Obrazac za podnošenje prigovora

Molimo Vas da popunite sva obavezna polja u obrascu za podnošenje prigovora. Nakon uspešnog slanja prigovora na imejl koji ste naveli kao kontakt biće poslata automatska potvrda o prijemu primedbe sa podacima koje ste uneli.

Termini podnošenja primedbi

Primedbe se mogu podneti na preliminarnu listu kandidata sa brojem bodova iz srednje škole nakon prijave kandidata i preliminarnu rang listu nakon prijemnog ispita.

Zdravstvena delatnost

/Zdravstvena delatnost
Zdravstvena delatnost 2019-08-23T22:25:29+00:00

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu nudi veliki broj usluga kroz svoju zdravstvenu delatnost.

Više od veka tradicije kroz koju se gradio naš kredibilitet kao i sama činjenica da smo najveća naučno-istraživačka i obrazovna medicinska ustanova u Republici Srbiji su garanti sigurnosti i kvaliteta svih analiza u našim laboratorijama, kao i rada našeg osoblja.

Proverite lokacije naših laboratorija, kao i spiskove usluga sa cenovnicima.