Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

/Научно – истраживачки рад
Научно – истраживачки рад 2020-07-16T07:41:43+00:00

Медицински факултет Универзитета у Београду је водећа истраживачка институција у Републици Србији у области биомедицине.

Наставници Медицинског факултета у Београду су у циклусу истраживања од 01.01.2011. до 31.12.2019. године били руководиоци 55 пројеката, које је у области медицинских наука финансирало Министраство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

У току 2018/19. године наставници и сарадници Медицинског факултета публиковали су преко 485 научних чланака у међународним часописима са Journal Citation Report листе, са кумулативним импакт фактором преко 1955.

Министарство за просвету и науку Републике Србије препознало је значај и помогло развој Факултета кроз средства за набавку дела савремене опреме која је учинила да је Факултет сада компетентан са аспекта технологије (уз већ раније постојећи квалитет људских ресурса) да конкурише за фондове ЕУ, посебно у оквиру Framework пројеката. Факултет је до сада имао 11 пројеката из Framework програма.