Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Upis u I godinu studija IAS školske 2020/2021 godine

//Upis u I godinu studija IAS školske 2020/2021 godine

Upis u I godinu studija IAS školske 2020/2021 godine

                          UPIS PO RASPOREDU ĆE SE OBAVLJATI IZ DVORIŠTA DEKANATA

 

UPIS U PRVU GODINU INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA MEDICINE 2020/2021 GOD

 

Konačnu jedinstvenu rang listu možete pogledati ili  preuzeti OVDE

Konačna rang lista-afirmativna akcija lica sa hendikepom i Konačna rang lista-afirmativna akcija Romska nacionalna manjina možete pogledati ili  preuzeti OVDE

 

*Napomena uz konačnu rang listu

U skladu sa Opštim odredbama konkursa Univerziteta i Stručnim uputstvom Univerziteta broj samofinansirajućih studenata će biti umanjen  za broj upisanih studenata pripadnika romske nacionalnosti i studenata sa invaliditetom.

Upis 460 kandidata po konačnoj rang listi Univerziteta koji se finansiraju iz budžeta obaviće se 08. i  09. 07. 2020 godine u periodu od 09-13 časova PO SLEDEĆEM RASPOREDU:

 

08.07.2020. godine

Kandidati sa rangom        1-45            se upisuje u terminu od 09-10 časova

Kandidati sa rangom        55-110         se upisuje u terminu od 10-11 časova

Kandidati sa rangom        111-169        se upisuju u terminu od 11-12 časova

Kandidati sa rangom        170-226        se upisuju u terminu od 12-13 časova

 

09.07.2020 godine

Kandidati sa rangom         235-290      se upisuju u terminu od    09-10 časova

Kandidati sa rangom        292-346       se upisuju u terminu od   10-11 časova

Kandidati sa rangom        347-401       se upisuju u terminu od   11-12 časova

Kandidati sa rangom        402- 469      se upisuju u terminu od     12-13 časova

 

ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE RASPORED UPISA JE OBAVEZUJUĆI I MOLE SE SVI KANDIDATI ZA UPIS DA POŠTUJU PREDVIĐENU SATNICU. OBAVEZNO NOŠENJE MASKE I DRŽANJE PROPISANE FIZIČKE DISTANCE.

 

Kandidati označeni zvezdicom su kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2019/2020. godine i bili upisani u prvu godinu nekog studijskog programa prvog stepena visokog obrazovanja u statusu studenta koji se finansira iz budžeta pa se upisuju u statusu samofinansirajućih studenata.

 

Ti kandidati treba dođu 13. 07.2020 godine kada bude upis samofinansirajućih studenata.

 

KANDIDATI KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS PODNOSE:

 

  1. Overene fotokopije dokumenata srednje škole i originalna dokumenta na uvid;
  2. Izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet,  pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);

Ukoliko kandidat poseduje izvod iz matične knjige rođenih može ga poneti na upis.

  1. Lekarsko uverenje-original
  2. Jedan obrazac ŠV 20 – obrazac – preuzeti sa sajta Fakulteta popuniti i zalepiti fotografiju, drugi obrazac student popunjava elektronski u toku prvog semestra;
  3. Indeks sa popunjenom prvom stranicom i zalepljenom fotografijom ( foliju ne lepiti preko slike );
  4. Dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere u iznosu od 100,00 dinara za studente na budžetu – preuzeti sa sajta Fakulteta;
  5. Izjava o korišćenju ličnih podataka – preuzeti sa sajta Fakulteta
  6. Dva primerka popunjenog i potpisanog ugovora o studijama- dobijaju se u Studentskoj službi prilikom upisa

PRE UPISA KANDIDAT TREBA DA SE FOTOGRAFIŠE U FOTOKOPIRNICI DEKANATA U SUTERENU RADI IZRADE STUDENTSKE KARTICE.

UPISNI KOMPLET MOŽE SE KUPITI I U SKRIPTARNICI FAKULTETA.

 

 TOK UPISA U PRVU GODINU INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA MEDICINE U ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Upis 460 kandidata po konačnoj rang listi Univerziteta – koji se finansiraju iz budžeta 8.jula 2020. od 9,00 do 13,00

9.jula 2020. od 9,00 do 13,00

Spuštanje rang liste na mesto neupisanih budžetskih studenata  i upis 10.jula 2019. od 10,00-12,00
Prozivka do popune broja 11. jula 2020. u 10,00 časova
Upis 11. jula 2020. od 10,30-13,00
Upis 40 kandidata – samofinansirajućih studenata 13. jula 2020.

od 9,00 do 13,00 časova

Spuštanje rang liste na mesto neupisanih samofinansirajućih studenata i upis 14.jula 2020.

od 10,00 – 12,00 časova

Prozivka do popune broja 14. jula 2020. u 13,00 časova
Upis 14. jula 2020. od 13,30 do 14,30 časova

Kandidat koji je stekao pravo upisa i ne upiše se u danima predviđenim za upis u skladu sa rangom, gubi pravo upisa. Fakultet će upisati narednog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

 

 

 

 

 

2020-07-10T09:07:46+00:00 07.07.2020.|Upis 2020|