Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Pristupno predavanje dr Damir Jašarović

///Pristupno predavanje dr Damir Jašarović

Pristupno predavanje dr Damir Jašarović

Poštovani,

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu od 14.09.2016.godine i Odlukom o izmeni i dopuni odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu od 21.06.2017.godine obaveštavamo vas da je pristupno predavanje za  prijavljenog kandidata dr Damira Jašarovića po konkursu raspisanom dana 18.01.2023.godine u listu “ Poslovi “ za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (opšta hirurgija), zakazano za sredu 01.03.2023.godine u amfiteatru KBC Zemun u 7:30 časova.

Tema pristupnog predavanja je “ Savremena hirurgija žučne kese i žučnih puteva“.

Članovi komisije za ocenu pristupnog predavanja su:

  1. Prof.dr Dragoš Stojanović- redovni profesor Univerziteta u Beogradu- Medicinski fakultet
  2. Prof.dr Dejan Stevanović- vanredni profesor Univerziteta u Beogradu- Medicinski fakultet
  3. Doc.dr Nebojša Mitrović- docent Univerziteta u Beogradu- Medicinski fakultet

 

2023-02-20T12:47:58+00:00 20.02.2023.|Slajder Tribine i Predavanja|