Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Zdravstvena delatnost

/Zdravstvena delatnost
Zdravstvena delatnost 2020-02-09T23:03:03+00:00

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu nudi veliki broj usluga kroz svoju zdravstvenu delatnost.

Više od veka tradicije kroz koju se gradio naš kredibilitet kao i sama činjenica da smo najveća naučno-istraživačka i obrazovna medicinska ustanova u Republici Srbiji su garanti sigurnosti i kvaliteta svih analiza u našim laboratorijama, kao i rada našeg osoblja.

Proverite lokacije naših laboratorija, kao i spiskove usluga sa cenovnicima.