Према одлуци кризног штаба Републике Србије, од 30.06.2020. године, обавезно је ношење заштитних маски у затвореним просторима. Молимо Вас да поштујете мере безбедности приликом посете Медицинском факултету.

/Научно – истраживачки рад
Научно – истраживачки рад 2023-06-26T14:11:42+00:00

Медицински факултет Универзитета у Београду је водећа истраживачка институција у Републици Србији у области биомедицине.

Наставници Медицинског факултета у Београду су у циклусу истраживања од 01.01.2011. до 31.12.2019. године били руководиоци 55 пројеката, које је у области медицинских наука финансирало Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

Уговором којим се регулише реализација и финансирања научноистраживачког рада на Медицинском факултету у Београду, Министарство за науку, технолошки развој и иновације Републике Србије у 2023. години финансира 784 истраживача.

Фонд за науку Републике Србије као државна организација која обезбеђује подршку и услове за континуирани развој научно-истраживачких и развојних активности, у оквиру својих програма финансира 19 пројеката чији је носилац Медицински факултет у Београду и 17 пројеката у којима је Медицински факултет један од учесника.

У току 2022. године наставници и сарадници Медицинског факултета публиковали су преко 659 научних чланака у међународним часописима са Journal Citation Report листе, са кумулативним импакт фактором преко 4932.

У претходним годинама Министарство за просвету и науку Републике Србије препознало је значај и помогло развој Факултета кроз средства за набавку дела савремене опреме, која је учинила да је Факултет сада компетентан са аспекта технологије (уз већ раније постојећи квалитет људских ресурса) да конкурише за фондове ЕУ.

Богато истраживачко искуство МФУБ резултирало је и бројним међународним пројектима. Медицински факултет тренутно има 7 COST, 6 HORIZON, 4 IAEA и 3 ERASMUS пројекта, као и билатералну сарадњу са Кином.