Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

TREĆI UPISNI ROK – OAS SESTRINSTVO

/, Upis 2020/TREĆI UPISNI ROK – OAS SESTRINSTVO

TREĆI UPISNI ROK – OAS SESTRINSTVO

UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA OAS SESTRINSTVO

ŠKOLSKA 2020/21

TREĆI UPISNI ROK

 

Konačnu rang listu možete pogledati ili preuzeti OVDE

 

Upis kandidata po konačnoj rang listi  obaviće se 28.09.2020.  od 10,00-12,00 časova u Studentskoj službi Fakulteta.

KANDIDATI NA UPIS PODNOSE:

 

  1. Overene fotokopije dokumenata srednje škole i originalna dokumenta na uvid;
  2. Izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet,  pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih);

Ukoliko kandidat poseduje izvod iz matične knjige rođenih može ga poneti na upis.

  1. Lekarsko uverenje-original
  2. Jedan obrazac ŠV 20 – obrazac (preuzeti ŠV OBRAZAC ) popuniti i zalepiti fotografiju, drugi obrazac student popunjava elektronski u toku prvog semestra;
  3. Indeks sa popunjenom prvom stranicom i zalepljenom fotografijom ( foliju ne lepiti preko slike );
  4. Za studente na samofinansiranju školarina u iznosu od 121.600,00 dinara na račun Fakulteta broj 840 – 1139666 – 89 sa pozivom na broj 742121 – PS01;

Školarina se može platiti i u ratama , dinamika uplate je sledeća:

–        I rata u iznosu od 16.600,00 dinara uplaćuje se prilikom upisa,

–        II rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 30.11.2020. godine,

–        III rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 31.12.2020. godine,

–        IV rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 15.2.2021. godine.

–        V rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 15.3.2021. godine,

–        VI rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 15.4.2021. godine,

–        VII rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 15.5.2021. godine,

–        VIII rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 15.6.2021. godine.

  1. Dva primerka popunjenog i potpisanog ugovora o studijama- dobijaju se u Studentskoj službi;

Upisni komplet može se kupiti u skriptarnici Fakulteta.

 

NAPOMENA: Kandidat koji je stekao pravo upisa i ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo upisa.

 

 

 

2020-09-29T22:34:47+00:00 25.09.2020.|Naslovna, Upis 2020|