Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Upis OAS 2021/22

/Upis OAS 2021/22
Upis OAS 2021/22 2021-07-06T07:35:04+00:00

Konačne rang liste IAS i OAS – Drugi konkursni rok

10.09.2021.|Komentari su isključeni na Konačne rang liste IAS i OAS – Drugi konkursni rok

Preuzmite: Konačna rang lista IAS Medicina 2021/2022 -DRUGI KONKURSNI ROK- Upis državljana Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu   KANDIDATI NA UPIS PODNOSE:   Nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi i overene kopije [...]

Preliminarna rang lista kandidata – drugi upisni rok IAS Medicina i OAS Sestrinstvo

06.09.2021.|Komentari su isključeni na Preliminarna rang lista kandidata – drugi upisni rok IAS Medicina i OAS Sestrinstvo

Preliminarna rang lista kandidata koji su završili srednju školu u školskoj 2020/21 godini  – IAS MEDICINA Preliminarni spisak kandidata izvan rang liste – IAS Medicina   Preliminarna rang lista kandidata za upis na OAS – Sestrinstvo  [...]

Konačna lista prijavljenih kandidata IAS i OAS II konkursni rok

03.09.2021.|Komentari su isključeni na Konačna lista prijavljenih kandidata IAS i OAS II konkursni rok

PRIJEMNI ISPIT Prijemni ispit  za IAS  MEDICINU  i OAS SESTRINSTVO održaće se 6.9.2021. u 12časova u amfiteatru „SILOS“ Dr.Subotića broj 15 (zgrada preko puta Medicinskog fakulteta) Na prijemni ispit treba doći najkasnije u 11 i [...]

Lista prijavljenih kandidata IAS i OAS II konkursni rok

03.09.2021.|Komentari su isključeni na Lista prijavljenih kandidata IAS i OAS II konkursni rok

Lista prijavljenih kandidata IAS – II konkursni rok   Primedbe na ovu listu mogu se dostaviti 3.9.2021. od 13-15časova elektronski na adresu : prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Posle isteka roka za prigovor  Lista kandidata sa sa uspehom iz [...]

OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI KONKURIŠU NA OAS SESTRINSTVO – DRUGI KONKURSNI ROK

31.08.2021.|Komentari su isključeni na OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI KONKURIŠU NA OAS SESTRINSTVO – DRUGI KONKURSNI ROK

OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI KONKURIŠU NA OAS SESTRINSTVO -DRUGI KONKURSNI ROK-   Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata (nije potrebno overavati fotokopije): - [...]

Drugi konkursni rok-Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija medicine na srpskom jeziku za školsku 2021/2022

21.07.2021.|Komentari su isključeni na Drugi konkursni rok-Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija medicine na srpskom jeziku za školsku 2021/2022

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija medicine na srpskom jeziku za školsku 2021/2022 - Drugi konkursni rok    

Upis na prvu godinu studija OAS

08.07.2021.|Komentari su isključeni na Upis na prvu godinu studija OAS

SPUŠTANJE RANG LISTE NA MESTO NEUPISANIH BUDŽETSKIH STUDENATA   U roku određenom za upis 10 budžetskih kandidata upisalo se 9 kandidata. Upis na preostali broj upražnjenih budžetskih  mesta - ukupno 1 mesto od 11 na [...]

UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA OAS SESTRINSTVO ŠKOLSKA 2021/2022

06.07.2021.|Komentari su isključeni na UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA OAS SESTRINSTVO ŠKOLSKA 2021/2022

KONAČNA RANG LISTA -OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SESTRINSTVO za školsku 2021/2022   Upis kandidata po konačnoj rang listi Univerziteta  obaviće se u Studentskoj službi Fakulteta.   Upis kandidata koji se finansiraju iz budžeta 8. jula [...]

Upis u I godinu studija OAS

01.07.2021.|Komentari su isključeni na Upis u I godinu studija OAS

OAS SESTRINSTVO PRELIMINARNA RANG LISTA   PRELIMINARNA RANG LISTA -OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SESTRINSTVO 2021-2022 Na osnovu Konkursa za upis studenata na osnovne akademske studije sestrinstvo žalbe na preliminarnu  rang listu mogu se dostaviti Komisiji za [...]

Obaveštenje o mestu polaganja prijemnog ispita 2021/2022.-OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SESTRINSTVO

30.06.2021.|Komentari su isključeni na Obaveštenje o mestu polaganja prijemnog ispita 2021/2022.-OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SESTRINSTVO

UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET 30.6.2021.   OBAVEŠTENJE O MESTU POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA 2021/2022. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SESTRINSTVO   Polaganje prijemnog ispita za upis na OAS Sestrinstvo, održaće se u četvrtak 1.7.2021.god. u 12,00 časova [...]

KONAČNA RANG LISTA -OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SESTRINSTVO za školsku 2021/2022

Upis kandidata po konačnoj rang listi Univerziteta  obaviće se u Studentskoj službi Fakulteta.

