Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

NIR Oprema

NIR Oprema 2020-01-16T10:38:43+00:00

BAZA OPREME MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Pregled stanja opreme za naučno-istraživački rad (NIR) u jednoj instituciji daje osnovne informacije o njenom korišćenju u cilju unapređivanja saradnje između istraživača različitih profila, iz različitih institucija u zemlji i inostranstvu. Stvaranje baze opreme Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (MFUB) je kontinuiran posao koji je započet pre skoro dve decenije.

Hronološki, Prof. dr Marija Mostarica Stojković (prodekan za NIR, 2002-2004. godine) je pokrenula formiranje baze opreme i zajedno sa prof. dr Marijom Đurić, tadašnjom predsednicom Komisije za praćenje NIR na MFUB (2002-2004. godine), sastavila prvi pisani dokument o opremi (sa telefonima i e-mail adresama svih odgovornih lica za opremu). Prof. dr Vladimir Bumbaširević (prodekan za NIR, 2004-2008. godine) je ovaj dokument preneo dalje, upotpunio ga i obogatio novim informacijama. Prof. dr Tatjana Simić (prodekan za NIR, 2009-2018. godine) je u saradnji sa načelnicom Finansijske službe MFUB Slavicom Petričević, kojima se kasnije pridružila i prof. dr Maja Stanojević, predsednica Komisije za praćenje NIR na MFUB (2015-2018. godine), dala prvi sistematičan opis opreme u formatu Excel tabela. Prof. dr Tatjana Pekmezović (prodekan za NIR, 2018-), uz podršku Dekana prof. dr Nebojše Lalića, postavila je kao jedan od prvih zadataka Naučnom veću MFUB kompletiranje baze opreme i taj posao je poveren Komisiji za praćenje NIR MFUB, na čelu sa predsednicom prof. dr Oliverom Stanojlović (2018-). Ona je uz pomoć dr Jelene Šantrić, sekretara MFUB, koja je formulisala zahteve za popis opreme svim upravnicima Instituta MFUB i nastavnih baza MFUB, koordinatora Službe za NIR Sanje Menđan Pavlović i saradnika u nastavi, dr Nikole Šutulovića, okončala ovaj posao, o čemu je izvestila Naučno veće MFUB 21.11.2019. godine, koje je njen izveštaj prihvatilo.

Nesebična saradnja i kooperativnost svih rukovodilaca i saradnika projekata MPNTR tokom ovog kompleksnog i odgovornog posla, koji je rađen vrlo pažljivo, u želji da presek stanja bude najbliži realnoj slici, zaslužuju kolegijalnu zahvalnost i akademsko uvažavanje.

 

Anatomija I
Postojeća oprema 1 2 3
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za anatomiju, Laboratorija za antropologiju Institut za anatomiju, Laboratorija za antropologiju Institut za anatomiju, Laboratorija za antropologiju
Odgovorno lice za opremu Marija Đurić Marija Đurić Marija Đurić
Kontakt e-mail marijadjuric5@gmail.com marijadjuric5@gmail.com marijadjuric5@gmail.com
Naziv opreme stereo mikroskop LEICA MS-5 polarizacioni binokularni mikroskop LEICA DMLS digitalna kamera za mikroskop LEICA DC 300
Proizvođač LEICA LEICA LEICA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči STEREOZOOM mikroskop sa uvećanjima: 6.3X, 10X, 16X, 25X, i 40X kliničko-laboratorijski mikroskop L PLAN 10x/20, kondenzator 0.90/1.25 Oil S1, Objektivi C PLAN 4x/0.10, 10x/0.22, 40x/0.65, 100x/1.25, sa halogenom lampom od 30W i polarizatorom 1.4 Megapixel CCD sa RGB filterom, 36 bit RGB, PSM
Godina nabavke 2006 2005 2004
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 487.971,00 din 0 0
MNTR-NIP 0 0 0
Međunarodni projekat 0 0 4.000 EUR
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 409.488,00 din 0
Ukupno 487.971,00 din 409.488,00 din 4.000 EUR
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 95.000,00 din 50.000,00 din 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 55.0000,00 din 55.0000,00 din 55.0000,00 din
Ukupno 150.000,00 din 105.000 din 55.000,00 din
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 0 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 80% 80% 80%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 80% 80% 80%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice svakodnevna upotreba u okviru novog akreditovanog programa doktorskih studija – Biologija skeleta svakodnevna upotreba u okviru novog akreditovanog programa doktorskih studija – Biologija skeleta svakodnevna upotreba u okviru novog akreditovanog programa doktorskih studija – Biologija skeleta
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 7 projekata MNTR i svi ostali zainteresovani 7 projekata MNTR i svi ostali zainteresovani 7 projekata MNTR i svi ostali zainteresovani

Postojeća oprema 4 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za anatomiju, Laboratorija za antropologiju Institut za anatomiju, Laboratorija za antropologiju Institut za anatomiju, Laboratorija za antropologiju
Odgovorno lice za opremu Marija Đurić Marija Đurić Marija Đurić
Kontakt e-mail marijadjuric5@gmail.com marijadjuric5@gmail.com marijadjuric5@gmail.com
Naziv opreme mikrotom LEICA SP 1600 mikro-CT (Skyscan 1172) sa Instarecon softverom UNIPOL 801, LAPPING AND POLISHING MACHINE
Proizvođač LEICA Bruker MTI Corporation
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči za sečenje ekstremno tvrdih i trošnih materijala ukalupljenih u metil-metakrilat (nedekalcifikovana i dekalcifikovana kost sa/bez implanta, zubi, minerala i industrijskih materijala); maksimalni dijametar je 35 mm mikrokompjuterizovana tomografija mašina za poliranje koštanih uzoraka
Godina nabavke 2004 2014 2012
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 249.000 EUR 5.000 USD
MNTR-DMT 0 0 0
MNTR-NIP 0 0 0
Međunarodni projekat 16.000 EUR 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0 0
Ukupno 16.000 EUR 249.000 EUR 5.000 USD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 80.000,00 din 5.000,00 din 10.000,00 din
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 120.000,00 din 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 115.000,00 din 21.600 EUR 20.000,00 din
Ukupno 315.000,00 din 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja MFUB
Vrednost EUR 10.000 EUR 15.000 EUR 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 80% 80% 80%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 80% 80% 80%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice svakodnevna upotreba u okviru novog akreditovanog programa doktorskih studija – Biologija skeleta svakodnevna upotreba u okviru novog akreditovanog programa doktorskih studija – Biologija skeleta svakodnevna upotreba u okviru novog akreditovanog programa doktorskih studija – Biologija skeleta
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 7 projekata MNTR i svi ostali zainteresovani 7 projekata MNTR i svi ostali zainteresovani 7 projekata MNTR i svi ostali zainteresovani

Postojeća oprema 7
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za anatomiju, Laboratorija za antropologiju
Odgovorno lice za opremu Marija Đurić
Kontakt e-mail marijadjuric5@gmail.com
Naziv opreme SYJ-160 Precision Low Speed Diamond Saw
Proizvođač MTI Corporation
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči precizna spororotirajuća dijamantska testera
Godina nabavke 2012
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 5.000 USD
MNTR-DMT 0
MNTR-NIP 0
Međunarodni projekat 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0
Ukupno 5.000 USD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 10.000,00 din
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 20.000,00 din
Ukupno 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 80%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 80%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice svakodnevna upotreba u okviru novog akreditovanog programa doktorskih studija – Biologija skeleta
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 7 projekata MNTR i svi ostali zainteresovani
Anatomija II
Postojeća oprema 1 2 3
Nio Medicinski fakultet Medicinski fakultet Medicinski fakultet
Istraživačka jedinica Institut za Anatomiju Institut za Anatomiju Institut za Anatomiju
Odgovorno lice za opremu Prof dr Branislav Filipović Prof dr Branislav Filipović Prof dr Branislav Filipović
Kontakt e-mail poleksicj@yahoo.com poleksicj@yahoo.com poleksicj@yahoo.com
Naziv opreme Analitička vaga Centrifuga Centrifuga
Proizvođač RADWAG  (Poljska) SIGMA 1-14 (Nemačka) MPW-56  (Poljska)
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Analitička vaga; maksimalni kapacitet merenja 220g; minimalni kapacitet 0,1mg; interval verifikacije 1mg Centrifuga bez hladnjaka za centrifugiranje mikroepruveta (0,2-2ml); brzina do 14,800 obrtaja/minutu Centrifuga bez hladnjaka za centrifugiranje epruveta; brzina do 6000 obrtaja/minutu; kapacitet 120ml
Godina nabavke 2017 2015 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 69.995,00 180.550,00 165.922,00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 70% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 70% 70% 70%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III 41020 III 41020 III 41020

Postojeća oprema 4 5 6
Nio Medicinski fakultet Medicinski fakultet Medicinski fakultet
Istraživačka jedinica Institut za Anatomiju Institut za Anatomiju Institut za Anatomiju
Odgovorno lice za opremu Prof dr Branislav Filipović Prof dr Branislav Filipović Prof dr Branislav Filipović
Kontakt e-mail poleksicj@yahoo.com poleksicj@yahoo.com poleksicj@yahoo.com
Naziv opreme Destilator Vodeno kupatilo pH – merač
Proizvođač NEW Human RO 180 (Južna Koreja) Grant T100 (Velika Britanija) SI Analytics Lab 845 (Nemačka)
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Destilator za prečišćavanje vode uklanjanjem partikula, pirogena, mikroorganizama itd., u cilju dobijanja čiste dejonizovane vode korišćenjem pumpe pod pritiskom (4-5 kg/cm2) putem RO filtera. Vodeno kupatilo sa zagravanjem tečnosti do 100C Merač za merenje  kiselosti/alkalnosti i temperature rastvora
Godina nabavke 2015 2018 2017
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 468.568,00 105.000,00 79.950,00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 70% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 70% 70% 70%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III 41020 III 41020 III 41020

Postojeća oprema 7 8 9
Nio Medicinski fakultet Medicinski fakultet Medicinski fakultet
Istraživačka jedinica Institut za Anatomiju Institut za Anatomiju Institut za Anatomiju
Odgovorno lice za opremu Prof dr Branislav Filipović Prof dr Branislav Filipović Prof dr Branislav Filipović
Kontakt e-mail poleksicj@yahoo.com poleksicj@yahoo.com poleksicj@yahoo.com
Naziv opreme  Vaga Mikroplejt vošer ELISA čitač
Proizvođač OHAUS (SAD) Biochrom Anthos Fluido 2 (Velika Britanija) Biochrom EZ Read 400 (Velika Britanija)
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Vaga mikroplejt vošer za automatsko ispiranje 96 ili 384 mikroplejtova ELISA čitač apsorbanci
Godina nabavke 2015 2015 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 83.994,00 402.600,00 324.520,00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 70% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 70% 70% 70%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III 41020 III 41020 III 41020
Anatomija III
Postojeća oprema 1
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za Anatomiju „Niko Miljanić“
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Aleksandar Maliković
Kontakt e-mail aleksandar.malikovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Optički mikroskop „Leica DMLS“ i digitalna kamera „Leica DFC295“
Proizvođač Leica, SR Nemačka
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Optički mikroskop „Leica DMLS“ sa pet objektiva (2.5, 5, 10, 40 i 100) i montiranom digitalnom visokorezolucijskom kamerom „Leica DFC295“
Godina nabavke 2002 (mikroskop) i 2014 (digitalna kamera)
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme Mikroskop 3500 evra + 18% PDV
MNTR-DMT
MNTR-NIP Digitalna kamera 2600 evra + 18% PDV
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 6100 evra + PDV
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis do 100 evra
Ukupno do 100 evra
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175061, 45005
Biohemija I
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Simić prof. dr Tatjana Simić
Kontakt e-mail tatjanasimic@med.bg.ac.rs tatjanasimic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Vacusafe comfort System pH meter
Proizvođač Integra Biosciences Thermo Scientific
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Aspiracioni sistem sa vakum pumpom, bocom za sakupljane tečnosti i filter koji se nalazi u unutar  pumpe. Ovaj zatvoreni aspiracioni sistem pruža zaštitu od kontaminiranih supstanci i maksimalu zaštitu osoblja. Pogodan za jednostavna merenja pH vrednosti. Sadrži veliki ekran koji pokazuje temperatu rastvora od -5 do 105 °C, pH raspon od 2,00-16,00, tri tačke kalibracije. Merenje pH rastora automatski ili manualno. pH metar sadži i elektrodu i njen držač.
Godina nabavke 2016 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 1962 118182,2 RSD
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0
Ukupno 1.962 € 118182,2 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 200 € 10000 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200 € 10000 RSD
Ukupno 400 € 20000 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava NIS NIS
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme da da

Postojeća oprema 3 4
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Simić prof. dr Tatjana Simić
Kontakt e-mail tatjanasimic@med.bg.ac.rs tatjanasimic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme UV handheld lamp and Desktop stand made of metal Incubator
Proizvođač Carl Roth MMM group, Germany
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Pogodan za fluorescentnu ekscitaciju u mikrobiologiji, tehnologiji tekstilnih materijala, medicinskoj dijagnostici, mineralogiji, botanici itd. Lampa je opremljena i može se prebacivati između dve talasne dužine (254 nm / 366 nm). i držač lampe.Električno napajanje 220 V / 50 Hz. Pogodan za bezbedan tretman mikrobioloških kultura. Uređaj nema buku i obezbeđuje vrlo laku vazdušnu protočnost unutar komore.Volumen: 222 l. Ovaj uređaj se može koristiti naročito u biološkim i mikrobiološkim laboratorijama, testovima kvaliteta u farmaciji, kozmetici i testiranju u veterinarskoj medicini. Uređaj ima 3 programa RS 232 – interfejs za štampač ili PC-komunikaciju. Funkcija odloženog startovanja i zaustavljanja grejanja.Akustični i vizuelni alarm.Digitalni sigurnosni termostat tipa 3.nDržač Loevenstein, 1 kom.Kartica za uređaj, 1 kom. čelično kućište, 1 kom
Godina nabavke 2015 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 704,70 € 2 x 4283,43
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0
Ukupno 704,70 € 8.566,86 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100 € ?
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 ?
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 150 € ?
Ukupno 250 € ?
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava NIS NIS
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 0
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% Planirana je zamena inkubatora!
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme da da

Postojeća oprema 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Simić prof. dr Tatjana Simić
Kontakt e-mail tatjanasimic@med.bg.ac.rs tatjanasimic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Biolgical Safaty Cabinet 1300 series Class II Centrifuge Mini spin plus
Proizvođač Thermo Scientific Eppendorf
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči  Prednji deo od višestrukog sigurnosnog stakla, električno krilo prozorsko krilo za čišćenje i dezinfekciju. Zapremina (l): 510.  Radna površina od nerđajućeg čelika. Broj fluorescentnih lampi / snaga (V): 1 / 36 .Glavni HEPA filter. Centrifuga MiniSpin plus sa rotorom Rotor 1,5 / 2,0 ml .Adapteri za tubu od 0,2 ml, Adapteri za epruvete od 0,5-0,6 ml. Maksimalna brzina 14,500 o / min, automatski broj obrtaja / rcf konverzijaKomponenta rotora 12 k 1,5 ml / 2,0 ml (adapteri dostupni za manje cevi). Produženo vreme do 99 min ili neprekidno centrifugiranje. Vreme ubrzanja do maksimalne brzine 13 s. Nivo buke (dBA) <49 / 52.Timer 15 s do 30 min.Dimenzije (Š k D k V) 22,6 k 23,9 k 11,9 cm.Maksimum rcf 14,100 k g.
Godina nabavke 2014 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 9.720 € 918,22 €
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0
Ukupno 9.720 € 918,22 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200 € 300 €
Ukupno 200 € 300 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava NIS NIS
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 40% 20%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme da da

Postojeća oprema 7 8
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Simić prof. dr Tatjana Simić
Kontakt e-mail tatjanasimic@med.bg.ac.rs tatjanasimic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Agilent 2100 bioanalyzer Rotor Gene Q
Proizvođač Agilent Qiagen
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči  Bioanalizator Agilent 2100 je industrijski standard za RNK uzorake koji se koristi za gel elektroforezu. Takođe brzo zamenjuje elektroforezu gela za analizu DNA fragmenta i SDS-PAGE analizu uzoraka proteina. Bioanalizator Agilent 2100 se može koristiti za elektroforetsku separaciju i protočnu citometrijsku analizu parametara fluorescencije ćelija.  PCR je veoma precizan instrument, velika optička uniformisanost. Veoma brzo daje rezulate, senzitivan je , brz i specifičan. Dimenzije 370 mm h 420 mm, visina 275 mm.
Godina nabavke ? ?
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 47.553,40 € 34.904,45 €
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0
Ukupno 47.553,40 € 34.904,45 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 2.000 € 1.000 €
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 400 € 300 €
Ukupno 2.400 € 1.300 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava NIS NIS
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 20% 20%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme da da

Postojeća oprema 9 10
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Simić prof. dr Tatjana Simić
Kontakt e-mail tatjanasimic@med.bg.ac.rs tatjanasimic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Specord 200 Thermo Mixer
Proizvođač Analityc Jena Eppendorf
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči UV/Vis spektorfotometar je aparat koji koristi Uv i vidljivu svetlost za merenje apsorbance tečnih uzoraka. Može meriti čistoću supstance. Može duplo (sadrži 2 mesta za uzorke) da očitava apsorbance radi što bolje preciznosti, služi za određivanje uzoraka kinetičkom metodom. Dosta je stabilan u merenju apsorbanci. Talasne dužine su 190-1100 nm.  Mešanje, zagrevanje i hlađenje u jednom fleksibilnom instrumentu. Ima adaptere za ploču i za ependorfice od 5µl do 50ml. Anti-spil tehnologija slizi kako bi se između ostalog sprečila kontaminacija. Može da meša uzotke od 300 do 3000 rpm.
Godina nabavke ? ?
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 11.888,83 € 4.033,81 €
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0
Ukupno 11.888,83 € 4.033,81 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 300 € 300 €
Ukupno 300 € 300 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava NIS NIS
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 20% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme da da

Postojeća oprema 11 12
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Simić prof. dr Tatjana Simić
Kontakt e-mail tatjanasimic@med.bg.ac.rs tatjanasimic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Centrifuge ChemiDoc MP System
Proizvođač Eppendorf BIORAD
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Rotori sa držačima i adapteri, smeštaju boce od 0,2 mL do 750 mL Rotori za centrifugiranje svih tipova MTP, PCR, ćelijske kulture ili ploča.
Velika brzina centrifugiranja do 20,913 × g (14,000 o / min). Aerosol-nepropusni Eppendorf poklopci. Tihi rad radi poboljšanja radnog okruženja. Automatsko prepoznavanje rotora i detekcija debalansa za maksimalnu operativnu sigurnost.
 Aparat koji služi za vizuelizaciju gelova, detekciju membrana za blot.  Može se odraditi hemiluminiscencija, fluoroscencija i kolorimetrijska detekcija. Precizan i reproducibilan kao i detektibilan aparat. Koristi se posle elektoforeze i vestern blota. Detektuje nukleinske kiseline, identifikuje i kvantifikuje proteine.
Godina nabavke ? ?
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 7.952,40 € 20.787,30 €
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0
Ukupno 7.952,40 € 20.787,30 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 350 € 500 €
Ukupno 350 € 500 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava NIS NIS
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 40%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme da da

