Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

03.08.2022 – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

/, Naslovna/03.08.2022 – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

03.08.2022 – Konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete)

NACIONALNOJ SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE
REPUBLIKE SRBIJE

                                                              B E O G R A D
Gundulićev venac 23-25

Prijavljujemo Vam sledeća radna mesta i uslove za obavljanje poslova tih mesta

Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu objavljuje

 

K O N K U R S

 

za izbor u zvanje i na radno mesto sa punim radnim vremenom za sledeće uže naučne oblasti (predmete) :

 1. 1 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast HIGIJENA SA MEDICINSKOM EKOLOGIJOM na određeno vreme od 5 godina
 2. 1 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast EPIDEMIOLOGIJA na određeno vreme od 5 godina
 3. 1 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast DERMATOVENEROLOGIJA na određeno vreme od 5 godina
 4. 1 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast KLINIČKA ONKOLOGIJA SA RADIOTERAPIJOM na određeno vreme od 5 godina
 5. 1 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (endokrinologija) na određeno vreme od 5 godina
 6. 2 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (gastroenterologija) na određeno vreme od 5 godina
 7. 2 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (kardiologija) na određeno vreme od 5 godina
 8. 2 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (opšta hirurgija) na određeno vreme od 5 godina
 9. 1 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (opšta hirurgija-kardiohirurgija) na određeno vreme od 5 godina
 10. 1 nastavnika za izbor u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (opšta hirurgija-endokrina hirurgija) na određeno vreme od 5 godina
 11. 2 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast STATISTIKA I INFORMATIKA U MEDICINI na određeno vreme od 5 godina
 12. 1 nastavnika za izbor u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast PATOLOGIJA na određeno vreme od 5 godina

 

USLOVI 1-12: Završen Medicinski fakultet, VIII stepen stručne spreme, opšti i posebni uslovi predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Poseban uslov: kandidati koji konkurišu za kliničke nastavne predmete podnose dokaz o radnom odnosu na Klinici koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa (u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu) podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta, u ul.Dr Subotića br.8 (Tel. 36-36-320; 36 36 321) u roku od 15 dana od objavljivanja konkursa.

KONKURS RASPISAN  U OGLASNIM NOVINAMA „POSLOVI“
dana 03.08.2022. godine

     D E K A N
MEDICINSKOG FAKULTETA
  Prof dr Lazar Davidović

2022-09-06T07:58:20+00:00 03.08.2022.|Konkursi za nastavna i saradnička zvanja, Naslovna|