Obrazac za podnošenje prigovora

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja u obrascu za podnošenje prigovora. Nakon uspešnog slanja prigovora na imejl koji ste naveli kao kontakt biće poslata automatska potvrda o prijemu primedbe sa podacima koje ste uneli.

Termini podnošenja primedbi

Primedbe se mogu podneti na preliminarnu listu kandidata sa brojem bodova iz srednje škole nakon prijave kandidata i preliminarnu rang listu nakon prijemnog ispita.

Organizacija

//Organizacija
Organizacija 2018-01-11T09:46:11+00:00

Medicinski Fakultet je obrazovna i naučna ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu.
Fakultet izvodi univerzitetske studije, naučni i visokostručni rad u obrazovnom i naučnom području biomedicine, kliničke medicine i javnog zdravlja.

Osnivač Fakulteta je Republika Srbija.

Ima organe upravljanja i stručne organe.

Delatnosti Fakulteta odvijaju se u institutima Fakulteta, nastavnim bazama i drugim organizacijama i organizacionim jedinicama u kojima se izvodi nastava i drugi oblici naučnog rada.

Fakultet obavlja svoju delatnost preko Organizacionih jedinica-delova.