Zdravstvena delatnost

/Zdravstvena delatnost
Zdravstvena delatnost 2019-10-24T09:20:47+00:00

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu nudi veliki broj usluga kroz svoju zdravstvenu delatnost.

Više od veka tradicije kroz koju se gradio naš kredibilitet kao i sama činjenica da smo najveća naučno-istraživačka i obrazovna medicinska ustanova u Republici Srbiji su garanti sigurnosti i kvaliteta svih analiza u našim laboratorijama, kao i rada našeg osoblja.

Proverite lokacije naših laboratorija, kao i spiskove usluga sa cenovnicima.