Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Zdravstvena delatnost Patologija

//Zdravstvena delatnost Patologija
Zdravstvena delatnost Patologija 2019-10-23T09:36:27+00:00

Institut za Patološku anatomiju,
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Adresa: Dr Subotića starijeg 1, Beograd
Kontakt telefon: ???

KAKO DO INSTITUTA ZA PATOLOŠKU ANATOMIJU

 

SPISAK USLUGA NA LIČNI ZAHTEV SA CENAMA

Naziv usluge Cena (RSD)
Izrada jednog paraf kalupa 800.00
Izrada jednog paraf kalupa sa 1 HE preparatom 1,200.00
Izrada HE preparata iz donetog kalupa 400.00
Reviz PH nalaza konsultativni pregled 2,000.00
Papanikolau 500.00
Citološki uzorci 800.00
Citološki uzorci sa izradom citoblok 1,000.00
Ex tempore dijagnostika 10,000.00
Endosk, inciz, perkut biops 2,000.00
Biopsija koštane srži 3,000.00
Biopsija jetre 3,000.00
Biopsija kože sa određ granica 1,500.00
Operat mater do 3 kalupa 1,500.00
Operat mater do 10 kalupa 4,500.00
Operat mater preko 10 kalupa 7,000.00
Biops kosti sa delkacinac 2,000.00
Mekotkivni tumori 2,000.00
Histohemijske metode dokazivanja 600.00
Obdukcija do 20 kalupa 46,000.00
Obdukcija do 30 kalupa 66,000.00
Izrada mega kal sa 1 mega HE 1,800.00
Konsul pr na don kal i ploč 300.00
Imunohistohemija 1 marker 1,900.00
Imunohistohemija 4 markera 6,600.00
Imunohistohemija 5-10 markera 12,000.00
Imunohistohemija preko 10 markera 14,500.00
Imunohistohemija preko 20 markera 18,400.00
FISH-ALK 23,000.00
FISH-HER-2 23,000.00
FISH-BCL-2 19,000.00
FISH-BCL-6 19,000.00
FISH-C-MYC 19,000.00
FISH-BCL-2/C-MYC 34,000.00
FISH-SS18 19,000.00
FISH-EWSR1 19,000.00
FISH-TFE3 19,000.00
FISH-1p36/1q25 19,000.00
FISH-19q13/19p13 19,000.00
FISH-1p36/1q25+19q13/19p13 34,000.00
FISH-CDKN2A/Cep9 19,000.00
PCR-EGFR 24,000.00
PCR-BRAF 24,000.00
PCR-KRAS 24,000.00
PCR-NRAS 24,000.00
PCR-NRAS-BRAF-EGFR 28,000.00
Obuka laboratorijskih tehničara za HP 1 mesec 61,000.00
Obuka laboratorijskih tehničara za HP 3 meseca 120,000.00
Obuka laboratorijskih tehničara za HP 5 meseci 240,000.00
Obuka lekara specijaliste 2 meseca 120,000.00