Obrazac za podnošenje prigovora

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja u obrascu za podnošenje prigovora. Nakon uspešnog slanja prigovora na imejl koji ste naveli kao kontakt biće poslata automatska potvrda o prijemu primedbe sa podacima koje ste uneli.

Termini podnošenja primedbi

Primedbe se mogu podneti na preliminarnu listu kandidata sa brojem bodova iz srednje škole nakon prijave kandidata i preliminarnu rang listu nakon prijemnog ispita.

Избор писма

/Научно – истраживачки рад
Научно – истраживачки рад 2019-08-21T12:03:40+00:00

Медицински факултет Универзитета у Београду је водећа истраживачка институција у Републици Србији у области биомедицине.

Наставници Медицинског факултета у Београду су руководиоци чак 55 пројеката, које у области медицинских наука финансира Министраство за просвету и науку Републике Србије.

У току 2015/16. године наставници и сарадници Медицинског факултета су публиковали преко 580 научних чланака у међународним часописима са Journal Citation Report листе, са кумулативним импакт фактором преко 1600.

Министарство за просвету и науку Републике Србије препознало је значај и помогло развој Факултета кроз средства за набавку дела савремене опреме која је учинила да је Факултет сада компетентан са аспекта технологије (уз већ раније постојећи квалитет људских ресурса) да конкурише за фондове ЕУ, посебно у оквиру Framework пројеката. Факултет је до сада имао 11 пројеката из Framework програма.