Postojeća oprema 13 14
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Simić prof. dr Tatjana Simić
Kontakt e-mail tatjanasimic@med.bg.ac.rs tatjanasimic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme PowerPac HV High-Voltage Power Supply PROTEAN® i12™ IEF System
Proizvođač BioRad BioRad
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči HV napajanje podržava izlaz od 5.000 V, 500 mA i 400 V, što omogućava njegovu upotrebu za sve primene visokog napona, uključujući primene pri niskom strujnom naponu. Idealan je za IEF. Sa izlazom od 400 V,  nudi dovoljno snage da pokrene najzahtevnije IEF eksperimente ili do četiri ćelije za sekvenciranje DNK istovremeno. PROTEAN i12 IEF sistem je dizajniran za proteine izoelektričnog fokusiranja (IEF) u trakama imobilizovanog pH gradijenta (IPG) za prvu dimenziju dvodimenzionalne (2-D) elektroforeze. Ćelija PROTEAN i12 IEF može da koristi 1–12 IPG traka u fokama za fokusiranje od 7, 11, 13, 17, 18 ili 24 cm. Svaki kanal u izoelektričnoj fioci za fokusiranje je nezavisan, omogućavajući preciznu kontrolu nad svakom IPG trakom. Ova karakteristika omogućava istovremeno pokretanje različitih tipova uzoraka, različitih gradijenta pH i više protokola.
Godina nabavke 2014 ?
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 1.802,33 € 11.073,07 €
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0
Ukupno 1.802,33 € 11.073,07 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 500 €
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 100 € 300 €
Ukupno 100 € 800 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava NIS NIS
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 20% 20%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme da da

Postojeća oprema 15 16
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Simić prof. dr Tatjana Simić
Kontakt e-mail tatjanasimic@med.bg.ac.rs tatjanasimic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme  PowerPac™ Basic Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell
Proizvođač BioRad BioRad
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Aparat se preporučuje za osnovne primene kao što je horizontalna i mini vertikalna gel elektroforeza. Svestran, jednostavan za upotrebu Mini-PROTEAN Tetra Cell je vertikalni mini gel elektroforeza, dizajniran za brzo, jednostavno postavljanje, olakšavanje brze optimizacije uzoraka, razvoj metoda i ciljane analize proteina. Mini-PROTEAN Tetra ćelija eliminiše zamorne procedure montaže i ima patentirani mehanizam za zaptivanje * koji sprečava greške prilikom montaže gela. Može izvoditi jedan do četiri predfabrikovanih ili pravljeni mini gelova za 15-20 min. Okviri  sa jednostavnim zatvaračem pružaju precizno poravnanje na bilo kojoj ravnoj površini.
Godina nabavke ? 2014
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 761,69 €
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 6.903,84 € 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0
Ukupno 6.903,84 € 761,69 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 200 €
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 150 € 50 €
Ukupno 150 € 250 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava NIS NIS
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 20% 20%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme da da

Postojeća oprema 17 18
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Simić prof. dr Tatjana Simić
Kontakt e-mail tatjanasimic@med.bg.ac.rs tatjanasimic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Criterion™ Vertical Electrophoresis Cell Snijders Deep Freezer EVO Safe 475-86
Proizvođač BioRad Snijders lab
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Criterion cell je vertikalna ćelija za elektroforezu midi-formata dizajnirana da pokrene jedan ili dva Criterion  Precast Protein Gel ili midi gelove, koji su širi i duži od tradicionalnih mini gelova (13,3 k 8,7 cm naspram 8,6 k 6,8 cm). Sa jednim  gelom, možete pokrenuti do 26 uzoraka za manje od 1 sata ili prihvatiti 11 cm Ready Strip IPG trake za 2-D aplikacije. EVOSAFE serije su opremljene jedinstvenom “PU” izolacijom između unutrašnjih i spoljašnjih panela. O Sa jedinstvenom “PU” izolacijom, zamrzivač gubi mnogo manje temperature od tradicionalnih robnih marki i potrebno je dvanaest sati da EVOSAFE dostigne -10⁰C od -86⁰C u poređenju sa devet sati za tradicionalne brendove i na taj način pruža daleko veću zaštitu za vaše kritične uzorke.
Godina nabavke ? 2014
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 1.935,48 € 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 10.131 €
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0
Ukupno 1.935,48 € 10.131 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 200 € 500 €
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 50 € 1.000 €
Ukupno 250 € 1.500 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava NIS NIS
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 0
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% Ne radi zamrzivač duže vreme!
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme da da

Postojeća oprema 19 20
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Simić prof. dr Tatjana Simić
Kontakt e-mail tatjanasimic@med.bg.ac.rs tatjanasimic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Hera freeze HFU B Series Conntess automated cell counter
Proizvođač Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Čuvanje uzoraka od -50 ° do -86 ° C Dizajnirani za svakodnevnu zaštitu uzoraka i pouzdanost, ovi zamrzivači imaju mikroprocesorsku kontrolu i vrhunski sistem hlađenja.  Automatizovani brojač ćelija  koji koristi najsavremenije algoritme za analizu slike i slike za testiranje broja ćelija i testiranja vitalnosti ćelija na tripan plavo obojenim ćelijama u suspenziji. Brojač ćelija nudi intuitivan korisnički interfejs i pruža opciju za čuvanje podataka i generisanje izveštaja, koji se zatim mogu preneti na računar pomoću USB koji se isporučuje uz instrument ili odvojeno. • Ćelije koje treba prebrojati ubacuju se u Countess® II automatizovani brojač ćelija u Countess® panelima za brojanje ćelija. Svaka komora sadrži dva zatvorena sistema koja drže uzorak kako bi vam omogućili da izmerite dva različita uzorka ili izvršite replikaciju istog uzorka  Brojanje  ćelija traje 15 sekundi po uzorku i kompatibilan je sa širokim spektrom. Koristi se eukariotske ćelije. Pored broja ćelija i vitalnosti, brojač ćelija pruža informacije o veličini ćelija.
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 9.636,22 € 7.606,43 €
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0
Ukupno 9.636,22 € 7.606,43 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 500 € 100 €
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 1.000 € 300 €
Ukupno 1.500 € 400 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava NIS NIS
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 50% 20%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme da da

Postojeća oprema 21 22
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Simić prof. dr Tatjana Simić
Kontakt e-mail tatjanasimic@med.bg.ac.rs tatjanasimic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Homogenisator Orbital linear shaking bath
Proizvođač Bio-Rad Grant
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči TeSeE PRECESS 24  homogenizatorje instrument dizajniran za homogenizaciju različitih bioloških uzoraka koji se nalaze u standardnim tubama za brušenje. Može se koristiti ne samo za tkiva, već i za širok spektar primena kao što su molekularna biologija (npr. Ekstrakcija nukleinskih kiselina), forenzika, mikrobiologija i testiranje hrane.
Homogenizacija različitih uzoraka izvedenih iz životinjskog tkiva (npr. Moždano tkivo, tonzile, slezena, limfoidna tkiva, itd.), Mikroorganizama, žitarica itd.
Svetski poznata vodena kupatila iz Granta: visoko precizna kontrola temperature u kombinaciji sa robusnim, visokokvalitetnim, patentiranim orbitalnim i linearnim mehanizmom za pomeranje stalka. Visok kvalitet, dizajn sa jedinstvenim magnetnim spojenim mehanizmom potresanja za maksimalnu pouzdanost, konzistentnost i tihi rad . Širok asortiman dodatne opreme pruža pravo rešenje za vašu aplikaciju. Različiti tipovi posuda mogu se sigurno održavati uz pomoć visokokvalitetnih opruga.
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 16.380 € 3.594 €
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0
Ukupno 16.380 € 3.594 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 300 € 50 €
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200 € 100 €
Ukupno 500 € 150 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava NIS NIS
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 20% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme da da

Postojeća oprema 23
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Simić
Kontakt e-mail tatjanasimic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Gradient thermal cycler for pcr
Proizvođač Eppendorf
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči PCR aparat koji sadrži monitor i ima 96 mesta za uzorke. Veoma brѕo dostiže temperaturu do 96 stepeni. Program protokola se podešava preko monitora. Jednostavan je za upotrebu, mogućnost čuvanja program protokola.
Godina nabavke
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0
MNTR-DMT 0
MNTR-NIP 0
Međunarodni projekat 29.302,65 €
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0
Ukupno 29.302,65 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 500 €
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 500 €
Ukupno 1.000 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava NIS
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 50%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme da
Biohemija II
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Nataša Petronijević Prof. dr Nataša Petronijević
Kontakt e-mail natasapetronijevic@yahoo.com natasapetronijevic@yahoo.com
Naziv opreme Zamrzivač na -80C Centrifuga sa  hlađenjem GR20.22
Proizvođač Sanyo, Japan Jouan, Francuska
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Uspravni zamrzivač za čuvanje uzoraka na -80C sa 2 komore Preparativna centrifuga sa hlađenjem, max brzine 42040g, sa dva rotora za rad i odgovarajućim adapterima
Godina nabavke 1996 1996
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 0 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 500
Ukupno 0 € 500 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 40%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 3
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Nataša Petronijević
Kontakt e-mail natasapetronijevic@yahoo.com
Naziv opreme Spektrofotometar, UV-VIS 2
Proizvođač BioMérieux, Francuska
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Spektrofotometar sa protočnom kivetom i automatskom kontrolom  temperature. Spektralni opseg od 330 do 900
Godina nabavke 1990
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200
Ukupno 300 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme
Biohemija III
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Ivanka Marković prof. dr Ivanka Marković
Kontakt e-mail ivanka.markovic@med.bg.ac.rs ivanka.markovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Protočni citometar FACS Calibur Protočni citometar i ćelijski sorter FACS Aria III
Proizvođač BD Biosciences, SAD BD Biosciences, SAD
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Protočni citometar sa dva lasera talasnih dužina 488nm i 632 nm i mogućnošću istovremene detekcije četiri fluorohroma. Pripadajući kompjuter sa odgovarajućim programskim paketima za detekciju i analizu. Protočni citometar sa tri lasera talasnih dužina 405, 488nm i 632 nm, , sa sistemom za sortiranje ćelija velike brzine i modulom za automatsko zasejavanje ćelija. Pripadajući kompjuter sa odgovarajućim programskim paketima za detekciju i analizu.
Godina nabavke 2003 2012
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 80000 340000
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 15000
Ukupno 95000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 5,000 € 20,000 €
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 5,000 € 8,000 €
Ukupno 10,000 € 23,000 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 50%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 80% 80%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 3 4
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Ivanka Marković prof. dr Ivanka Marković
Kontakt e-mail ivanka.markovic@med.bg.ac.rs ivanka.markovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Sistem za tečnu hromatografiju visoke performanse (HPLC) Ultracentrifuga OPTIMA L-100 XP
Proizvođač Agilent  Technologies,  SAD Beckman Coultar, SAD
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči HPLC sistem sa dva detektora (diode-array i fluorescentni detektor) i sistemom za automatsko uzorkovanje. Pripadajući kompjuter sa odgovarajućim programskim paketima za detekciju i analizu Ultracentrifuga sa 3 fiksna i jednim ljuljajućim (swinging) rotorom maksimalne brzine do 100 hiljada obrtaja
Godina nabavke 2007 2009
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 68000
MNTR-DMT
MNTR-NIP 100000
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 68000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 3000 500 €
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 3000 3,200 €
Ukupno 6,000 € 3,700 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 20% 20%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 40%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Ivanka Marković prof. dr Ivanka Marković
Kontakt e-mail ivanka.markovic@med.bg.ac.rs ivanka.markovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Invertni mikroskop DMIL sa faznim kontrastom Inkubator za kultivisanje ćelija AIR JACKET CO2
Proizvođač Leica, Nemačka Sanyo, Japan
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Invertni mikroskom sa tri objektiva (10×, 20× i 40×), dodatkom za fazni kontrast, dodatkom za fluorescencu, kao i kamerom Leica DFC 320 Inkubator za kultivisanje ćelija sa jednom komorom
Godina nabavke 2002 2002
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 20000 DM I 8000 evra 4000 (WUS Austria)  (WUS Austria)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 0 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 200
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 1,100 € 1950
Ukupno 1,100 € 2,150 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 60% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 80% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 7 8
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Ivanka Marković prof. dr Ivanka Marković
Kontakt e-mail ivanka.markovic@med.bg.ac.rs ivanka.markovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Laminarna komora Gelaire Zamrzivač na -80C sa CO2 sistemom podrške HFU 1185 SI Basic
Proizvođač Flow laboratories, SAD Heraeus, Nemačka
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Laminarna komora klase II za sterilan rad  sa dva radna mesta Uspravni zamrzivač za čuvanje uzoraka na -80C sa 5 komora i CO2 sistemom za podršku (back-up) u slučaju nestanka struje
Godina nabavke 1995 2005
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 200
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 500 1200
Ukupno 500 € 1,400 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 80% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 90% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 9 10
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Ivanka Marković prof. dr Ivanka Marković
Kontakt e-mail ivanka.markovic@med.bg.ac.rs ivanka.markovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Čitač za mikrotitar ploče, Sunrise Čitač za mikrotitar ploče 5060-006
Proizvođač TECAN, Velika Britanija LKB, Austrija
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Čitač za mikrotitar ploče sa 7 filtera u vidljivom delu spektra (405, 450, 492, 530, 570, 620 i 650 nm) Čitač za mikrotitar ploče sa 6 filtera u vidljivom delu spektra (405, 450, 492, 540, 620 i 670 nm)
Godina nabavke 2007 2004
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 4000 (WUS Austria)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100 100
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200 200
Ukupno 300 € 300 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 11 12
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Ivanka Marković prof. dr Ivanka Marković
Kontakt e-mail ivanka.markovic@med.bg.ac.rs ivanka.markovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Spektrofotometar, UV-VIS Ultraspec 2000 Kontejner za tečni azot Biorack 6000
Proizvođač LKB, Austrija Statebourne, Velika Britanija
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Spektrofotometar sa protočnom kivetom i automatskom kontrolom temperature. Spektralni opseg od 190 do 1100 nm Kontejner za čuvanje ćelija kapaciteta 6000 uzoraka
Godina nabavke 1997 2004
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100 1000
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200
Ukupno 300 € 1,000 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 80%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 95%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 13
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku i kliničku biohemiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Ivanka Marković
Kontakt e-mail ivanka.markovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Sistem za elektroporaciju ćelija Lonza Nucleofestor 4D
Proizvođač Lonza Bioscience, Švajcarska
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Sistem za elektroporaciju i transfekciju ćelija sa ogućnušću transfekcije u kiveti i u ploči
Godina nabavke
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 20,000 €
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 2000
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 500
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 60%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 80%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme
Fiziologija I
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za neurofiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za neurofiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Olivera Stanojlović Prof. dr Olivera Stanojlović
Kontakt e-mail solja@afrodita.rcub.bg.ac.rs solja@afrodita.rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme tredmil za male eksperimentalne životinje elekstronski von Frej esteziometar
Proizvođač Elunit, Srbija IITC Life Sci, USA
Osnovne karakteristike
sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
tredmil za male eksperimentalne životinje za sprovođenje režima fizičke aktivnosti kod životinja.  Posebenim računarskim programom moguće je upravljati radom trake u dužem vremenskom periodu uz promenu brzine i nagiba trake. Tredmil je konstruisan tako da je moguće koristiti ga i za fragmentaciju spavanja kod eksperimentantalnih životinja. elekstronski von Frej esteziometar za testiranje bolne osetljivosti. Sastoji se od merne jedinice sa kompeltom propilenskih nastavaka i kribriformnim postoljem za olakšan pristup plantarnoj strani šape. Mernu jedicicu je moguće koristi i odvojeno za procenu praga bola različitih regija.
Godina nabavke 2012 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 5000 EUR 1700
Ukupno 5000 EUR 1700
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100 50
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200 100
Ukupno 300 150
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 1500 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 65% 75%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 90% 85%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175032 175032

Postojeća oprema 3 4
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za neurofiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za neurofiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Olivera Stanojlović Prof. dr Olivera Stanojlović
Kontakt e-mail solja@afrodita.rcub.bg.ac.rs solja@afrodita.rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme svetlost/tama kutija visokorezolutivna infracrvena kamera
Proizvođač Elunit, Srbija HICK Vision
Osnovne karakteristike
sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Test svetlost/tama za testiranje ponašanja životinnja koje je povezano sa anksioznošću visokorezolutivna infracrvena kamera za dnevno i noćno snimanje
Godina nabavke 2013 2017
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 270 500
Ukupno 270 500
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 30
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 50
Ukupno 0 80
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 55% 85%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 80% 90%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175032 175032

Postojeća oprema 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za neurofiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za neurofiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Olivera Stanojlović Prof. dr Olivera Stanojlović
Kontakt e-mail solja@afrodita.rcub.bg.ac.rs solja@afrodita.rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme test forsiranog plivanja osmokraki radijali lavirint
Proizvođač Elunit, Srbija Elunit, Srbija
Osnovne karakteristike
sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
test forsiranog plivanja za testiranje ponašanja životinja koje je povezano sa depresijom. Sastoji se od četiti cilindra sa semitransparentnim zaklonom koje omogućava modulaciju svetlosnog konrasta prilikom videomonitoringa osmokraki radijalni lavirint za testiranje kognitivnih sposobnosti životinja
Godina nabavke 2016 2014
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 500 700
Ukupno 500 700
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100 50
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 50
Ukupno 100 100
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 0 1000
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 65% 65%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 90% 90%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175032 175032

Postojeća oprema 7 8
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za neurofiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za neurofiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Olivera Stanojlović Prof. dr Olivera Stanojlović
Kontakt e-mail solja@afrodita.rcub.bg.ac.rs solja@afrodita.rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme krstatsti lavirint pH metar
Proizvođač Elunit, Srbija HANNA Instruments, USA
Osnovne karakteristike
sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
krstatsti lavirint za testiranje ponašanja životinja koje je povezano sa anksioznošču digitalni pH  metar za stacionarno merenje uz merenje temperature
Godina nabavke 2014 2009
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 400 700
Ukupno 400 700
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 200 200
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 50 50
Ukupno 250 250
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 1000 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 65% 65%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 90% 90%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175032 175032

Postojeća oprema 9 10
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za neurofiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za neurofiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Olivera Stanojlović Prof. dr Olivera Stanojlović
Kontakt e-mail solja@afrodita.rcub.bg.ac.rs solja@afrodita.rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme Digitalna analitička vaga Sistem za monitoring ponašanja „Conducta“
Proizvođač Mettler Toledo, US Experimetria Ltd., Budimpesta
Osnovne karakteristike
sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
digitalna analitička vaga sa 4 decimalna mesta sistem za digitalni monitoring ponašanja malih laboratorijskih životinja sa jednim mernim mestom sa pratećim programskim paketom
Godina nabavke 1991 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 2000 nabavna, 1000 procenjena sadašnja
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 11000
Ukupno 0 11000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 500
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200 1000
Ukupno 200 1500
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava MNTR-DMT
Vrednost EUR 0 1600
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 65% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 90% 90%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175032 175032

Postojeća oprema 11 12
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za neurofiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za neurofiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Olivera Stanojlović Prof. dr Olivera Stanojlović
Kontakt e-mail solja@afrodita.rcub.bg.ac.rs solja@afrodita.rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme AD konvertor sa softverskim sistemom NeruoSciLaBG Elektroencefalograf
Proizvođač UNO-LUX NS d.o.o. Beograd RIZ Tvornica odašiljača, Zagreb
Osnovne karakteristike
sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
sistem za analogno – digitalnu konverziju EEG signala, njidžovo deponovanje u digitalnom formatu i kvantitativnu analizu EEG-a 8-kanalni EEG aparat
Godina nabavke 2008 1981
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 18000 nabavna, 8000 procenjena sadašnja vrednost
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 5200
Ukupno 5200 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 1000 1000
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 250
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 500 500
Ukupno 1500 1750
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 1500 1500
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 85% 65%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 95% 80-90%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175032 175032

