Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

OAS – upis na studije Preporučena literatura

/OAS – upis na studije Preporučena literatura
OAS – upis na studije Preporučena literatura 2019-11-14T12:27:41+00:00

OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI ŽELE DA POHAĐAJU PRIPREMNU NASTAVU NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU

 

Pripremna nastava iz hemije i biologije za polaganje prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu u Beogradu održavaće se u periodu od 7.12.2019. godine do 30.5.2020.  godine, subotom, po tri školska časa po predmetu.

Prijava za pripremnu nastavu ne podrazumeva istovremeno pohađanje oba predmeta, već izbor zavisi od želje samog kandidata.

Cena  za Hemiju iznosi za ukupan fond od 60 časova  33.000,00 dinara

cena  za  Biologiju iznosi, za ukupan fond od 60 časova  33.000,00 dinara.

Zainteresovani kandidati mogu da kupe obrazac prijave sa uplatnicama u fotokopirnici Fakulteta  u ulici dr Subotića  8 (suteren Fakulteta) od 18.11.2019. godine, s tim što za svaki predmet postoje tri tipa uplatnica:

1)         Uplatnica sa kompletnim iznosom I i II rate po svakom predmetu

koju treba uplatiti najkasnije pre početka nastave,

2)         Uplatnica I rate po pojedinačnom predmetu koju treba uplatiti

najkasnije do početka nastave,

3)         Uplatnica II rate po pojedinačnom predmetu koju treba uplatiti

najkasnije do 13.03.2020. godine.

Nakon uplate kandidat je dužan da dostavi prijavu i dokaz o uplati Studentskoj službi Medicinskog fakulteta, radi evidentiranja.

Prijave i uplate kandidata primaće se od 18.11.2019. do 6.12.2019. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.

Molimo da se za sva obaveštenja javite na telefon  36-36-332

 

STUDENTSKA SLUŽBA   

Prilog:

PRIPREMNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE-Školska 2019/2020

Biologija-Nastavni program za prijemni ispit za studije medicine 2019/2020.

PRIPREMNA NASTAVA IZ HEMIJE-Školska 2019/20. godina

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SESTRINSTVO-Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita iz Hemije