Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Javni kontakti

//Javni kontakti
Javni kontakti 2020-09-21T09:03:34+00:00

Kabinet Dekana i prodekana
011/36-36-300, 011/36-36-326, 011/36-36-329, 011/36-36-330

Sekretar Fakulteta
Jelena Šantrić 011/36-36-303

Tehnički sekretar
Radojka Kostadinović 011/36-36-300

DODIPLOMSKA NASTAVA

Šef studentske službe
Jelena Spasić 011/36-36-302


Osnovne akademske studije
Dragana Atanacković 011/36-36-328


Integrisane akademske studije
Referent za prvu godinu
Ljiljana Čepić 011/⁠36-⁠36-⁠332

Referent za drugu godinu
Marija Ratković 011/36-36-333

Referent za treću godinu
Dragana Atanacković 011/36-36-328

Referent za četvrtu  godinu
Zorica Glavaški 011/⁠36-⁠36-⁠312

Referent za petu godinu
Violeta Vuletić 011/36-36-312

Referent za šestu godinu i apsolvente
Mica Sotirović 011/36-36-313

Stručni saradnik za rad sa studentima stranim državljanima i
nostrifikacije diploma stečenih u inostranstvu
Mara Popović 011/36-36-310

Referent za diplomirane studente
Branislava Đević 011/36-36-319


Integrisane akademske studije na engleskom jeziku
Bojana Stanković 011/36-36-368

Milena Mihailović 011/36-36-370POSLEDIPLOMSKA NASTAVA

Šef službe PDS
Milica Rašlić 011/36-36-348

Specijalističke strukovne studije
Neven Pajić 011/36-36-345

Specijalističke akademske studije
Snežana Ugarković 011/36-36-347

Master akademske studije
Nenad Pavlović 011/36-36-369


Doktorske akademske studije

Koordinator službe
Sanja Menđan-Pavlović 011/36-36-335

Sanja Moravčić 011/36-36-338

Filip Ognjanović 011/36-36-337

Ana Vukmirica 011/36-36-334ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE

Slavica Miletić 011/36-36-341

Vesna Asanović 011/36-36-342

Nataša Borisov 011/36-36-343

Jelena Nenadović 011/36-36-344

Načelnik službe
Slavica Petričević 011/36-36-301


Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Siniša Glavaški 011/36-36-308

Milovan Stanković 011/36-36-371

Dragan Pešić 011/36-36-372


Opšta likvidatura

Gordana Vučković 011/36-36-315

Milivoje Kostadinović 011/36-36-314

Milena Stajić 011/36-36-306

Jovana jovanović 011/36-36-331

Irena Pavlović 011/36-36-331


Likvidatura Fonda za NIR

Ivana Krstić 011/36-36-311

Mirjana Petrović 011/36-36-309

Milica Vuković 011/36-36-311


Obračun zarada – likvidatura

Vesna Pavlović 011/36-36-356

Sanja Vučković 011/36-36-357

Jadranka Pajić 011/36-36-355


Blagajna

Miroslava Nikolić 011/36-36-317


Knjigovodstvo

Šef knjigovodstva
Jelica Joksimović 011/36-36-304

Dragana Bogićević 011/36-36-316

Mira Radmanović 011/36-36-318

Slavica Tomić 011/36-36-307

Branka Čolović 011/36-36-373


Skriptarnica

Aleksandar Ignjatovski 011/36-36-383

Jasenka Čučković 011/36-36-392 i 011/36-36-393

Šef pravne službe
Ana Mladenović 011/36-36-358

Organi upravljanja, javne nabavke
Dragana Stojić 011/36-36-361

Opšti pravni poslovi
Ljubica Račić-Nikolić 011/36-36-360

Zaštita podataka o ličnosti
Tijana Ugarković 011/36-36-351

Šef kadrovske službe
Dunja Šantrić 011/36-36-321

Ivana Pavićević 011/36-36-320

Nataša Vulić 011/36-36-322

Šef službe radnih odnosa
Mirjana Miščević 011/36-36-354

Ugovori
Ana Simić 011/36-36-354

Zdravstveno osiguranje
Ivana Miković-Cvetkovski 011/36-36-353

Prisutnost na radu
Mirjana Mitrović 011/36-36-352

Koordinator službe
Satka Sinđelić 011/36-36-320


Pisarnica

Slađana Petković 011/36-36-388

Zorica Baković 011/36-36-389

Šef tehničke službe
Branislav Obradović 011/36-36-386

Referent za bezbednost i protiv požarnu zaštitu
Dijana Nikolić 011/36-36-390

Rajko Mirčetić 011/36-36-387

Električar
Boško Gvero 011/36-36-399

Majstor-domar
Dragan Mihajlović 011/36-36-399

Ivica Stojanović 011/36-36-399

Anatomija
011/268 58 46


Biofizika u medicini
011/360 70 61


Ginekologija i akušerstvo
011/366 36 34


Dermatovenerologija
011/268 26 52


Epidemiologija
011/360 70 62


Interna medicina
011/36 39 766


Infektivne bolesti
011/2684 071


Medicina rada
011/2685 485


Medicinska i klinička biohemija
011/364 32 62


Statistika i informatika
011/2681 964


Medicinska fiziologija
011/360 70 93


Mikrobiologija
011/364 33 66


Imunologija
011/364 33 66


Neurologija
011/2685 596


Nuklearna medicina
011/361 56 41


Humanističke nauke
011/30 65 412


Otorinolaringologija sa maksifacijalnom hirurgijom
011/264 36 94


Patologija
011/268 555 9


Patološka fiziologija
011/26 85 340


Pedijatrija
011/20 60 709


Psihijatrija
011/26 57 955


Radiologija
011/36 36 333


Socijalna medicina
011/265 95 33


Sudska medicina
011/26 82 522


Farmakologija, klinička farmakologija i toksikologija
011/364 33 96


Fizikalna medicina i rehabilitacija
011/20 60 738


Institut za hemiju u medicini
011/360 70 58


Higijena sa medicinskom ekologijom
011/36 12 762


Hirurgija sa anesteziologijom
011/30 65 472


Histologija i embriologija
011/360 70 33


Humana genetika
011/360 70 40

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

Adresa:
Dr Subotića 8, 11000 Beograd, Srbija


Telefon: (+381) 11 36 36 300


Faks: (+381) 11 268 40 53


El. pošta: mf.bg@med.bg.ac.rs


Url: www.med.bg.ac.rs


Matični broj: 07048157


PIB: 100221404


Tekući račun:
840-1139660-10 za budžetska sredstva
840-1139666-89 za sopstvene prihode