Postojeća oprema 13
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za neurofiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Olivera Stanojlović
Kontakt e-mail solja@afrodita.rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme Stereotaksa
Proizvođač David Kopf, UK
Osnovne karakteristike
sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
stereotaskični ram sa manuelnim pozicioniranjem u tri ravni za implantacije EEG elektroda ili intracerebroventirukularne administracije supstanci
Godina nabavke 1981
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 10000 nabavna, 8000 procenjena sadašnja vrednost
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0
Ukupno 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 800
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 65%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 80-90%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175032
Fiziologija II
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Dragan Đurić Prof. dr Dragan Đurić
Kontakt e-mail dr_djuric@yahoo.com dr_djuric@yahoo.com
Naziv opreme pH metar MA 5704 set za izolovane organe sa transdjuserima i elektrostimulatorom
Proizvođač Jugolek Beograd EUNIT Beograd i Ugo Basile Italija
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči pH  metar MA 5704 set za izolovane organe sa transdjuserima i elektrostimulatorom
Godina nabavke 1978 1992
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 200 1500
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Medicinski fakultet u Beogradu Medicinski fakultet u Beogradu
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI145014, OI 175043 OI145014

Postojeća oprema 3 4
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Dragan Đurić Prof. dr Dragan Đurić
Kontakt e-mail dr_djuric@yahoo.com dr_djuric@yahoo.com
Naziv opreme Analitička vaga  Automatski čitač mikrotitracionih ploča/ELISA RT-6100 plus automatski uređaj za ispiranje mikrotitar plpča RT-3100 sa softverom
Proizvođač KERN & Sohn GmbH, Germany Rayto, China
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči analitička vaga sa 4 decimalna mesta
Godina nabavke 2010 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT MNTR-DMT 2
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1000 4055
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI145014, OI 175043 OI145014, OI 175043

Postojeća oprema 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Dragan Đurić Prof. dr Dragan Đurić
Kontakt e-mail dr_djuric@yahoo.com dr_djuric@yahoo.com
Naziv opreme UV/VIS dvozračni spektrofotometar 190-1100nm sa autoskenom sa softverom EKG CARDIOTOUCH 3000 Bionet plus potrošni materijal za EKG dijagnostiku
Proizvođač Beijing Beifen-Ruili Analytical Instrument(Group) Co., China Bionet, South Corea
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2013 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT MNTR-DMT 2 MNTR-DMT 2
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 5622 1500
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI145014, OI 175043 OI 175043

Postojeća oprema 7 8
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Dragan Đurić Prof. dr Dragan Đurić
Kontakt e-mail dr_djuric@yahoo.com dr_djuric@yahoo.com
Naziv opreme  Holter EKG sa softverom Tredmil sa softverom za male životinje
Proizvođač Contec Medical Systems Co., China Elunit, Srbija
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2010 2012
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT MNTR-DMT 2
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1000 3500
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI 175043 OI 175043

Postojeća oprema 9 10
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Dragan Đurić Prof. dr Dragan Đurić
Kontakt e-mail dr_djuric@yahoo.com dr_djuric@yahoo.com
Naziv opreme Homogenizer HG-15A-set sa dopunskim delovima plus homogenizer HT-1008 plus homogenizer Stirrer tip HS-30E set (WiseStir, WiseTis) Centrifuga
Proizvođač PMI-Labortechnik GmbH, Germany Tehtnica, Zelezniki
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2015 1971
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT MNTR-DMT 2
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 2300
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Medicinski fakultet u Beogradu
Vrednost EUR 150
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI 175043 OI145014

Postojeća oprema 11 12
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Dragan Đurić Prof. dr Dragan Đurić
Kontakt e-mail dr_djuric@yahoo.com dr_djuric@yahoo.com
Naziv opreme Centrifuga Dvokanalni pojačavački sistem za merenje i akviziciju krvnog pritiska, PresData
Proizvođač Eppendorf, Germany Elunit, Srbija
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2013 2010
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT MNTR-DMT 1
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 800
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Medicinski fakultet u Beogradu
Vrednost EUR 1000
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI145014, OI 175043 OI145014, OI 175043

Postojeća oprema 13
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. Dr Ljiljana Šćepanović
Kontakt e-mail scepanoviclj@gmail.com
Naziv opreme dinograf dvokanalni za pravougaono registrovanje
Proizvođač Jugolek, Elunit,  Beograd
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 1986
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Medicinski fakultet u Beogradu
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akadmeske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI145014

Postojeća oprema 14 15
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Dragan Đurić Prof. dr Dragan Đurić
Kontakt e-mail dr_djuric@yahoo.com dr_djuric@yahoo.com
Naziv opreme Pulse oximetre BT-700 Dva desktopa Lenovo M73z plus dva printera Lexmark MS312dn
Proizvođač Bistos, South Corea Lenovo, Lexmark
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2016 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT MNTR-DMT 2 MNTR-DMT 2
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 640 1382
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI145014, OI 175043 OI145014, OI 175043

Postojeća oprema 16 17
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za eksperimentalnu fiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Dragan Đurić Prof. dr Dragan Đurić
Kontakt e-mail dr_djuric@yahoo.com dr_djuric@yahoo.com
Naziv opreme Multifunkcionalni softver za setove za izolovane organe(S.P.E.L. ADVANCE ISOSYS (SOFT-02-ISO) STIMI
Proizvođač Eksperimentria, GmbH Hugo Sachs, Elektronik KG, Germany
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 1992
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 5000 2200
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Medicinski fakultet u Beogradu
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke i Specijalističke akademske studije iz Eksperimentalne fiziologije i patološke fiziologije
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI145014, OI 175043 OI145014
Fiziologija III
Postojeća oprema 1 2
Nio 41022 – Medicinski fakultet u Beogradu 41022 – Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Sanja Mazić Prof. dr Sanja Mazić
Kontakt e-mail sagabgyu@yahoo.com sagabgyu@yahoo.com
Naziv opreme Ergo – bicikl Tredmil
Proizvođač Jaeger Nemačka Jaeger Nemačka
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Jaeger ergo – bicikl ER 900 Jaeger tredmil LE 200 CE
Godina nabavke 2001 2001
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Donacija Crvenog krsta SR Nemačke Donacija Crvenog krsta SR Nemačke
Ukupno Sistem za ergospirometriju košta oko 150.000,00 maraka Sistem za ergospirometriju košta oko 150.000,00 maraka
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 3 4
Nio 41022 – Medicinski fakultet u Beogradu 41022 – Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Sanja Mazić Prof. dr Sanja Mazić
Kontakt e-mail sagabgyu@yahoo.com sagabgyu@yahoo.com
Naziv opreme Ručni ergometar Visinometar
Proizvođač Monark Šedska Cardinal Health SAD
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Ručni ergometar Monark Compact Rehab 871E Seca 214 Portable Stadiometer
Godina nabavke 2017 2019
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat  TEMPUS projekat SPEED
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Donacija Crvenog krsta
Ukupno 730.000, 00 dinara 24.000,00 dinara
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 5 6
Nio 41022 – Medicinski fakultet u Beogradu 41022 – Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Sanja Mazić Prof. dr Sanja Mazić
Kontakt e-mail sagabgyu@yahoo.com sagabgyu@yahoo.com
Naziv opreme Bioimpendancni analizator telesnog sastava Defibrilator
Proizvođač In Body Seul, Koreja Marquette Hellige, Nemačka
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Bioimpendancni analizator InBody 230 Body Composition Analyzer Defibrilator CardioServ Marquette Hellige
Godina nabavke 2018 2001
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Donacija firme Borf Donacija Crvenog krsta
Ukupno oko 2.300,00 evra oko 2.000,00 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 7 8
Nio 41022 – Medicinski fakultet u Beogradu 41022 – Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Sanja Mazić Prof. dr Sanja Mazić
Kontakt e-mail sagabgyu@yahoo.com sagabgyu@yahoo.com
Naziv opreme Fiksni ergospirometar Portabilni ergospirometar
Proizvođač Jaeger Nemačka Jaeger Nemačka
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Jaeger Oxycon Pro SN 808249 Jaeger Oxycon Mobile SBx
Godina nabavke 2017
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat  TEMPUS projekat SPEED
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Donacija Crvenog krsta SR Nemačke
Ukupno Sistem za ergospirometriju košta oko 150.000,00 maraka 2.850.000,00 dinara
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 9 10
Nio 41022 – Medicinski fakultet u Beogradu 41022 – Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Sanja Mazić Prof. dr Sanja Mazić
Kontakt e-mail sagabgyu@yahoo.com sagabgyu@yahoo.com
Naziv opreme Boca sa mešavinom gasova Maska za lice/adapter
Proizvođač Riessner Nemačka Hans Rudolph inc, SAD
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Boca sa mešavinom gasova za izvođenje ergospirometrijskog testiranja Oro nazalna maska (adapter) za ivođenje ergospirometrijskog testiranja
Godina nabavke 2018 2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP 65.000,00 dinara 122.000,00 dinara
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 11 12
Nio 41022-Medicinski fakultet u Beogradu 41022-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem
Odgovorno lice za opremu  Prof. dr Sanja Mazić  Prof. dr Sanja Mazić
Kontakt e-mail sagabgyu@yahoo.com sagabgyu@yahoo.com
Naziv opreme  POLAR H10 SISTEM Krevet terapeutski
Proizvođač POLAR USA Manumed
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči POLAR H10 sistem za praćenje srčane frekvencije Pneumatski terapeutski krevet
Godina nabavke 2018 2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP 161,180.00 dinara
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Donacija Prof.dr Nebojša Popović
Ukupno oko 12.000,00 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 13 14
Nio 41022-Medicinski fakultet u Beogradu 41022-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem
Odgovorno lice za opremu  Prof. dr Sanja Mazić  Prof. dr Sanja Mazić
Kontakt e-mail sagabgyu@yahoo.com sagabgyu@yahoo.com
Naziv opreme Kompjuteri i server Sistem za multimedijalnu prezentaciju
Proizvođač NR
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Računar sa integrisanIm INFOMEDIS sistemom Multimedijalni sistem prezentovanja i edukacije
Godina nabavke 2018 2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat  TEMPUS projekat SPEED
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Donacija Dunav Osiguranje Donacija Prof.dr Nebojša Popović
Ukupno oko 5.500,00 evra ukupno oko 2.500,00 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 15 16
Nio 41022-Medicinski fakultet u Beogradu 41022-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem Institut za medicinsku fiziologiju – Laboratorija za medicinu sporta i terapiju vežbanjem
Odgovorno lice za opremu  Prof. dr Sanja Mazić  Prof. dr Sanja Mazić
Kontakt e-mail sagabgyu@yahoo.com sagabgyu@yahoo.com
Naziv opreme INFOMEDIS 3 Adaptacija prostora
Proizvođač
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči INFOMEDIS 3 Baza naučnih  podataka Sredstva za adaptaciju prostora Laboratorije za medicinu sporta i terapiju vežbanjem
Godina nabavke 2018 2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Donacija Prof.dr Nebojša Popović Donacija Prof.dr Nebojša Popović
Ukupno oko  5.000,00 evra oko 150.000,00 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Primenjena istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama; Doktorske  studije iz medicinskih nauka – smer Fiziološke nauke Specijalističke akadmeske studije iz Medicine sporta; Master akademske studije Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem; Specijalizacija Medicina sporta
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022
Fiziologija IV
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za fiziologiju, Laboratorija za ćelijsku respiraciju Institut za fiziologiju, Laboratorija za ćelijsku respiraciju
Odgovorno lice za opremu prof dr Zvezdana Kojić prof dr Zvezdana Kojić
Kontakt e-mail zvezdana.kojic@med.bg.ac.rs zvezdana.kojic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Metabolički kavezi (Matabolic Cages), for rats from 150 g to 300 g Oprema za dobijanje uzoraka krvi iz repne vene miša i pacova
Proizvođač Techniplast, Italy BIA Ltd Slovenia
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči https://www.tecniplast.it/en/catalog/metabolic-cages.html Tube Type Holder. Model 1.4.0
Godina nabavke 2014, JUP 2014, JUP
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 5.337,00 € 181 €
Ukupno 5.337,00 € 181 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 0
Ukupno 100 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava 0 0
Vrednost EUR 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III45019, 173057 III45019, 173057

Postojeća oprema 3 4
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za fiziologiju, Laboratorija za ćelijsku respiraciju Institut za fiziologiju, Laboratorija za ćelijsku respiraciju
Odgovorno lice za opremu prof dr Zvezdana Kojić prof dr Zvezdana Kojić
Kontakt e-mail zvezdana.kojic@med.bg.ac.rs zvezdana.kojic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Minicentrifuga za dobijanje uzorka krvne plazme iz uzorka pune krvi Kiseonička elektroda Klark tipa sa sistemom za AD konverziju i registrovanje
Proizvođač Yellow Spring Instrument, USA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2014 1994
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 250 € 2,000.00 €
Ukupno 250 € 2,000.00 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 50 € 100 €
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 100 €
Ukupno 50 € 200 €
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava 0 0
Vrednost EUR 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III45019, 173057 III45019, 173057

Postojeća oprema 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za fiziologiju, Laboratorija za ćelijsku respiraciju Institut za fiziologiju, Laboratorija za ćelijsku respiraciju
Odgovorno lice za opremu prof dr Zvezdana Kojić prof dr Zvezdana Kojić
Kontakt e-mail zvezdana.kojic@med.bg.ac.rs zvezdana.kojic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Ultrasonic cleaner with timer function Sonda za merenje temperature
Proizvođač Velleman Inc. Velleman Inc.
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči https://www.velleman.eu/products/view/?id=372810 https://www.velleman.eu/products/view/?id=338375
Godina nabavke 2017 2017
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 11.300 rsd 50 €
Ukupno 11.300 rsd 50 €
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 0
Ukupno 0 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava 0 0
Vrednost EUR 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III45019, 173057 III45019, 173057

Postojeća oprema 7 8
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za fiziologiju, Laboratorija za ćelijsku respiraciju Institut za fiziologiju, Laboratorija za ćelijsku respiraciju
Odgovorno lice za opremu prof dr Zvezdana Kojić prof dr Zvezdana Kojić
Kontakt e-mail zvezdana.kojic@med.bg.ac.rs zvezdana.kojic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Analitička vaga Magnetna mešalica sa grejanjem
Proizvođač Radwag USA U.L.C. Tehtnica, Železnik, Srbija
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči https://radwag.com/en/as-x2-analytical-balances,4,101-101-109 pravljenje rastvora
Godina nabavke 2017 1990
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 1,000 € 12.000,00 rsd
Ukupno 1,000 € 12.000,00 rsd
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 0
Ukupno 0 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava 0 0
Vrednost EUR 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III45019, 173057 III45019, 173057

Postojeća oprema 9 10
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za fiziologiju, Laboratorija za ćelijsku respiraciju Institut za fiziologiju, Laboratorija za ćelijsku respiraciju
Odgovorno lice za opremu prof dr Zvezdana Kojić prof dr Zvezdana Kojić
Kontakt e-mail zvezdana.kojic@med.bg.ac.rs zvezdana.kojic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Giljotina Uspravni frižider/zamrzivač
Proizvođač Samsung
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči  žrtvovanje laboratorijskih životinja čuvanje supstanci, rastvora i uzoraka
Godina nabavke 2018 2000
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 12.000,00 rsd 36.960, 00 rsd
Ukupno 12.000,00 rsd 36.960, 00 rsd
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 0
Ukupno 0 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava 0 0
Vrednost EUR 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III45019, 173057 III45019, 173057
Farmakologija I
Postojeća oprema 1 2 3
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica
Kontakt e-mail bukarica@rcub.bg.ac.rs bukarica@rcub.bg.ac.rs bukarica@rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme MICRO-g WPC-100  ECLIPSE 100 F
Proizvođač Technical Manufacturing Corporation E.S.F. electronic E. Zech Goetingen Germany Nikon, Japan
Osnovne karakteristike Vibration isolation table Patch clamp amplifier Inverzni mikroskop
Godina nabavke 11.6.2004 11.12.2003. 11.12.2003.
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0 0
MNTR-DMT 0 0 0
MNTR-NIP 0 0 0
Međunarodni projekat 0 4600 (Alexander Von Humboldt) 6000 (Alexander Von Humboldt)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 3500 0 0
Ukupno 3500 4600 6000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 50 1800 3000
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 300 0
Ukupno 50 2100 3000
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava MNTR-NIP MNTR-NIP MNTR-NIP
vrednost EUR 3000
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 40% 40% 40%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 90% 90% 90%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice DA DA DA
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142072 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142072 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073

Postojeća oprema 4 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica
Kontakt e-mail bukarica@rcub.bg.ac.rs bukarica@rcub.bg.ac.rs bukarica@rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme PA-10 PATCH CLAMP SOFTWARE ISO 2 DC- 3K – mikromanipulator
Proizvođač E.S.F. electronic E. Zech Goetingen Germany E.S.F. electronic E. Zech Goetingen Germany E.S.F. electronic E. Zech Goetingen Germany
Osnovne karakteristike Pipettenziehgerät-puler Kompijuterski program Mikromanipulator, motorisch, re. mit Klemme 1/2“
Godina nabavke 11.12.2003. 11.12.2003. 11.12.2003.
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0 0
MNTR-DMT 0 0 0
MNTR-NIP 0 0 0
Međunarodni projekat 3400 (Alexander Von Humboldt) 2700 (Alexander Von Humboldt) 1500 (Alexander Von Humboldt)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0 0
Ukupno 3400 2700 1500
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 2000 0 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200 0 0
Ukupno 2200 0 0
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava MNTR-NIP MNTR-NIP MNTR-NIP
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 40% 40% 40%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 90% 90% 90%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice DA DA DA
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073

Postojeća oprema 7 8 9
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica
Kontakt e-mail bukarica@rcub.bg.ac.rs bukarica@rcub.bg.ac.rs bukarica@rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme MS 314 – upravljač za manipulator MM-33TD WBS-MIC
Proizvođač E.S.F. electronic E. Zech Goetingen Germany E.S.F. electronic E. Zech Goetingen Germany E.S.F. electronic E. Zech Goetingen Germany
Osnovne karakteristike Steurgerät für Manipulator DC-3K Manual manipulator Stage attachment for MM-33 or DC-3K
Godina nabavke 11.12.2003. 11.12.2003. 11.12.2003.
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0 0
MNTR-DMT 0 0 0
MNTR-NIP 0 0 0
Međunarodni projekat 600 (Alexander Von Humboldt) 500 (Alexander Von Humboldt) 130 (Alexander Von Humboldt)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0 0
Ukupno 600 500 130
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 0 0
Ukupno 0 0 0
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava MNTR-NIP MNTR-NIP MNTR-NIP
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 40% 40% 40%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 90% 90% 90%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice DA DA DA
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073

Postojeća oprema 10 11 12
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica
Kontakt e-mail bukarica@rcub.bg.ac.rs bukarica@rcub.bg.ac.rs bukarica@rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme Faradejev kavez M1  Magnetic stand-lab inoLab pH Level 1
Proizvođač Metalno Mijatović, Beograd E.S.F. electronic E. Zech Goetingen Germany Wissenschaftlich Techische Werkstäten, Wilheim Germany
Osnovne karakteristike Laboratorijski pH metar
Godina nabavke 18.1.2006. 29.9.2006. 11.9.2003.
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0 0
MNTR-DMT 0 0 0
MNTR-NIP 0 0 0
Međunarodni projekat 0 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 1000 1000 500
Ukupno 1000 1000 500
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0 200
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 0 50
Ukupno 0 0 250
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava MNTR-NIP MNTR-NIP MNTR-NIP
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 40% 40% 100%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 90% 90% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice DA DA DA
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073

