Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Javni kontakti

//Javni kontakti
Javni kontakti 2024-06-06T09:55:19+00:00

Kabinet Dekana i prodekana
011/36-36-300

Sekretar Fakulteta
Marija Radovanović
011/36-36-300

DODIPLOMSKA NASTAVA

Integrisane  akademske studije

Šef studentske službe
Jelena Spasić 011/36-36-302


Referent za prvu godinu
Ljiljana Čepić 011/36-36-332

Referent za drugu godinu
Slađana Marković 011/36-36-333

Referent za treću godinu
Sanja Jovanović 011/36-36-328

Referent za četvrtu godinu
Zorica Glavaški 011/36-36-312

Referent za petu godinu
Milica Mitrović 011/36-36-312

Referent za šestu godinu i apsolvente
Dragana Atanacković 011/36-36-313

Referent za diplomirane studente
Violeta Vuletić 011/36-36-319

Referent za studentski standard
Irena Matić 011/36-36-384, 36-36-385

Stručni saradnik za rad sa studentima stranim državljanima i
nostrifikacije diploma stečenih u inostranstvu
Mara Popović 011/36-36-310


Osnovne  akademske studije
Slađana Marković 011/36-36-333


Integrisane akademske studije na engleskom jeziku
Bojana Stanković 011/36-36-368

Milena Mihailović 011/36-36-370POSLEDIPLOMSKA NASTAVA

Šef službe PDS
Viktorija Popović 011/36-36-348

Koordinator službe
Specijalističke strukovne studije
Uže specijalizacije
Neven Pajić 011/36-36-345

Specijalističke akademske studije
Snežana Ugarković 011/36-36-347

Master akademske studije
Nenad Pavlović 011/36-36-369ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE

Dejan Gorgijevski 011/36-36-341

Vesna Asanović 011/36-36-342

Nataša Borisov 011/36-36-343

Jelena Nenadović 011/36-36-344

Služba za naučno-⁠istraživački rad i doktorske akademske studije

Šef službe za NIR i DAS
Sanja Menđan-⁠Pavlović 011/⁠36-⁠36-⁠335

Filip Ognjanović 011/⁠36-⁠36-⁠337

Sanja Moravčić 011/⁠36-⁠36-⁠338

Ana Vukmirica 011/⁠36-⁠36-⁠334

nauka@med.bg.ac.rs

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
Branislava Ćalić  011/36-36-301


Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Siniša Glavaški 011/36-36-308 i 011/36-36-359

Dragana Vasiljević 011/36-36-371

Zorica Damnjanović 011/36-36-366 i 011/36-36-359

Jasenka Čučković 011/36-36-362


Opšta likvidatura

Ana Pojužina 011/36-36-315

Milena Trimovski 011/36-36-306

Nada Stojanović 011/36-36-331

Irena Pavlović 011/36-36-314


Likvidatura Fonda za NIR

Ivana Kekuš 011/36-36-311

Milica Vuković 011/36-36-311

Dragana Damnjanović 011/36-36-350


Obračun zarada – likvidatura

Vesna Pavlović 011/36-36-356

Sanja Vučković 011/36-36-357

Jadranka Pajić 011/36-36-355

Jovana Jovanović 011/36-36-356


Blagajna

Miroslava Nikolić 011/36-36-317


Knjigovodstvo

Šef knjigovodstva
Dragana Bogićević 011/36-36-304

Knjigovodstvo 011/36-36-316

Aleksandra Ćirić 011/36-36-318

Slavica Tomić 011/36-36-307

Branka Čolović 011/36-36-373

Danijela Panović 011/36-36-305


Skriptarnica

Radivoje Mrdak 011/36-36-383

Suzana Stojanović 011/36-36-395

Šef Pravne službe
Tijana Ugarković 011/36-36-358

Organi upravljanja
Marija Vićentijević 011/36-36-351

Opšti pravni poslovi
Ljubica Račić-Nikolić 011/36-36-360

Lice za zaštitu podataka o ličnosti i postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
Dragana Palčić  011/36-36-361
dragana.palcic@med.bg.ac.rs

