Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

JAVNI POZIV za kalendarsku 2021. godinu

//JAVNI POZIV za kalendarsku 2021. godinu

JAVNI POZIV za kalendarsku 2021. godinu

JAVNI POZIV za kalendarsku 2021. godinu

Na osnovu Odluke dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu br. 9219/1 od 09.12.2020. godine, raspisuje se

 

JAVNI POZIV

za kalendarsku 2021. godinu

 

I Za obavljanje administrativnih poslova vezanih za osnovnu i poslediplomsku nastavu u okviru nastavnih baza Medicinskog fakulteta u Beogradu (39 izvršilaca).

 

II Za obavljanje tehničkih poslova vezanih za osnovnu i poslediplomsku nastavu u okviru nastavnih baza Medicinskog fakulteta u Beogradu (8 izvršilaca).

 

III Uslovi za obavljanje poslova iz stava 1. su:  završen IV stepen stručne spreme, radni odnos u nastavnoj bazi Fakulteta i mišljenje šefa katedre, odnosno rukovodioca nastave u nastavnoj bazi Fakulteta.

 

IV Uslovi za obavljanje poslova iz stava 2. su:  završen II ili III stepen stručne spreme, radni odnos u nastavnoj bazi Fakulteta i mišljenje šefa katedre, odnosno rukovodioca nastave u nastavnoj bazi Fakulteta.

 

Prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova javnog poziva podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta, u ul. Dr Subotića br.8 u roku od 8 dana od  dana objavljivanja javnog poziva.

 

 

 

DEKAN
MEDICINSKOG FAKULTETA

Prof. dr Nebojša Lalić, s. r.

 

2020-12-28T11:45:15+00:00 11.12.2020.|Naslovna|