Postojeća oprema 13 14 15
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica
Kontakt e-mail bukarica@rcub.bg.ac.rs bukarica@rcub.bg.ac.rs bukarica@rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme ARE Heating magnetic stirer Zx3 The rikadeniki + Two-chanel bridge amplifier type 301+ 2x HSE Force Transducer F30 Type 372
Proizvođač VELP scientifica, Italia VELP scientifica, Italia HUGO SACHS ELEKTRONIK, Germany
Osnovne karakteristike Magnetna mešalica sa grejanjem Vortex Multi-pen recorder, amplifier, transducer
Godina nabavke 11.9.2003. 11.9.2003. 31.3.1997.
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0 0
Međunarodni projekat 0 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 250 200 12000
Ukupno 250 200 12000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0 300
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 0 300
Ukupno 0 0 600
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava MNTR-NIP MNTR-NIP MNTR-NIP
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 100% 100% 100%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice DA DA DA
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073

Postojeća oprema 16 17 18
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica
Kontakt e-mail bukarica@rcub.bg.ac.rs bukarica@rcub.bg.ac.rs bukarica@rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme HSE Force Transducer F30 Type 372 Stimulator profesional UNIRECORD + Isometric force transducer
Proizvođač HUGO SACHS ELEKTRONIK, Germany IPM electronic, Tuzla, SFRJ UGO BASILE, Italy
Osnovne karakteristike Transducer Generator pravougaonih impulsa One-Chanel Recorder, isometric transducer
Godina nabavke 23.12.2003. 11.12.1985. 24.9.1986.
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0 0
MNTR-DMT 0 0 0
MNTR-NIP 0 0 0
Međunarodni projekat 0 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 1330 3000 2300
Ukupno 1330 3000 2300
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0 500
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 150 200 100
Ukupno 150 200 600
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava MNTR-NIP MNTR-NIP MNTR-NIP
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 100% 80% 100%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 90% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice DA DA DA
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073

Postojeća oprema 19 20 21
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica Biljana Proković Prof. Dr Ljiljana Gojković-Bukarica
Kontakt e-mail bukarica@rcub.bg.ac.rs biljana.prokovic@med.bg.ac.rs bukarica@rcub.bg.ac.rs
Naziv opreme TSZ-04/2 + FSG-01/20 + EXP D2 Fiocchelietti VMH – 8 set
Proizvođač EXPERIMETRIA Ltd., Hungary Fiocchelietti E.S.F. Electronic, Germany
Osnovne karakteristike Isolated Tissue Bath System, isometric transducer, amplifier Ledomat 8 magnetnih ventila sa držačem i kablom
Godina nabavke 2.3.2003. 31.7.2003. 31.12.2004.
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0 0
MNTR-DMT 0 2500 0
MNTR-NIP 0 0 0
Međunarodni projekat 0 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 2000 0 1200
Ukupno 2000 2500 1200
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100 50 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 100 300 0
Ukupno 200 350 0
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava MNTR-NIP MNTR-NIP
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 100% 100% 40%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100% 90%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice DA DA DA
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073

Postojeća oprema 22 23 24
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Biljana Proković Biljana Proković Biljana Proković
Kontakt e-mail biljana.prokovic@med.bg.ac.rs biljana.prokovic@med.bg.ac.rs biljana.prokovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme MDF-U581- -86°C ADVENTURER ET 1111
Proizvođač SANYO OHAUS TEHNICA, Železniki
Osnovne karakteristike Hladnjak za duboko zamrzavanje Analitička vaga Tehnička vaga
Godina nabavke 4.8.2005. 1.4.2005 1.8.1988.
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0 0
MNTR-DMT 14500 0 0
MNTR-NIP 0 0 0
Međunarodni projekat 0 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 1150
Ukupno 14500 1150 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 200 0 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 300 300 150
Ukupno 500 300 150
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 100% 100% 100%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice DA DA DA
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073 TP 20027; TP 20019; TP122O4A; TP20094; 145034; 141042; 142073

Postojeća oprema 25 26 28
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za biofiziku Institut za biofiziku Institut za biofiziku
Odgovorno lice za opremu Mirjana Platiša Mirjana Platiša Mirjana Platiša
Kontakt e-mail mirjana.platisa@med.bg.ac.rs mirjana.platisa@med.bg.ac.rs mirjana.platisa@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Holter EKG-a Osnovna jedinica za akviziciju fizioloških signala Oprema za merenje EKG signala i respiracije sa odgovarajućim softverom
Proizvođač Rozinn Electronics RZ 151 BIOPAC SYSTEMS MP 100WSW BIOPAC: ECG100C, RSP 100C, TSD 201 & leads
Osnovne karakteristike kasetaš
Godina nabavke 2002 2002 2009
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 1555 5568 2500
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0
Ukupno 1555 5568 2500
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 500 0 1000
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 0
Ukupno 500 0 1000
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava MNTR-DMT
vrednost EUR 400
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 85% 70%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice NE
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 141042; TP 20027 141042; TP 20027 141042; TP 20027

Postojeća oprema 29 30 31
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. Dr Nina Japundžić Žigon Prof. Dr Nina Japundžić Žigon Prof. Dr Nina Japundžić Žigon
Kontakt e-mail nina.japundzic@gmail.com nina.japundzic@gmail.com nina.japundzic@gmail.com
Naziv opreme Ultrazvučni aparat VIIA 7 REAL TIME PCR INSTRUMENT Sistem za radiotelemetriju, Minesota, SAD
Proizvođač Aloka ProSound 2 Applied Biosystem Data Science International, Mineapolis, USA
Osnovne karakteristike Prenosiv, multifrekventna linearna sonda,
B i M radni modus
RT-PCR Višesatno registrovanje kardiovaskularnih
hemodinamskih parametara kod četiri pacova istovremeno
Godina nabavke 2013 2015 2004
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme Donacija Hemofarma®
MNTR-DMT 11.288.704,96
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava MNTR-NIP
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji
predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice DA DA DA
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III41013 III41013 III41013
Farmakologija II
Postojeća oprema 1 2 3
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Milica Prostran Prof. dr Milica Prostran Prof. dr Milica Prostran
Kontakt e-mail mprostran@doctor.com mprostran@doctor.com mprostran@doctor.com
Naziv opreme ELECTROVONFREY™, Electronic von Frey Anesthesiometer, rigid & super tips, IITC Model 2290CE Mesh stand, mod. 410, IITC Incapacitance Analgesia Meter, IITC Model 600
Proizvođač IITC Life Science Inc. CA, USA IITC Life Science Inc. CA, USA IITC Life Science Inc. CA, USA
Osnovne karakteristike Ѕa ispitivanje alodinije i mehaničke hiperalgezije Za držanje nesputanih pacova tokom eksperimenta Za ispitivanje osećaja bola izazvanim pritiskom na  zadnje šape pacova
Godina nabavke 2004 2004 2005
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 2779.7 1357.9 5097.6
Ukupno 2779.7 1357.9 5097.6
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 500
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 500 300 150
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 60% 100% 50%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 1 100% 80%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023 175023 175023

Postojeća oprema 4 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Milica Prostran Prof. dr Milica Prostran Prof. dr Milica Prostran
Kontakt e-mail mprostran@doctor.com mprostran@doctor.com mprostran@doctor.com
Naziv opreme Incapacitance Analgesia Meter,IITC Model 600 Paw Edema/Volume Meter, IITC Model 520 –. Tredmill for mice 7600, Ugo Basile
Proizvođač IITC Life Science Inc. CA, USA IITC Life Science Inc. CA, USA Ugo Basile, Italy
Osnovne karakteristike Za ispitivanje osećaja bola izazvanog pritiskom na  zadnje šape miševa za ispitivanje edema šape za ispitivanje  motorne koordinacije miševa
Godina nabavke 2005 2005 1977
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 1877.1 2506.3 16521 din (procenjuje se na oko 3000 evra)
Ukupno 1877.1 2506.3 16521 din (procenjuje se na oko 3000 evra)
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 200 250 200
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 50% 60% 100%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 70% 90% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023 175023 175023

Postojeća oprema 7 8 9
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Milica Prostran Prof. dr Milica Prostran Prof. dr Milica Prostran
Kontakt e-mail mprostran@doctor.com mprostran@doctor.com mprostran@doctor.com
Naziv opreme Hot-plate apparatus Water bath Thermometer Almemo 2290-1,
Proizvođač Lokalni proizvođač. Napravljen po uzoru na Ugo Basile, Technilab. Instrument Inc. Memmert GmbH + Co.KG, Germany Hugo Sachs Electronic , Germany
Osnovne karakteristike za merenje akutnog termičkog nociceptivnog bola aplikovanog na šapu glodara Za merenje akutnog termičkog nociceptivnog bola (test potapanja repa u toplu vodu) Koristi se za merenje telesne temperature
Godina nabavke 1995 1998 1999
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 21969 din(procenjuje se na oko 2000 evra)
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja (procenjuje se na oko 1500 ) 13376.33 din (procenjuje se na oko 1000 evra)
Ukupno (procenjuje se na oko 1500 ) 13376.33 din (procenjuje se na oko 1000 evra) 21969 din  (procenjuje se na oko 2000 evra)
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100 evra
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 200 150 100 evra
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 90% 100% 100%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 90% 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023 175023 175023

Postojeća oprema 10 11 12
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Milica Prostran Prof. dr Milica Prostran Prof. dr Milica Prostran
Kontakt e-mail mprostran@doctor.com mprostran@doctor.com mprostran@doctor.com
Naziv opreme Rectal thermocouple ret-2 Surface thermistor probe Almemo thermistor plug
Proizvođač Hugo Sachs Electronic, Germany Hugo Sachs Electronic (Germany) Hugo Sachs Electronic (Germany)
Osnovne karakteristike Sonda za merenje rektalne temperature sonda ѕa merenje temperature sa površine tela  konektor za aparat ѕa merenje temperature tela
Godina nabavke 2003 2003 2003
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 333.8 319.4 63.2
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 333.8 319.4 63.2
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 200
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 200
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 100% 100% 100%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023 175023 175023

Postojeća oprema 13 14 15
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Milica Prostran Prof. dr Milica Prostran Prof. dr Milica Prostran
Kontakt e-mail mprostran@doctor.com mprostran@doctor.com mprostran@doctor.com
Naziv opreme  Electroshock apparatus Adventurer* Pro Analytical Balances, Ohaus* Rat tail cuff blood pressure systems with heating chamber
Proizvođač Ugo Basile (Milan, Italy) Ohaus Rhema Labortechnik, Germany
Osnovne karakteristike Za ispitivanje dejstva lekova na konvulzije izazvane elektrošokom Analitička vaga ѕa merenje ѕa indirektno merenje krvnog pritiska preko repa pacova
Godina nabavke 1978 2005 1990
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 43583.850 din (procenjuje se na oko 2500 evra) 1305.4 0 (donacija)
Ukupno 43583.850  din (procenjuje se na oko 2500 evra) 1305.4 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 100 250
Ukupno 100evra 100 250
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 50% 100% 50%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 100% 70%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023 175023 175023

Postojeća oprema 16 17
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Milica Prostran Prof. dr Milica Prostran
Kontakt e-mail mprostran@doctor.com mprostran@doctor.com
Naziv opreme mice and rat holders Chyo PS-1000
Proizvođač IITC Life Science Inc. CA, USA YMC Co., Ltd, Japan
Osnovne karakteristike držači za pacove i miševe tehnička vaga za merenje glodara
Godina nabavke 2005 2010
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 400 100
Ukupno 400 100
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 100
Ukupno 100
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 100% 100%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023 175023

Postojeća oprema 18 19
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Milica Prostran Prof. dr Milica Prostran
Kontakt e-mail mprostran@doctor.com mprostran@doctor.com
Naziv opreme Čitač i ispirač za ELISA test Ultrazvučno kupatilo
Proizvođač Rayto, Japan BANDELIN electronic, Nemačka
Osnovne karakteristike
Godina nabavke 2018 2017
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 282000
MNTR-DMT
MNTR-NIP 576000
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 576000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava
vrednost EUR 5000 885
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 100% 100%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023 JUP
Histologija
Postojeća oprema 1 2
Nio Medicinski fakultet Beograd Medicinski fakultet Beograd
Istraživačka jedinica Institut za histologiju i embriologiju Institut za histologiju i embriologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Vladimir Bumbaširević Prof. dr Vladimir Bumbaširević
Kontakt e-mail vladimir.bumbasirevic@med.bg.ac.rs vladimir.bumbasirevic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Transmisioni elektronski mikroskop Morgagni 268D Konfokalni mikroskop Leica TCS SL
Proizvođač Fei Europe B.V. Eindhoven, Holandija Leica Microsystems Heidelberg GmbH, Nemačka
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči rezolucija 0,45nm; uvećanje do 280.000x tri lasera opsega 458 do 633nm; 6kanalni AOTF
Godina nabavke 2007 2004
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 155.235,80
MNTR-DMT
MNTR-NIP 253.987,20 59.553,50
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 253.987,20 214.789,30
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 1.950,00 1.800,00
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 4.818,03 (sopstvena sredstva) 1500
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 1.163,48 (sopstvena sredstva) 1500
Ukupno 7,931.51 4,800.00
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Sopstvena sredstva Medicinskog fakulteta Sopstvena sredstva Medicinskog fakulteta
Vrednost EUR 4.998,21 2.020,65
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 79% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 84% 80%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 145018, 145025, 145058, 145070, 145074, 41025, 175038, 175005, 175061, III45005, DEU/1033146 (Alexander von Humboldt-fondacija) 145018, 145025, 145058, 145070, 145074, 41025, 175038, 175005, 175061, III45005

Postojeća oprema 3 4
Nio Medicinski fakultet Beograd Medicinski fakultet Beograd
Istraživačka jedinica Institut za histologiju i embriologiju Institut za histologiju i embriologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Vladimir Bumbaširević Prof. dr Novica Milićević
Kontakt e-mail vladimir.bumbasirevic@med.bg.ac.rs novica,milicevic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Ultramikrotom Ultracut UCT Kriotom Leica CM 1850
Proizvođač Leica Microsystems Austria Leica Microsystems Nussloch GmbH, Nemačka
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči automatizovano pokretanje noža u svim pravcima i LED osvetljenje optimizovani sistem za hlađenje, brzo smrzavanje tkiva
Godina nabavke 2003 2004
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP 37.914,37
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 2.000,00 14.753,20
Ukupno 39.914,37 14.753,20
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 1000 400
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 8119 2400
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 9119 2800
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Sopstvena sredstva Medicinskog fakulteta
Vrednost EUR 3.000,00
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 79% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 84% 80%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 145018, 145025, 145058, 145070, 145074, 41025, 175038, 175005, 175061, III45005, DEU/1033146 (Alexander von Humboldt-fondacija) 145018, 145025, 145058, 145070, 145074, 41025, 175038, 175005, 175061, III45005, DEU/1033146 (Alexander von Humboldt-fondacija)

Postojeća oprema 5 6
Nio Medicinski fakultet Beograd Medicinski fakultet Beograd
Istraživačka jedinica Institut za histologiju i embriologiju Institut za histologiju i embriologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Dušan Trpinac Prof. dr Tamara Kravić-Stevović
Kontakt e-mail dusan.trpinac@med.bg.ac.rs tamara.kravic-stevovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme  Olympus BX41 microscope sa Olympus C5060-ADU wide zoom kamerom Thermo Scientific Bilogical Safety cabinet, class II
Proizvođač Olympus Tokyo Japan Thermo Scientific, USA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči binokularni mikroskop sa UIS2/UIS optičkim sistemom; uvećanje do 1000x Laminarna komora za rad u sterilnim uslovima, klase 2
Godina nabavke 2005 2014
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 12.037,83 291,905.36
Ukupno 12.037,83 291905.36
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100,00
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 800,00 (sopstvena sredstva) 50,000
Ukupno 900,00 50000
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 90% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 95% 80%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 145018, 145025, 145058, 145070, 145074, 41025, 175038, 175005, 175061, III45005, DEU/1033146 (Alexander von Humboldt-fondacija) 41025, 175038, 175005, 175061, III45005

Postojeća oprema 7 8
Nio Medicinski fakultet Beograd Medicinski fakultet Beograd
Istraživačka jedinica Institut za histologiju i embriologiju Institut za histologiju i embriologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Tamara Kravić-Stevović Prof. dr Tamara Kravić-Stevović
Kontakt e-mail tamara.kravic-stevovic@med.bg.ac.rs tamara.kravic-stevovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Invertni mikroskop OPTECH trinokularni IB trio CO2 Inkubator, 170l
Proizvođač Optech, Nemačka RS Biotech, USA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči invertni fazno-kontrastni mikroskop za analizu ćelijskih kultura Inkubator na 37°C sa CO2 za ćelijske kulture
Godina nabavke 2007 2007
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 352,230.00 1,159,763.00
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 352230 1159763
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 51,000 50,000
Ukupno 51000 50000
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 80% 80%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41025, 175038, 175005, 175061, III45005 41025, 175038, 175005, 175061, III45005

Postojeća oprema 9
Nio Medicinski fakultet Beograd
Istraživačka jedinica Institut za histologiju i embriologiju
Odgovorno lice za opremu Asist. dr Darko Ćirić
Kontakt e-mail darko.ciric@med.bg.ac.rs 
Naziv opreme Leica microscopy sistem
Proizvođač Leica Microsystems, Nemačka
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči binokularni mikroskop sa kamerom i maksimalnim uveličanjem do 400x i mogućnošću panoramskog slikanja
Godina nabavke 2014
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 3,686,205.74
Ukupno 3686205.74
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 51000
Ukupno 51000
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 90%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 95%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41025, 175038,175005, 175061, III45005, DEU/1033146 (Alexander von Humboldt-fondacija)
Hemijski institut
Postojeća oprema 1 2 3
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za hemiju u medicini Institut za hemiju u medicini Institut za hemiju u medicini
Odgovorno lice za opremu dr Lidija Izrael- Živković dr Ivanka Karadžić dr Nataša Avramović
Kontakt e-mail lidija.izrael-zivkovic@med.bg.ac.rs ivanka.karadzic@med.bg.ac.rs natasa.avramovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Termostatirana tresilica Analitička vaga Digitalna termostatirana tresilica
Proizvođač Lab-Therm, Lab-Shaker, Kuhner AG,
Switzerland, .
KERN & SOHN GmbH; Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany Thermo Scientific; Waltham, Massachusetts, United States
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči  Temperatura u opsego od temperatura sredine + 5 oC do 80 oC , Maksimalan broj obrtaja 500 rpm, Broj mesta za erlenmajere zapremine 500 mL 12. Link ka stranici proizvođača (https://www.kern-sohn.com/en/AES-C_AEJ-CM?utm_source=news-board&utm_medium=news-board). Link ka stranici proizvođača (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/88880028)
Godina nabavke 2002. 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP III 43004
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 10.000 EUR 1000 E 2000 E
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 200 EUR
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200 EUR 50 E
Ukupno 400 EUR 50 E 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 95% 100% 50%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100% 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III43004 III43004 III43004

