Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

10.01.2023.-Konkurs za izbor saradnika u zvanje KLINIČKOG ASISTENTA na Medicinskom fakultetu u Beogradu

/, Naslovna/10.01.2023.-Konkurs za izbor saradnika u zvanje KLINIČKOG ASISTENTA na Medicinskom fakultetu u Beogradu

10.01.2023.-Konkurs za izbor saradnika u zvanje KLINIČKOG ASISTENTA na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Konkursi za nastavna i saradnička zvanja

DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU
OBJAVLJUJE

 K O N K U R S

za izbor saradnika u zvanje KLINIČKOG ASISTENTA na Medicinskom fakultetu u Beogradu na određeno vreme od tri (3) godine za uže naučne oblasti:

 1. 1 saradnik za užu naučnu oblast RADIOLOGIJA
 2. 1 saradnik za užu naučnu oblast FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
 3. 2 saradnika za užu naučnu oblast NEUROLOGIJA
 4. 2 saradnika za užu naučnu oblast PSIHIJATRIJA
 5. 2 saradnika za užu naučnu oblast OFTALMOLOGIJA
 6. 3 saradnika za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (kardiologija)
 7. 1 saradnik za užu naučnu oblast INTERNA MEDICINA (nefrologija)
 8. 1 saradnik za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (opšta hirurgija)
 9. 2 saradnika za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (neurohirurgija)
 10. 1 saradnik za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (plastična hirurgija)
 11. 3 saradnika za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (ortopedija)
 12. 1 saradnik za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (dečja hirurgija)
 13. 1 saradnik za užu naučnu oblast HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (anesteziologija sa reanimatologijom)

USLOVI KONKURSA:

Završen Medicinski fakultet sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), VII2 stepen stručne spreme, završena odgovarajuća zdravstvena specijalizacija, upisane specijalističke akademske studije odgovarajućeg usmerenja, odnosno upisane doktorske studije i publikovano najmanje 5 (pet) radova  in extenso u časopisima sa recenzijom

ili

Završen Medicinski fakultet sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), VII2 stepen stručne spreme, završena odgovarajuća zdravstvena specijalizacija, magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije

 

Poseban uslov: kandidati koji konkurišu za kliničke asistente podnose dokaz o radnom odnosu na klinici koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa  podnose se Pisarnici Medicinskog fakulteta,u ul. Dr Subotića br.8 u roku od 15 dana od  dana objavljivanja konkursa.

 

D E K A N
MEDICINSKOG FAKULTETA

Prof. dr Lazar Davidović