Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

20.07.2022. – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

/, Naslovna/20.07.2022. – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

20.07.2022. – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

 

Konkursi za nastavna i saradnička zvanja

 

NACIONALNOJ SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE
REPUBLIKE SRBIJE

B E O G R A D
Gundulićev venac 23-25

 

Prijavljujemo Vam sledeća radna mesta i uslove za obavljanje poslova tih mesta

Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu objavljuje

 K O N K U R S

za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete) :

  1. 1 saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast IMUNOLOGIJA na određeno vreme od 3 godina
  2. 1 saradnika za izbor u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA na određeno vreme od 3 godina

USLOVI 1: Završen Medicinski fakultet, VIII stepen stručne spreme, opšti i posebni uslovi predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

USLOVI  2: Završen Medicinski fakultet, VII stepen stručne spreme, opšti i posebni uslovi predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu) podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta, u ul.Dr Subotića br.8 (Tel. 36-36-320; 36 36 321) u roku od 15 dana od objavljivanja konkursa.

KONKURS RASPISAN  U OGLASNIM NOVINAMA „POSLOVI“
dana 20.07.2022. godine

 

D E K A N
MEDICINSKOG FAKULTETA

Prof dr Lazar Davidović