Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Pristupno predavanje asis. dr Joka Poleksića

///Pristupno predavanje asis. dr Joka Poleksića

Pristupno predavanje asis. dr Joka Poleksića

Obaveštenje

Obaveštavamo Vas da će se pristupno predavanje asis. dr Joka Poleksića pod naslovom „INTERNEURONI I SINAPTIČKA PLASTIČNOST U RANOM TRAUMATSKOM ISKUSTVU“ održati 15. 03. 2023 godine sa početkom u 12 časova u osteološkoj sali Instituta za anatomiju „Niko Miljanić“, kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast Anatomija objavljenog u oglasnim novinama POSLOVI od 18. 01. 2023.

Komisija za ocenu pristupnog predavanja:

1. Prof. dr Milan Aksić, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu-Medicinski fakultet,
2. Doc. dr Dubravka Aleksić, docent Univerziteta u Beogradu-Medicinski fakultet,
3. Prof. dr Branka Marković, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu-Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

 

2023-03-06T12:03:49+00:00 27.02.2023.|Slajder Tribine i Predavanja|