Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

RedCap

/RedCap
RedCap 2020-11-27T07:22:37+00:00

Poštovane kolege,

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je svim svojim nastvnicima obezbedio RedCap sistem za prikupljanje podataka u kliničkim istraživanjima.

RedCap sistem je dostupan svim nastavnicima po logovanju korisničkim imenom i lozinkom iz faklutetske baze korisnika.

Uslovi korišćenja RedCap sistema:

  • Pristup RedCap sistemu imaju isključivo nastavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za potrebe prikupljanja podataka u svojim istraživanjima ili istraživanjima na kojima su angažovani kao istraživači

  • Sistem mogu koristiti i saradnici na istraživanju nastavnika Medicinskog fakulteta dokle god je nosilac pristupanja administratorskom delu sistema nastavnik Fakulteta

  • Prikupljeni podaci i odgovornost za njihovo prikupljanje u sistemu pripadaju nastavniku korisniku naloga pod kojim se prikupljanje podataka odvija

  • Korišćenjem RedCap sistema se obavezujete da podatke prikupljate isključivo za nekomercijalna istraživanja bilo da je nastavnik Fakulteta nosilac ili pridruženi član istraživanja

 

PRIHVATAM USLOVE I ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE RedCap sistema