Javne nabavke

//Javne nabavke
Javne nabavke 2019-11-01T09:03:00+00:00
Plan javnih nabavki Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet za 2019. godinu

JAVNE NABAVKE SA POZIVIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka JN 60/20-2019

07.11.2019.|Komentari su isključeni na Javna nabavka JN 60/20-2019

OSNOVNE ORGANSKE I NEORGANSKE HEMIKALIJE ZA POTREBE NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA Konkursna dokumentacija   Poziv za podnošenje ponuda  

Javna nabavka JN 60/⁠19-⁠2019

05.11.2019.|Komentari su isključeni na Javna nabavka JN 60/⁠19-⁠2019

⁠LABORATORIJSKO STAKLO PLASTIKA I PRIPADAJUĆI PRIBOR Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka JN 60/27-2019

04.11.2019.|Komentari su isključeni na Javna nabavka JN 60/27-2019

POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL I REAGENSI ZA OBLAST IMUNOLOGIJE Konkursna dokumentacija POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javna nabavka JN 60/⁠26-⁠2019

01.11.2019.|Komentari su isključeni na Javna nabavka JN 60/⁠26-⁠2019

RAČUNARSKA OPREMA ZA POTREBE MEDICINSKOG FAKULTETA Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Pitanja i odgovori

Izmena plana javnih nabavki za 2019. (2)

30.10.2019.|Komentari su isključeni na Izmena plana javnih nabavki za 2019. (2)

Plan javnih nabavki za 2019. godinu Preuzmite plan

Javna nabavka JN 60/25-⁠2019 NABAVKA RADOVA

28.10.2019.|Komentari su isključeni na Javna nabavka JN 60/25-⁠2019 NABAVKA RADOVA

NABAVKA RADOVA Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka JN 60/24-2019

23.10.2019.|Komentari su isključeni na Javna nabavka JN 60/24-2019

POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL I REAGENSI ZA OBLAST TOKSIKOLOGIJE Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda Pitanja i odgovori Obaveštenje o produženju roka Pitanja i odgovori Pitanja i odgovori [...]

Javna nabavka JN 60/22-2019

23.10.2019.|Komentari su isključeni na Javna nabavka JN 60/22-2019

POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL I REAGENSI ZA NASTAVNU I ZDRAVSTVENU DELATNOST Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda Izmena Konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka Izmena Konkursne dokumentacije Pitanja i [...]

Javna nabavka JN 60/23-2019

21.10.2019.|Komentari su isključeni na Javna nabavka JN 60/23-2019

Potrošni laboratorijski materijal i reagensi za oblast patologije Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka 60/⁠21

11.10.2019.|0 Comments

Potršni laboratorijski materijal i reagensi za DNK laboratoriju Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka JNMV 09/⁠19

11.10.2019.|0 Comments

⁠Usluge mobilne telefonije Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda Izmena konkursne dokumentacije Poziv za podnošenje ponuda Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka JN 60/18-2019

02.10.2019.|0 Comments

Reagensi za imunohistohemijske imunofluoroscentne analize i reagensi za molekularnu genetiku za potrebe naučnoistraživačkih projekata Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Javna nabavka JN 60/⁠17-⁠2019

30.09.2019.|0 Comments

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 Usluge [...]

Javna nabavka JN 60/⁠09-⁠2019/⁠P

16.09.2019.|0 Comments

Nabavka radova Konkursna dokumentacija Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Odluka o obustavi postupka Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka JNMV 08/⁠19

11.09.2019.|0 Comments

Usluge štampanja. Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovor partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2