    u Službi za poslediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta, Dr Subotića br. 8,  drugi sprat,  od 9 do 13 časova.

Nepotpune i ne blagovremene  prijave se neće razmatrati.