Upis kandidata

koji se finansiraju iz budžeta

8. jula 2021.

od 9,00 do 13,00 časova

Spuštanje rang liste na mesto neupisanih

budžetskih studenata  i upis

9. jula 2021.

od 13,00-14,00 časova

Prozivka do popune broja 9. jula 2021. u 15,00 časova
Upis 9. jula 2021. od 15,30-16,30 časova
Upis  – samofinansirajućih studenata 10. jula 2021.

od 9,00 do 13,00 časova

KANDIDATI  NA UPIS PODNOSE:

– overene fotokopije dokumenata srednje škole i originalna dokumenta na uvid

– izvod iz matične knjige rođenih (fakultet,  pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave)

Ukoliko kandidat poseduje izvod iz matične knjige rođenih može ga poneti na upis.

– lekarsko uverenje – original

– jedan obrazac ŠV 20 –obrazac preuzeti sa sajta Fakulteta popuniti i  zalepiti fotografiju, drugi obrazac student popunjava elektronski u toku prvog semestra

– indeks sa popunjenom prvom stranicom i zalepljenom fotografijom (foliju ne lepiti preko slike)

– dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere u iznosu od 100,00 dinara za studente na budžetu – preuzeti sa sajta Fakulteta

– dva primerka popunjenog i potpisanog ugovora o studijama-dobijaju se u Studentskoj službi prilikom upisa

– dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente

Samofinansirajući studenti uplaćuju školarinu u iznosu od 121.600,00 dinara na račun Fakulteta broj 840-1139666-89 sa pozivom na broj 742121-PS02

Ukoliko se uplaćuje na rate, dinamika uplata je sledeća:

  • I rata u iznosu od 16.600,00 dinara uplaćuje se prilikom upisa
  • II rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 30.11.2021.
  • III rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 31.12.2021.
  • IV rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 15.2.2022.
  • V rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 15.3.2022.
  • VI rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 15.4.2022.
  • VII rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 15.5.2022.
  • VIII rata u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćuje se do 15.6.2022.

– pre upisa kandidat treba da se fotografiše u fotokopirnici Dekanata u suterenu radi izrade studentske kartice.

Upisni komplet može se kupiti i u skriptarnici Fakulteta.

Kandidat koji je stekao pravo upisa i ne upiše se u danima predviđenim za upis u skladu sa rangom, gubi pravo upisa.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SESTRINSTVO

 

Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita iz Hemije
1. Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz hemije, Grupa autora (urednik prof. Dr I. Karadžić), Medicinski fakultet u Beogradu, CIBID 2019. (kupuje se u Skriptarnici Medicinskog fakulteta u Beogradu)
2. Opšta hemija za I razred srednje škole, Miloje Rakočević, Rozalija Horvat, Zavod za udžbenike, Beograd
3. Neorganska hemija za II razred srednje škole, Rozalija Horvat, Zavod za udžbenike, Beograd
4. Zbirka zadataka iz hemije za I i II razred gimnazije i srednje škole, Radivoje Nikolajević, Mirjana Šurjanović, Rozalija Horvat, Zavod za udžbenike, Beograd
5. Hemija za III razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, medicinske, veterinarske i škole za negu lepote, Aleksandra Stoiljković, Zavod za udžbenike, Beograd

 

Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita iz Biologije
1. BIOLOGIJA za I razred gimnazije i poljoprivredne škole, izdanje 2003., Nada Šerban, Mirko Cvijan, Radiša Jančić (oblast -Biologija ćelije, virusi i bakterije; od7-75. Strane)
2. BIOLOGIJA za I razred medicinske i veterinarske škole, izdanje1992., Delija Baloš, Dragoljub Panić, Branka Stevanović, Katica Paunović, Dorđe Stevanović (oblast Ekologija, od147-166. Strane)
3. BIOLOGIJA za III razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, izdanje 2004., Radomir Konjević, Gordana Cvijić, Jelena Đorđević, Nadežda Nedeljković (oblast – PREGLED SISTEMA ORGANA od 99-223.strane)
4. BIOLOGIJA za III razred medicinske i veterinarske škole, izdanje 1989., Dragoslav Marinković, Marko Andelković, Ana Savić, Vukosava Diklić (oblast Mehanizmi nasleđivanja, od 21-60. Strane i oblast Genetika čoveka, od 71-93. Strane)
5. BIOLOGIJA za IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera – izdanje 2005., Dragana Cvetković, Dmitar Lakušić, Gordana Matić, Aleksandra Korać, Slobodan Jovanović (oblast Biologija razvića, od 9-32. Strane i od 35-42.strane; oblast nasleđivanje, od 43-66. strane i od 70-80. strane; oblast Molekularna biologija, od 81-127. strane; oblast Evolucija, od 129-154. strane i od 162-170. strane).

 

Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita iz Zdravstvene nege

  1. Popović R, Borović P. Zdravstvena nega III za III razred medicinske škole.Zavod za udžbenike, 2017 Beograd.
  2. Putniković B, Terzić M, Mazić S, Alimpić M, Marković S. Zdravstvena nega 4. Urgentna stanja u medicini za 4. Razred medicinske škole.Zavod za udžbenike, 2015 Beograd