Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Organizacija

//Organizacija
Organizacija 2018-01-11T09:46:11+00:00

Medicinski Fakultet je obrazovna i naučna ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu.
Fakultet izvodi univerzitetske studije, naučni i visokostručni rad u obrazovnom i naučnom području biomedicine, kliničke medicine i javnog zdravlja.

Osnivač Fakulteta je Republika Srbija.

Ima organe upravljanja i stručne organe.

Delatnosti Fakulteta odvijaju se u institutima Fakulteta, nastavnim bazama i drugim organizacijama i organizacionim jedinicama u kojima se izvodi nastava i drugi oblici naučnog rada.

Fakultet obavlja svoju delatnost preko Organizacionih jedinica-delova.