Postojeća oprema 4 5
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za hemiju u medicini Institut za hemiju u medicini
Odgovorno lice za opremu dr Ivanka Karadžić dr Kristina Gopčević
Kontakt e-mail ivanka.karadzic@med.bg.ac.rs kristina.gopcevic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Digitalni vakuum uparivač sa centrifugom Ispravljač za elektroforezu
Proizvođač Eppendorf; Hamburg, Germany Shandon Scientific Co. Ltd. (London, England)
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Link ka stranici proizvođača (https://online-shop.eppendorf.com/OC-en/Centrifugation-44533/Concentrator-62468/Concentrator-plus-PF-25748.html) Ispravljač za elektroforezu, niskovoltažni
Godina nabavke 2016 1978
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 11030 E 1500 E
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 75% 50%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III43004 175056

Postojeća oprema 6 7
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za hemiju u medicini Institut za hemiju u medicini
Odgovorno lice za opremu dr Lidija Izreael- Živković dr Lidija Izreael- Živković
Kontakt e-mail lidija.izrael-zivkovic@med.bg.ac.rs lidija.izrael-zivkovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme UV-Vis Spektrofotometar Centrifuga sa hlađenjem
Proizvođač Shimadzu Corp.; Kyoto, Kyoto Prefecture, Japan  Domel; Železniki, Slovenia
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Link ka stranici proizvođača (https://www.shimadzu.com/an/molecular_spectro/uv/uv2600_2700.html) Link ka stranici proizvođača (https://img.unimed.cz/files/prospekty/domel-tehtnica/centric_200r_eng.pdf)
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP III43004
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 10000 E 315000 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme / /
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) / /
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis do 300 E do 5000 RSD
Ukupno 300 E 5000 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava / /
Vrednost EUR / /
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 80% 50%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III43004, III43004

Postojeća oprema 8 9
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za hemiju u medicini Institut za hemiju u medicini
Odgovorno lice za opremu dr Danijela Krstić dr Ivanka Karadžić
Kontakt e-mail danijela.krstic@med.bg.ac.rs ivanka.karadzic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Ultracentrifuga Maseni spektrometar
Proizvođač DescriptionBeckman Coulter Inc., Brea, California, United States Bruker Corporation;  Billerica, Massachusetts, United States
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Ultracentrifuga visokog broja obrtaja Link ka stranici proizvođača (https://www.bruker.com/products/mass-spectrometry-and-separations/lc-ms/ion-trap/amazon-speed/overview.html)
Godina nabavke 1978 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat IPA
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 250000 E
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 2000 E
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis do 80000 RSD 3500 E
Ukupno 80000 RSD 5500 E
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava / Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR /
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 50% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III43004 III43004

Postojeća oprema 10 11
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za hemiju u medicini Institut za hemiju u medicini
Odgovorno lice za opremu dr Ivanka Karadžić dr Ivanka Karadžić
Kontakt e-mail ivanka.karadzic@med.bg.ac.rs ivanka.karadzic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Tečni hromatograf sa automatskim injektorom uzoraka Generator azota
Proizvođač Bruker Corporation;  Billerica, Massachusetts, United States Peak Scinetific Instruments,  Inchinnan, United Kingdom
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Link ka stranici proizvođača (https://www.bruker.com/products/mass-spectrometry-and-separations/lc-ms/ion-trap/amazon-speed/overview.html) Link ka stranici proizvođača (https://www.peakscientific.com/products/genius/genius-nm32la-nitrogen-generator/)
Godina nabavke 2015 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat IPA
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 100000 E 10000 E
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 3500 E 800 E
Ukupno 3500 E 800 E
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III43004 III43004, 175056, 175058, 172023, 175032, 176066, III41033

Postojeća oprema 12 13
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za hemiju u medicini Institut za hemiju u medicini
Odgovorno lice za opremu dr Kristina Gopčević dr Kristina Gopčević
Kontakt e-mail kristina.gopcevic@med.bg.ac.rs kristina.gopcevic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Aparatura za elektroforezu Vodeno kupatilo
Proizvođač Hoefer Inc Holliston, MA 01746, USA Memmert, Schwabach, Germany
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Link ka stranici proizvođača  https://www.hoeferinc.com/index.php/se260-mighty-small-ii-deluxe-mini-vertical-protein-electrophoresis-unit.html Link ka stranici proizvođača
https://www.memmert.com/products/water-and-
oilbaths/waterbath/#!filters=%7B%7D
Godina nabavke 2018 2005
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1500 E 80000 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III43004, 175056, 175058, 172023, 175032, III41033, 176066 III43004, 175056, 175058, 172023, 175032, III41033, 176066

Postojeća oprema 14
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za hemiju u medicini
Odgovorno lice za opremu   Dr Lidija Izrael Živković
Kontakt e-mail lidija.izrael-zivkovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Aparatura za elektroforezu
Proizvođač BIO RAD Criterion Vertical Electrophoresis Cell
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči https://www.bio-rad.com/en-cn/product/criterion-vertical-electrophoresis-cell?ID=N3F2YPC4S
Godina nabavke 2019
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III43004, 175056, 175058, 172023, 175032, III41033, 176066
Humana genetika
Postojeća oprema 1 2 3
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za Humanu genetiku Institut za Humanu genetiku Institut za Humanu genetiku
Odgovorno lice za opremu prof dr Biljana Jekić prof dr Biljana Jekić prof dr Biljana Jekić
Kontakt e-mail jekic.b@gmail.com jekic.b@gmail.com
Naziv opreme Microarray scanner i Hybridisation oven 2.2720 Thermal cycler Micro centrifuga sigma 1-15K
Proizvođač Agilent, USA Applied Byosistemes, USA Sigma
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči komora za hibridizaciju i skener za očitavanje rezultata hibridizacije u mikronizu (microarray) za 96 uzoraka sa hladjenjem
Godina nabavke 2014 2008 2000
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 3000EUR 0
MNTR-DMT 0 0 0
MNTR-NIP 0 0 0
Međunarodni projekat 250.000 evra 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 10000EUR
Ukupno 250.000 evra 3000EUR 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 10.00EUR 1200EUR 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 0 400EUR
Ukupno 10.000EUR 1200EUR 400EUR
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava 0 0 0
Vrednost EUR 0 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 98% 98% 50%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 98% 98% 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON175091, ON175022 ON175091, ON175022 ON175091, ON175022

Postojeća oprema 4 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za Humanu genetiku Institut za Humanu genetiku Institut za Humanu genetiku
Odgovorno lice za opremu prof dr Biljana Jekić prof dr Biljana Jekić prof dr Biljana Jekić
Kontakt e-mail jekic.b@gmail.com jekic.b@gmail.com jekic.b@gmail.com
Naziv opreme Labofuge 200  biophotometer kadica za vertikalnu elektroforezu
Proizvođač HERAUS Eppendorf, ATE Beograd PeqLab
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči rotor 12x15ml, sa setom adaptera za RNK, DNK i proteina za 20 uzoraka
Godina nabavke 2005 2002 2009
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 2500EUR 6500EUR 0
MNTR-DMT 0 0 700EUR
MNTR-NIP 0 0 0
Međunarodni projekat 0 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0 0
Ukupno 2500EUR 6500EUR 700EUR
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 100EUR 500EUR
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 160EUR 0 20EUR
Ukupno 160EUR 100EUR 520EUR
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava 0 0 0
Vrednost EUR 0 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 50% 40% 98%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 40% 98%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON175091, ON175022 ON175091, ON175022 ON175091, ON175022

 

Postojeća oprema 7 8 9
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za Humanu genetiku Institut za Humanu genetiku Institut za Humanu genetiku
Odgovorno lice za opremu prof dr Biljana Jekić prof dr Biljana Jekić prof dr Biljana Jekić
Kontakt e-mail jekic.b@gmail.com jekic.b@gmail.com jekic.b@gmail.com
Naziv opreme kadica za horizontalnu elektroforezu kadica za vertikalnu elektroforezu Laminar flow komora
Proizvođač PeqLab electrofor ROV GO TELSTAR Mini-V/PCR, Analysin BGD
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči za 22 uzorka za 20 uzoraka sa UV svetlom
Godina nabavke 2009 2003 2000
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0 0
MNTR-DMT 500EUR 0 0
MNTR-NIP 0 0 0
Međunarodni projekat 0 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 donacija (200EUR) donacija (4000EUR)
Ukupno 500EUR 0 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100EUR 500EUR 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 20EUR 0
Ukupno 100EUR 520EUR 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava 0 0 0
Vrednost EUR 0 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 98% 98% 90%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 98% 98% 90%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON175091, ON175022 ON175091, ON175022 ON175091, ON175022

Postojeća oprema 10 11 12
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za Humanu genetiku Institut za Humanu genetiku Institut za Humanu genetiku
Odgovorno lice za opremu prof dr Biljana Jekić prof dr Biljana Jekić prof dr Biljana Jekić
Kontakt e-mail jekic.b@gmail.com jekic.b@gmail.com jekic.b@gmail.com
Naziv opreme UV transiluminator Autoklav Raypa SureCycler 8800 Thermal Cycle
Proizvođač Vilber Lourmat, Francuska Raypa, SINEX lab Agilent, USA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči 6×312 nm 12l PCR aparat sa blokom za 96 uzoraka
Godina nabavke 2010 2004 2012
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 700EUR 6000 evra
MNTR-DMT 1000EUR 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 0
Ukupno 1000EUR 700EUR 6000 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0 5000 evra
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 100EUR 0 do 2000 evra
Ukupno 100EUR 0 do 7000 evra
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava 0 0
Vrednost EUR 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 90% 80% 95%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 90% 80% 95%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON175091, ON175022 ON175091, ON175022 ON175091, ON175022

Postojeća oprema 13 14 15
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za Humanu genetiku Institut za Humanu genetiku Institut za Humanu genetiku
Odgovorno lice za opremu prof dr Biljana Jekić prof dr Biljana Jekić prof dr Biljana Jekić
Kontakt e-mail jekic.b@gmail.com jekic.b@gmail.com jekic.b@gmail.com
Naziv opreme Power Supply 2100 Bioanalyzer 7500 Real Time PCR System
Proizvođač PS 251-2 Sigma Agilent, USA Applied Byosistemes, USA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči 250V aparat za elektroforezu nukleinskih kiselina u formatu čipa aparat za PCR u realnom vremenu, za 96 uzoraka
Godina nabavke 2002 2014 2011
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 1500EUR
MNTR-DMT 0
MNTR-NIP 0 30.000 evra
Međunarodni projekat 0 8.000 evra
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1500EUR 8.000 evra 30.000 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 2.000 evra 5.000 evra
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 do 1.000 evra do 5.000 evra
Ukupno 0 dr 3.000 evra do 10.000 evra
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava 0
Vrednost EUR 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 98% 95%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 98% 95%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON175091, ON175022 ON175091, ON175022 ON175091, ON175022
Mikrobiologija I
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Laboratorija za sekvenciranje i molekularnu analizu genoma, Institut za mikrobiologiju i imunologiju Laboratorija za sekvenciranje i molekularnu analizu genoma, Institut za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Automatski DNK sekvenator Real-time termosajkler
Proizvođač Applied Biosystems Applied Biosystems
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči ABI 310 ABI 7500
Godina nabavke 2004 2005
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 30.000,00
MNTR-DMT 25.000,00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 60.000,00 25.000,00
Ukupno 90.000,00 50.000,00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 2200/100 uzoraka 1.500,00/100 uzoraka
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 12,000.00 2.000,00
Ukupno >14.200.000 >3.500,00
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 15.000,00 10.000,00
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 60% 50%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu Blizu 100% 0.8
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR175024; MNTR 175073; MNTR 175039 MNTR175024; MNTR 175073; MNTR 175034; MNTR 175039; MNTR 175038; MNTR iii41025;

Postojeća oprema 3 4
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Laboratorija za sekvenciranje i molekularnu analizu genoma, Institut za mikrobiologiju i imunologiju Virusološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Centrifuga visokih performansi termosajkler x 2
Proizvođač Hettich Effendorf
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči ROTINA 420 MasterCycler gradient
Godina nabavke 2008 2002, 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 5.600,00 16.000,00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 5.600,00 16.000,00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 11.000,00
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 1.000,00
Ukupno 0 11.000,00
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 15.000,00 15.000,00
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 50%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0.6 0.8
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR175024; MNTR 175073; MNTR 175039 MNTR175024; MNTR 175073; MNTR 175039

 

Postojeća oprema 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Virusološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Virusološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Laminarna komora za sterilan rad X 2 Zamrzivač na -80oC
Proizvođač Heraeus Heraus Kendro
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči HeraSafe HFU 686 BASIC FREEZER+ CO2 BACK-UP SYSTEM
Godina nabavke 2002 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 12.000,00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 15.000,00
Ukupno 15.000,00 12.000,00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 700.00 150.00
Ukupno 700 150
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 15.000,00
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 50% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0.8 1
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR175024; MNTR 175073; MNTR 175039 MNTR175024; MNTR 175073

Postojeća oprema 7 8
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Laminarna komora Termosajkler
Proizvođač Faster, IT Applied Biosystems
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči  Faster BH-EN 200-S/D ABI 2720
Godina nabavke 2008 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 9.000,00 6.000,00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 9.000,00 6.000,00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 500.00 350.00
Ukupno 500 350
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0.7 1
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond) MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond)

Postojeća oprema 9 10
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme TwinCubator (2 aparata) Centrifuga
Proizvođač HAIN Lifescience Hettich Zentrifugen
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Platforma za hibridizaciju TwinCubator Mikro 120
Godina nabavke 2008, 2018 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 3.000,00 1,600.00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 3,000.00
Ukupno 6,000.00 1,600.00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 350.00 150.00
Ukupno 350 150
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 1 0.5
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond) MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond)

Postojeća oprema 11 12
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Analitička vaga Zamrzivač na -80oC
Proizvođač KERN ALT Heraus Kendro
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči KERN ALT 310-4AM HFU 686 BASIC FREEZER+ CO2 BACK-UP SYSTEM
Godina nabavke 2008 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 4.000,00 12.000,00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 4.000,00 12.000,00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 350.00 150.00
Ukupno 350 150
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 20% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0.2 1
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond) MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond)

Postojeća oprema 13 14
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Parazitološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Parazitološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Vertikalna laminarna komora Fluorescentni mikroskop
Proizvođač Faster, IT Leica, Germany
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči BH EN 2003-S DM 1000
Godina nabavke 2008 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 15.000,00 12.000,00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 15.000,00 12.000,00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 300 100
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 100 100
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200.00 300.00
Ukupno 600 500
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 30.000,00 30.000,00
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 60% 60%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu Blizu 100% Blizu 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175034; MNTR 175034;

Postojeća oprema 15 16
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Parazitološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Laboratorija za imunologiju, Institut za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Sistem za ELISA Centrifuga sa hlađenjem
Proizvođač Biomerieux, Austrija Eppendorf
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Washer-470, Reader 270,  Incubator shaker 50x Eppendorf centrifuge 5810R
Godina nabavke 2008 2002
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP 11.000,00
Međunarodni projekat 10.000,00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 10.000,00 11.000,00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 300
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 200
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 300.00 700.00
Ukupno 800 700
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 30.000,00 8.000,00
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu Blizu 100% 1
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175034; MNTR 175038; MNTR iii41025; MNTR 173013; MNTR 173035

Postojeća oprema 17 18
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Laboratorija za imunologiju, Institut za mikrobiologiju i imunologiju Laboratorija za imunologiju, Institut za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Fluorescentni mikroskop Sistem za snimanje gelova
Proizvođač Zeiss Kodak
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Axiolab Gel Logic 200
Godina nabavke 1996 2002
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP 6.000,00
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 11.000,00
Ukupno 11.000,00 6.000,00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 1.000,00
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200.00
Ukupno 1.200,00
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 20% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0.2 0.3
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175038; MNTR iii41025; MNTR 173035 MNTR 175038; MNTR 175052; MNTR iii41025; MNTR 173035

Postojeća oprema 19 20
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Laboratorija za imunologiju, Institut za mikrobiologiju i imunologiju Laboratorija za imunologiju, Institut za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme CO2 Inkubator Komora za sterilni rad
Proizvođač Cole Parmer Iskra
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Iskra IBK 1H3
Godina nabavke 1994 1987
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 6.000,00 6.000,00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 6.000,00 6.000,00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 800
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 300.00 500.00
Ukupno 1.100,00 500
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 8.000,00
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 1 1
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175038; MNTR iii41025; MNTR 173013; MNTR 173035 MNTR 175038; MNTR iii41025; MNTR 173013; MNTR 173035

Postojeća oprema 21 22
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Laboratorija za imunologiju, Institut za mikrobiologiju i imunologiju Laboratorija za imunologiju, Institut za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme termosajkler Spektrofotometar
Proizvođač Effendorf Amersham Pharmacia
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči MasterCycler gradient GeneQuant pro
Godina nabavke 2001 1998
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 5.000,00
MNTR-NIP 6.000,00
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 6.000,00 5.000,00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 5.000,00
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 500.00 500.00
Ukupno 5.500,00 500
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 8.000,00 8.000,00
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 40% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0.4 0.3
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175038; MNTR iii41025; MNTR 173035 MNTR 175038; MNTR iii41025; MNTR 173035

Postojeća oprema 23 24
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Zamrzivač na -80oC Centrifuga
Proizvođač Thermo Scientific Hettich Zentrifugen
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči HFU 586 BASIC FREEZER+ CO2 BACK-UP SYSTEM Mikro 220
Godina nabavke 2008 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 12.000,00 1,200.00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 12.000,00 1,200.00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 150.00 100.00
Ukupno 150 100
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 1 0.3
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175039; MNTR 175046; MNTR 171037 MNTR 175039

Postojeća oprema 25 26
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Centrifuga Komora za sterilni rad
Proizvođač Eppendorf Biosan
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Eppendorf miniSpin+ Biosan UVC/T-AR
Godina nabavke 2007 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 1,700.00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 3,500.00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1,700.00 3,500.00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 150.00 500.00
Ukupno 150 500
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 80% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0.8 1
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175039; MNTR 171037 MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond)

Postojeća oprema 27 28
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Tehnička vaga CO2 Inkubator
Proizvođač Kern Selecta
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Kern 572-32 Selecta 4002628
Godina nabavke 2008 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 1,100.00 4,500.00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1,100,00 4,500.00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 100.00 350.00
Ukupno 100 350
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 50% 60%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0.5 0.7
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond); MNTR 171037 MNTR 175039

Postojeća oprema 29 30
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Inkubator Termosajkler
Proizvođač Selecta Thermo Scientific
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Selecta 2001249 PCRSprint Sprt001
Godina nabavke 2008 2001
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 3,500.00 2,700.00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 3,500.00 2,700.00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 250.00 200.00
Ukupno 250 200
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 1 1
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond), MNTR 171037 MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond)

Postojeća oprema 31 32
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Termostat Vodeno kupatilo
Proizvođač Eppendorf Selecta
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči ThermoStat plus Selecta Precisdig series
Godina nabavke 2008 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 1,400.00 2,200.00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1,400.00 2,200.00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 150.00 150.00
Ukupno 150 150
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 60% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0.7 0.5
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175039 MNTR 175039; MNTR 171037

Postojeća oprema 33 34
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Svetlosni mikroskop Horizontalni šejker
Proizvođač Leica Heidolph instruments
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Leica DM 1000 Heidolph Vibramax 100
Godina nabavke 2008 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 4,200.00 1,100.00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 4,200.00 1,100.00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 350.00 100.00
Ukupno 350 100
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 40%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0.7 0.6
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond) MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond)

