Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 100. godina postojanja i rada

/Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 100. godina postojanja i rada
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 100. godina postojanja i rada 2020-12-18T10:25:26+00:00
Poštovane koleginice i kolege,
Uvažene dame i gospodo,
Dragi studenti,Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu ove godine obeležava 100 godina rada.

S bogatom istorijom, koja obuhvata ceo vek, Medicinski fakultet u Beogradu predstavlja jedan od stubova razvoja medicine, medicinske edukacije i istraživanja, kao i akademskog života u našoj zemlji.

Planirana proslava trebalo je da podseti na sve aspekte istorije, kao i na razvoj i položaj Medicinskog fakulteta u 2020. godini. Nažalost, pandemija COVID-19 nas je onemogućila u sprovođenju ovih aktivnosti. Kao odgovorna ustanova u oblasti medicine, obavezni smo da poštujemo protivepidemijske mere koje će nas na mnogo načina dovesti u situaciju da proslavu moramo odložiti do stvaranja odgovarajuće epidemiološke situacije.

Želimo, međutim, da Vas obavestimo da ćemo iskoristiti mogućnost da, u skromnoj varijanti, obeležimo 100 godina Fakulteta na sam dan početka rada, 9.12.2020. godine, kada će biti održana svečana sednica Dekanskog kolegijuma, sa početkom u 12 časova.

Ovoj sednici će prethoditi svečani sastanci, i to 7.12.2020. godine u 13 časova, kada će biti saopštena imena nagrađenih studenata i 8.12.2020. godine u 13 časova, kada će biti promovisana priznanja članovima Fakulteta koji daju doprinos borbi protiv COVID-19 epidemije.

U narednom periodu, kada epidemijske okolnosti to dozvole, biće organizovana svečana proslava 100 godina rada Fakulteta, kao i niz manifestacija koje smo u tom kontekstu ranije planirali. Pozvaćemo Vas blagovremeno da uzmete učešće u ovim aktivnostima.

U uverenju da ćete doprineti dostojnom obeležavanju ovako značajne godišnjice, čak i u uslovima pandemije koji nas okružuju,

S poštovanjem,

Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu

Dekan
Prof. dr Nebojša M. Lalić