Šef kadrovske službe
Dunja Kurdulija 011/36-36-321

Ivana Pavićević 011/36-36-320

Nataša Vulić 011/36-36-322

Šef službe radnih odnosa
Mirjana Miščević 011/36-36-354

Ugovori
Ana Simić 011/36-36-354

Zdravstveno osiguranje
Ivana Miković-Cvetkovski 011/36-36-353

Prisutnost na radu
Mirjana Mitrović 011/36-36-352

Koordinator službe
Satka Sinđelić 011/36-36-320


Pisarnica

Slađana Petković 011/36-36-388

Zorica Baković 011/36-36-389

Šef tehničke službe
Branislav Obradović 011/36-36-386

Referent za bezbednost i protiv požarnu zaštitu
Dijana Nikolić 011/36-36-390

Rajko Mirčetić 011/36-36-387

Električar
Boško Gvero 011/36-36-399

Majstor-domar
Dragan Mihajlović 011/36-36-399

Ivica Stojanović 011/36-36-399

Anatomija
011/268 58 46


Biofizika u medicini
011/360 70 61


Ginekologija i akušerstvo
011/366 36 34


Dermatovenerologija
011/268 26 52


Epidemiologija
011/360 70 62


Interna medicina
011/36 39 766


Infektivne bolesti
011/2684 071


Medicina rada
011/2685 485


Medicinska i klinička biohemija
011/364 32 62


Statistika i informatika
011/2681 964


Medicinska fiziologija
011/360 70 93


Mikrobiologija
011/364 33 66


Imunologija
011/364 33 66


Neurologija
011/2685 596


Nuklearna medicina
011/361 56 41


Humanističke nauke
011/30 65 412


Otorinolaringologija sa maksifacijalnom hirurgijom
011/264 36 94


Patologija
011/268 555 9


Patološka fiziologija
011/26 85 340


Pedijatrija
011/20 60 709


Psihijatrija
011/26 57 955


Radiologija
011/36 36 333


Socijalna medicina
011/265 95 33


Sudska medicina
011/26 82 522


Farmakologija, klinička farmakologija i toksikologija
011/364 33 96


Fizikalna medicina i rehabilitacija
011/20 60 738


Institut za hemiju u medicini
011/360 70 58


Higijena sa medicinskom ekologijom
011/36 12 762


Hirurgija sa anesteziologijom
011/30 65 472


Histologija i embriologija
011/360 70 33


Humana genetika
011/360 70 40

Na osnovu člana 9. Pravilnika o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja na Univerzitetu u Beogradu 06-01 broj 61212-2947/1-21 od 07.07.2021. godine i člana 135. Statuta Medicinskog fakulteta u Beogradu, na predlog dekanskog kolegijuma, Nastavnonaučno veće Medicinskog fakulteta u Beogradu je na sednici održanoj 23.09.2021. godine donelo sledeću

ODLUKU o imenovanju poverenika za ravnopravnost

Član 1.

Imenuje se Prof. dr Bosiljka Đikanović, zaposlena na mestu vanrednog profesora u OJ Institut za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta za poverenika za ravnopravnost na Univerziteta u Beogradu – Medicinskom fakultetu.

Kontak podaci poverenika za ravnopravnost su sledeći:   e-mail: bosiljka.djikanovic.med.bg.ac.rs, broj telefona: 2643-830.

Član 2.

Kontakt podaci poverenika za ravnopravnost dostupni su na internet stranici Medicinskog fakulteta.

Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete preuzeti u prilogu

Plan Univerziteta u Beogradu za postizanje rodne ravnopravnosti možete preuzeti u prilogu

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

Adresa:
Dr Subotića 8, 11000 Beograd, Srbija


Telefon: (+381) 11 36 36 300


Faks: (+381) 11 268 40 53


El. pošta: mf.bg@med.bg.ac.rs


Url: www.med.bg.ac.rs


Matični broj: 07048157


PIB: 100221404


Tekući račun:
840-1139660-10 za budžetska sredstva
840-1139666-89 za sopstvene prihode