Postojeća oprema 35 36
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Vortex Autoklav
Proizvođač IKA Raypa
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči IKA Genius 3 Raypa AES 75
Godina nabavke 2008 2005
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 850.00 2,800.00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 850 2,800.00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 50.00 100.00
Ukupno 50 100
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 80% 60%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0.8 0.6
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175039; MNTR 171037 MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond), MNTR175024; MNTR 175073; MNTR 175034; MNTR 175039; MNTR 175038; MNTR iii41025

Postojeća oprema 37 38
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Autoklav Autoklav
Proizvođač Raypa Selecta
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Raypa AES 28 Autester ST 4002426
Godina nabavke 2005 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 2,500.00 12,000.00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 2,500.00 12,000.00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 100.00 300.00
Ukupno 100 300
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 40% 50%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0.7 0.5
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond), MNTR175024; MNTR 175073; MNTR 175034; MNTR 175039; MNTR 175038; MNTR iii41025; MNTR 171037 MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond), MNTR175024; MNTR 175073; MNTR 175034; MNTR 175039; MNTR 175038; MNTR iii41025

Postojeća oprema 39
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Bakteriološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tanja Jovanović
Kontakt e-mail tanja.jovanovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Suvi sertilizator
Proizvođač Lab Companion
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Lab Companion ON-11E
Godina nabavke 2012
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 2,200.00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 2,200.00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 150.00
Ukupno 150
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0.7
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175039; Ministarstvo zdravlja RS-Kontrola TB (Globalni Fond), MNTR175024; MNTR 175073; MNTR 175034; MNTR 175039; MNTR 175038; MNTR iii41025
Mikrobiologija II
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Virusološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Virusološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Maja Stanojevic doc dr Ana Banko
Kontakt e-mail maja.stanojevic@med.bg.ac.rs ana.banko@mfub.bg.ac.rs
Naziv opreme Automatski DNK sekvenator sistem za automatsku ekstrakciju
Proizvođač Roche Roche Diagnostics
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči GS Junior Sequencing System MagnaPure compact
Godina nabavke 2013 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme EUR100.000,00 EUR40.000,00
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat (IPA)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme EUR 50.000,00 RSD 6000,00 po uzorku
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 10% 10%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR175024;  MNTR 175073 MNTR175024;  MNTR 175073

Postojeća oprema 3 4
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Virusološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Virusološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu doc dr Ana Banko doc dr Ana Banko
Kontakt e-mail ana.banko@mfub.bg.ac.rs ana.banko@mfub.bg.ac.rs
Naziv opreme Real-time termosajkler termosajkler
Proizvođač Roche Diagnostics Eppendorf AG
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Light Cycler System Gradient thermal cycler
Godina nabavke 2015 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme EUR40.000,00 EUR12.500,00
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat (IPA)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme RSD 8.000,00 po uzorku RSD 4.000,00 po uzorku
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR175024;  MNTR 175073 MNTR175024;  MNTR 175073

Postojeća oprema 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Virusološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Virusološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu doc dr Ana Banko doc dr Ana Banko
Kontakt e-mail ana.banko@mfub.bg.ac.rs ana.banko@mfub.bg.ac.rs
Naziv opreme termosajkler sistem za eletroforezu
Proizvođač Eppendorf AG Bio-Rad
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Gradient thermal cycler Mini Sub-Cell GT
Godina nabavke 2015 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme EUR12.500,00 EUR7.500,00
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat (IPA)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme RSD 4.000,00 po uzorku RSD 2.000,00 po uzorku
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR175024;  MNTR 175073 MNTR175024;  MNTR 175073

Postojeća oprema 7 8
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Virusološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Virusološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu doc dr Ana Banko doc dr Ana Banko
Kontakt e-mail ana.banko@mfub.bg.ac.rs ana.banko@mfub.bg.ac.rs
Naziv opreme PCR komora PCR komora
Proizvođač Universal Labortechnik Universal Labortechnik
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2015 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme EUR8.500,00 EUR8.500,00
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat (IPA)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR175024;  MNTR 175073 MNTR175024;  MNTR 175073

Postojeća oprema 9
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Virusološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu doc dr Ana Banko
Kontakt e-mail ana.banko@mfub.bg.ac.rs
Naziv opreme bioanalizator
Proizvođač Agilent
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Bioanalyzer
Godina nabavke 2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme EUR33.000,00
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat (IPA)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme RSD 2000,00 po uzorku
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 10%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR175024;  MNTR 175073
Mikrobiologija III
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Parazitološka i mikološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Parazitološka i mikološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Valentina Arsić Arsenijević prof dr Valentina Arsić Arsenijević
Kontakt e-mail mikomedlab@yahoo.com mikomedlab@yahoo.com
Naziv opreme Fluorescentni mikroskop Molekularna tipizacija sojeva gljiva i bakterija
Proizvođač Leica, Germany Biomerieux, USA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči DM 1000
Godina nabavke 2008 2014
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 12.000,00 72.000,00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 12.000,00 72.000,00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100 2300
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 100
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 300
Ukupno 500
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 30.000,00 72.000,00
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 60% 0%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu Blizu 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175034; MNTR 175034;

Postojeća oprema 3
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Parazitološka i mikološka laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Valentina Arsić Arsenijević
Kontakt e-mail mikomedlab@yahoo.com
Naziv opreme Sistem za ELISA
Proizvođač Biomerieux, Austrija
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Washer-470, Reader 270,  Incubator shaker 50x
Godina nabavke 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 10.000,00
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 10.000,00
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 300
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 200
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 300
Ukupno 800
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 30.000,00
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu Blizu 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme MNTR 175034;
Neurologija I
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za neurologiju Institut za neurologiju
Odgovorno lice za opremu prof. Dr Vladimir Kostić prof. Dr Vladimir Kostić
Kontakt e-mail vladimir.s.kostic@gmail.com vladimir.s.kostic@gmail.com
Naziv opreme ABI PRISM 310 Genetic Analyzer with Dell Computer 96-well Gene Amp PCR System 9700
Proizvođač Applied Biosystems, Foster City, USA Applied Biosystems, Foster City, USA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči jednokapilarni automatski sekvenator koji se koristi za sekvenciranje i fragmentnu analizu DNK PCR aparat sa aluminijumskim blokom koji ima 96 mesta
Godina nabavke 2008 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 44656 euro + 18% PDV 5043 euro + 18% PDV
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 44656 euro + 18% PDV 5043 euro + 18% PDV
Ukupno 25000 euro 1000 euro
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) do 20.000 euro 1000 euro
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno do 45.000 euro 2000 euro
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON175090, ON175091, ON175081, ON175015 ON175090, ON175091, ON175081, ON175016

Postojeća oprema 3 4
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za neurologiju Institut za neurologiju
Odgovorno lice za opremu prof. Dr Vladimir Kostić prof. Dr Vladimir Kostić
Kontakt e-mail vladimir.s.kostic@gmail.com vladimir.s.kostic@gmail.com
Naziv opreme BioPhotometer PCR pasiv cabinet, aura PCR, PC10000
Proizvođač Eppendorf, Hamburg, Nemačka Bioair, Sizano, Italija
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Spektorfotometar sa opsegom talasnih dužina za merenje koncentracije DNK, RNK i proteina stona kabina sa neonskim i UV osvetljenjem, za pripremanje PCR smeše
Godina nabavke 2008 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 3800 euro + 18% PDV 2468 euro + 18% PDV
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 3800 euro + 18% PDV 2468 euro + 18% PDV
Ukupno 850 euro
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 500 euro 500 euro
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 1350 euro 500 euro
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 50% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON175090, ON175091, ON175081, ON175017 ON175090, ON175091, ON175081, ON175018

Postojeća oprema 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za neurologiju Institut za neurologiju
Odgovorno lice za opremu prof. Dr Vladimir Kostić prof. Dr Vladimir Kostić
Kontakt e-mail vladimir.s.kostic@gmail.com vladimir.s.kostic@gmail.com
Naziv opreme HE 33 Mini Submarine Unit sa EPS 310 power supply SE 660 Dual Cooled vertical Unit, basic sa EPS 610 power supply
Proizvođač Amersham Biosciences, Velika Britanija Amersham Biosciences, Velika Britanija
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči mini sistem za horizontalnu elektroforezu, sa napajačem struje do 310V Dvostruki sistem za vertikalnu elektroforezu, dimenzije ploča 18×24 cm 18 x16, sa napajačem struje, do 610 V
Godina nabavke 2008 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 1355 euro + 18% PDV 4002 euro + 18% PDV
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 1355 euro + 18% PDV 4002 euro + 18% PDV
Ukupno 720 euro 50 euro
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 500 euro 500 euro
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 1220 euro 550 euro
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 50%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON175090, ON175091, ON175081, ON175019 ON175090, ON175091, ON175081, ON175020

Postojeća oprema 7 8
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za neurologiju Institut za neurologiju
Odgovorno lice za opremu prof. Dr Vladimir Kostić prof. Dr Vladimir Kostić
Kontakt e-mail vladimir.s.kostic@gmail.com vladimir.s.kostic@gmail.com
Naziv opreme MacroVue UV-20 Transiluminator ABI 7500 Fast Real Time PCR System
Proizvođač Amersham Biosciences, Velika Britanija Applied Biosystems, Foster City, USA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči UV transiluminator za prosvetljavanje elektroforetskih gelova aparat za PCR u realnom vremenu sa blokom od 96 mesta
Godina nabavke 2008 2015.
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 3140 euro + 18% PDV
MNTR-NIP 5.996.693,50 din. + 20% PDV
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 3140 euro + 18% PDV
Ukupno 5.996.693,50 din. + 20% PDV
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 5.000 evra
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 1000 euro
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis do 10.000 evra
Ukupno 1000 euro do 15.000 evra
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 95%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 95%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON175090, ON175091, ON175081, ON175021 ON175090, ON175091, ON175081, ON175022

Postojeća oprema 9 10
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za neurologiju Institut za neurologiju
Odgovorno lice za opremu prof. Dr Vladimir Kostić prof. Dr Vladimir Kostić
Kontakt e-mail vladimir.s.kostic@gmail.com vladimir.s.kostic@gmail.com
Naziv opreme Illumina MiSeq Personal Sequencer Vilber Lourmat E-BOX-VX5/20LMX sistem za fotodokumentaciju
Proizvođač Illumina, USA Vilber Lourmat, France
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči platforma za metodu sekvenciranja nove generacije (NGS) sistem za fotodokumentaciju gelova sa transiluminatorom
Godina nabavke 2016 2015.
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP 90.000,00 evra + 20% PDV
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 901.858,15 din. + 20% PDV
Ukupno 90.000,00 evra + 20% PDV 901.858,15 din. + 20% PDV
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 30.000 evra
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 5.000 evra 600 evra
Ukupno 35.000 evra 600 evra
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 85% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON175090, ON175091, ON175081, ON175022 ON175090, ON175091, ON175081, ON175022
Neurologija II
Postojeća oprema 1
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za neurologiju KCS
Odgovorno lice za opremu prof dr Vidosava Rakočević Stojanović
Kontakt e-mail vidosava_r@yahoo.co.uk
Naziv opreme  fluorescentni mikroskop
Proizvođač OLYMPUS BX43
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Fluorescentni mikroskop sa kompletnom softverskom opremom
Godina nabavke 2013
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP 31509,42 EUR + 18% PDV
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 31509,42 EUR + 18% PDV
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava sredstvima sponzora i ličnim sredstvima rukovodioca projekta
Vrednost EUR 12000 EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 60%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 90%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175083, 175091,  175031
Neurologija III
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za neurologiju Institut za neurologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. Dr Jelena Drulović Prof. Dr Jelena Drulović
Kontakt e-mail drulovicjelena@gmail.com drulovicjelena@gmail.com
Naziv opreme CLS-170-B-8 incubator WUF500 low temperature freezer
Proizvođač ESCO WITEG Labortechnik
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Inkubator se koristi u naučnim istraživanjima za razvoj i održavanje ćelijskih linija. Uređaj se koristi za čuvanje bioloških uzoraka, na niskoj temperaturi.
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP 7588,08 evra 11567,86
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 7588,08 evra 11567,86
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme
Patološka fiziologija I
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Radosavljević prof. dr Tatjana Radosavljević
Kontakt e-mail tatjana.radosavljevic@med.bg.ac.rs tatjana.radosavljevic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Witeg laboretechnik- Deep freeze WUF 80 Labnet GyroTwister Orbital Shaker Labnet International, S1000
Proizvođač Witeg laboretechnik- Germany Woodbridge, NJ 07095 USA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Zamrzivač za duboko zamrzavanje (-80) Šejker za Western blot
Godina nabavke 2016 2012
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP 10000,00 euro
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 1000,00 euro
Ukupno 10000,00 euro
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100,00 euro
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 10100,00 euro
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava nabavka preko JUPa donacija
Vrednost EUR 10000,00 euro 1000,00 euro
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu da, na projektu 175015 da, na projektu 175015
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175015 175015

Postojeća oprema 3 4
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Tatjana Radosavljević prof. dr Tatjana Radosavljević
Kontakt e-mail tatjana.radosavljevic@med.bg.ac.rs tatjana.radosavljevic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Magnetic stirer with analogue regulation/ Daihan, MSH-20A Kobinovani frižider, Gorenje
Proizvođač Made in Korea Gorenje, Slovenija
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Magnetna mešalica sa analognom regulacijom Frižider sa zamrzivačem
Godina nabavke 2018 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP 500,00 euro 200,00 euro
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 500,00 Euro 200,00 euro
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava nabavka preko JUPa DMT II
Vrednost EUR 500,00 euro 30000,00 dinara
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu da, na projektu 175015 da, na projektu 175015
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175015 175015
Patološka fiziologija II
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Silvio De Luka Prof. dr Silvio De Luka
Kontakt e-mail   silvio.de-luka@med.bg.ac.rs  silvio.de-luka@med.bg.ac.rs 
Naziv opreme Svetlosni mikroskop CX23 (4 kom) Destilator
Proizvođač Olympus IVA d.o.o.
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Mikroskop  „Olympus CX23 LEDRFS1“ za edukaciju    Destilator ID 8S                                       Destilator za vodu kapaciteta 8l na sat
Godina nabavke 2017 2017
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 660.960,15 din.     (4 seta i servis) 153.000,00 din.
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 360000 din
Ukupno 360000 din
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023, 175081, III-41013 175023, 175081, III-41013

Postojeća oprema 3 4
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Silvio De Luka Prof. dr Silvio De Luka
Kontakt e-mail   silvio.de-luka@med.bg.ac.rs  silvio.de-luka@med.bg.ac.rs 
Naziv opreme Zamrzivač  dubokog zamrzavanja Homogenizator
Proizvođač SNIJDERS LABS BANDELIN
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči model: VF475-86 Uspravni zamrzivač za duboko zamrzavanje -86° C, zapremine 480 litara, EVOSAFE serije; 16 nosača sa 5 fijoka za 20 krio kutija do 53mm visine kao i 320 polipropilenskih krio kutija za uzorke, bez pregrada, transparentne Ultrasonični homogenizator BANDELIN SONOPLUS HD2070 sa ugrađenom kontrolom amplituda od 10% do 100% i prikazom trenutnih vrednost
Godina nabavke 2018
2012
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1.642.200,00 din. 300.000,00 din.
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 120000 din
Ukupno 120000 din
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023, 175081, III-41013 175023, 175081, III-41013

Postojeća oprema 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Silvio De Luka Prof. dr Silvio De Luka
Kontakt e-mail   silvio.de-luka@med.bg.ac.rs  silvio.de-luka@med.bg.ac.rs 
Naziv opreme  Kombinovani Fržider  Kombinovani Fržider
Proizvođač VOX Beko
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči VOX NF 465 kombinovani frižider sa zamrzivačem gore i“no frost“ tehnologijom hlađenja, zapremina frižidera 335l i zapremina zamrzivača 97l Beko DSA 240K21 W kombinovani frižider sa zamrzivačem gore i samootapajućom tehnologijom hlađenja. Neto zapremina frižidera 177l; Neto zapremina zamrzivača 46l;
Godina nabavke
2016
2017
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 49.990,00 din. 20.990,00 din.
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023, 175081, III-41013 175023, 175081, III-41013

Postojeća oprema 7 8
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Silvio De Luka Prof. dr Silvio De Luka
Kontakt e-mail   silvio.de-luka@med.bg.ac.rs  silvio.de-luka@med.bg.ac.rs 
Naziv opreme Centrifuga Mikroplate čitač za merenje apsorpcije
Proizvođač Eppendorf TECAN
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Eppendorf Centrifuge 5804 R je centrifuga srednjeg kapaciteta sa  ugrađenim hlađenjem  Tecan, model Sunrise, čitač apsorpcije ELISA-a, sa optičkim sistemom od 12 mernih kanala i 1 referentni, 6 fitera po slajdu i opsegom talasnih dužina od 340 do 750 nm
Godina nabavke
2012
2012
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 820.000,00 din 760.000,00 din.
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023, 175081, III-41013 175023, 175081, III-41013

Postojeća oprema 9 10
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Silvio De Luka prof. dr Silvio De Luka
Kontakt e-mail   silvio.de-luka@med.bg.ac.rs silvio.de-luka@med.bg.ac.rs
Naziv opreme BTS-330 photometer, Smart UPS pH 211 Microprocessor pHmeter
Proizvođač BioSystem HANNA INSTRUMENTS
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči talasni opseg 340-900nm Merni opseg pH 0.00-14.00, Tačnost 0.01,
Godina nabavke
2004.
2008.
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 5000 500
Ukupno 5000 500
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 1000
Ukupno 1000 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 60% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 80% 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023, 175081, III-41013 175023, 175081, III-41013

Postojeća oprema 11 12
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Silvio De Luka prof. dr Silvio De Luka
Kontakt e-mail   silvio.de-luka@med.bg.ac.rs silvio.de-luka@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Centrifuga-tehtnika LC-320 Tehnička vaga
Proizvođač Tehtnica Gramma Libero
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči centrifuga na 5000rpm bez hlađenja domet težine do 500 g    Tačnost 0.01g
Godina nabavke
1980.
2009.
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 600
Ukupno 0 600
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 30% 50%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 70%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023, 175081, III-41013 175023, 175081, III-41013

Postojeća oprema 13 14
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Silvio De Luka prof. dr Silvio De Luka
Kontakt e-mail   silvio.de-luka@med.bg.ac.rs silvio.de-luka@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Elektronska analitička vaga, serija EU-ESJ, model EU-ESJ200-4 Vodeno kupatilo -Aqua bath 96
Proizvođač Gramma Libero NeoMedica
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči domet težine 200g, Tačnost  0.1mg Automatski termostat tem do 70°
Godina nabavke
2009.
2009.
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 1000 500
Ukupno 1000 500
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 40% 30%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 60% 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023, 175081, III-41013 175023, 175081, III-41013

Postojeća oprema 15
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Silvio De Luka
Kontakt e-mail   silvio.de-luka@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Sterilizator ST-01/02
Proizvođač Instrumentaria, Tvornica medicinskih instrumenata, aparata i šprica Zagreb
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči regulacija temperature 50°C-200°C
Godina nabavke
1980
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023, 175081, III-41013
Patološka fiziologija III
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Srđan Lopičić prof. dr Srđan Lopičić
Kontakt e-mail   srdjan.lopicic@med.bg.ac.rs srdjan.lopicic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Vertikalni izvlakač mikroelektroda, model PE-6 Pojačivač sa mostnom komponentom, Model 1090, BR-1 Bridge
Proizvođač Narishige Winston Electronics CO
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Podesiva temperatura i sila izvlačenja Klasična unutarćelijska elektrofiziologija, current clamp, stimulacija kroz registrujuću elektrodu
Godina nabavke oprema nabavljena pre 1990 oprema nabavljena pre 1990
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme oprema nabavljena pre 1990 oprema nabavljena pre 1990
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 12000 RSD 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 8000 RSD
Ukupno 12000 RSD 8000 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava izvršena 70-ih godina prošlog veka izvršena 70-ih godina prošlog veka
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 40% 40%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 60% 60%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023 175023

