Obrazac za podnošenje prigovora

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja u obrascu za podnošenje prigovora. Nakon uspešnog slanja prigovora na imejl koji ste naveli kao kontakt biće poslata automatska potvrda o prijemu primedbe sa podacima koje ste uneli.

Termini podnošenja primedbi

Primedbe se mogu podneti na preliminarnu listu kandidata sa brojem bodova iz srednje škole nakon prijave kandidata i preliminarnu rang listu nakon prijemnog ispita.

Centar za međunarodnu saradnju

//Centar za međunarodnu saradnju
Centar za međunarodnu saradnju 2018-10-22T07:35:02+00:00

Međunarodni projekti

Loading...

Osnovne aktivnosti Centra za međunarodnu saradnju su:

 • Godišnji program rada i plan aktivnosti Centra

 • Politiku rada Centra

 • Predlaže finansijski plan aktivnosti Centra

 • Donosi odluke od strateške vaznosti za funkcionisanje Centra

 • Podnosi godišnji izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom radu

Programski savet Centra utvrđuje:

 • Podsticaj razvoja međunarodne aktivnosti u oblasti dodiplomske i poslediplomske nastave, naučno-istraživačkog rada i rada na međunarodnim projektima sa posebnom naznakom na međunarodnim projektima reforme edukacionog sistema

 • Podsticaj uključivanju u sve vidove naučne razmene

 • Uspostavljanje bilateralnih oblika akademske i naučne saradnje;

 • Razmena literature i informacija

 • Pomoć u realizaciji razmene studenata dodiplomskih i poslediplomskih studija

 • Drugi poslovi u oblasti međunarodne saradnje

 • Centar za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta osnovan je 2003. godine.

 • Rad Centra regulisan je Pravilnikom o radu

 • U okviru Centra formira se Programski savet, koji predstavlja stručno i akademsko telo koje imenuje dekan iz redova nastavnika Medicinskog fakulteta.

Konkursi koje ne organizuje centar

2018 Korean Government Scholarship Program for Graduate Degrees

05.10.2018.|0 Comments

    Poštovani, Ambasada Republike Koreje u RepubliciSrbiji ima čast da obavesti Vaš Fakultet da je [...]

Konkurs Ministarstva Nemačke

05.10.2018.|0 Comments

Informacija o Konkursu za manje projekte, koje je raspisalo nemačko Ministarstvo za razvoj. Rok za aplikacije je 31. jul 2018. [...]

Stipendija Japanske fondacije ITO za školsku 2019/2020. godinu

05.10.2018.|0 Comments

Obaveštavamo vas da je Univerzitet u Beogradu za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku [...]

Erasmus + Konkurs Nemačka, Austrija, Hrvatska, Slovenija

05.10.2018.|0 Comments

  Erasmus + Konkurs Nemačka, Austrija, Hrvatska, Slovenija Erasmus + Obaveštenje o Konkursu Nemačka, Austrija, Hrvatska, Slovenija

Konkursi u organizaciji centra

Konkurs za izbor Gosta predavača

05.10.2018.|0 Comments

UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET BROJ: 4/1 DATUM:14.2.2017. Poštovani kolega, Poštovana koleginice,   Na predlog Centra za međunarodnu saradnju i [...]

Konkurs – Memorial Hermann – Texas Medical center, (MedSAP)

05.10.2018.|0 Comments

  Kolegijum dekana i Centar za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta u Beogradu u saradnji sa Srpsko-američkom privrednom komorom iz Hjustona, [...]

Konkurs – Hamburg

05.10.2018.|0 Comments

    Medicinski fakultet u Beogradu, u saradnji sa Univerzitetom u Hamburgu, Nemačka,  raspisuje   KONKURS ZA DODELU 3 JEDNOMESEČNE [...]