Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Centar za međunarodnu saradnju

//Centar za međunarodnu saradnju
Centar za međunarodnu saradnju 2024-04-30T10:40:52+00:00

Međunarodna saradnja

Politika  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu  je da podrži nastavnike, saradnike i studente u uspostavljanju saradnje sa kolegama u inostranstvu. Njihovo aktivno učešće na stručnim i naučnim skupovima je od izuzetnog značaja jer samo tako mogu da idu u korak sa modernim razvojem nauke.

U skladu sa ovom politikom ispoljila se potreba za osnivanjem Centra za međunarodnu saradnju (Centar je osnovan 4. marta 2003. godine), kao posebne organizacione jedinice čije su osnovne aktivnosti podsticaj razvoja međunarodne saradnje u oblasti dodiplomske i poslediplomske nastave; naučnoistraživačkog rada u celini i posebno rada na međunarodnim projektima (FP 5, FP 6, FP 7 projekti, aktuelni projekti u okviru programa Horizont 2020 i COST akcija), naročito na projektima reforme edukacionog sistema (Tempus i Erazmus+ projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, Erazmus Mundus, NIH i dr.); podsticaj uključivanju u sve vidove naučne razmene; uspostavljanje bilateralnih oblika akademske i naučne saradnje; razmena literature i informacija; pomoć u realizaciji razmene studenata dodiplomskih i poslediplomskih studija.

U okviru Centra za međunarodnu saradnju održano je više kurseva čiji su moderatori bili istaknuti profesori iz inostranstva.

Fakultet je takođe domaćin velikom broju istaknutih istraživača i nastavnika iz inostranstva. Samo tokom školske 2018/19. naš fakultet je ugostio 21 novih gostujućih profesora i 12 gostiju predavača. Zajedničkim naporima Centra za međunarodnu saradnju i Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju održan je veliki broj međunarodnih simpozijuma i poslediplomskih škola.

Preko Centra za međunarodnu saradnju održavaju se veze sa akademskim institucijama u inostranstvu i uspostavljaju se nove, proširuje se obim saradnje, posebno kako bi se omogućilo studentima i mlađim saradnicima da posete institucije u inostranstvu. U okviru uspešne saradnje sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Hamburgu veliki broj mladih nastavnika i saradnika bio je na višemesečnim usavršavanjima na klinici Ependorf, a studenti integrisanih akademskih studija svakog septembra, u okviru programa razmene, mogu da provedu mesec dana u ovoj prestižnoj zdrvastvenoj ustanovi, dok je naš fakultet istovremeno domaćin studentima iz Hamburga. Od 2016. godine Fakultet je, zajedno sa još 3 fakulteta Univerziteta u Beogradu, domaćin letnje škole „Uporedna analiza javnog zdravlja: Srbija i Bosna i Hercegovina“, čiji su polaznici studenti Nortvestern univerziteta, Čikago, SAD. U okviru saradnje s Atlantis grupom, svakog leta na Fakultetu borave „pre-med“ studenti sa različitih koledža iz SAD. Boravak na istitutima i klinikama naše ustanove u okviru „shadowing“ sistema pomaže ovim mladim ljudima da se opredele za svoje dalje školovanje.

U organizaciji Centra za međunarodnu saradnju sprovode se brojne individualne razmene. Na institutima i nastavnim bazama Fakulteta svake godine borave brojni studenti sa medicinskih univerziteta iz zemalja EU, Australije, Kine, Kanade, SAD.

International collaboration

It is the policy of the Faculty of Medicine University of Belgrade to support its staff in establishing collaboration with colleagues abroad. Participation at the professional and scientific meetings is of great importance in order to keep in track with the latest achievements and development in modern science.

Center for international collaboration of the Faculty of Medicine, founded in 2003, developed a strong international network in the fields of education and research, especially regarding project implementation (FP 5, FP 6, FP 7 projects, ongoing projects within the Horizon 2020 program and COST actions), with a special emphasis on educational policy reform projects (Tempus and Erasmus + capacity building projects in higher education, Erasmus Mundus, NIH etc.).

The Faculty also hosts a large number of prominent researchers and teachers from abroad. In the 2018/19 academic year, our Faculty was a host to 21 new Visiting Professors and 12 Invited Lecturers. It is also worth noting that a large number of international symposia and postgraduate schools were held through the joint efforts of the Center for International Collaboration and Center for Continuing Medical Education.

The Center for International Collaboration promotes academic networking, enabling students and academics exchange visits to academic institutions abroad. As a part of the successful collaboration with the Medical Faculty of the University of Hamburg, a large number of young teachers and associates attended several months of training at the Eppendorf Clinic. In September each year, the students of integrated academic studies can spend a month in this prestigious health institution. Simultaneously, our Faculty hosts students from Hamburg, ultimately allowing these young people, from both countries, to experience and learn something new and get accustomed to different environments and work methods.

As of 2016, and along with 3 other faculties of the University of Belgrade, the Faculty of Medicine is hosting the summer school entitled “Comparative Analysis of Public Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina”. Participants of this summer school are comprised of students from the Northwestern University, Chicago, USA.

Our more recent collaboration with the Atlantis Group offers something new with the “shadowing” system, where pre-med students from various USA colleges are staying at our Clinics and Institutes during the summer, helping them on making more informed decisions concerning their further education.

Every year, a steadily growing number of individual exchanges are being organized by the Center for International Collaboration. Students from EU countries, along with students from Australia, China, Canada and USA are communicating directly with our personnel in an effort to establish agreements wherein these young people are allowed to visit our affiliated institutions for a set amount of time and enrich their medical experience.

Međunarodni projekti

Projekti

Konkursi u organizaciji centra

Kancelarija za upravljanje naučno-istraživačkim projektima Centra za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

30.04.2024.|Komentari su isključeni na Kancelarija za upravljanje naučno-istraživačkim projektima Centra za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  Kancelarija za upravljanje naučno-istraživačkim projektima Centra za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu   Kancelarija za upravljanje naučno-istraživačkim [...]

Konkurs za dodelu 6 jednomesečnih stipendija za usavršavanje studenata na Univerzitetu u Hamburgu

04.04.2024.|Komentari su isključeni na Konkurs za dodelu 6 jednomesečnih stipendija za usavršavanje studenata na Univerzitetu u Hamburgu

Medicinski fakultet u Beogradu, u saradnji sa Univerzitetom u Hamburgu, Nemačka,  raspisuje KONKURS ZA DODELU 6 JEDNOMESEČNIH STIPENDIJA ZA USAVRŠAVANJE [...]

Konkursi koje ne organizuje centar

Danubius Young Scientist Award

28.03.2024.|Komentari su isključeni na Danubius Young Scientist Award

Austrijsko savezno ministarstvo za nauku, istraživanje i privredu i Institut za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu i ove godine dodeljuje [...]