Postojeća oprema 3 4
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Srđan Lopičić prof. dr Srđan Lopičić
Kontakt e-mail   srdjan.lopicic@med.bg.ac.rs srdjan.lopicic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme osciloskop, model HM 205-3 termo-štampač, model HM 8148-2
Proizvođač Hameg Hameg
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči dva nezavisna kanala, podešavanje vremenske baze i opsega, jednosmerna i naizmenična struja zapis brzih električnih promena sa ekrana osciloskopa
Godina nabavke oprema nabavljena pre 1990 oprema nabavljena pre 1990
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme oprema nabavljena pre 1990 oprema nabavljena pre 1990
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 150 EUR
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 8000 RSD 20 EUR
Ukupno 8000 RSD 200 EUR
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava izvršena 70-ih godina prošlog veka izvršena 70-ih godina prošlog veka
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 40% 40%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 60% 60%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023 175023

Postojeća oprema 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Srđan Lopičić prof. dr Srđan Lopičić
Kontakt e-mail   srdjan.lopicic@med.bg.ac.rs srdjan.lopicic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme pisač, L 7025 II stimulator sa izolacionom jedinicom stimulusa, model S48 i SIU 5
Proizvođač Linseis Grass Instruments
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči mehanički pisač, dva nezavisna kanala, podešavanje vremenske baze i opsega podešavanje svih parametara stimulusa, train i single stimulacija, triggering, izolaciona jedinica sa izmenom polariteta signala
Godina nabavke oprema nabavljena pre 1990
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 oprema nabavljena pre 1990
MNTR-DMT 0
MNTR-NIP 0
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 5000 EUR
Ukupno 5000 EUR 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 150 EUR 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 20 EUR 1000 RSD
Ukupno 200 EUR 1000 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava izvršena 70-ih godina prošlog veka izvršena 70-ih godina prošlog veka
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 40% 40%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 60% 60%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023 175023

Postojeća oprema 7 8
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Srđan Lopičić prof. dr Srđan Lopičić
Kontakt e-mail   srdjan.lopicic@med.bg.ac.rs srdjan.lopicic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme mikromanipulator stereomiksorskop, model MBS-9
Proizvođač Leitz MBS
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči manuelni mikromanipulator stereomiksorskop (2 komada)
Godina nabavke oprema nabavljena pre 1990 oprema nabavljena pre 1990
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme oprema nabavljena pre 1990 oprema nabavljena pre 1990
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 0 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 1000 RSD 6000 RSD
Ukupno 1000 RSD 6000 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava izvršena 70-ih godina prošlog veka izvršena 70-ih godina prošlog veka
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 40% 40%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 60% 60%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023 175023

Postojeća oprema 9 10
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Srđan Lopičić prof. dr Srđan Lopičić
Kontakt e-mail   srdjan.lopicic@med.bg.ac.rs srdjan.lopicic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme modularni pojačivač Bioelectric Instruments PA2 voltage clamp pojačivač
Proizvođač Bioelectric Instruments Samogradnja
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Klasična unutarćelijska elektrofiziologija, current clamp, stimulacija kroz registrujuću elektrodu two electrode voltage clamp
Godina nabavke oprema nabavljena pre 1990 oprema nabavljena pre 1990
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme oprema nabavljena pre 1990 samogradnja izvršena pre 1990
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 0 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 6000 RSD 6000 RSD
Ukupno 6000 RSD 6000 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava izvršena 70-ih godina prošlog veka izvršena 70-ih godina prošlog veka
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 20% 20%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023 175023

Postojeća oprema 11 12
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Srđan Lopičić prof. dr Srđan Lopičić
Kontakt e-mail   srdjan.lopicic@med.bg.ac.rs srdjan.lopicic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme modularni stimulator Osciloskop
Proizvođač Tektronix Tektronix
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči podešavanje svih parametara stimulusa, train i single stimulacija, triggering dva nezavisna kanala, podešavanje vremenske baze i opsega
Godina nabavke oprema nabavljena pre 1990 oprema nabavljena pre 1990
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme oprema nabavljena pre 1990 oprema nabavljena pre 1990
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 0 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 9000 RSD 6000 RSD
Ukupno 9000 RSD 6000 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava izvršena 70-ih godina prošlog veka izvršena 70-ih godina prošlog veka
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 20% 20%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50% 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023 175023

Postojeća oprema 13
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za patološku fiziologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Srđan Lopičić
Kontakt e-mail   srdjan.lopicic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme stereolupa
Proizvođač Carl Zeiss
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči stereolupa
Godina nabavke oprema nabavljena pre 1990
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme oprema nabavljena pre 1990
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 0
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 6000 RSD
Ukupno 6000 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava izvršena 70-ih godina prošlog veka
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 20%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 50%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 175023
Patologija
Postojeća oprema 1 2
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. Dr Jasmina Marković-Lipkovski Prof. Dr Jasmina Marković-Lipkovski
Kontakt e-mail acal@matf.bg.ac.rs acal@matf.bg.ac.rs
Naziv opreme CCD crno-bela kamera za imunofluorescencu sa odgovarajućim softverom Analysis CCD kolor kamera za mikrofotografiju
Proizvođač OLYMPUS OLYMPUS
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči  F-view II crno bela, odgovarajući softver kolor kamera DP12
Godina nabavke 2004 2001
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 15000
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 15000(Alexander von Humboldt fondacija)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 15000
Ukupno 30000 15000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200 200
Ukupno 200 200
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 70% 70%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 145034, 145040, 145076, 145085, 145054, 145028, 145043, 145046, 145001, 145061, 145062, 145070, 20027 145034, 145040, 145076, 145085, 145054, 145028, 145043, 145046, 145001, 145061, 145062, 145070, 20027

Postojeća oprema 3 4
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Gordana Basta-Jovanović prof. dr Gordana Basta-Jovanović
Kontakt e-mail
Naziv opreme fluorescentni mikroskop Optički mikroskop (22 komada)
Proizvođač LEICA OLYMPUS
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči fluorescentni mikroskop DM LSZ Optički mikroskop BX41
Godina nabavke 2004 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 15000( WUS Austria)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 40000
Ukupno 15000 40000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 300(MNTR, Med fak) 200×22(Med. fak)
Ukupno 300 4400
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 70% 70%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 145034, 145040, 145076, 145085, 145054, 145028, 145043, 145046, 145001, 145061, 145062, 145070, 20027

Postojeća oprema 5 6
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Gordana Basta-Jovanović prof. Dr Dimitrije Brašanac
Kontakt e-mail
Naziv opreme CCD Kolor kamera CCD Kolor kamera
Proizvođač OLYMPUS DP70 OLYMPUS
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči  Kolor kamera DP70 OLYMPUS DP72 sa osnovnim softverom Cellsense Entry
Godina nabavke 2004 2013
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP 7000
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 15000
Ukupno 15000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200(Med. fak)
Ukupno 200
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 90%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 70% 98%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 145034, 145040, 145076, 145085, 145054, 145028, 145043, 145046, 145001, 145061, 145062, 145070, 20027 175026

Postojeća oprema 7 8
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Gordana Basta-Jovanović Laboratorijski tehničar Dragica Bajić
Kontakt e-mail
Naziv opreme Tkivni procesor (2 komada) Tissue Tec 5 EME-2
Proizvođač LEICA Sacura
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Tkivni procesor TP 1020 (2 komada)
Godina nabavke 2007/2011 2011
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 11000 1,167,728.00
Ukupno 11000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 5000(Med. fak)
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 5000(Med. fak)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 3000(Med. fak)
Ukupno 13000
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 70%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 145034, 145040, 145076, 145085, 145054, 145028, 145043, 145046, 145001, 145061, 145062, 145070, 20027

Postojeća oprema 9 10
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Gordana Basta-Jovanović prof. dr Gordana Basta-Jovanović
Kontakt e-mail
Naziv opreme Kriomikrotom (2 komada) Rotacioni mikrotom(3 komada)
Proizvođač LEICA LEICA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Kriomikrotom CM1850 Rotacioni mikrotom RM2245
Godina nabavke 2006 2006
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 15000 6000×2
Ukupno 15000 12000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 5000(Med. fak) 5000(Med. fak)
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 5000(Med. fak) 5000(Med. fak)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 3000(Med. fak) 3000(Med. fak)
Ukupno 13000 13000
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 70% 70%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 145034, 145040, 145076, 145085, 145054, 145028, 145043, 145046, 145001, 145061, 145062, 145070, 20027 145034, 145040, 145076, 145085, 145054, 145028, 145043, 145046, 145001, 145061, 145062, 145070, 20027

Postojeća oprema 11 12
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Gordana Basta-Jovanović Prof. Dr Jasmina Marković-Lipkovski
Kontakt e-mail acal@matf.bg.ac.rs
Naziv opreme Zamrzivač fluorescentni mikroskop
Proizvođač ILSHIN OLYMPUS 7BX51
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči 2006,DF 8517, -80 7BX51, 4 filtera
Godina nabavke 2004
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 20000(Alexander von Humboldt fondacija)
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 10000
Ukupno 10000 20000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 3000
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 3000
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 200(Med. fak) 300
Ukupno 200 6300
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 70% 70%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 145034, 145040, 145076, 145085, 145054, 145028, 145043, 145046, 145001, 145061, 145062, 145070, 20027 145034, 145040, 145076, 145085, 145054, 145028, 145043, 145046, 145001, 145061, 145062, 145070, 20027

Postojeća oprema 13 14
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Gordana Basta-Jovanović prof. dr Gordana Basta-Jovanović
Kontakt e-mail
Naziv opreme Optički mikroskop Kolor kamera
Proizvođač OLYMPUS OLYMPUS
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči BX 50 DP 70 sa odgovarajućim softverom Analysis
Godina nabavke 2000 2000
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 12000 15000
Ukupno 12000 15000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 3000
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 3000
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 300(Med. fak) 200(Med. fak)
Ukupno 6300 200
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% 70%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 70% 70%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 15 16
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu dr Sanja Ćirović Prof. Dr Jasmina Marković-Lipkovski
Kontakt e-mail acal@matf.bg.ac.rs
Naziv opreme Komora za laminarni protok vazduha DAKO Hybridizer
Proizvođač Biobase, China Dako
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Komora za laminarni protok vazduha sa UV lampom programabilni hibridajzer sa grejnom pločom i mestima za 12 pločica
Godina nabavke 2017 2012
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 20000(Alexander von Humboldt fondacija)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 17 18
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu doc. dr Martina Bosić Prof. Dr Jasmina Marković-Lipkovski
Kontakt e-mail acal@matf.bg.ac.rs
Naziv opreme DAKO Hybridizer Veriti 16 well Thermal cycler
Proizvođač Dako Applied Biosystems, USA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči programabilni hibridajzer sa grejnom pločom i mestima za 12 pločica Programabilni aparat za PCR
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 20000(Alexander von Humboldt fondacija)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 483,291.80
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 19 20
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu doc. dr Martina Bosić dr Sanja Ćirović
Kontakt e-mail
Naziv opreme Veriti 16 well Thermal cycler Cobas LightCycler® 480 System
Proizvođač Applied Biosystems, USA Roche, USA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Programabilni aparat za PCR Aparat za real time PCR sa desktop računarom, monitorom i štampačem
Godina nabavke 2016 2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 562,500.10 5,000,000.00
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 21 22
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu doc. dr Martina Bosić dr Marija Denčić Fekete
Kontakt e-mail
Naziv opreme Idylla Platform
Proizvođač Biocartis, Belgium
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Aparat za real time PCR i radna stanica Vorteks mešalica
Godina nabavke 2017 2019
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 23 24
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu Prof. Dr Jasmina Marković-Lipkovski Doc. dr Martina Bosić
Kontakt e-mail acal@matf.bg.ac.rs
Naziv opreme 5 water bath Dry block theromstat
Proizvođač Thermo Scientific Grant
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Vodeno kupatilo sa cirkulisanjem vode , zagrevanjem do 100°C i hlađenjem Programabilni suvi termoblok sa mestima za zagrevanje mikrotuba
Godina nabavke 2019
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 20000(Alexander von Humboldt fondacija)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 55,440.00
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 25 26
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu Doc. dr Martina Bosić dr Sanja Ćirović
Kontakt e-mail
Naziv opreme Dry block theromstat precision GP20 Waterbath
Proizvođač Grant Thermo Scientific
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Programabilni suvi termoblok sa mestima za zagrevanje mikrotuba Vodeno kupatilo sa zagrevanjem do 100°C
Godina nabavke 2019 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 55,440.00
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 27 28
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu dr Marija Denčić Fekete dr Sanja Ćirović
Kontakt e-mail
Naziv opreme Centrifuga EBA 200 Orion Star A111 pH meter
Proizvođač Hettich ThermoScientific
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Centrifuga 1800 obrtaja sa mestima za epruvete Aparat za merenje pH sa elektrodom
Godina nabavke 2019 2019
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 29 30
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu dr Marija Denčić Fekete Prof. Dr Jasmina Marković-Lipkovski
Kontakt e-mail acal@matf.bg.ac.rs
Naziv opreme MS H280 Pro Centrifuga za mikrotube
Proizvođač ChemLand Carl Roth
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Magnetna mešalica sa zagrevanjem Centrifuga za mikrotube od 1,5 ml sa osam mesta
Godina nabavke 2019 2012
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat 20000(Alexander von Humboldt fondacija)
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 31 32
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu Doc. dr Martina Bosić, dr Sanja Ćirović
Kontakt e-mail
Naziv opreme Dark hood DH-20 Duet
Proizvođač Boview Bioview, Israel
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Mračna komora sa kamerom za slikanje gelova za elektorforezu Automatizovani fuorescentni mikroskop sa pet filtera i postoljem za osam pločica i desktop računarom sa monitorom
Godina nabavke 2014 2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 16,374,000.00
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 33 34
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu dr Sanja Ćirović
Kontakt e-mail
Naziv opreme Solo Workstation Centrifuge 5418R
Proizvođač Bioview, Israel Eppendorf
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Radna stanica (touchscreen idesktop računar) za analizu FISH-a Centrifuga sa rotorom za mikrotube od 1.5/2.0 mL, brzinom 16,873xg i hlađenjem
Godina nabavke 2018 2017
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 357,600.00
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 35 36
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu dr Sanja Ćirović dr Sanja Ćirović
Kontakt e-mail
Naziv opreme Autostainer Link48 LabVision Autostainer 360
Proizvođač DAKO Thermo Scientific
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Aparat za automatsko imunohistohemijsko bojenje sa desktop računarom i modulom za pretretman Aparat za automatsko imunohistohemijsko bojenje sa desktop računarom i modulom za pretretman
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0.00
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 37 38
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu dr Sanja Ćirović Laborant Dragana Tomić
Kontakt e-mail
Naziv opreme Benchmark Ultra Rotacioni mikrotom(2 komada)
Proizvođač Ventana, Roche LEICA
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Aparat za automatsko imunohistohemijsko bojenje i silver in situ hibridizaciju sa desktop računarom Rotacioni mikrotom RM2245
Godina nabavke 2018 2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 6,500,000.00 3,576,000.00
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 39 40
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu Laborant Dragana Tomić Laborant Dragana Tomić
Kontakt e-mail
Naziv opreme Termostat Aparat za automatsku foksaciju Logos One
Proizvođač Binder Milestone
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Aparat za inkubaciju isečaka i sušenje pločica Aparat za automatsku foksaciju tkivnih uzoraka
Godina nabavke 2017
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 3,288,000.00
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme

Postojeća oprema 41
Nio Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za patologiju
Odgovorno lice za opremu Glavni laboratorijski tehničar Dragana Tomić
Kontakt e-mail
Naziv opreme Tkivni procesor
Proizvođač Milestone
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Tkivni procesor za bržu fiksaciju tkiva
Godina nabavke
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme
Kardiologija I
Postojeća oprema 1 2
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Aparat za ultrazvuk srca VIVID E9 Radna stanica ECHO PAC v21
Proizvođač General Electrics General Electrics
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Ultrazvučni aparat sa 4D sondom Radna stanica za ultrazvučni aparat sa mogućnošću izračunavanja strejna
Godina nabavke 2013 2013
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 95 000 evra 40 000 evra
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 95 000 evra 40 000 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 1 000 evra
Ukupno 96 000 evra 40 000 evra
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava /
Vrednost EUR 95 000 evra 40 000 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 3 4
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju KBCZvzdara KO kardiologije
Odgovorno lice za opremu Branko Beleslin Miodrag Ostojić
Kontakt e-mail branko.beleslin@gmail.com mostojic2011@gmail.com
Naziv opreme Volcano imaging szstem s5 Kardiovaskularni ultrazvučni sistem VIVID q ,sa radnom stanicom i laptopom
Proizvođač Volcano
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Intravaskularni ultrazvuk sa opcijom virtuelne histologije uz sistem za istovremeno merenje frakcione i koronarne rezerve protoka putem Dopler merenja Prenosivi ultrazvučni aparat
Godina nabavke 2013 2013
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 110 000 evra 62 000 evra
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 110 000 evra 62 000 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 110 000 evra 62 000 evra
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 110 000 evra 62 000 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 5 6
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Računar “ DESKTOP 2″ Računar “ DESKTOP 3″
Proizvođač
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2013 2013
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 54,815.21 68,546.70
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 456,79 evra 571,23 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 456,79 evra 571,23 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 7 8
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Laptop “ NOTEBOOK 2″ Laptop “ NOTEBOOK 2″
Proizvođač
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2013 2013
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 74,194.33 74,194.33
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 618,29 evra 618,29 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 618,29 evra 618,29 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 9 10
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Monitor 4 „TFT LED“ Računar – Konfiguracija „EWE PC i7 Series“
Proizvođač
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2013 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 22,369.04 119,160.00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 186,41 evra 993,00evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 186,41 evra 993,00evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 11 12
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Računar – Konfiguracija „EWE PC i7 Series“ Monitor „AOC 18.5“ E970Swn LED „
Proizvođač
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 119,160.00 11,400.00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 993,00 evra 95,00 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 993,00evra 95,00 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 13 14
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Monitor „AOC 18.5“ E970Swn LED „ Štampač „HP LaserJet Pro M127fnmfp“
Proizvođač HP
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 11,400.00 30,223.20
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 95,00 evra 251,86 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 95,00 evra 251,86 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 15 16
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Laptop „ASUS ROG GL552VW-CN211D 15.6“ Laptop „ASUS ROG GL552VW-CN211D 15.6“
Proizvođač ASUS ASUS
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 142,498.80 142,498.80
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1.187,49 evra 1.187,49 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 1.187,49 evra 1.187,49 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 17 18
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Laptop „ASUS ROG GL552VW-CN211D 15.6“ Štampač „HP LaserJet P1102W“
Proizvođač ASUS HP
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 142,498.80 16,800.00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1.187,49 evra 140,00 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 1.187,49 evra 140,00 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 19 20
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Štampač „HP LaserJet P1102W“ Laptop „HP Envy 15-ae 101nm Intel“
Proizvođač HP HP
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 16,800.00 152,131.20
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 140,00 evra 1.267,76 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 140,00 evra 1.267,76 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 21 22
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme  Računar „MSGW INDIVIDUAL V PC INTEL i5“ Laptop računar „HP 250G5 i3-5005U“
Proizvođač HP
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2016 2017
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 50,016.00 51,480.00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 416,80 evra 429,00 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 416,8 evra 429,00 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 23 24
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme  Monitor“HP ProDisplay P223 LED“ Računar „WBS i7-7700“
Proizvođač HP
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2018 2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 20,700.00 147,000.00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 172,50 evra 1.225,00 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 172,50 evra 1.225,00 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 25 26
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Računar „WBS i7-7700“ Laptop „ASUS K501UX – DM109T“
Proizvođač ASUS
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2018 2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 147,000.00 108,000.00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1.225,00 evra 900,00 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 1.225,00 evra 900,00 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 27 28
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme  Skener“EPSON Perfection V370″ Računar „EWE PC INTEL i7-7700“
Proizvođač EPSON
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2018 2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 18,120.00 166,180.80
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 151,00 evra 1.384,84 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 151,00 evra 1.384,84 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 29 30
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Računar „EWE PC INTEL i7-7700“ Štampač multifunkcionalni“KYOCERA ECOSYS FS-1125MFP“
Proizvođač
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2018 2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 166,180.80 29,508.00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1.384,84 evra 245,90 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 1.384,84 evra 245,90 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 31 32
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Laptop „APPLE MacBook Air 13 Core i5“ Laptop“DELL Vostro 3578 15.6 FHD Intel Core i7-8550U“
Proizvođač APPLE DELL
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2018 2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 195,668.40 124,984.80
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 1.630,57 evra 1041,54 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 1.630,57 evra 1041,54 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 33 34
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Kecelja zaštitna Koronarna Žica „ComboWire 0.0-CFR and FFR wire“
Proizvođač
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2013 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 90,283.88 109,890.00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 752,37 evra 915,75 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 752,37 evra 915,75 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 35 36
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Koronarna Žica „ComboWire 0.0-CFR and FFR wire“ Koronarna Žica „ComboWire 0.0-CFR and FFR wire“
Proizvođač
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 109,890.00 109,890.00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 915,75 evra 915,75 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 915,75 evra 915,75 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 37 38
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za kardiologiju Klinika za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu Ivana Nedeljković Ivana Nedeljković
Kontakt e-mail ivannanedeljkovic@yahoo.com ivannanedeljkovic@yahoo.com
Naziv opreme Koronarna Žica „ComboWire 0.0-CFR and FFR wire“ Koronarna Žica „ComboWire 0.0-CFR and FFR wire“
Proizvođač
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 109,890.00 109,890.00
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 915,75 evra 915,75 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 0 dinara 0 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 915,75 evra 915,75 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022 41022

Postojeća oprema 39
Nio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Istraživačka jedinica KBC Zvzdara KO kardiologije
Odgovorno lice za opremu Miodrag Ostojić
Kontakt e-mail mostojic2011@gmail.com
Naziv opreme Sistem za kardiovaskularnu dijagnostiku – Sala za kateterijaziju
Proizvođač GE Holdings d.o.o. 2013.
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2013
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT 539.000,00 evra
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 539. 000,00  evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 539. 000 ,00 evra
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR 539. 000,00 evra
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme 41022
Kardiologija II
Postojeća oprema 1 2
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme STO KANCELARIJSKI, ugaoni 160×160 KASETA POKRETNA-4 fioke
Proizvođač
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke 2015
2015
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 16,680.00 RSD 7,080.00 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno 16,680.00 RSD 7,080.00 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175082 ON 175083

Postojeća oprema 3 4
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme RAČUNAR MONITOR
Proizvođač HP Compaq Elite 8300 Fujitsu E20T-6 LED TFT
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke
2014
2014
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme JUP 93,446.82 RSD JUP 10,177.37 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno JUP 93,446.82 RSD JUP 10,177.37 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175084 ON 175085

Postojeća oprema 5 6
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme RAČUNAR MONITOR
Proizvođač Fujitsu Esprimo E520 Fujitsu B24T-7 LED TFT
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke
2014
2014
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme JUP 41,634.71 RSD JUP 13,068.68 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno JUP 41,634.71 RSD JUP 13,068.68 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175086 ON 175087

Postojeća oprema 7 8
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme RAČUNAR MONITOR
Proizvođač HP Compaq Elite 8300 Fujitsu B24T-7 LED TFT
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke
2014
2014
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme JUP 93,446.82 RSD JUP 13,068.68 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno JUP 93,446.82 RSD JUP 13,068.68 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175088 ON 175089

Postojeća oprema 9 10
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme RAČUNAR-KONFIGURACIJA RAČUNAR-KONFIGURACIJA
Proizvođač EWE PC i5 Series EWE PC i5 Series
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke
2016
2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme magacin 54,840.00 RSD magacin 54,840.00 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno magacin 54,840.00 RSD magacin 54,840.00 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175090 ON 175091

Postojeća oprema 11 12
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme MONITOR MONITOR
Proizvođač AOC 18.5 E970Swn LED AOC 18.5 E970Swn LED
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke
2016
2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme magacin 11,400.00 RSD magacin 11,400.00 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno magacin 11,400.00 RSD magacin 11,400.00 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175092 ON 175093

Postojeća oprema 13 14
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme ŠTAMPAČ RAČUNAR
Proizvođač HP Laserjet M225dw MFP All In One Stand Lenovo
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke
2016
2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme magacin 47,671.20 RSD 67,056.00 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno magacin 47,671.20 RSD 67,056.00 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175094 ON 175095

Postojeća oprema 15 16
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme RAČUNAR MEMORIJA EKSTERNA
Proizvođač All In One Stand Lenovo MAXTOR M3 Portable 2TB 2,5, crna
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke
2018
2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 67,056.00 RSD 11,400.00 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno 67,056.00 RSD 11,400.00 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175096 ON 175097

Postojeća oprema 17 18
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme MEMORIJA EKSTERNA LAP TOP
Proizvođač MAXTOR M3 Portable 2TB 2,5, crna ASUS X540LA-XX1004 15.6, Intel Core I3-5005U
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke
2018
2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 11,400.00 RSD 46,200.00 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno 11,400.00 RSD 46,200.00 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175098 ON 175099

Postojeća oprema 19 20
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme ŠTAMPAČ MULTIFUNKCIJSKI MEMORIJA
Proizvođač CANON I-SENSYS MF411dw KINGSTON DIMM DDR3 4GB 1600MHz
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči
Godina nabavke
2018
2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 60,000.00 RSD magacin 6,578.40 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno 60,000.00 RSD magacin 6,578.40 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175100 ON 175101

Postojeća oprema 21 22
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme MEMORIJA MEMORIJA
Proizvođač KINGSTON DIMM DDR3 4GB 1600MHz KINGSTON DIMM DDR3 4GB 1600MHz
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Graficka memorija za PC Graficka memorija za PC
Godina nabavke
2018
2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme magacin 6,578.40 RSD magacin 6,578.40 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno magacin 6,578.40 RSD magacin 6,578.40 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175102 ON 175103

Postojeća oprema 23 24
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme MEMORIJA MEMORIJA EKSTERNA
Proizvođač KINGSTON DIMM DDR3 4GB 1600MHz SAMSUNG 500GB 2.5 SATA III MZ-76E500B
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Graficka memorija za PC MEMORIJA EKSTERNA
Godina nabavke
2018
2018
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme magacin 6,578.40 RSD magacin 25,185.60 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno magacin 6,578.40 RSD magacin 25,185.60 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175104 ON 175105

Postojeća oprema 25 26
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme KECELJA DVODELNA ZAŠTITNA ŽICA VODIČ ZA FUNCTIONAL FLOW RESERVE (FFR)
Proizvođač MODEL 631 NW-laka St. Jude Medical PressureWire X
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči KECELJA DVODELNA ZAŠTITNA PROTIV X ZRACENJA ŽICA VODIČ ZA FUNCTIONAL FLOW RESERVE (FFR)
Godina nabavke
2011
2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 78,800.40 RSD JUP 34,000 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno 78,800.40 RSD JUP 34,000 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175106 ON 175107

Postojeća oprema 27 28
Nio Medicinski fakultet, Beograd Medicinski fakultet, Beograd
Istraživačka jedinica Institut za kardiologiju Institut za kardiologiju
Odgovorno lice za opremu prof. dr Goran Stanković prof. dr Goran Stanković
Kontakt e-mail zlatkombegovic@gmail.com zlatkombegovic@gmail.com
Naziv opreme KATETERI ZA INTRAVASKULARNI ULTRAZVUK (IVUS) KATETERI ZA OPTIČKU KOHERENTNU TOMOGRAFIJU (OCT)
Proizvođač OptiCross Coronary Imaging Catheters-Boston Scientific Dragonfly OPTIS Imaging Catheter-St.Jude Medical
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči KATETERI ZA INTRAVASKULARNI ULTRAZVUK (IVUS) KATETERI ZA OPTIČKU KOHERENTNU TOMOGRAFIJU (OCT)
Godina nabavke
2016
2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme JUP 54,000 RSD JUP 72,000 RSD
MNTR-DMT 0 RSD 0 RSD
MNTR-NIP 0 RSD 0 RSD
Međunarodni projekat 0 RSD 0 RSD
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0 RSD 0 RSD
Ukupno JUP 54,000 RSD JUP 72,000 RSD
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 RSD 0 RSD
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 RSD 0 RSD
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 RSD 0 RSD
Ukupno 0 RSD 0 RSD
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100% 100%
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100% 100%
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme ON 175108 ON 175109
Kardiologija III
Postojeća oprema 1
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Neurokardiološka laboratorija KBC Bežanijska kosa
Odgovorno lice za opremu Prof dr Branislav Milovanović
Kontakt e-mail branislav_milovanovic@vektor.net
Naziv opreme PORTAPRES
Proizvođač FINAPRES MEDICAL SYSTEMS (Holandija)
Osnovne karakteristike Nosivi merač talasnog oblika krvnog pritiska, učestanost odmeravanja 100 Hz, izdvaja „beat-to-beat“ signale sistolnog, dijastolnog i srednjeg pritiska, kao i pulsni interval. Omogućava procenu spontane barorefleksne osetljivosti metodom sekvenci.
Godina nabavke 25. 07. 2013. dostavnica 58-7
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT  29.600,00 € + PDV
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno  29.600,00 €  + PDV
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 20 000 dinara
Ukupno 20 000 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme poreklo sredstava
vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] dosadašnji 100%
predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100%
Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme TR 32040
Hematologija
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica nb. Klinika za hematologiju KCS nb. Klinika za hematologiju KCS
Odgovorno lice za opremu prof dr Andrija Bogdanović prof dr Andrija Bogdanović
Kontakt e-mail ebogdano@eunet.rs ebogdano@eunet.rs
Naziv opreme Kriocentrofuga sa mikrorotorom CO2-ikubator za kulture ćelija
Proizvođač Eppendorf 5424R ESCO-CCL-050T-8 CO2 Cell Culture
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči mikrocentrifuga sa hlađenjem namenjena prikupljanju i analizi nukleinskih kiselina (DNK i RNK) i analiziranju ekspresije gena od interesa kod bolesnika sa hematološkim malignitetima. Centrifuga je prilagođena mikrouzorcima specifični inkubator za kultivaciju ćelija u prisustvu tačno određenih koncentracija ugljen dioksida, kiseonika i temperature, za potrebe genetskih analiza kod hematoloških maligniteta
Godina nabavke 2016 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme JUP Istraživanja i razvoj JUP Istraživanja i razvoj
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 5000 Evra 4806 Evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme pokriva Klinički centar Srbije /plastika/ pokriva Klinički centar Srbije /gasovi/
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis za sada nema za sada nema
Ukupno
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava nema nema
Vrednost EUR nema nema
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 100 100
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100 100
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice planira se etaloniranje (kalibracija) planira se etaloniranje (kalibracija)
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme III 41004 III 41004
Gastroenterologija
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju
Odgovorno lice za opremu prof dr Tomica Milosavljević prof dr Tomica Milosavljević
Kontakt e-mail tommilos@hotmail.com tommilos@hotmail.com
Naziv opreme Video kolonoskop 4-kanalna stacionarna manometrija jednjaka PH impedanca
Proizvođač Olympus MMS
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Video kolonoskop je osnovni instrument za rad u gastroenterologiji i služi za pregled celog debelog creva i izvođenje svih najsloženijih dijagnostičkih i terapijskih zahvata i neophodan je za bilo kakvu naučnu studiju o bolestima debelog creva Oprema je neophodna za funkcionalno ispitivanje jednjaka, kako za ispitivanje pritisaka u samom jednjaku, tako i za određivanje vrednosti PH u različitim delovima jednjaka. Ova oprema je neophodna u bilo kakvom modernom istraživanju iz oblasti bolesti jednjaka
Godina nabavke 2013 2013
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme projekat 41004 projekat 41004
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno oko 75.000 EUR oko 50.000 EUR
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno nije bilo troškova održavanja jer nije  regulisana nadležnost institucija (pripadnost Medicinskom fakultetu, korišćenje u Klinici za gastroenterologiju KCS) nije bilo troškova održavanja jer nije  regulisana nadležnost institucija (pripadnost Medicinskom fakultetu, korišćenje u Klinici za gastroenterologiju KCS)
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70% u klinici, 30% na projektu 70% u klinici, 30% na projektu
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme projekat 41004 i dalje u toku projekat 41004 i dalje u toku
Higijena
Postojeća oprema 1
Nio Medicinski fakultet Beograd
Istraživačka jedinica Institut za higijenu sa medicinskom ekologijom
Odgovorno lice za opremu Prof. dr Goran Belojević
Kontakt e-mail goran.belojevic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Hand-held Analyzer 2250 (Ručni analizator zvuka)
Proizvođač Bruel&Kjaer, Denmark
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči Analizator zvuka četvrte generacije. Tač skrin displej u boji. Čuvanje podataka na zamenljivoj memorijskoj kartici. Standardna USB   veza sa komjuterom. Dinamički opseg iznad 120 dB. Frekventni linearni opseg 3 Hz- 20 kHz. Frekvencijska analiza u realnom vremenu 1/1 ili 1/3 oktavna. Softveri za obradu podataka.
Godina nabavke 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme
MNTR-DMT
MNTR-NIP
Međunarodni projekat
Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Ukupno 14000 evra
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 10000 dinara
Ukupno 10000 dinara
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava
Vrednost EUR
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice Da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme
Sudska medicina
Postojeća oprema 1 2
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za sudsku medicinu Institut za sudsku medicinu
Odgovorno lice za opremu prof. dr Oliver Stojković prof. dr Oliver Stojković
Kontakt e-mail oliver.stojkovic@med.bg.ac.rs oliver.stojkovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme ABI310, ABI3130,
Proizvođač Applied biostistems, Applied biostistems,
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči jednokapilarni automatski DNK sekvenator četvorokapilarni automatski DNK sekvenator
Godina nabavke 2001 2008
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 45000 100000
Ukupno 45000 100000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 0 20000
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 10000
Ukupno 0.00 30,000.00
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 0 2000
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 70 75
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 0 90
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI175093 OI175093

Postojeća oprema 3 4
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za sudsku medicinu Institut za sudsku medicinu
Odgovorno lice za opremu prof. dr Oliver Stojković prof. dr Oliver Stojković
Kontakt e-mail oliver.stojkovic@med.bg.ac.rs oliver.stojkovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme GeneAmp PCR System 9700 2700 Thermal Cycler
Proizvođač Applied biostistems, Applied biostistems,
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči PCR mašina sa 96 mesta i srebrnim blokom PCR mašina sa 96 mesta i srebrnim blokom
Godina nabavke 2001 2006
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 10000 3000
Ukupno 10000 3000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 5000 5000
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 100 100
Ukupno 5,100.00 5,100.00
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 50 30
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 60 50
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI175093 OI175093

Postojeća oprema 5 6
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za sudsku medicinu Institut za sudsku medicinu
Odgovorno lice za opremu prof. dr Oliver Stojković prof. dr Oliver Stojković
Kontakt e-mail oliver.stojkovic@med.bg.ac.rs oliver.stojkovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Realplex2, Biofuge Primo R,
Proizvođač Eppendorf,  Hereaus
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči  Real time PCR mašina centrifuga sa hlađenjem sa fiksnim i letećim rotorom
Godina nabavke 2008 2001
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 50000 10000
Ukupno 50000 10000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 1000 500
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 0
Ukupno 1,000.00 500.00
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 5 5
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 5 10
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI175093 OI175093

 

Postojeća oprema 7 8
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za sudsku medicinu Institut za sudsku medicinu
Odgovorno lice za opremu prof. dr Oliver Stojković prof. dr Oliver Stojković
Kontakt e-mail oliver.stojkovic@med.bg.ac.rs oliver.stojkovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme Concentrator 5301 Julabo SW22
Proizvođač Eppendorf Julabo
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči vakuum koncentrator vodeno kupatilo sa šejkerom
Godina nabavke 2001 2001
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 5000 2000
Ukupno 5000 2000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 200
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 0
Ukupno 200.00 0.00
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 0 0
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 5 10
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 6 20
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da ne
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI175093 OI175093

Postojeća oprema 9 10
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za sudsku medicinu Institut za sudsku medicinu
Odgovorno lice za opremu prof. dr Oliver Stojković Vera Lukić
Kontakt e-mail oliver.stojkovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme MM 200, 6850 Series II Network GC systems
Proizvođač Retscj Agilent Technologies
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči vibracioni mlin za čvrste uzorke Gasni hromatograf
Godina nabavke 2006 2006
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 0 0
MNTR-DMT 0 0
MNTR-NIP 0 0
Međunarodni projekat 0 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 4000 35000
Ukupno 4000 35000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 100 10000
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …) 0 0
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis 0 0
Ukupno 100.00 10,000.00
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 0 1000
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 5 90
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 5 100
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice ne da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI175093 OI175093

Postojeća oprema 11
Nio 200110-Medicinski fakultet u Beogradu
Istraživačka jedinica Institut za sudsku medicinu
Odgovorno lice za opremu prof. dr Oliver Stojković
Kontakt e-mail oliver.stojkovic@med.bg.ac.rs
Naziv opreme VII A7 RT-PCR
Proizvođač Applied Biosystems
Osnovne karakteristike sumirati osnovne karakteristike opreme do 250 reči PCR mašina sa akvizicijom fluorescentnih signala u realnom vremenu sa pet ekscitaciono/emisionih filtera
Godina nabavke 2016
Fotografija radnog stanja u istraživačkoj jedinici
Troškovi nabavke MNTR-Javni poziv za nabavku opreme 40000
MNTR-DMT 0
MNTR-NIP 0
Međunarodni projekat 0
Vanbudžetska sredstva i samogradnja 0
Ukupno 40000
Troškovi rada na godišnjem nivo Potrošni materijal za upotrebu opreme 40000
Tehničko osoblje (zarade, obuka, …)
Etaloniranje, tekuće održavanje i redovan servis
Ukupno 40,000.00
Adaptacija prostora za rad opreme Poreklo sredstava Vanbudžetska sredstva i samogradnja
Vrednost EUR 100
Vremenski stepen iskorišćenja prema tehničkom maksimumu [%] Dosadašnji 90
Predviđeni, kroz upotrebu na projektu 100
Dodatno korišćenje opreme Da li se planira etaloniranje opreme i njeno uključenje u neke akreditovane aktivnosti istraživačke jedinice da
Projekti MNTR i drugi u kojima se planira korišćenje opreme OI175093